Boekenplank:
Kies

Boeken van Iris Gower


Overzicht

  • Bruid van de morgen - Proud Mary
  • Een bitterzoet verlangen - Copper Kingdom
  • Ik hoor nog steeds jouw stem - Spinner's wharf

gedetailleerd overzicht

OverzichtBruid van de morgen
Mary Jenkins lijkt voor het geluk geboren. Met tact en doorzettingsvermogen heeft ze zich in korte tijd weten op te werken tot een leidinggevende functie in een goedlopende onderneming in haar geboorteplaats Swansea in Wales. Maar wanneer haar vriend Billy Gray wegens doodslag wordt gearresteerd stort haar wereld in. Vroegere vienden beginnen haar te mijden en nieuwe dienen zich slechts met oneigenlijke oogmerken aan. Een van hen is de rijke Dean Sutton, die van haar ongeluk denkt te kunnen profiteren. Hij windt er geen doekjes om dat Mary zich in deze omstandigheden maar het best kan schikken in de rol van zijn minnares - een rol die ze vroeger zo hooghartig had afgewezen. Maar Deans broer Brandon, die geleidelijk beseft dat de passie die ook hij voor Mary voelt meer is dan passie alleen, steunt Mary in haar hardnekkige weigering en helpt haar bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Ondanks de groeiende liefde die ze voor Brandon voelt, begrijpt ze beter dan Brandon dat hun verschillende afkomst een huwelijk vrijwel onmogelijk maakt. Bovendien wil ze Billy juist nu niet in de steek laten. Langzaam leert ze inzien dat ze alleen in vrijheid zal kunnen kiezen wanneer ze haar onafhankelijkheid weet te herwinnen. Ze trotseert de meewarige blikken van haar omgeving en slaagt erin een eigen bedrijf op te zetten. Maar dan staat ze voor de tweede maal voor dezelfde onmogelijke keuze.
Schrijver: Iris Gower
Oorspronkelijke titel: Proud Mary
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-6790-089-3
Uitgever: Kadmos
Een bitterzoet verlangen
Een bitterzoet verlangen speelt zich af in het Wales van het begin van de twintigste eeuw. Het is het verhaal van twee families, de Richardsons, eigenaren van de machtige kopersmelterijen in Swansea, en van de Llewelyns, een van de armste families van de stad. Hoofdpersoon is Mali Llewelyn, een eenvoudig meisje van oogverblindende schoonheid en ontembare levenskracht. Mali groeit op in de meest erbarmelijke omstandigheden. Van jongs af aan deelt ze de haat van haar vader en broers voor de Richardsons die heel Swansea naar hun hand zetten en hun werknemers genadeloos uitbuiten. Terwijl haar vader en haar broers hun woede afreageren in overvloedig drankgebruik en zinloze stakingen, kiest Mali echter een andere weg. Gehard door een jeugd in de achterbuurten, werkt ze zich met ijzeren wilskracht op van hulpje in een wasserij tot een succesvolle zakenvrouw. Haar geslaagde carrière maakt haar tot onderwerp van jaloerse praatjes, maar brengt haar tegelijkertijd in nauwere aanraking met Sterling Richardson, de enige erfgenaam van het kolossale fortuin van de koperbaronnen. Uit trouw aan haar jeugd en afkomst verzet ze zich vanaf hun eerste ontmoeting tegen de allesverzengende liefde die ze voor hem voelt. Maar ze weet dat ze de stem van haar hart nooit definitief het zwijgen kan opleggen.
Schrijver: Iris Gower
Oorspronkelijke titel: Copper Kingdom
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-6790-037-0
Uitgever: Kadmos
Ik hoor nog steeds jouw stem
Na een kennelijk onvergeeflijke inbreuk op de plaatselijke gewoonten verlaat de knappe ondernemingslustige Rhian Gray haar geboortestadje Swansea om ver van haar vrienden en verwanten een nieuw leven naar eigen inzichten op te bouwen. Ze vindt werk in de weverij van Mansel Jack, op wie ze steeds meer gesteld raakt. Wanneer ze echter verneemt dat de tante bij wie ze is opgegroeid, stervende is, keert ze uit plichtsgevoel naar Swansea terug. Europa leeft dan in de ban van een naderende wereldoorlog en het stadje uit haar jeugd blijkt in korte tijd dramatisch veranderd te zijn. Veel van de mannen hebben zich als vrijwilliger in de strijd tegen het keizerlijke Duitsland opgegeven. Hun vrouwen, vriendinnen en verloofden maken zich op hun plaatsen in de mijnen en koperfabrieken in te nemen. Temidden van al deze spanningen en onzekerheden, die hun tol eisen van de hele gemeenschap, verpleegt Rhian haar lastige tante en weet zo het respect van haar stadgenoten te herwinnen. Na haar tantes dood neemt ze een eenvoudig baantje aan en wacht met de vrouwen uit haar omgeving op het vaak wekenlang uitblijvende frontnieuws. Het zijn harde tijden, niet alleen voor de mannen aan het front die de meest afschuwelijke loopgraafoorlog aller tijden beginnen, maar ook voor de vrouwen thuis, die veelal dubbele diensten draaien en ook hun gezin nog moeten verzorgen. In die omstandigheden vraagt haar oude jeugdvriend Heath Jenkins haar ten huwelijk. Het lijkt een uitkomst, maar dan keert Mansel Jack onverwacht in haar leven terug en redt haar van een onberaden stap. Intussen nemen de berichten over doden en gewonden aan het front in aantal toe. En terwijl ook in Swansea de roep om gelijkberechtiging van mannen en vrouwen weerklinkt, wordt de altijd onafhankelijke Rhian heen en weer geslingerd tussen haar liefde voor Mansel en haar angst hem weer te moeten verliezen door omstandigheden buiten haar macht. Toch zal ze moeten kiezen. Maar wie zal haar daarbij kunnen raden, als ze voor het eerst in haar leven moet bekennen te aarzelen: niet uit gebrek aan liefde, maar door een overmaat daaraan.
Schrijver: Iris Gower
Oorspronkelijke titel: Spinner's wharf
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-6790-126-1
Uitgever: Kadmos