Boekenplank:
Kies

Boeken van Karen Miller

Karen Miller is geboren in Canada, maar verhuisde op tweejarige leeftijd naar Australië. Na haar afstuderen aan de University of Technology in Sydney, woonde ze drie jaar in Engeland voor ze weer terugkeerde naar Australië waar ze nu permanent woont.

Meer over Karen Miller

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1961

Geboorteland: Canada

Website: Karen Miller


De kroon van hebzucht, macht en strijd / The Tarnished Crown

 1. De Valkentroon - The Falcon throne
 2. De Glazen Prins - Prince of Glass

Spreker voor de God / Godspeaker

 1. Keizerin - Empress of Mijak
 2. Eiland van geheimen - The Riven kingdom
 3. De hamer gods - The hammer of God

Koningmaker koningbreker / Kingmaker, Kingbreaker

 1. De onschuldige magiër - The innocent mage
 2. De magiër ontwaakt - Innocence lost
 3. De vloek van de magiër - A blight of mages

The Fisherman's children

 1. De uitverkoren magiër - The prodigal mage
 2. Magiër tegen wil en dank - The reluctant mage
De kroon van hebzucht, macht en strijd / The Tarnished Crown
Spreker voor de God / Godspeaker

De Magiërs / The Mage Serie

De Magiërs bestaat uit twee series: Koningmaker koningbreker en The Fisherman's children.

The Fisherman's children heeft - voor zover ik kan nagaan - geen Nederlandse titel.

Koningmaker koningbreker / Kingmaker, Kingbreaker

gedetailleerd overzicht

De kroon van hebzucht, macht en strijd / The Tarnished CrownDe Valkentroon
Niemand is onschuldig. Elke kroon is bezoedeld.
 • Een kind van koninklijke afkomst, dood gewaand, heeft zijn zinnen gezet op het terugvorderen van zijn vaders kroon.
 • Een bastaardheer die in opstand komt tegen zijn tirannieke neef vergiet meer bloed dan waar hij op rekende.
 • De weduwe van de Hertog tart, in een poging haar dochter te beschermen, de ambitieuze heer die hen beiden in zijn macht heeft.
 • En twee broers, gescheiden door hun ambities, ontdekken de ware betekenis van verraad.
Niets blijft zoals het was. Huizen zullen vallen, koninkrijken branden en vienden zullen vijanden worden op het pad dat zij die naar macht hunkeren volgen.
Schrijver: Karen Miller
Oorspronkelijke titel: The Falcon throne
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789024566877
Ebook: 9789024566884
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De Glazen Prins
Het broeit in de koninkrijken van De Kroon van Hebzucht, Macht en Strijd. Een angstaanjagend leger marcheert het hertogdom van Clemen binnen en overmeestert alle oppositie.

Ondertussen bevindt Liam, de jongen die beloofde zijn vaders gestolen kroon terug te winnen, zich in een ongewoon bondgenootschap met zijn grootste vijand - zijn neef Roric. Boos en verward moet hij nu zijn volgende stap zetten.

In het prinsdom van Cassinia doet de dochter van de hertog, Catherine, haar best om Roric te ondersteunen in zijn missie om het belegerde Clemen te redden. Maar Catherine wordt gevangengehouden door haar eigen raad en aangestuurd door de duistere heks Izusa. Catherine weet niet meer wie ze kan vertrouwen of hoe lang ze nog moet wachten om haar geboorterecht op te eisen... of hoe ze het beste de gestoorde prins Gaël kan helpen om de kroon te grijpen die zijn eigen regenten hem onthouden.

Terwijl de hertogdommen van Cassinia op het randje van de afgrond balanceren, kan elke misstap de dood betekenen...
Schrijver: Karen Miller
Oorspronkelijke titel: Prince of Glass
Eerste uitgave: 2017
ISBN/EAN: 9789024573561
Ebook: 9789024573578
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Spreker voor de God / GodspeakerKeizerin
Ze is nog heel jong, de felle en wantrouwige Hekat, als ze als slavin wordt verkocht en vanuit haar dorp in het Woeste Noorden met de slavenkaravaan afreist naar Et-Raklion, de grootste en machtigste stad van het keizerrijk Mijak. Geslagen en verminkt weet ze te ontsnappen.

Uit angst voor haar achtervolgers sluit Hekat zich aan bij het leger van tienduizend van Raklion, de machtigste van alle krijgsheren van Mijak. Vastbesloten doorloopt ze de harde leerschool van de opleiding en ontwikkelt zich tot één van de meest gevreesde krijgers en messendansers van het leger van Heer Raklion.

Minstens zo machtig en gevreesd als de krijgsheren zijn de Godsprekers van Mijak. Ze zijn overal, in de dorpen, in de steden, en ze staan in nauw contact met de god en spreken zijn woord, dat overal in Mijak wet is. Ook Hekat staat inmiddels in nauw contact met de god. Door dat contact is ze er inmiddels van overtuigd dat voor haar een betere toekomst is weggelegd. Om die toekomstverwachting werkelijkheid te maken, waagt ze zich op een gevaarlijk pad, van valstrikken, strijd, ontrouw en verraad, waar ze tenslotte meedogenloos met zichzelf wordt geconfronteerd, op een wel heel verrassende en buitengewoon pijnlijke manier.
Schrijver: Karen Miller
Oorspronkelijke titel: Empress of Mijak
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789024530489
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Eiland van geheimen
Keizerin Hekat is op zoek naar haar verdwenen zoon, Zandakar, ooit de krijgsheer, de Hamer van Mijak. Alles wijst in de richting van Ethrea...

Op Ethrea, een eiland dat van strategisch belang is en dat de reputatie geniet de geheimen van haar handelspartners te koesteren, dreigt een burgeroorlog. De koning van Ethrea is stervende en de enige erfgenaam, prinses Rhian, verkeert in groot gevaar. Gewetenloze tegenstanders loeren op de troon en door alle beroering worden ook de zenuwen van de handelspartners in de naties rond Ethrea geraakt.

Als Rhian niet snel hulp krijgt, zal de troon wis en zeker worden opgeëist door haar vijanden, die met de dag meer druk op haar uitoefenen. Maar die hulp is er, in de persoon van een speelgoedmaker, en híj is er ook nog, Zandakar, de geheimzinnige banneling van Mijak...
Schrijver: Karen Miller
Oorspronkelijke titel: The Riven kingdom
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789024530496
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De hamer gods
In Ethrea houdt Rhian de troon bezet. Maar hoe lang zal dat duren? Tal van edelen die het met haar bewind niet eens zijn, vormen een regelrechte bedreiging voor de vrede in het koninkrijk.

Zandakar, een man die Rhian als vriend en bondgenoot beschouwde, is niemand minder dan de zoon van de vrouw die heeft gezworen Rhian en haar man, koning Alasdair, ten gronde te richten. Bovendien lijkt Alasadair niet meer zo zeker van haar liefde voor hem.

De bron van Rhians grootste zorg bevindt zich echter buiten de grenzen van het rijk. De handelsnaties weigeren Mijak als een bedreiging te zien en dreigen met sancties als Rhian de grenzen van het rijk zou sluiten. Als Rhian de oorlogszuchtige partijen in haar rijk niet snel tot rust kan brengen, zou een aanval op Mijak wel eens het einde van haar heerschappij kunnen betekenen. En dat is precies wat Rhian in gedachten heeft...
Schrijver: Karen Miller
Oorspronkelijke titel: The hammer of God
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 9789024531554
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Koningmaker koningbreker / Kingmaker, KingbreakerDe onschuldige magiër
De jonge visserszoon Asher is niet gelukkig met zijn bestaan in het bekrompen dorp van zijn jeugd. Op een goede dag besluit hij dan ook zijn geluk te beproeven in het verre Dorana, de hoofdstad van het koninkrijk Lur, het thuisland van prinsen, bedelaars, huurlingen en... de Doranen, de krijgermagiërs die het koninkrijk al eeuwenlang met hun magie beschermen.

De Doranen zijn de hoeders van de plaatselijke magie. Gebruik van deze magie door de Olken, de mensen tot wie Asher behoort, leidt onverbiddelijk tot een doodvonnis. Dat Doranen en Olken derhalve met elkaar op gespannen voet leven, behoeft geen toelichting.

Na een incident in de straten van Dorana komt Asher in contact met de Doraanse prins Gar die, uitzondering op de regel, geen enkel talent voor magie heeft. Gar biedt hem een baantje aan in de koninklijke stallen en vandaar werkt Asher zich op tot diens persoonlijk adviseur.

Wat Asher niet weet, is dat de leden van een geheim genootschap - dat zich tot taak heeft gesteld een eeuwenoude vorm van magie weer tot leven te wekken - elke stap die hij in Dorana doet met scherpe ogen volgen. Allemaal kijken ze uit naar de komst van de Onschuldige Magiër, die ooit het koninkrijk voor de ondergang zal behoeden.
Schrijver: Karen Miller
Oorspronkelijke titel: The innocent mage
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 9789024527786
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De magiër ontwaakt
In De onschuldige magiër vertrok de visserszoon Asher naar Dorana, de hoofdstad van het koninkrijk Lur, waar de merkwaardige Doranen beschikken over vreemde magische krachten, en waar elk gebruik van magie door mensen, de Olken, onherroepelijk met de dood wordt bestraft. Een uitzondering is de Doraanse prins Gar, met wie Asher op onverwachte wijze in contact komt, die geen enkel talent heeft voor magie.

Maar als De ontwaakte magiër opent, heeft Gar zich de magie eigen gemaakt die nodig is om het weer te beheersen. Zijn vriend Asher is inmiddels de machtigste Olk aller tijden in Lur. Vrede en voorspoed lijken verzekerd, alleen niet voor Morg, de zwarte tovenaarmagiër, die gevangen zit in het lichaam dat niet het zijne is en genoodzaakt is drastische maatregelen te nemen.

Kort daarna komen Gar en Asher in contact met iemand die - maar dat beseft de koningszoon noch de visserszoon - het wankele bestand tussen de Olken en Doranen ernstig verstoort, en die van plan is het koninkrijk op verschrikkelijke wijze te vernietigen. Niemand, ook Dathne en haar Cirkel van samenzweerders niet, is voorbereid op de gebeurtenissen die zich voltrekken als de Onschuldige Magiër zich eindelijk manifesteert...
Schrijver: Karen Miller
Oorspronkelijke titel: Innocence lost
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 9789024527793
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De vloek van de magiër
In Dorana zijn maar twee dingen belangrijk: afkomst en magisch talent. Morgan is daar zeer strikt in, maar hij behoort dan ook tot de machtige regerende klasse. Waar het adellijke stambomen betreft en het bewaken van de zuivere, magische bloedlijn is hij uitzonderlijk fanatiek. Maar als hij halsoverkop verliefd wordt op Barl, een vrouw met verbazingwekkende magische vermogens, lijkt hij alles even te vergeten.

Tot hij ontdekt dat zij afkomstig is uit een bedenkelijk milieu en ook nog eens afstamt van een familie uit de laagste klasse. Dan raakt Morgan buiten zinnen. Hij begint een verschrikkelijke, vernietigende oorlog. De enige die hem mogelijk nog kan intomen is Barl, die in gezelschap van een kleine groep overlevenden naar de bergen is gevlucht. Ze weet dat er maar één manier is om Morgan tegen te houden, maar daarbij zal zijzelf vrijwel zeker het leven laten...
Schrijver: Karen Miller
Oorspronkelijke titel: A blight of mages
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789024538584
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

The Fisherman's childrenDe uitverkoren magiër
Het is alweer tien jaar geleden dat Asher het koninkrijk Lur bevrijdde van de gewelddadige Morg, maar de magische Doranen en Olken die het koninkrijk bevolken kunnen elkaar nog steeds niet uitstaan.

Als de samenleving wankelt, geven beide volkeren elkaar de schuld van de teloorgang. Wat ze niet weten, wat niemand weet, is dat de oude weermagie die Lur al die tijd heeft beschermd, niet langer werkt. Een hongersnood dreigt, en zelfs het ontstaan van een breuk in het weefsel van het land.

Onder de magiërs van Lur is er maar één die de antieke weermap kan herstellen. Asher wil alleen niets meer te maken hebben met magie. Zelfs zijn zoon Rafel mag, ondanks zijn bijzondere gave, niet gebruikmaken van magie - iets wat hem, Asher, zwaar wordt aangerekend.

Maar dan, gestuurd door zijn eergevoel, besluit Asher zich nog eenmaal voor het koninkrijk in te spannen, hij waagt zelfs zijn leven om de toekomst van Lur veilig te stellen. Maar daarmee zijn alle problemen nog niet uit de weg geruimd.
Schrijver: Karen Miller
Oorspronkelijke titel: The prodigal mage
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 9789024532544
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Magiër tegen wil en dank
Het is alweer maanden geleden dat Rafel als eerste bewoner van Lur over de Bergen van Barl trok, het onbekende tegemoet in een wanhopige poging om hulp te zoeken voor de dreigende ondergang van zijn geliefde land. Nu lijkt zijn dappere poging vergeefs, al lange tijd is er geen teken van leven van hem vernomen.

Alleen Deenie is ervan overtuigd dat haar broer Rafel nog leeft, want in haar dromen wordt ze geplaagd door visioenen van hem. Om de toekomst van Lur veilig te stellen, moet Deenie hem weten te vinden: alleen Rafels bijzondere gaven kunnen Lur redden van de gapende duisternis van de ondergang. Ver voorbij de grenzen van Lur, waar wetteloosheid en chaos heersen, komen Deenie en haar reisgezel Charis op het spoor van de dodelijke nalatenschap van de duistere magiër Morg.

Ze komen steeds meer te weten over de levensgevaarlijke magie die alles en iedereen treft. Deenie krijgt sterk het idee dat haar broer Rafel er meer van weet, en ook dat het kwaad dat haar vader fataal werd op onverklaarbare wijze is teruggekeerd. Zeker is dat als zij Rafel niet op tijd weet te vinden Morgs dodelijke kracht opnieuw vrij spel zal krijgen, en dat zal vast en zeker het einde voor Lur betekenen...
Schrijver: Karen Miller
Oorspronkelijke titel: The reluctant mage
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 9789024580057
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Gerelateerde schrijvers