Boekenplank:
Kies

Boeken van Hugo Claus

Meer over Hugo Claus

Genre: Roman

Geboren: 1929 / Overleden: 2008

Website: Hugo Claus


Overzicht

 • Belladonna
 • De geruchten
 • De hondsdagen
 • De koele minnaar
 • De Metsiers
 • De verwondering
 • De verzoeking
 • De verzoeking en andere novellen
 • De wolken
 • De zwaardvis
 • Een slaapwandeling
 • Een zachte vernieling
 • Het jaar van de kreeft
 • Het laatste bed
 • Het verdriet van België
 • Het verlangen
 • Jessica!
 • Omtrent Deedee
 • Onvoltooid verleden
 • Schaamte
 • Schola Nostra

gedetailleerd overzicht

OverzichtBelladonna
Een privé-incident in het leven van een Vlaamse minister ontketent een reeks van groteske gebeurtenissen met fatale gevolgen in de wereld van cultuurfunctionarissen en financiers, filmproducenten en schrijvers, acteurs en vrouwen. Belladonna is een roman over de teloorgang van liefde en creativiteit, een spel van relativering en maskerade in een samenleving waarin geen enkel woord, geen enkele handeling, eenduidig is.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-234-6178-9
Uitgever: De Bezige Bij
De geruchten
In De geruchten keert René Catrijsse, deserteur in een koloniale oorlog, begin jaren zestig terug naar zijn Vlaams geboortedorp. Zijn komst verwekt een reeks mysterieuze incidenten. Hugo Claus schetst in een lyrische stijl, die geen realisme uitsluit, een portret van de Belgische samenleving dat gaandeweg uitgroeit tot een allegorie.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-234-6183-5
Uitgever: De Bezige Bij
De hondsdagen
Toen de eerste roman van Hugo Claus, De Metsiers, verscheen, werd hij in ons land als een "ophefmakend" boek begroet en gewaagde men zelfs van een sensationeel debuut. Dat was het ook. Want in één slag had de piepjonge auteur een roman geschreven die naar inhoud en naar vorm volledig nieuw was in onze letteren.... Zijn prachtige poëtische en plastische stijl heeft Hugo Claus niet verloren in zijn tweede roman, De hondsdagen. Naar de vorm is hij hier weeral een andere weg uitgegaan. Het verhaal speelt zich af op meerdere evenwijdige vlakken tegelijkertijd. De feiten van het verhaal wisselen af met onthutsende dromen of beklemmende herinneringen die dan weer een bijzonder licht werpen op de feiten - en die mengeling van droom en werkelijkheid, van bewustzijn en onderbewustzijn, geeft aan het boek een ongewoon magisch reliëf... In een milieu van verlopen artiesten en vrouwtjes van "liefde", is Claus erin geslaagd de innerlijke leegheid en vermoeiende opgejaagdheid van enkele figuren tragisch te doen aanvoelen.' - Walter Korun, Galerie Zuid.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1952
ISBN/EAN: 90-234-0006-2
Uitgever: De Bezige Bij
De koele minnaar
De koele minnaar is het relaas van de verhouding tussen Edward, een jonge Vlaming, en de Italiaanse starlet Jia. Deze beide jonge mensen bewegen zich op de grensgebieden van de liefde. Gebonden door hun 'koelheid' - en men zou Hugo Claus zeker kunnen verdenken zijn inspiratie te hebben gevonden bij de delicate wanhoop van de cool jazz - bieden Edward en Jia een beklemmende illustratie van de passie van een jeugd, aangetast als zij is door onzekerheid tegenover haar eigen uitingen. Men volgt gespannen de curve die de liefde van deze jonge mensen maakt tegen de achtergrond van Italiaanse landschappen en steden. In bondige anekdotes vol wrange ironie wordt o.a. de afgrondelijke leegheid van de filmwereld getekend; met aandachtige, scherpe toetsen onthult Hugo Claus de maskers van vermommingen, die de eenzaamheid van de mens aanneemt.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1956
ISBN/EAN: 90-234-2338-0
Uitgever: De Bezige Bij
De Metsiers
De Metsiers is het verhaal van een Vlaamse boerenfamilie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Middelpunt van de familie is de weduwe Metsiers, die consequent 'de Moeder' genoemd wordt. Jaren terug heeft zij samen met haar minnaar Mon Verkindere, met wie zij nu op de hoeve woont, haar echtgenoot vermoord. Ze heeft twee kinderen: Ana (van Metsiers) en Bennie (van Verkindere), een achterlijke jongen en de lieveling van iedereen. Door de beklemming van het milieu waarin zij verkeren worden Bennie en zijn halfzuster steeds meer naar elkaar toe gedreven, tot er tussen hen een aan het incestueuze grenzende liefde ontstaat, waarvoor Bennie uiteindelijk de tol moet betalen. Hugo Claus schreef De Metsiers op zijn negentiende jaar. Toen het in 1950 gepubliceerd werd, erkenden gevestigde auteurs als Herman Teirlinck en S. Vestdijk onmiddellijk zijn grote talent. Vestdijk schreef: 'Een top in de Vlaamse vertelkunst. Een zeer hoog peil, een genadeloos doordringen in de menselijke ziel, oorspronkelijke vondsten. Naast het voortreffelijke in de persoonsuitbeelding, detailwerk en het suggereren van de Vlaamse winternatuur, mag de verhouding Ana-Bennie een prove van onbetwijfelbaar meesterschap worden genoemd. De bladzijden, gewijd aan het samenzijn van deze twee kinderen van éénzelfde moeder, behoren tot het ontroerendste dat dit waarlijk sublieme boek te bieden heeft.'
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1950
ISBN/EAN: 90-234-0225-1
Uitgever: De Bezige Bij


De verwondering
In een rusthuis tracht de leraar V.D. de Rijckel het verloop van de gebeurtenissen die hem de laatste tijd zijn overkomen neer te schrijven. Zo vormt zijn ontmoeting met het raadselachtige meisje Sandra Harmedam tijdens een gemaskerd bal te Oostende de eerste schakel in een reeks burleske en hallucinerende verwikkelingen. Op zoek naar de identiteit van Sandra wordt de leraar een vreemde ingewijde in de geheimen van de familie Harmdam, van het kasteel Almout en van de georganiseerde fanatici die op Almout bijeenkomen om een Vlaamse SS-officier, Crabbe, te herdenken. Er bestaat evenwel het gevaar dat De Rijckel, of hij het wil of niet, van ingewijde tot medeplichtige wordt. Het boek verhaalt hoe de leraar door de herinnering aan Crabbe wordt overweldigd, hoe hij verstrikt geraakt in zijn eigen verbeeldingen en herinneringen, hoe hij zich teweer stelt tegen een wereld die fascinerende, perverse vormen heeft aangenomen. Het indrukwekkend en ontroerend relaas van de leraar kon alleen door een Vlaming als Hugo Claus geschreven worden. Men herkent in De verwondering de verschrikking en de gruwelijke lach van Jeroen Bosch en James Ensor. De verwondering - de titel verwijst naar het idee van Aristoteles dat de oorsprong van elk denken gelegen is in de verwondering - is ongetwijfeld Claus' meest gedurfde werkstuk. Men ontmoet in elke bladzijde de begenadigde en hartstochtelijk bewogen schrijver.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1962
Uitgever: De Bezige Bij
De verzoeking
De achtergrond van deze fragmenten is het 60-jarig jubileum van een stokoude, blinde non. Zij was vroeger uitgehuwelijkt en zij kreeg een kind in een auto op weg naar het ziekenhuis. Wanneer dat kind geen lang leven beschoren bleek te zijn, meende zij daarin een teken te zien van de hemelse bruidegom. Tegen de zin van haar aardse echtgenoot trok zij het klooster in om zich aan de nukken en grillen van haar hemelse geliefde over te geven. Nu, lichamelijk afgetakeld en walgend van het moderne kloosterleven ervaart ze dit jubileum - voor één dag verplicht uit haar isolement te komen - als een marteling. In beklemmende, surrealistische monologen komt ze steeds weer terug op de gebeurtenis die haar het klooster indreef.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-234-0463-7
Uitgever: De Bezige Bij
De verzoeking en andere novellen
In deze bundel zijn drie eerder los uitgegeven novellen gebundeld. 'De verzoeking' is het oudste verhaal en is een monoloog van een oude non. 'Het laatste bed' gaat over de fatale liefde van twee vrouwen. In 'Een slaapwandelaar' beleeft een antiekhandelaar een vreemde ontmoeting met een oude vriend en een geliefde, die zich bewegen in de illegale wereld van kunstvervalsingen. Net als in veel ander werk van Claus moet je als lezer ook bij deze drie novellen je best doen om in het verhaal te komen en de draad vast te houden, doordat hij de taal gebruikt om te balanceren tussen droom en werkelijkheid. Met name in het laatste verhaal speelt de droomwereld een belangrijke rol. Ook in de tweede novelle toont Claus zich meester van de suggestie, je weet lange tijd niet wat er tussen de twee vrouwen is voorgevallen totdat tegen het einde de bloederige werkelijkheid onthuld wordt.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-234-1219-2
Uitgever: De Bezige Bij
De wolken
Hugo Claus overleed op 19 maart 2008. Hij heeft veel succesvolle romans op zijn naam staan. Daarnaast schreef hij talloze toneelstukken en gedichten. Hij won vele prijzen, waaronder de Prijs der Nederlandse Letteren voor zijn gehele oeuvre. Het archief van Hugo Claus is een schatkamer van grote literaire en historische waarde, die een bijzonder licht werpt op de verbeelding en het vakmanschap van de grote meester. Hierin bevinden zich manuscripten van vroege en latere werken, maar ook aanzetten tot nooit voltooid werk, zoals een titel waarover Claus op late leeftijd hardop droomde: De wolken. In het karton verpakt zitten ook veel andere dromen: schetsen, schema's en notities die hij maakte bij zijn romans, films, theaterstukken en gedichten, soms verluchtigd met eigen tekeningen. Ook bevat het archief correspondentie met kunstenaars die zijn pad kruisten, agenda's en dagboeken. Uit deze papieren nalatenschap maakte weduwe Veerle Claus samen met journalist en schrijver Mark Schaevers een schitterende selectie. De wolken is een indrukwekkend portret waarmee de grote Hugo Claus voor even weer springlevend wordt.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 978-90-234-5922-4
Uitgever: De Bezige Bij
De zwaardvis
Tijdens het verloop van een idyllische zomerdag op het land kruisen de lotsbestemmingen van vier mensen elkaar: een jonge, gescheiden vrouw, haar grillige zoontje, een aan lager wal geraakte veearts en een dorpsonderwijzer. Een redeloze misdaad wordt begaan. Droombeeld en hartstocht, verlangen en teloorgang worden met elkaar verweven tot een intrigerend en bovenal spannend verhaal. De zwaardvis is een uitgave van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek ter gelegenheid van de Boekenweek 1989.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-700-6674-2
Uitgever: CPNB


Een slaapwandeling
In De slaapwandeling dwaalt Luc door de lange gangen van zijn vervallend geheugen. Op het moment dat hij de bedrieglijke inventaris opmaakt weet hij dat hij zijn grote liefde van twee jaar lang niet heeft herkend. Een slaapwandeling is een uitgave ter gelegenheid van De Literaire Boekenmaand van de Bijenkorf Boekhandels in maart 2000.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-714-4290-X
Uitgever: De Bijenkorf
Een zachte vernieling
Het is begin jaren vijftig. André, de verteller van Een zachte vernieling, ontmoet Sabine de Comptine d'Aarselaer, die in haar persoon schoonheid en passie verenigt. Van Gent volgt hij haar naar Parijs, waar hij terechtkomt in de Vlaams-Nederlandse kunstenaarskolonie, een milieu dat Hugo Claus soms satirisch, soms vertederend, maar altijd trefzeker beschrijft.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-234-3060-3
Uitgever: De Bezige Bij
Het jaar van de kreeft
Sex, dood, tranen staan ruim gedoseerd in dit verhaal van psychische verwarring. Het jaar van de kreeft is het liefdesverhaal tussen een geslaagde man van de wereld, Pierre, en Toni, een kapster in het revuewezen, of wat daarvoor doorgaat. Zij is geen schoonheid, maar haar onvolkomenheden ontroeren Pierre juist. Zij wekte verdriet in hem, tederheid, en tegelijkertijd was zij een vreemdelinge waarvan de eigengereide geslotenheid hem ergerde en verwarde. Al gauw blijkt dat Toni in seksueel opzicht frigide is. Ze herinnert zich slechts één keer klaargekomen te zijn, toen haar echtgenoot, Karel, haar ontmaagdde. Maar goed, het is dus niet alleen seks geblazen, maar ook Allesverslindende Liefde.' - Gerrit Komrij in Vrij Nederland
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 978-90-234-3922-6
Uitgever: De Bezige Bij
Het laatste bed
Twee vrouwen komen logeren in het sjieke hotel Luxor van een Belgische badplaats. Emily, de pianolerares, vertelt hoe hun liefde zich ontwikkelde tot een schokkend ritueel.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-234-3805-1
Uitgever: De Bezige Bij
Het verdriet van België
'Het moet een boek worden over het leven in Vlaanderen zoals ik dat gekend heb, maar zoals het nu niet meer bestaat.' Dat zei Hugo Claus een kleine tien jaar voordat hij Het verdriet van België voltooide: gedeeltelijk een bildungsroman gebaseerd op zijn eigen jeugd, gedeeltelijk ook een boek dat een beeld geeft van de politieke verhoudingen in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar bovenal een boek over de groezeligheid van de waarneming, de onbetrouwbaarheid, de twijfel en het verraad. De hoofdpersoon van het verhaal, Louis Seynaeve, is elf jaar en leerling op een nonneninternaat. Verwarring, hunkering en bedrog vormen zijn jongensjaren en alleen door te fantaseren, de werkelijkheid geweld aan te doen kan hij overleven. Het leven in de Tweede Wereldoorlog wordt door Claus opgeroepen in een even complexe als meeslepende roman, die met recht het hoofdwerk uit zijn oeuvre mag worden genoemd. De publicatie in maart 1983 zorgde in de pers voor een nooit eerder geziene hype. Het boek werd onmiddellijk een grote bestseller en heeft in de voorbije decennia ook in het buitenland veel succes geoogst. Het verdriet van België kan met recht tot een van de klassiekers uit de moderne internationale literatuur worden gerekend.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 9023401344
Uitgever: De Bezige Bij


Het verlangen
Twee stamgasten van café De Eenhoorn, verwoeste kaarters, vertrekken naar Amerika om hun slag te slaan. Het verlangen is het verslag van deze reis, die geen belofte blijkt in te houden. De spelers, Jaak en Michel, komen niet los van hun familie en hun lotgenoten in De Eenhoorn. Het verlangen staat in het teken van goklust en geweld, onschuld, vriendschap en leugenachtigheid. 'Het tempo en de trefzekerheid waarin Hugo Claus dit verhaal van menselijke schamperheid vertelt (met een taalgebruik dat soms aan Louis Paul Boon herinnert) maken Het verlangen tot één van zijn pakkendste romans. Daar komt bij dat zijn beschrijving van Amerikaanse situaties zeldzaam raak en vinnig is.' - Wim Zaal, Elseviers Magazine 'Een rijk boek met een volkse herkenbaarheid die uiterst zeldzaam geworden is.' - Leo Geerts, De Nieuwe '... voor wie het boek aandachtig doorneemt voert deze roman terug naar de barokke, complexe rijkdom van Claus' beste werken, naar dat sluwe mengsel van dagelijkse eenvoud en sluimerend onheil.' - Freddy de Vree, Kunst- en Cultuuragenda
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-234-2399-2
Uitgever: De Bezige Bij
Jessica!
Turbulente gebeurtenissen spelen zich gedurende één avond en nacht af in het brein en voor de ogen van de hoofdpersoon die, op een breekpunt in zijn leven, omringd wordt door vrouwengedaanten, fantomen van vlees en bloed, en schrikbeelden uit het verleden. Jessica! is een bizarre seksuele fantasmagorie, geprojecteerd op het grootscherm van geheime gedachten, verlangens en kwellingen.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-234-0614-1
Uitgever: De Bezige Bij
Omtrent Deedee
De familie Heylen houdt in de pastorij van een West-Vlaams dorp haar jaarlijkse herdenking van de dood van Moeder. Maar dit jaar ontstaan er op die plechtige dag zonderlinge wrijvingen, incidenten en misverstanden die leiden naar een chaotisch 'feest'. In een gruwelijk mengsel van sexualiteit en geweld wordt de familiebijeenkomst naar het uur van de waarheid geleid. Een priester die onder de druk van de omstandigheden zijn morele bijstand weigert en daardoor een catastrofe veroorzaakt, de zwaarlijvige ontroerende natalie, de burleske familieleden, de losgeslagen jongeman Claude, een van de meest enigmatische personages van de auteur, zij allen vormen de leidraden van een boek dat ongetwijfeld een aantal lezers schokken zal, maar waarvan het accent van waarachtigheid niet te ontkennen valt. Zelden heeft Hugo Claus de menselijke onschuld en perversiteit zo subtiel neergeschreven.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: 90-234-0051-8
Uitgever: De Bezige Bij
Onvoltooid verleden
Twintig jaar na de gebeurtenissen in De geruchten vertelt in Onvoltooid verleden de broer van René Catrijsse, Noël, aan een geheimzinnige ex-politiecommissaris zijn gruwelijk sprookje van schuld en liefde.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-234-6199-1
Uitgever: De Bezige Bij
Schaamte
Een televisieploeg bereidt een passiespel voor op een eiland in de Middellandse Zee waar de onechtheid en de verveling van de acteurs conflicten met de bevolking uitlokken waarvan een inheems meisje het slachtoffer wordt.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-234-0395-9
Uitgever: De Bezige Bij


Schola Nostra
Schola Nostra is een uit proza, poëzie, tekeningen en commentaar samengestelde 'roman'. Schola Nostra is uitgegeven onder het pseudoniem van Dorothea van Male en gedrukt in een oplage van 1000 genummerde exemplaren.
Schrijver: Hugo Claus
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 90-234-5074-4
Uitgever: De Bezige Bij

Gerelateerde schrijvers