A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z    

www.boekbeschrijvingen.nl

Auteur Lady Cynthia Asquith
Titel Bovenaardse beslommeringen
Oorspronkelijke titel This mortal coil
Eerste uitgave 1974
ISBN 90-229-1751-7
Uitgever Bruna
Korte omschrijving


                   

Ik schrok op door de luide kreet van een uil. Ik liep, gedreven door een impuls, het kerkhof op. Een witte uil fladderde langs me heen en raakte bijna mijn wang.

In het bleke maanlicht leken de dicht opeengedrongen grafstenen scherper omlijnd dan overdag - ze gingen minder op in het rustige groen van het lange gras.

Overdag hing hier een sfeer van berusting. Het was, alsof de inscriptie 'hij ruste in vrede' in de lucht was overgegaan. Toen ik mijn blik naar het oosten wendde, kon ik een kreet nauwelijks onderdrukken...


Bovenaardse beslommeringen bevat de volgende verhalen:

In een notedop

In a nutshell
De witte nachtvlinder

The white moth
De winkel op de hoek

The corner shop
Het speelmakkertje

The playfellow
Wat de verpleegster nooit vertelde

The nurse never told
De lieve stem

The lovely voice
De première

The first night
De achtervolger

The follower
God gheeve dat sy stille lyt

God grante that she lye stille
Andere titels van deze auteur N.v.t.
Website N.v.t.


Home | Schrijvers A