A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z

www.boekbeschrijvingen.nl

Auteur Lady Cynthia Asquith  (1887 - 1960)
Titel Bovenaardse beslommeringen
Oorspronkelijke titel This mortal coil
Oorspronkelijke uitgave 1974
ISBN 90-229-1751-7
Uitgever Bruna
Korte omschrijving


                   

Ik schrok op door de luide kreet van een uil. Ik liep, gedreven door een impuls, het kerkhof op. Een witte uil fladderde langs me heen en raakte bijna mijn wang.
In het bleke maanlicht leken de dicht opeengedrongen grafstenen scherper omlijnd dan overdag - ze gingen minder op in het rustige groen van het lange gras.
Overdag hing hier een sfeer van berusting. Het was, alsof de inscriptie 'hij ruste in vrede' in de lucht was overgegaan. Toen ik mijn blik naar het oosten wendde, kon ik een kreet nauwelijks onderdrukken...

Bovenaardse beslommeringen bevat de volgende verhalen:

 1. In een notedop

 2. In a nutshell
 3. De witte nachtvlinder

 4. The white moth
 5. De winkel op de hoek

 6. The corner shop
 7. Het speelmakkertje

 8. The playfellow
 9. Wat de verpleegster nooit vertelde

 10. The nurse never told
 11. De lieve stem

 12. The lovely voice
 13. De première

 14. The first night
 15. De achtervolger

 16. The follower
 17. God gheeve dat sy stille lyt

 18. God grante that she lye stille


Andere titels van deze auteur N.v.t.
Website N.v.t.


Home | Schrijvers A