A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z    <<< De boeken van Aldous Huxley >>>Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


Aldous Huxley Verzamelbundel

Collected short stories

1928-1957

90-659-3081-7

Market Books

Aldous Huxley schreef naast poëzie, toneelstukken, biografieën en essays een indrukwekkend aantal romans en verhalen. Deze verzamelbundel bevat een aantal van zijn belangrijkste romans en vele verhalen en biedt derhalve een goed overzicht van Huxley's oeuvre in een genre waarin hij zich een waar meester toont.

Deze verzamelbundel bevat de volgende verhalen:
Punt contra punt
De duivels van Loudun
Groene tunnels
De kleine Mexicaan
Cynthia
De boekwinkel
De dood van Lully
Het Tillotson-banket
De monocle
Eupompus verrijkte de kunst door getallen
Hubert en Minnie
De glimlach van de Mona Lisa
Nonnen aan de lunch
Het portret


Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


Alle verhalen

Collected short stories

1975

90-6019-442-X

Bakker

Verzamelbundel met 21 korte verhalen.Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


De duivels van Loudun

The devils of Loudun

1952

90-254-6242-1

Contact

Het verhaal van Loudun is misschien het meest verbijsterende geval van massale bezetenheid in de geschiedenis. Het begon met een 'practical joke' in een klein Ursulinenklooster en culmineerde in foltering en gerechtelijke moord op een plaatselijke priester, Urbain Grandier, die beschuldigd werd van duivelse praktijken met de priorin en de nonnen. Maar gedurende vier jaar na zijn dood in 1643 hadden de duivels hen nog steeds in hun macht.

Aldous Huxley putte zijn materiaal uit bronnen van die tijd. Het verhaal over het heksendom in de zeventiende eeuw, de psychologische theorie vóór Descartes, de aard van de bezetenheid en de theorie en de praktijk van het spirituele leven worden door Huxley met de spanning van een thriller weergegeven. Hij maakt zijn ideeën krachtiger en uitdagender door ze te laten relateren aan bestaande gebeurtenissen en historische figuren.

Huxley's meeslepende geschiedenis van de gebeurtenissen in het zeventiende-eeuwse Frankrijk is van groot belang in een wereld waarin nog steeds allerlei vormen van bijgeloof de vrijheid van geest corrumperen.


Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


De eeuwige wijsheid

The perennial philosophy

1938

90-607-7520-1

Servire

Aldous Huxley stelt dat er drie poorten zijn waardoor we de eeuwige wijsheid kunnen benaderen.

We kunnen van de grond af beginnen met oefeningen en moraal, zoals Gautema Boeddha voorstond; we kunnen beginnen bij de top met het overpeinzen van metafysische waarden, zoals geboren wijsgeren en theologen; we kunnen ook binnengaan door de middelste poort, die van de devoot contemplatieve naturen, zoals soefi's, mystici, Quakers e.d. Huxley wil de lezer door de middelste poort binnenvoeren in de eeuwige wijsheid, zoals die door de godsdienstige tradities is uitgedrukt in Azië en in Europa.

Dit boek wijkt volkomen af van alles dat Huxley tot nu toe geschreven heeft, en het moet een van zijn belangrijkste werken geacht worden. Hij heeft er, onder verschillende hoofden gegroepeerd, in samengevat al wat de grote godsdienstige denkers en mystici van oost en west hebben ervaren van de goddelijke werkelijkheid. Men kan het zien als een inleiding tot die eeuwige wijsheid die, boven geloof en ras en nationaliteit uit, door de eeuwen heen steeds door de groten van het menselijk geslacht is beleden.

Deze moderne samenvatting door een man die jarenlang een diepe en hartstochtelijke studie heeft gemaakt van dit onderwerp kan velen weer doen grijpen naar wat hun leven grond en zin geeft.


* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Eeuwige wijsheid.


Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


De Gioconda glimlach

The Gioconda smile

1922

N.v.t.

Bigot en Van Rossum; Uilenreeks 12

Beschrijving momenteel niet beschikbaar.


Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


De ogen uitgestoken

Eyeless in Gaza

1936

90-254-6243-X

Contact

De titel van deze roman is ontleend aan Milton's beschrijving van Simson als Eyeless in Gaza at the Mill with slaves.

De hoofdpersoon, Anthony Beavis, is intelligent genoeg om er een eigen mening op na te houden. De omstandigheden hebben hem in staat gesteld een economisch onafhankelijk leven te leiden. Emotionele banden met een familieleven tomen evenmin zijn vrijheid in. Zonder enige morele strijd verovert hij zich de objectiviteit van de filosoof en de zelfverloochening van de religieuze mens.

Het hoofdthema is zijn ontwikkeling van knaap tot volwassene en zijn ontdekking op middelbare leeftijd dat zijn zelfzuchtige vrijheid geen vrijheid is, dat de houding van filosofische objectiviteit en van 'heiligheid' die hij zich heeft aangemeten, op geen enkele manier overeenkomt met authentiek leven.


* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel De wateren werden stil.


Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


De tijd loopt zelf ten eind

Time must have a stop

1944

90-607-7592-9

Servire

Sebastian Barnack is een Engelse scholier, die naar Italië op vakantie gaat. Hier begint zijn echte educatie.

Bruno Rontini is een oude boekhandelaar die Sebastian alles leert over het spirituele. Tegelijkertijd leert oom Eustace hem alles over de aardse geneugten.

Bron: www.boekmeter.nlTitel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


Driemaal Grace

Two of three Graces

1926

N.v.t.

Bruna

Beschrijving momenteel niet beschikbaar.


Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


Eiland

Island

1962

90-254-6472-6

Contact

Pala is een eiland ergens in Azië, dat niet alleen verschoond is van zware industrie en andere kapitalistische excessen, maar waarvan de bewoners ook een nogal spirituele levenswijze aanhangen.

De hoofdpersoon spoelt aan op dit eiland, wordt gevonden en verzorgd, waardoor hij een goed beeld krijgt van de mensen en hoe het leven op Pala ongeveer in elkaar zit.


Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


Gasten op Crome

Crome yellow

1921

N.v.t.

Querido

Gasten op Crome is een boek vol spitse conversatie en bevat bijzonder geestige beschrijvingen van toestanden en gebeurtenissen, zoals de weldadigheidskermis, waarop alle gasten een taak toegewezen krijgen en waar Scrogan, een van de boeiendste figuren van het verhaal, optreedt als waarzegster Madame Sesostris.

Andere gasten zijn een dichter, een schilder, een spiritistische journalist, een juffrouw die niets van de liefde wil weten en een juffrouw die van weinig anders wil weten.

Gasten op Crome is het boek waarmee Huxley heeft gedebuteerd als romanschrijver. Briljant, speels en ernstig tegelijk is het karakteristiek voor de generatie die het heeft voortgebracht.


Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


Heerlijke nieuwe wereld

Brave new world

1932

90-254-6256-1

Contact

Heerlijke nieuwe wereld beschrijft een toekomstige wereld die geheel beheerst wordt door technologie en rationalisme. De mensen zijn gezond en gelukkig, oorlog en armoede kennen ze niet.

In die zin lijkt het werk eerder een utopie dan een dystopie, zij het op ironische wijze, want traditionele waarden als liefde, trouw, gezinsleven, kunst en godsdienst bestaan niet langer, evenmin als de vrije keuze voor een individueel bestaan.


Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


Het genie en de godin

The genius and the goddess

1955

90-290-0155-0

Meulenhoff

Het is 1921. Rivers is een natuurkundestudent die tijdelijk bij zijn professor Henry Maartens inwoont. Maartens is een briljante wetenschapper, maar sociaal enorm teruggetrokken. Rivers heeft enorme bewondering voor Maartens, maar ook voor zijn vrouw, de prachtige Katy.

Bron: www.boekmeter.nl


Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


Het rijk van Belial

Ape and essence

1948

90-254-6354-1

Contact

Huxley beschrijft in het Het rijk van Belial hoe na een atoomontploffing op het continent een expeditie biologen uit Nieuw-Zeeland er op uittrekt om nog ongeschonden planten te vinden.

De geleerden ontdekken op een plek in Zuid-Californië een groep mensen - misprodukten van de techniek, zoals vrouwen met drie tepels - onderverdeeld in werkers en kerkelijke machthebbers. De maatschappij is er zo ingericht, dat de mensen er alleen tijdens het, eenmaal per jaar gehouden en twee weken durende, offerfeest voor Belial seksueel contact mogen hebben.

Eén van de onderzoekers, dr. Alfred Poole, wordt gevangen genomen en slaagt erin te ontsnappen met een vrouw die de strenge voorschriften had durven overtreden door ook na het offerfeest de liefde te bedrijven.


Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


Jacobs handen

Jacob's hands

1998

90-568-9071-9

Element

Jacob Ericson is een eenvoudige boerenknecht die in de jaren twintig in Californië werkt voor een professor en diens dochter Sharon. Op een dag ontdekt hij dat hij met zijn handen dieren kan genezen. Hij geneest ook Sharon van haar mankheid, wat het meisje de gelegenheid geeft om in Los Angeles zangeres te worden.

Ook Jacob reist af naar Los Angeles, waar hij Sharon weer ontmoet in een derderangs cabaret. Als Jacob de jonge miljonair Earl Medwin geneest, neemt deze zowel Jacob als Sharon onder zijn hoede. Earl en Sharon trouwen in het geheim, maar kort daarna sterft Earl. Sharon wil wel weer contact met Jacob, maar deze weigert dit...


* Jacobs handen is in de late jaren 30 geschreven door Aldous Huxley en Christopher Isherwood. Het werk werd door de actrice Sharon Stone gevonden in een koffer in de Huxley-woning toen zij onderzoek deed voor een film die gebaseerd was op een van Huxley's korte verhalen.


Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


Na vele zomers

After many a summer

1939

N.v.t.

Meulenhoff

Na vele zomers is de roman van een schatrijke Amerikaan, Jo Stoyte, die in Californië een luxueus kasteel laat bouwen en daarin alles wat maar te koop is verzamelt, inclusief zijn lijfarts en een nachtclubdanseresje.

Na aankoop van een verzameling nagelaten boeken en papieren van een zéér oude Engelse familie laat hij een Britse kamergeleerde overkomen om alles te ordenen en eventueel uit te geven. De verfijnde intellectueel komt tot de ontdekking dat de zoveelste graaf uit het oude geslacht een karpervijver bezat waarin de dieren een uitzonderlijk hoge leeftijd bereikten.

En de zestigjarige Stoyte laat dr. Obispo en zijn assistent Pete een uitgebreid onderzoek doen naar dat ene wat niet te koop is: jeugd en een eeuwig leven...


Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


Nonnen aan de lunch

Diversen

1974

90-254-6329-0

Contact

Nonnen aan de lunch bevat de volgende verhalen:

De glimlach van de Mona Lisa

The Gioconda smile
Nonnen aan de lunch

Nuns at luncheon
Het portret

The portrait
De jonge Archimedes

Young Archimedes
De rustkuur

The rest cure
De familie Claxton

The Claxtons


Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


Punt contra punt

Point counter point

1928

90-254-6390-8

Contact

Punt contra punt begint met het beschijven van de misere waarin Walter Bidlake zich bevindt. Bidlake heeft een affaire met een getrouwde vrouw. Deze affaire loopt mis en vervolgens gaat Bidlake achter Lucy Tantamount aan, een vrouw die hij verstandelijk weerzinwekkend zou moeten vinden, maar gevoelsmatig onweerstaanbaar vindt.

<<< Non-Fictie >>>Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


De deuren der waarneming

The doors of perception

1954

90-254-6200-6

Contact

Essay over de ervaring van een mescaline trip. Huxley bespreekt de geestelijke en morele aspecten van deze ervaring, waardoor een nieuw licht geworpen wordt op de visioenen van de mysticus, op de gevoeligheid van de kunstenaar en op de geestelijke toestand van de schizofrene mens.

Bron: www.boekmeter.nlTitel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


Hemel en hel

Heaven and hell

1956

N.v.t.

Contact

Hemel en hel is een als vervolg op De deuren der waarneming geschreven essay. Huxley schrijft over verschillende manieren om in de verborgen gebieden van de geest te komen: hoe de deuren van perceptie te openen en hoe dit gebeurt in verschillende culturen. Bovendien merkt hij op wat negatieve gevoelens voor invloed kunnen hebben in combinatie met verdovende middelen, zoals mescaline.Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


Het menselijk bestaan

The human situation

1959

90-601-9603-1

Bakker

Het menselijk bestaan bevat een collectie lezingen, gegeven door Aldous Huxley in 1959 in Santa Barbara.Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


Weerzien met mijn nieuwe wereld

Brave new world revisited

1958

N.v.t.

Strengholt

Een non-fictieboek, bijna dertig jaar na Brave New World geschreven; Huxley geloofde dat toen hij dat boek schreef het een redelijk goede inschatting was van hoe de wereld zich zou ontwikkelen.

In dit boek bekijkt hij in hoeverre zijn ideeën zijn uitgekomen. Hij komt tot de conclusie dat de wereld zich nog veel sneller dan voorzien in de richting van een Brave New World ontwikkeld heeft.

Bron: www.boekmeter.nlTitel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


Wetenschap, vrijheid en vrede

Science, liberty and peace

1946

N.v.t.

Servire

Beschrijving momenteel niet beschikbaar.Titel

Oorspronkelijke titel

Eerste uitgave

ISBN

Uitgever


Zonder bril leren zien

The art of seeing

1957

90-603-0227-3

Driehoek

Op zijn zestiende werd Huxley getroffen door een oogziekte die hem zeer slechtziend maakte. In 1939 begon hij met de "Bates-methode" (door middel van oefeningen beter zien zonder hulpmiddelen) en binnen enkele maanden was zijn zicht zo verbeterd dat hij zonder bril een boek kon lezen. Over zijn ervaring schreef hij het boek Zonder bril leren zien.
Home | Schrijvers H | Aldous Huxley