Boekenplank:
Kies

Boeken van Jean Plaidy

Jean Plaidy was één van de pseudoniemen van Eleanor Alice Hibbert. Zij schreef in diverse genres en gebruikte voor ieder genre een ander pseudoniem. Jean Plaidy voor haar fictieve geschiedenisromans over Europese vorstenhuizen, Victoria Holt voor haar gotische romans, Philippa Carr voor familiesaga's en diverse andere pseudoniemen voor haar misdaadverhalen. Van haar pseudoniemen zijn de boeken onder de namen Anna Percival, Elbur Ford en Ellalice Tate niet vertaald in het Nederlands.

Meer over Jean Plaidy

Genre: Roman

Pseudoniem (van): Victoria Holt, Philippa Carr, Kathleen Kellow, Eleanor Burford, Anna Percival, Elbur Ford, Ellalice Tate

Geboren: 1906 / Overleden: 1993

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk


Overzicht

 • Catharina dé Medici Trilogie - The Medici Trilogy
 • Isabella van Castilië Trilogie - Isabella and Ferdinand Trilogy
 • Katharina van Aragon Trilogie - Katharine of Aragon
 • Elisabeth R. en Robert Dudley - Gay Lord Robert
 • Gunstelingen van de koningin - The queen's favourites
 • Hendrik VIII en Anna Boleyn - Murder most royal
 • Hendrik VIII en Catharina van Aragon - Katharine, the virgin widow
 • Hendrik VIII en Katharine Parr - The sixth wife
 • Lodewijk XV, de lichtzinnige koning - Louis the well-beloved
 • Lucrezia Borgia - Madonna of the Seven Hills
 • Marie Antoinette - Flaunting, extravagant Queen
 • Strijd der vorstinnen - The battle of the Queens

Victoria Trilogie

 1. Victoria, gevangene van Kensington - The captive of Kensington Palace
 2. Koningin Victoria en Lord M. - The Queen and Lord M
 3. Victoria, koningin en vrouw - The Queen's husband

gedetailleerd overzicht

OverzichtCatharina dé Medici Trilogie

Deze trilogie bevat de volgende boeken:

Madame Serpent * - Madame Serpent (1981)

Catharina dé Medici is door de eeuwen heen een raadselachtige figuur gebleven. Hoe ontwikkelde zij zich tot de vreemde, weerzinwekkende vrouw - de gifmengster die achter de schermen intrigeerde?
In het eerste deel van deze trilogie zien wij hoe Catharina uitgehuwelijkt wordt aan prins Hendrik van Orleans en hoe zij in aanraking komt met het amoureuze en meest culturele hof van Europa.

* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel De intrigante.

Dochter van Satan - The Italian woman (1982)

In dit deel zien wij Catharina als de intrigerende moeder van jeugdige koningen. We lezen de opkomst van de Guises, van de wankelmoedige Antoine de Bourbon en van de tragische Jeanne van Navarre.
Gewetenloos en zonder enig moraal speelde zij de een tegen de ander uit, bezeten van de gedachte de troon te bemachtigen voor haar lievelingszoon Hendrik en zelf die macht achter de troon te worden.

Koningin Jezebel - Queen Jezebel (1983)

In dit derde en laatste deel van deze trilogie is het karakter van Catharina volkomen gevormd. Door het volk gehaat, genegeerd door vele leden van het hof kan zij nog slechts gehoor geven aan de laagste instincten en beraamt zij duistere plannen waarvoor geheel Frankrijk siddert. Eén van de meest beklemmende gedeelten uit dit boek is de beschrijving van de Bartholomeus-nacht, een historische nacht van verschrikking, waaraan Catharina dé Medici zo'n groot aandeel had.

Schrijver: Jean Plaidy
Oorspronkelijke titel: The Medici Trilogy
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 9789024506323
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Isabella van Castilië Trilogie

Deze trilogie bevat de volgende boeken:

 1. Castilië voor Isabella - Castile for Isabella

 2. Spanje voor de souvereinen - Spain for the sovereigns

 3. Dochters van Spanje - Daughters of Spain

De Isabella van Castilië Trilogie gaat over het leven van Isabella van Castilië, één van de belangrijkste vorstinnen uit Spanje's geschiedenis en moeder van Katharina van Aragon, de latere koningin van Engeland.

Na afloop van de Spaanse successieoorlog huwt Isabella van Castilië met de niet minder bekende Ferdinand van Aragon. In deze voor Spanje uiterst belangrijke periode maken wij kennis met vrijwel alle bekende figuren uit die jaren: Torquemada, de gevreesde figuur van de Inquisitie; Boabdil, de laatste sultan van Granada en niet te vergeten Christopher Columbus, die van een nieuwe wereld droomde en zijn gezin verliet in de hoop deze droom bewaarheid te zien.

Naast de hebzuchtige en ontrouwe Ferdinand van Aragon, wijdt Isabella zich met volle overgave aan haar taak. Want zij is het die als de ware heerseres naar voren treedt, de koningin onder wie de Moren uit Spanje verdreven worden, Amerika ontdekt wordt en duizenden mensen door hun religieuze overtuiging op de brandstapel de dood vinden.

In het derde deel van deze boeiende trilogie worden de laatste jaren van Isabella's leven beschreven. Duidelijk blijkt hier de afgunst van Ferdinand over het succes van zijn vrouw. Isabella leeft in deze laatste jaren in een wanhopige tweestrijd tussen haar liefde voor haar gezin en haar trouw aan Spanje. Als de ene tragedie na de andere volgt fluistert men dat er een vloek op het Koninklijk Huis rust, een vloek welke in het bijzonder de kinderen van het vorstenpaar treft. Eén van deze kinderen, Catalina, zal later als Katharina van Aragon de Engelse troon bestijgen.

Het is een uiterst interessant en bont tafereel, dat zich in deze trilogie afspeelt. Jean Plaidy verstaat de kunst geschiedenis levend te maken. Zij tekent de historische figuren ten voeten uit, niet als vage schimmen, maar als mensen, met al hun fouten en tekortkomingen, met al hun wreedheden en dikwijls sinistere manipulaties, maar óók met hun oprecht geloof en warme menselijkheid.

Schrijver: Jean Plaidy
Oorspronkelijke titel: Isabella and Ferdinand Trilogy
Eerste uitgave: 1960
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Katharina van Aragon Trilogie

Deze trilogie bevat de volgende boeken:

 1. Bruid van Hendrik VIII - Katharine, the virgin widow (1961)

 2. Tragiek ener koningin - The shadow of the pomegranate (1962)

 3. 's Konings geheim - The king's secret matter (1962)

Deze trilogie behandeld het leven van Katharina van Aragon, dochter van de beroemde Spaanse koning Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilie.

Op zeer jeugdige leeftijd als Spaans prinsesje naar het kille Engeland uitgezonden om te trouwen met Arthur, de 11-jarige prins van Wales, wordt Katharina van Aragon een hartelijk welkom toegeroepen. Maar vlak na de huwelijksplechtigheid komt de zwakke Arthur te overlijden en staat Katharina, als getrouwde vrouw van vijftien jaar, zonder echtgenoot in Engeland. Een wel zeer jonge weduwe en het duurt dan ook niet lang of de van levenslust bruisende prins Hendrik laat zijn oog goedkeurend op haar vallen.

Deze prins Hendrik, de latere beruchte koning Hendrik VIII, trouwt haar, waardoor haar jonge leven aan de zijde van deze man een aaneenschakeling van opwindende gebeurtenissen wordt.

Schrijver: Jean Plaidy
Oorspronkelijke titel: Katharine of Aragon
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Elisabeth R. en Robert Dudley

Dit is het verhaal van de liefde tussen Elizabeth en Robert Dudley, later graaf van Leicester - hartstochtelijk en volhardend, een liefde die wellicht in haar vroegste dagen tot een huwelijk had kunnen leiden, ware het niet dat een derde partij tussen hen stond.

Elizabeth wordt beschouwd als de prinses wier leven voortdurend in opspraak was, en als de almachtige koningin - dapper en behaagziek, openhartig in de liefde doch behoedzaam in de politiek, luchthartig flirtend met haar favoriete mannen, terwijl ze Philip van Spanje volledig voor zich opeiste. Als de ijdelste en tevens meest listige vrouw ter wereld woog zij haar verlangen naar macht af tegen haar liefde voor die ene man met zijn onweerstaanbare wapens: kracht, schoonheid en mannelijke charme.

Ofschoon veel beroemde mannen en vrouwen in deze roman ten tonele verschijnen - Roberts broer Guildford en zijn vrouw, lady Jane Gray, die een blauwe maandag koningin was, de staatslieden Cecil, Bacon en Walshingham; de andere vrouwen in Roberts leven, Amy, Douglass en lettice - is dit niettemin het verhaal van twee geliefden die het hof, de buitenlandse gezanten en de hele wereld jarenlang in verwarring brachten.

Schrijver: Jean Plaidy
Oorspronkelijke titel: Gay Lord Robert
Eerste uitgave: 1955
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Gunstelingen van de koningin

Koningin Maria II is dood en koning Willem III is ziekelijk en sterft kort daarop. De kroon is nu voor Anna, Maria's zuster. Twee hofdames van de koningin, Sarah Churchill en Abigail Hill, bevechten elkaar onderling om de gunsten van de koningin. Anna steunt erg op Sarah, maar later blijkt deze niet erg veel met de koningin op te hebben.

Bron: Boekmeter.nl

Schrijver: Jean Plaidy
Oorspronkelijke titel: The queen's favourites
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff


Hendrik VIII en Anna Boleyn

Hendrik VIII heeft zijn eerste vrouw Catharina verstoten, en wil trouwen met zijn nieuwe liefde, Anna Boleyn. Maar daarvoor moet hij eerst officieel gescheiden zijn. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot. Ook kardinaal Thomas Wolsey kan bij de paus geen toestemming tot echtscheiding los krijgen, en krijgt daardoor de woede van de koning over zich. Deze besluit het heft in eigen handen te nemen, en verbreekt daarom alle banden met het Vaticaan.

Nu kan hij Anna trouwen, maar in de de jaren die daarop volgen lukt het ook Anna niet de zo begeerde troonopvolger te baren. Ook zij komt niet verder dan een dochter, Elizabeth. De koning heeft nu zijn oog laten vallen op een van de hofdames van de koningin, Johanna Seymour. Om haar te kunnen trouwen dient Anna echter het veld te ruimen.

Bron: Boekmeter.nl

* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel De koninklijke moordenaar.

Schrijver: Jean Plaidy
Oorspronkelijke titel: Murder most royal
Eerste uitgave: 1949
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Hendrik VIII en Catharina van Aragon

De jonge Catharina, dochter van Isabella van Castillië en Ferdinand van Aragon, wordt naar Engeland gestuurd om te trouwen met Arthur, de oudste zoon van Hendrik VII. Het huwelijk vindt plaats, maar gelijk daarop sterft Arthur, die toch al aan een zwakke gezondheid leed. De belofte dat ze nu met Hendrik mag trouwen komt op de lange baan te staan, en tot dan is het haar niet toegestaan aan het hof te verblijven. Haar eenzaamheid, heimwee en de dood van haar moeder tekenen deze periode in het leven van de Spaanse prinses.

Bron: Boekmeter.nl

* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Bruid van Hendrik VIII.

Schrijver: Jean Plaidy
Oorspronkelijke titel: Katharine, the virgin widow
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Hendrik VIII en Katharine Parr

Deze roman speelt zich af tijdens één van de meest interessante episoden uit de Engelse geschiedenis - de strijd van Hendrik VIII met de toenmalige Paus, de intriges rond de jonge koning Edward, en bovenal het zesde huwelijk van Hendrik VIII. Want niet lang nadat hij zijn vijfde vrouw heeft laten onthoofden, valt zijn oog op de aantrekkelijke Katharine Parr en zo wordt zij de zesde vrouw van de beruchte 'Blauwbaard'.

Met haar ontwapenende charme weet zij alle gevaarlijke klippen te omzeilen, zelfs in de laatste jaren van Hendriks regering als hij gekweld wordt door lichamelijke pijnen die vaak in onbedwingbare woede-uitbarstingen ontaarden. Wanneer zijn einde nadert wordt de situatie voor Katharine precair als gevolg van de politieke intriges waarvan zij het slachtoffer wordt, maar zij verzet zich moedig tegen de lagen en listen van haar tegenstanders.

Als eenzame koningin-weduwe doet zij zich als een vrouw van formaat kennen, en het is de vervulling van de lang bestaande liefdesrelatie tussen Katharine en Tom Seymour die aan dit boek zulk een grote bekoring verleent.

* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel De zesde vrouw.

Schrijver: Jean Plaidy
Oorspronkelijke titel: The sixth wife
Eerste uitgave: 1953
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Lodewijk XV, de lichtzinnige koning

Na de dood van Lodewijk XIV wordt deze opgevolgd door zijn kleinzoon, Lodewijk XV. Frankrijk hoopt met deze nieuwe koning het land weer in ere te herstellen. De nieuwe koning heeft het echter te druk met jagen en gokken, en vooral met de pleziertjes met de diverse dames aan het hof.

Bron: Boekmeter.nl

Schrijver: Jean Plaidy
Oorspronkelijke titel: Louis the well-beloved
Eerste uitgave: 1959
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Lucrezia Borgia

Lucrezia groeit, samen met haar broers Giovanni en Cesare, op in de schaduw van haar vader, paus Alexander VI. Hoewel de paus veel van zijn kinderen houdt, schuwt hij het niet om ze als pion in een politiek spel te gebruiken. Ook Lucrezia kan hieraan niet ontsnappen en ze komt erachter hoe ijdel haar dromen zijn.

Bron: Boekmeter.nl

Schrijver: Jean Plaidy
Oorspronkelijke titel: Madonna of the Seven Hills
Eerste uitgave: 1958
ISBN/EAN: 9789060712337
Uitgever: Skarabee


Marie Antoinette

Op vijftienjarige leeftijd wist Marie Antoinette - als bruid van de impotente Lodewijk XVI - zich reeds het middelpunt van de kuiperij van Versailles.

Met haar frivole, temperamentvolle, openhartige natuur tartte zij de etiquette van het Franse hof en gaf zij haar vijanden volop de gelegenheid haar van elke denkbare ondeugd te beschuldigen.

Dit boek vertelt van de liefdesgeschiedenis van de koningin en Axel de Fersen, de dramatische vlucht naar Varennes, het raadsel rond het diamanten halssnoer - en van Lodewijk XVI, de incapabele, impotente, eenzelvige koning, wiens grenzeloze onbekwaamheid hem niet anders dan naar de guillotine kon voeren.

De geschiedenis van Marie Antoinette is die van een jonge vrouw die van het leven wilde genieten, zich niet tijdig bewust van de waarschuwing die school in de legendarische woorden van Lodewijk XV: "na ons de zondvloed".

Schrijver: Jean Plaidy
Oorspronkelijke titel: Flaunting, extravagant Queen
Eerste uitgave: 1957
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Strijd der vorstinnen

In de eerste helft van de dertiende eeuw wordt het leven in Europa bepaald door twee vrouwen: Isabella, koningin van Engeland, en Blanche, koningin van Frankrijk.

Isabella is een van de meest hartstochtelijke en dominerende vrouwen in de wereldgeschiedenis. Na de dood van haar gemaal treft zij voorbereidingen om haar dochter uit te huwelijken aan graaf Hugo, een van haar vroegere minnaars. Als zij echter Hugo opnieuw ontmoet, besluit zij haar dochter terzijde te schuiven en zelf met de graaf te trouwen. Sinds de dag van het huwelijk is de eens zo trotse Hugo aan haar genade overgeleverd en voelt al spoedig dat hij tot niets meer dient als een speelbal van haar grillen te fungeren.

Vanaf het eerste moment dat Isabelle de serene, intelligente Blanche ontmoet haat zij haar met een felheid, die alleen wordt geëvenaard door de haat die Blanche haar toedraagt.

Isabella en Blanche, twee vrouwen die door afgunst worden verteerd, elkaar het licht in de ogen niet gunnen, maar niettemin twee kenmerken gemeen hebben: schoonheid en eerzucht.

Schrijver: Jean Plaidy
Oorspronkelijke titel: The battle of the Queens
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 9789065130471
Uitgever: Publiboek

Victoria TrilogieVictoria, gevangene van Kensington

Victoria is praktisch een gevangene op Kensington Palace. Haar moeder en haar moeders kamerheer, Sir John Conroy zijn haar cipiers. Niemand die niet degelijk gecontroleerd en kritisch bekeken is, krijgt toegang tot haar. Ze wacht met smart op de dag dat ze meerderjarig wordt, zodat ze kan ontsnappen, en de kroon van haar oom over kan nemen.

Bron: Boekmeter.nl

Schrijver: Jean Plaidy
Oorspronkelijke titel: The captive of Kensington Palace
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Koningin Victoria en Lord M.

Vroeg in de morgen van 20 juni 1837 komen de aartsbisschop van Canterbury en Lord Chamberlain naar Kensington Palace om een 18-jarig meisje te vertellen dat zij koningin van Engeland is geworden. Het Victoriaanse tijdperk breekt aan.

Dit is het boeiende verhaal van Victoria's eerste regeringsjaren. Hartstochtelijk van aard en vastbesloten zich te wijden aan haar vaderland, bezwijkt ze bijna onmiddellijk voor de wereldse charmes van haar Eerste Minister, Lord Melbourne. Ze bemerkt dat ze verzeild is geraakt in een wereld vol vetes, intriges en schandalen, die er alleen toe dienen haar in een kwaad daglicht te stellen bij het volk. Immers, door haar jeugd en onschuld wordt ze alom aanbeden. Buiten haar wil om raakt ze dan ook verwikkeld in het schandaal rond lady Flora Hastings, en speculaties rond haar verhouding met Lord Melbourne kunnen niet uitblijven.

De heerszuchtige, opvliegende koningin, met een onwrikbare loyaliteit voor hen die haar dierbaar zijn, en de cynische politicus met het stormachtige verleden 'Lord M' treden, omringd door vele conflictsituaties, op de voorgrond in deze spannende roman.

Schrijver: Jean Plaidy
Oorspronkelijke titel: The Queen and Lord M
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Victoria, koningin en vrouw

Het impulsieve, opvliegende, ongebonden karakter van Victoria is volstrekt in tegenspraak met dat van haar serieuze, ingetogen echtgenoot Albert, een ambitieus man die, hoewel hij zich er terdege van bewust is wat een huwelijk met de koningin van Engeland inhoudt, toch Victoria het liefst als vrouw ziet en niet als staatshoofd.

De wispelturige Victoria komt hiertegen voortdurend in opstand en ook de elkaar opvolgende zwangerschappen kan ze maar moeilijk verwerken. Hun eerste huwelijksjaren verlopen bepaald stormachtig. Niettemin voelt Victoria een intense liefde voor de man waarmee ze weliswaar vaak in conflict is, maar die toch - meer dan zij wil toegeven - een onmiskenbare invloed heeft op haar gedrag en beslissingen.

Schrijver: Jean Plaidy
Oorspronkelijke titel: The Queen's husband
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 9789024503582
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Gerelateerde schrijvers