Boekenplank:
Kies

Boeken van Hugo Claus

Hugo Claus studeerde aan de academie voor beeldende kunsten en de toneelschool in Gent. Claus was schilder, dichter, essayist, roman- en toneelschrijver.

BBS: deze pagina is onder bewerking.
Meer over Hugo Claus

Genres: Diversen, Non-Fictie, Poëzie, Roman

Pseudoniem (van): Dorothea van Male

Geboren: 1929 / Overleden: 2008

Geboorteland: België

Website: Hugo Claus


Overzicht

 • Belladonna
 • De hondsdagen
 • De koele minnaar
 • De Metsiers
 • De verwondering
 • De verzoeking
 • De zwaardvis
 • Een slaapwandeling
 • Een zachte vernieling
 • Het jaar van de kreeft
 • Het laatste bed
 • Het verdriet van België
 • Het verlangen
 • Jessica!
 • Omtrent Deedee
 • Schaamte

Catrijsse

 1. De geruchten
 2. Onvoltooid verleden

Gedichten

 • De Oostakkerse gedichten
 • Dichterbij
 • Een geverfde ruiter
 • Gedichten, 1948 - 1993
 • Gedichten, 1969 - 1978
 • Het huis van de liefde
 • Ik schrijf je neer
 • In geval van nood
 • Nu nog
 • Sporen
 • Wreed geluk

Verhalenbundels

 • Alle verhalen
 • De mensen hiernaast
 • De verzoeking en andere novellen
 • De zwarte keizer
 • Een andere keer
 • Natuurgetrouw
 • Natuurgetrouwer
 • Verhalen

Toneel

 • De dans van de reiger
 • Vrijdag

Diversen

 • Beelden
 • Kleine encyclopedie van Het verdriet
 • Omdat ik geen beeld ben
 • Schola Nostra
 • Wat bekommert zich de leeuw om de vlooien in zijn vacht
 • Woordenloos

Samengestelde werken

 • De mooiste kleren
 • De wolken
 • Het verdriet staat niet alleen
 • Nieuwe tekeningen en gedichten
 • Voor twaalf lezers en een snurkende recensent

gedetailleerd overzicht

OverzichtBelladonna
Een privé-incident in het leven van een Vlaamse minister ontketent een reeks van groteske gebeurtenissen met fatale gevolgen in de wereld van cultuurfunctionarissen en financiers, filmproducenten en schrijvers, acteurs en vrouwen.

Belladonna is een roman over de teloorgang van liefde en creativiteit, een spel van relativering en maskerade in een samenleving waarin geen enkel woord, geen enkele handeling, eenduidig is.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789023434009
Ebook: 9789023466628
Uitgever: De Bezige Bij
De hondsdagen
Toen de eerste roman van Hugo Claus, De Metsiers, verscheen, werd hij in ons land als een "ophefmakend" boek begroet en gewaagde men zelfs van een sensationeel debuut. Dat was het ook. Want in één slag had de piepjonge auteur een roman geschreven die naar inhoud en naar vorm volledig nieuw was in onze letteren....

Zijn prachtige poëtische en plastische stijl heeft Hugo Claus niet verloren in zijn tweede roman, De hondsdagen. Naar de vorm is hij hier weeral een andere weg uitgegaan. Het verhaal speelt zich af op meerdere evenwijdige vlakken tegelijkertijd. De feiten van het verhaal wisselen af met onthutsende dromen of beklemmende herinneringen die dan weer een bijzonder licht werpen op de feiten - en die mengeling van droom en werkelijkheid, van bewustzijn en onderbewustzijn, geeft aan het boek een ongewoon magisch reliëf...

In een milieu van verlopen artiesten en vrouwtjes van "liefde", is Claus erin geslaagd de innerlijke leegheid en vermoeiende opgejaagdheid van enkele figuren tragisch te doen aanvoelen.' - Walter Korun, Galerie Zuid.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1952
ISBN/EAN: 9789023400066
Ebook: 9789023466123
Uitgever: De Bezige Bij
De koele minnaar
De koele minnaar is het relaas van de verhouding tussen Edward, een jonge Vlaming, en de Italiaanse starlet Jia. Deze beide jonge mensen bewegen zich op de grensgebieden van de liefde. Gebonden door hun 'koelheid' - en men zou Hugo Claus zeker kunnen verdenken zijn inspiratie te hebben gevonden bij de delicate wanhoop van de cool jazz - bieden Edward en Jia een beklemmende illustratie van de passie van een jeugd, aangetast als zij is door onzekerheid tegenover haar eigen uitingen.

Men volgt gespannen de curve die de liefde van deze jonge mensen maakt tegen de achtergrond van Italiaanse landschappen en steden. In bondige anekdotes vol wrange ironie wordt o.a. de afgrondelijke leegheid van de filmwereld getekend; met aandachtige, scherpe toetsen onthult Hugo Claus de maskers van vermommingen, die de eenzaamheid van de mens aanneemt.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1956
ISBN/EAN: 9789023428794
Ebook: 9789023449515
Uitgever: De Bezige Bij
De Metsiers
De Metsiers is het verhaal van een Vlaamse boerenfamilie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Middelpunt van de familie is de weduwe Metsiers, die consequent 'de Moeder' genoemd wordt. Jaren terug heeft zij samen met haar minnaar Mon Verkindere, met wie zij nu op de hoeve woont, haar echtgenoot vermoord.

Ze heeft twee kinderen: Ana (van Metsiers) en Bennie (van Verkindere), een achterlijke jongen en de lieveling van iedereen. Door de beklemming van het milieu waarin zij verkeren worden Bennie en zijn halfzuster steeds meer naar elkaar toe gedreven, tot er tussen hen een aan het incestueuze grenzende liefde ontstaat, waarvoor Bennie uiteindelijk de tol moet betalen.

Hugo Claus schreef De Metsiers op zijn negentiende jaar. Toen het in 1950 gepubliceerd werd, erkenden gevestigde auteurs als Herman Teirlinck en S. Vestdijk onmiddellijk zijn grote talent.

Vestdijk schreef: 'Een top in de Vlaamse vertelkunst. Een zeer hoog peil, een genadeloos doordringen in de menselijke ziel, oorspronkelijke vondsten. Naast het voortreffelijke in de persoonsuitbeelding, detailwerk en het suggereren van de Vlaamse winternatuur, mag de verhouding Ana-Bennie een prove van onbetwijfelbaar meesterschap worden genoemd. De bladzijden, gewijd aan het samenzijn van deze twee kinderen van éénzelfde moeder, behoren tot het ontroerendste dat dit waarlijk sublieme boek te bieden heeft.'
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1950
ISBN/EAN: 9789023492429
Ebook: 9789023491224
Uitgever: De Bezige Bij
De verwondering
In een rusthuis tracht de leraar Victor-Denijs de Rijckel het verloop van de gebeurtenissen die hem de laatste tijd zijn overkomen neer te schrijven. Zo vormt zijn ontmoeting met het raadselachtige meisje Sandra Harmedam tijdens een gemaskerd bal te Oostende de eerste schakel in een reeks burleske en hallucinerende verwikkelingen.

Op zoek naar de identiteit van Sandra wordt de leraar een vreemde ingewijde in de geheimen van de familie Harmdam, van het kasteel Almout en van de georganiseerde fanatici die op Almout bijeenkomen om een Vlaamse SS-officier, Crabbe, te herdenken. Er bestaat evenwel het gevaar dat De Rijckel, of hij het wil of niet, van ingewijde tot medeplichtige wordt.

Het boek verhaalt hoe de leraar door de herinnering aan Crabbe wordt overweldigd, hoe hij verstrikt geraakt in zijn eigen verbeeldingen en herinneringen, hoe hij zich teweer stelt tegen een wereld die fascinerende, perverse vormen heeft aangenomen.

Het indrukwekkend en ontroerend relaas van de leraar kon alleen door een Vlaming als Hugo Claus geschreven worden. Men herkent in De verwondering de verschrikking en de gruwelijke lach van Jeroen Bosch en James Ensor. De verwondering - de titel verwijst naar het idee van Aristoteles dat de oorsprong van elk denken gelegen is in de verwondering - is ongetwijfeld Claus' meest gedurfde werkstuk. Men ontmoet in elke bladzijde de begenadigde en hartstochtelijk bewogen schrijver.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1962
ISBN/EAN: 9789403103600
Ebook: 9789403116402
Uitgever: De Bezige Bij


De verzoeking
De achtergrond van deze fragmenten is het 60-jarig jubileum van een stokoude, blinde non. Zij was vroeger uitgehuwelijkt en zij kreeg een kind in een auto op weg naar het ziekenhuis. Wanneer dat kind geen lang leven beschoren bleek te zijn, meende zij daarin een teken te zien van de hemelse bruidegom. Tegen de zin van haar aardse echtgenoot trok zij het klooster in om zich aan de nukken en grillen van haar hemelse geliefde over te geven.

Nu, lichamelijk afgetakeld en walgend van het moderne kloosterleven ervaart ze dit jubileum - voor één dag verplicht uit haar isolement te komen - als een marteling. In beklemmende, surrealistische monologen komt ze steeds weer terug op de gebeurtenis die haar het klooster indreef.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 9789023404637
Uitgever: De Bezige Bij
De zwaardvis
Tijdens het verloop van een idyllische zomerdag op het land kruisen de lotsbestemmingen van vier mensen elkaar: een jonge, gescheiden vrouw, haar grillige zoontje, een aan lager wal geraakte veearts en een dorpsonderwijzer. Een redeloze misdaad wordt begaan.

Droombeeld en hartstocht, verlangen en teloorgang worden met elkaar verweven tot een intrigerend en bovenal spannend verhaal.

* De zwaardvis is oorspronkelijk uitgegeven als een uitgave van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek ter gelegenheid van de Boekenweek 1989.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 9789023461166
Ebook: 9789023466529
Uitgever: De Bezige Bij
Een slaapwandeling
In Een slaapwandeling dwaalt Luc door de lange gangen van zijn vervallend geheugen. Op het moment dat hij de bedrieglijke inventaris opmaakt weet hij dat hij zijn grote liefde van twee jaar lang niet heeft herkend.

* Een slaapwandeling is een uitgave ter gelegenheid van De Literaire Boekenmaand van de Bijenkorf Boekhandels in maart 2000.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789071442902
Uitgever: De Bijenkorf
Een zachte vernieling
Het is begin jaren vijftig. André, de verteller van Een zachte vernieling, ontmoet Sabine de Comptine d'Aarselaer, die in haar persoon schoonheid en passie verenigt.

Van Gent volgt hij haar naar Parijs, waar hij terechtkomt in de Vlaams-Nederlandse kunstenaarskolonie, een milieu dat Hugo Claus soms satirisch, soms vertederend, maar altijd trefzeker beschrijft.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9789023429838
Ebook: 9789023442332
Uitgever: De Bezige Bij
Het jaar van de kreeft
Seks, dood, tranen staan ruim gedoseerd in dit verhaal van psychische verwarring. Het jaar van de kreeft is het liefdesverhaal tussen een geslaagde man van de wereld, Pierre, en Toni, een kapster in het revuewezen, of wat daarvoor doorgaat. Zij is geen schoonheid, maar haar onvolkomenheden ontroeren Pierre juist. Zij wekte verdriet in hem, tederheid, en tegelijkertijd was zij een vreemdelinge waarvan de eigengereide geslotenheid hem ergerde en verwarde.

Al gauw blijkt dat Toni in seksueel opzicht frigide is. Ze herinnert zich slechts één keer klaargekomen te zijn, toen haar echtgenoot, Karel, haar ontmaagdde. Maar goed, het is dus niet alleen seks geblazen, maar ook Allesverslindende Liefde.' - Gerrit Komrij in Vrij Nederland
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 9789023443667
Ebook: 9789023449713
Uitgever: De Bezige Bij


Het laatste bed
Twee vrouwen komen logeren in het sjieke hotel Luxor van een Belgische badplaats. Emily, de pianolerares, vertelt hoe hun liefde zich ontwikkelde tot een schokkend ritueel.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789023438052
Uitgever: De Bezige Bij
Het verdriet van België
'Het moet een boek worden over het leven in Vlaanderen zoals ik dat gekend heb, maar zoals het nu niet meer bestaat.' Dat zei Hugo Claus een kleine tien jaar voordat hij Het verdriet van België voltooide: gedeeltelijk een bildungsroman gebaseerd op zijn eigen jeugd, gedeeltelijk ook een boek dat een beeld geeft van de politieke verhoudingen in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar bovenal een boek over de groezeligheid van de waarneming, de onbetrouwbaarheid, de twijfel en het verraad.

De hoofdpersoon van het verhaal, Louis Seynaeve, is elf jaar en leerling op een nonneninternaat. Verwarring, hunkering en bedrog vormen zijn jongensjaren en alleen door te fantaseren, de werkelijkheid geweld aan te doen kan hij overleven. Het leven in de Tweede Wereldoorlog wordt door Claus opgeroepen in een even complexe als meeslepende roman, die met recht het hoofdwerk uit zijn oeuvre mag worden genoemd.

De publicatie in maart 1983 zorgde in de pers voor een nooit eerder geziene hype. Het boek werd onmiddellijk een grote bestseller en heeft in de voorbije decennia ook in het buitenland veel succes geoogst. Het verdriet van België kan met recht tot een van de klassiekers uit de moderne internationale literatuur worden gerekend.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 9789023460787
Ebook: 9789023449317
Uitgever: De Bezige Bij
Het verlangen
Twee stamgasten van café De Eenhoorn, verwoeste kaarters, vertrekken naar Amerika om hun slag te slaan. Het verlangen is het verslag van deze reis, die geen belofte blijkt in te houden. De spelers, Jaak en Michel, komen niet los van hun familie en hun lotgenoten in De Eenhoorn.

Het verlangen staat in het teken van goklust en geweld, onschuld, vriendschap en leugenachtigheid.

'Het tempo en de trefzekerheid waarin Hugo Claus dit verhaal van menselijke schamperheid vertelt (met een taalgebruik dat soms aan Louis Paul Boon herinnert) maken Het verlangen tot één van zijn pakkendste romans. Daar komt bij dat zijn beschrijving van Amerikaanse situaties zeldzaam raak en vinnig is.' - Wim Zaal, Elseviers Magazine

'Een rijk boek met een volkse herkenbaarheid die uiterst zeldzaam geworden is.' - Leo Geerts, De Nieuwe

'... voor wie het boek aandachtig doorneemt voert deze roman terug naar de barokke, complexe rijkdom van Claus' beste werken, naar dat sluwe mengsel van dagelijkse eenvoud en sluimerend onheil.' - Freddy de Vree, Kunst- en Cultuuragenda
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 9789023423997
Ebook: 9789023466420
Uitgever: De Bezige Bij
Jessica!
Turbulente gebeurtenissen spelen zich gedurende één avond en nacht af in het brein en voor de ogen van de hoofdpersoon die, op een breekpunt in zijn leven, omringd wordt door vrouwengedaanten, fantomen van vlees en bloed, en schrikbeelden uit het verleden.

Jessica! is een bizarre seksuele fantasmagorie, geprojecteerd op het grootscherm van geheime gedachten, verlangens en kwellingen.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 9789023406143
Ebook: 9789023466321
Uitgever: De Bezige Bij
Omtrent Deedee
De familie Heylen houdt in de pastorij van een West-Vlaams dorp haar jaarlijkse herdenking van de dood van Moeder. Maar dit jaar ontstaan er op die plechtige dag zonderlinge wrijvingen, incidenten en misverstanden die leiden naar een chaotisch 'feest'.

In een gruwelijk mengsel van seksualiteit en geweld wordt de familiebijeenkomst naar het uur van de waarheid geleid. Een priester die onder de druk van de omstandigheden zijn morele bijstand weigert en daardoor een catastrofe veroorzaakt, de zwaarlijvige ontroerende Natalie, de burleske familieleden, de losgeslagen jongeman Claude, een van de meest enigmatische personages van de auteur, zij allen vormen de leidraden van een boek dat ongetwijfeld een aantal lezers schokken zal, maar waarvan het accent van waarachtigheid niet te ontkennen valt.

Zelden heeft Hugo Claus de menselijke onschuld en perversiteit zo subtiel neergeschreven.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: 9789023400516
Ebook: 9789023454373
Uitgever: De Bezige Bij


Schaamte
Een televisieploeg bereidt een passiespel voor op een eiland in de Middellandse Zee waar de onechtheid en de verveling van de acteurs conflicten met de bevolking uitlokken waarvan een inheems meisje het slachtoffer wordt.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 9789023403951
Ebook: 9789023466222
Uitgever: De Bezige Bij

CatrijsseDe geruchten
In De geruchten keert René Catrijsse, deserteur in een koloniale oorlog, begin jaren zestig terug naar zijn Vlaams geboortedorp. Zijn komst verwekt een reeks mysterieuze incidenten.

Hugo Claus schetst in een lyrische stijl, die geen realisme uitsluit, een portret van de Belgische samenleving dat gaandeweg uitgroeit tot een allegorie.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 9789403108209
Ebook: 9789023443292
Uitgever: De Bezige Bij
Onvoltooid verleden
Twintig jaar na de gebeurtenissen in De geruchten vertelt in Onvoltooid verleden de broer van René Catrijsse, Noël, aan een geheimzinnige ex-politiecommissaris zijn gruwelijk sprookje van schuld en liefde.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789023437628
Uitgever: De Bezige Bij

GedichtenDe Oostakkerse gedichten

Vijftig jaar geleden verschenen De Oostakkerse gedichten van Hugo Claus voor het eerst onder de titel Nota's voor een Oostakkerse cantate in het tijdschrift Tijd en Mens. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de uitgever een facsimile-editie laten vervaardigen van de eerste druk, de boekuitgave van 1955, met een omslag naar ontwerp van de auteur. Er is gebruikgemaakt van Claus' persoonlijke exemplaar, met aantekeningen in pen en potlood, die betrekking hebben op de verwijzingen in de tekst.

Zo noteert hij bij 'de zoon van Los': Blake, en bij 'wolvin en leeuw': V.d. Woestijne. Ergens anders blijken vijf versregels te doelen op 'de verlaten steden in de woestijn in Cowboyfilms'. Veel commentaar levert het woord 'dauwworm' op: 'naar een afzichtelijk plaatje in een vitrine van een boekhandel voor medische studenten'. De woorden 'en wat ik van de liefde weet' zijn ontleend aan: Koos Schuur. Verder nog verwijzingen naar: Victor Hugo, Vergilius, Verschaeve, een oud Egyptisch gedicht en een legende uit Wales. Veel heeft het niet om het lijf.

De oude, wat gevlekte en verkleurde uitgave is perfect nagemaakt. Het nawoord van Paul Claes (de specialist in verwijzingen) is hetzelfde als in de Bezige Bij Poeziëpocket uit 1985*, helder, informatief en interpretatief.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1955
ISBN/EAN: 9789023446033
Uitgever: De Bezige Bij
Dichterbij

Van 9 september 1987 tot 14 september 1988 verscheen de reeks Dichterbij in het Vlaamse weekblad Knack. Bijna elke week vertaalde, bewerkte, becommentarieerde én illustreerde Hugo Claus een gedicht. De gekozen gedichten zijn verheven en schaamteloos banaal, schmierend en bevlogen. Iedere dichter voorzag hij van even beknopte als toepasselijke biografieën: John Keats, William Shakespeare, Henri Lavedan, Allen Ginsberg, Pier Paolo Pasolini, Su Tung-P O, Richard Wilbur (professor en gevaarlijk tennisser), Guillaume Apollinaire en Rainer Maria Rilke. Maar ook Napoleon Bonaparte ontbreekt niet: `Frans schrijver die nogal beïnvloed werd door de filosofie van Jean-Jacques Rousseau. De typering van Charles Simics poëzie, die 'het sacrale en profane tracht te verenigen', geldt evengoed voor Claus eigen oeuvre.

Deze prachtige en rijke verzameling van vijfenveertig gedichten is niet alleen een intieme kennismaking met de wereldpoëzie, maar tevens een zelfportret van deze grootse Europese dichter. Hugo Claus vertaalde en illustreerde erudiet en speels het werk van dichters die hem inspireerden en volgde daarbij zijn eigen grillen en hartstocht. `Ik amuseer me goddelijk bij het vertalen. Al jaren kom ik in bibliotheken balladen uit de zestiende eeuw of Arabische dichters tegen die al die tijd buiten de smaak van de experts en de professoren zijn gevallen. Daardoor is er een tweede museum in mijn hoofd gegroeid van waaruit ik nu vertaal en herschrijf. - Hugo Claus

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 9789023440383
Uitgever: De Bezige Bij
Een geverfde ruiter

Collectie gedichten.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Bezige Bij
Gedichten, 1948 - 1993

Collectie gedichten uit de periode 1948 - 1993.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789023447191
Uitgever: De Bezige Bij
Gedichten, 1969 - 1978

Collectie gedichten uit de periode 1969 - 1978.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 9789023445364
Uitgever: De Bezige Bij


Het huis van de liefde

Selectie uit het werk van Hugo Claus van gedichten over de liefde, inclusief twee niet eerder gepubliceerde gedichten.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789023447870
Uitgever: De Bezige Bij
Ik schrijf je neer

In het ruim dertienhonderd pagina's tellende dichterlijke oeuvre van Hugo Claus zijn de meest uiteenlopende soorten gedichten, stijlen en thema's verenigd. In een interview merkte Claus hierover zelf eens op : 'Het is een pendelbeweging, een onderling bevruchtingsproces. Als er een bundel moeilijke gedichten verschenen is, mag je erop rekenen dat de volgende kermisgeschater is.'

Speciaal voor deze bloemlezing maakte Hugo Claus een royale keuze uit zijn poëzie, vanaf de roerige periode van de Vijftigers tot aan de recente bundel Wreed geluk.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 9789023402183
Uitgever: De Bezige Bij
In geval van nood

Gedichtenbundel.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 9789023448136
Uitgever: De Bezige Bij
Nu nog

De mooiste gedichten uit zestig jaar onovertroffen dichterschap...

Zestig jaar geleden verscheen het poëziedebuut van Hugo Claus. Het was het begin van een grillig en onovertroffen oeuvre. Voor deze mooie, luxe uitgevoerde uitgave koos de meester de gedichten die hem na al die jaren nog na aan het hart liggen. Het beroemde lange liefdesgedicht ‘Nu nog’, dat hij vaak op indringende wijze voorleest, is slechts een van de vele voorbeelden van de unieke poëzie van Claus, waarin naast persoonlijke lyriek ook ruimte is voor humoristische en experimentele verzen. ‘Mijn spel met woorden / heeft mijn ziel verziekt / iel geritsel / te veel gezwijmeld / te weinig verijdeld,’ zegt de dichter zelf.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 9789023425311
Uitgever: De Bezige Bij
Sporen

Collectie gedichten.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 9789050351546
Uitgever: Den Gulden Engel
Wreed geluk

Wreed geluk bevat een gevarieerde verzameling nieuwe gedichten. Ernst en zelfspot, rouw en satire zijn slechts enkele van de vele facetten van de wereld waaraan Hugo Claus een uitzonderlijk lyrische vorm geeft.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789023447863
Uitgever: De Bezige Bij

Verhalenbundels

Alle verhalen

De verhalen van Hugo Claus zijn, zoals zijn hele oeuvre, van grote rijkdom. Ze zijn groots, veelzijdig, lichtvoetig, teder, bitter, geheimzinnig, komisch en virtuoos. Voor het eerst zijn alle verhalen bijeengebracht die Hugo Claus bij leven publiceerde. Klassiekers als ‘Suiker’ en ‘De zwarte keizer’ staan zij aan zij met fantasierijke, experimentele verhalen, waarvan enkele nog niet eerder werden gebundeld.

Hugo Claus, auteur van een veelomvattend oeuvre van romans, verhalen, gedichten, toneelstukken en filmscripts, geldt als de belangrijkste naoorlogse Vlaamse schrijver. Zijn werk is bekroond met meer dan vijftig nationale en internationale literaire prijzen, waaronder de Prijs der Nederlandse Letteren.

* Deze uitgave telt ruim 800 pagina's.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2019
ISBN/EAN: 9789403165608
Ebook: 9789403189901
Uitgever: De Bezige Bij
De mensen hiernaast

Geheime lagen in de werkelijkheid, zonderlinge mentale processen, een versplinterd bewustzijn... dat is wat Hugo Claus beschrijft in zijn nieuwe boek met zeven verhalen, De mensen hiernaast.

Bizarre verwikkelingen, soms gesitueerd tegen een exotisch decor, meestal in de met wrange en groteske details beladen Vlaamse wereld, waarmee de vele lezers van Het verdriet van België al vertrouwd zijn. Het visionaire ontdekt in de banaliteit, weergegeven in de unieke stijl van Hugo Claus.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9789023409090
Uitgever: De Bezige Bij
De verzoeking en andere novellen
In deze bundel zijn drie eerder los uitgegeven novellen gebundeld. De verzoeking is het oudste verhaal en is een monoloog van een oude non. Het laatste bed gaat over de fatale liefde van twee vrouwen. In Een slaapwandelaar beleeft een antiekhandelaar een vreemde ontmoeting met een oude vriend en een geliefde, die zich bewegen in de illegale wereld van kunstvervalsingen.

Net als in veel ander werk van Claus moet je als lezer ook bij deze drie novellen je best doen om in het verhaal te komen en de draad vast te houden, doordat hij de taal gebruikt om te balanceren tussen droom en werkelijkheid. Met name in het laatste verhaal speelt de droomwereld een belangrijke rol. Ook in de tweede novelle toont Claus zich meester van de suggestie, je weet lange tijd niet wat er tussen de twee vrouwen is voorgevallen totdat tegen het einde de bloederige werkelijkheid onthuld wordt.

De verzoeking en andere novellen bevat:
 • De verzoeking
 • Het laatste bed
 • Een slaapwandelaar
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 9789023412199
Uitgever: De Bezige Bij
De zwarte keizer

De zwarte keizer bevat de volgende verhalen:

 1. Het huis in de struiken
 2. De zwarte keizer
 3. Suiker
 4. Een ontmoeting
 5. Wandelen
 6. De mooiste kleren
 7. Wij zullen u schrijven
 8. Het mes
 9. De afbraak
 10. De luitenant
 11. In de Rue Monsieur le Prince
 12. Na de film
 13. Lieve Liz
 14. Het huis van zijn vriend
 15. De 'patisserie'
 16. Gebed om geweld

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1958
ISBN/EAN: 9789023400035
Uitgever: De Bezige Bij
Een andere keer

Een andere keer bevat de verhalen van Hugo Claus waarin de fantasie de vrije sporen krijgt. Waar in Verhalen een suggestie van eenheid is, verlaat Claus in Een andere keer het verraderlijke naturalisme.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789023439387
Uitgever: De Bezige Bij
Natuurgetrouw

Natuurgetrouw bevat schetsen, verhalen, fabels, greguerías, metamorfoses, dialogen, overwegingen, allegorieën, dagboekbladen, een reisbeschrijving, drie gedichten en een brief.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1954
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Bezige Bij
Natuurgetrouwer

Natuurgetrouwer: 47 overrompelende verhalen, van perfecte miniaturen tot ware erotische meesterwerken, versluierde zelfportretten en verslagen van maatschappelijk engagement. Hugo Claus is als vrijwel enige Nederlandstalige schrijver in staat tot zulk een fascinerend zwart en tegelijkertijd lichtvoetig proza, dat de lezer vele aangenaam-pijnlijke schokken bezorgt.

De eerste 28 verhalen in Natuurgetrouwer verschenen eerder in boekvorm onder de titel Natuurgetrouw.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789023421566
Uitgever: De Bezige Bij
Verhalen

Een halve eeuw heeft Hugo Claus verhalen geschreven. Een halve eeuw groteske nachtmerries, lichtvoetige taferelen van liefde en verlies waarin geheimzinnige en komische personages het bitter en teder Clausland bevolken.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789023438298
Uitgever: De Bezige Bij

Toneel

De dans van de reiger

Elena en Edward zijn op vakantie aan de Joegoslavische kust. Zij is een aantrekkelijke vrouw, onbevredigd in haar huwelijk. Hij is een bleke man, die weigert in de zon te gaan. Elena lokt Paul, een wat ridicule landgenoot van het strand mee naar de villa, flirt openlijk met hem en treitert haar man.

Eerder dat jaar, op een bal masqué in Den Bosch heeft zij een escapade gemaakt met een matroos. Edward heeft haar dat niet vergeven. Zij probeert Edward tot reactie te prikkelen en laat zich omhelzen door Paul. Edward reageert niet. Wanhopig vertrekt Elena met Paul. 's Nachts komen zij niet terug.

Aangezet door zijn moeder, ensceneert Edward met de moed der wanhoop een zelfmoordpoging. De geveinsde zelfmoordpoging verloopt niet geheel volgens plan en Edward wordt overgeleverd aan een gevecht op leven en dood. Is Elena nog op tijd om haar man uit zijn benarde positie te redden? En bovenal komt daarmee de symbolische paringsdans van de reiger binnen het huwelijk van Elena en Edward tot een einde?

Fons Rademakers filmde zijn Dans van de Reiger naar een scenario en toneelstuk van Hugo Claus uit 1962.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1962
ISBN/EAN: 9789023409601
Uitgever: De Bezige Bij
Vrijdag

Vrijdag: Een man keert terug uit de gevangenis, na een veroordeling wegens ontucht met zijn dochter, en ontdekt dat zijn vrouw intussen een kind heeft van een jongeman uit de buurt. Een klassiek noodlotsgegeven rond drie mensen, waarin de doem der goden en het taboe van de maatschappij hun verschrikkelijke, onontkoombare rol spelen.

Vrijdag: in de oudheid de dag van Venus, de dag waarop men vrijde; in christelijke tijden de dag van de doem - is een oorspronkelijk toneelstuk van Hugo Claus.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789023403234
Uitgever: De Bezige Bij

Diversen

Beelden

Selectie uit het beeldend werk van Hugo Claus uit de periode 1947-1975, begeleid door fragmenten uit zijn gedichten.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9789023006671
Uitgever: Becht
Kleine encyclopedie van Het verdriet

Het verdriet van België is een familieroman, een autobiografisch werk over de opgroeiende puber Louis Seynaeve, over een collaborerende familie, de Belgische politieke verhoudingen tijdens de Tweede Wereldoorlog en het Vlaanderen van Hugo Claus, dat niet meer bestaat. De roman, die in 1983 verscheen, is een moderne internationale klassieker en is het magnum opus van Hugo Claus.

In Kleine encyclopedie van Het verdriet laten Nederlandse en Vlaamse auteurs, onder wie Abdelkader Benali, Thomas Blondeau, Paul Claes, Yannick Dangre, Maarten 't Hart, Daan Heerma van Voss, A.F.Th. van der Heijden, Tom Lanoye, Jan van Mersbergen en Yves Petry, hun verbeelding de vrije loop op nonnescheetjes, Lutti-caramellen, bottines, jazzclub Hotsy Totsy, kwiestebiebels en verbrande manuscripten.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789023479161
Ebook: 9789023477181
Uitgever: De Bezige Bij
Omdat ik geen beeld ben

Hugo Claus, de ongeëvenaarde literaire tovenaar, is zijn hele leven ook een hartstochtelijk schilder en tekenaar geweest. Zijn nalatenschap als beeldend kunstenaar telt zeker driehonderd werken en beslaat meer dan vijf decennia.

Claus maakte deel uit van de Cobragroep en hield in 1956 zijn eerste eenmanstentoonstelling in galerie Taptoe in Brussel. Nadien volgden exposities in vele landen. Hij raakte bevriend en voelde verwantschap met kunstenaars als Pierre Alechinsky, Roger Raveel, Asger Jorn, Karel Appel, Corneille en Constant. Als kunstenaar was Claus bij perioden zeer productief. Hij maakte honderden tekeningen en schilderijen, maar vernietigde er in de loop der jaren ook vele van.

In dit schitterende boek is een groot deel van zijn overgebleven plastisch werk bijeengebracht. Het verschijnt bij de grote expositie die het museum Mu.zee in Oostende aan Hugo Claus als beeldend kunstenaar wijdt. Het boek bevat indringende, diepgravende en persoonlijke essays van Jef Lambrecht, Remco Campert en Rudi Fuchs - teksten die, in combinatie met het boeiende, kleurrijke werk van Claus, deze uitgave tot een veelomvattend en tijdloos retrospectief van een rijk en onnavolgbaar kunstenaarschap maken.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789461301307
Uitgever: Ludion
Schola Nostra
Schola Nostra is een uit proza, poëzie, tekeningen en commentaar samengestelde 'roman'.

Schola Nostra is uitgegeven onder het pseudoniem van Dorothea van Male en gedrukt in een oplage van 1000 genummerde exemplaren.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 9789023450740
Uitgever: De Bezige Bij
Wat bekommert zich de leeuw om de vlooien in zijn vacht

Wat bekommert zich de leeuw om de vlooien in zijn vacht wil een beeld oproepen van 50 jaar Clausbeschouwing in citaten, tekeningen en overzichten.

Uit het archief van Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus (UIA) werd, naast een reeks karikaturen, een greep meningen en oordelen geselecteerd. Daarbij komen uiteenlopende onderwerpen aan bod: de lof en de hoon, het oordeel van de gelovigen en dat van de moralisten, de verwijten van plagiaat en platte commercie, eigen nest-bevuiling en Nederlandse normering.

Aparte aandacht wordt besteed aan de visie van de auteur op de kritiek en aan de prijzen en onderscheidingen die hem te beurt vielen.

In overzichten wordt gepeild naar de huidige stand van de Clausstudie: wat heeft 50 jaar beschouwing concreet opgeleverd?

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789042907690
Uitgever: Peeters
Woordenloos

Van erotische impressies van wulpse vrouwen tot zelfportretten, die laveren tussen abstractie en figuratie, en nu eens somber dan weer kleurrijk zijn. Het beeldende werk van Claus getuigt van zijn pertinente weigering een eenduidige stijl te ontwikkelen. Maar zijn beelden hebben een ding gemeen: ze confronteren de toeschouwer met gevoelens die de kunstenaar slechts woordenloos kan uitdrukken.

Hugo Claus is naast schrijver, beeldend kunstenaar pur sang. De nestor van de Vlaamstalige proza en poëzie heeft het schrijven altijd gecombineerd met het maken van tekeningen, aquarellen, collages, gouaches en schilderijen. Slechts mondjesmaat trad hij met zijn beeldend werk naar buiten. Uit het indrukwekkende oeuvre werken op papier, dat van 1947 tot en met 2004 ontstond, maakte het Cobra Museum in samenspraak met de kunstenaar een omvangrijke selectie.

Het Cobra Museum toont als eerste in Nederland ruim 100 tekeningen, aquarellen, collages en gouaches. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie met een tekst van Rudi Fuchs.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 9789077549070
Uitgever: Oogachtend

Samengestelde werken

De mooiste kleren

Het oeuvre van Hugo Claus is groots en veelzijdig; lichtvoetig, teder, bitter, geheimzinnig, komisch en virtuoos. Op zijn vijftiende las Erwin Mortier voor het eerst iets van Claus: `In mijn hoofd ontplofte de taal. Claus heeft me de verbijsterende rijkdom van het Nederlands laten horen.'

Mortier is altijd een groot bewonderaar van de meester gebleven. Speciaal ter gelegenheid van Claus eerste sterfdag maakte hij een keuze uit de verhalen, novellen, romans, gedichten en toneelstukken.

* Samengesteld door Erwin Mortier.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 9789023440390
Uitgever: De Bezige Bij
De wolken
Hugo Claus overleed op 19 maart 2008. Hij heeft veel succesvolle romans op zijn naam staan. Daarnaast schreef hij talloze toneelstukken en gedichten. Hij won vele prijzen, waaronder de Prijs der Nederlandse Letteren voor zijn gehele oeuvre.

Het archief van Hugo Claus is een schatkamer van grote literaire en historische waarde, die een bijzonder licht werpt op de verbeelding en het vakmanschap van de grote meester. Hierin bevinden zich manuscripten van vroege en latere werken, maar ook aanzetten tot nooit voltooid werk, zoals een titel waarover Claus op late leeftijd hardop droomde: De wolken. In het karton verpakt zitten ook veel andere dromen: schetsen, schema's en notities die hij maakte bij zijn romans, films, theaterstukken en gedichten, soms verluchtigd met eigen tekeningen. Ook bevat het archief correspondentie met kunstenaars die zijn pad kruisten, agenda's en dagboeken.

Uit deze papieren nalatenschap maakte weduwe Veerle Claus samen met journalist en schrijver Mark Schaevers een schitterende selectie. De wolken is een indrukwekkend portret waarmee de grote Hugo Claus voor even weer springlevend wordt.

* Samengesteld door Veerle Claus en Mark Schaevers.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789023459224
Uitgever: De Bezige Bij
Het verdriet staat niet alleen

Een leven in verhalen...

'Ik ben geen autobiografisch schrijver,' heeft Hugo Claus bij herhaling gezegd. Misschien wilde hij vooral verbergen hoezeer hij bij het schrijven uit eigen ervaringen putte. Dat hij met Louis Seynaeve in zijn magnum opus Het verdriet van België een alter ego schiep, is bekend, maar deze roman staat hierin niet alleen: in talloze van zijn romans, verhalen en toneelstukken gebruikte Claus autobiografisch materiaal.

Voor Het verdriet staat niet alleen ging biograaf Mark Schaevers in het oeuvre van Hugo Claus op zoek naar fragmenten waarin diens leven resoneert. Het levert een sensationele leeservaring op: het lijkt wel of er een postume roman aan het oeuvre van Claus is toegevoegd.

* Samengesteld door Mark Schaevers.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2018
ISBN/EAN: 9789403105109
Ebook: 9789403116303
Uitgever: De Bezige Bij
Nieuwe tekeningen en gedichten

Toen Hugo Claus in maart 2003 in het ziekenhuis moest verblijven bracht zijn vriend Jan Vanriet hem een lege dummy, ter afleiding, om in te schrijven mocht hem iets invallen tijdens de ledige uren. Nog geen maand later, nadat de oude meester was hersteld, gaf hij het boekje tijdens een etentje weer terug.

Tot grote verrassing van Jan Vanriet was het volgetekend. Hugo Claus had in korte tijd 109 unieke kunstwerkjes vervaardigd, elk in geheel eigen stijl, alsof hij zichzelf de opdracht had gegeven al zijn registers nog eens te bespelen. De tekeningetjes zijn ontroerend, grappig, sterk, indrukwekkend, elegant, verleidelijk.

Suzanne Holtzer, die jarenlang Claus' redacteur was, zocht er dichtregels en strofen bij, waarbij ze zich liet leiden door de tekeningen zelf.

* Samengesteld door Suzanne Holtzer.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2018
ISBN/EAN: 9789403106205
Uitgever: De Bezige Bij
Voor twaalf lezers en een snurkende recensent

Voor twaalf lezers en een snurkende recensent geeft een overzicht van alle publicaties van Hugo Claus die zelfstandig zijn uitgegeven, in totaal bijna 700 werken. Deze rijk geillustreerde bibliografie beschrijft boeken en catalogi, reguliere publicaties en bibliofiele edities, eerste drukken en herdrukken. Zij biedt een staalkaart van Claus' talloze en uiteenlopende activiteiten gedurende meer dan een halve eeuw: als schrijver van gedichten, verhalen, romans, toneelstukken, libretto's, essays, scenario's, als bewerker en vertaler, maar ook als beeldend kunstenaar, onder meer als illustrator van eigen werk en ontwerper van boekomslagen.

In de inleiding worden enkele tendensen in Claus' omgang met boek en uitgeverij samengevat: zijn keuze voor uitgeverij De Bezige Bij als regulier uitgever, het succes van zijn werk, zijn houding ten opzichte van manuscript, druk en herdruk, zijn preoccupatie met het uitzicht van zijn werk, zijn belangstelling voor het bibliofiele boek en de samenwerking met beeldend kunstenaars.

* Samengesteld door Katrien Jacobs, Kris Landuyt, Kris Lembrechts en Georges Wildemeersch.

Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 9789038915722
Uitgever: Elmar

Gerelateerde schrijvers