Boekenplank:
Kies
 • Home
 • S
 • Johannes Mario Simmel

Boeken van Johannes Mario Simmel

Meer over Johannes Mario Simmel

Genre: Roman

Geboren: 1924 / Overleden: 2009

Geboorteland: Oostenrijk


Overzicht

 • Affaire Nina B. - Affäre Nina B.
 • Als de leeuwerik niet meer zingt - Im Frühling singt zum letztenmahl die Lerche
 • Bloemen voor Sibylle - Gott schützt die Liebenden
 • De aarde blijft eeuwig jong - Die Erde bleibt noch lange jung
 • De stem van Sibylle - Die im Dunkeln sieht man nicht
 • De stof waarvan de dromen zijn - Der Stoff aus dem die Träume sind
 • Een beker vol vergif - Alle Menschen werden Brüder
 • En Jimmy trok ter regenboog - Und Jimmy ging zum Regenbogen
 • En met de clowns kwamen de tranen... - Doch mit den Clowns kamen die Tränen
 • Het antwoord kent alleen de wind - Die Antwort kennt nur der Wind
 • Het kan niet altijd kaviaar zijn - Es muss nicht immer Kaviar sein
 • Hoera, we leven nog! - Hurra, wir leben noch!
 • Ik beken - Ich gestehe alles
 • Ik weet niet wie ik ben - Mich wundert, dass ich so fröhlich bin
 • Laat de bloemen leven - Bitte, lasst die Blumen leben
 • Liefde is slechts een woord - Liebe ist nur ein Wort
 • Niemand is een eiland - Niemand ist eine Insel
 • Nog mogen wij hopen - Wir heissen und hoffen
 • Ontmoeting in de mist - Begegnung im Nebel
 • Ook als ik lach moet ik huilen - Auch wenn ich lache, muß ich weinen
 • Rozen in december - Das geheime Brot
 • Tot de laatste druppel - Bis zur bitteren Neige
 • Tweeëntwintig centimeter tederheid - Zweiundzwanzig Zentimeter Zärtlichkeit
 • Weerzien in de lente - Träum den unmöglichen Traum

Jeugdboeken

 • Een autobus zo groot als de hele wereld - Ein Autobus gross wie die Welt
 • Je mag niet huilen - Weinen streng verboten
 • Mijn moeder mag 't niet weten - Meine Mutter darf es nie erfahren

gedetailleerd overzicht

OverzichtAffaire Nina B.
Robert Holden, chauffeur met een strafblad, treedt in dienst bij de louche zakenman Julius Holden. Al spoedig raakt Robert volledig in de ban van Julius' echtgenote Nina. Er bloeit een intense verhouding tussen hen op, die zich echter in het diepste geheim afspeelt. Om Nina niet te verliezen ziet Robert zich gedwongen voor Julius te blijven werken; zodoende wordt hij steeds verder en onontkoombaar meegesleurd in diens intriges en criminele praktijken. Roberts haat jegens de gewetenloze Julius, die geen middel schuwt om zijn doel te bereiken, neemt steeds heftiger vormen aan. Een haat die Robert noodlottig dreigt te worden...
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Affäre Nina B.
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-10-04462-9
Uitgever: Elsevier
Als de leeuwerik niet meer zingt
* Corabella ziet eruit als Marilyn Monroe. Maar ze heeft leukemie, zoals veel mensen die vlak bij een kerncentrale wonen, en ze heeft niet meer zo lang te leven... * Opperhoofd Paiakan vecht met driehonderd krijgers tegen de bouw van een stuwdam in Altamira, die de ondergang van zijn stam zal betekenen. * Dr. Markus Marvin wil met zijn filmteam de mensheid waarschuwen voor de rampzalige gevolgen van de verstoring van het ecologisch evenwicht. Een verstoring die zowel de mensen als de natuur grote schade zal berokkenen. Maar de berichtgevers hebben vele machtige tegenstanders en al bij de eerste opnamen wordt er iemand vermoord. * Philip Gilles heeft vele bestsellers op zijn naam staan. Na de dood van zijn vrouw wil hij eigenlijk niet meer schrijven. Nu stort hij zich echter op een boek over onze toekomst en vindt daarbij nog eenmaal een nieuwe liefde, die teder en behoedzaam ontluikt.
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Im Frühling singt zum letztenmahl die Lerche
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-225-1330-0
Uitgever: Boekerij
Bloemen voor Sibylle
Het leven van reporter Paul Holland draait geheel om Sibylle. Zij is de vrouw die alles voor hem betekent. Haar diepe genegenheid, haar hartstochtelijke liefde zijn voor Paul datgene wat zijn leven zin geeft. Als Paul terugkeert van een dienstreis naar Rio de Janeiro blijkt Sibylle echter plotseling te zijn verdwenen. Wanhopig gaat hij op zoek naar sporen, en zo wordt hij meegesleurd in een maalstroom van onheilspellende en beklemmende gebeurtenissen die van hem het uiterste van zijn liefde voor Sibylle zullen eisen. Hij raakt ten prooi aan de diepste vertwijfeling. Dan vindt hij zijn geliefde terug in een situatie die hem voor de meest ingrijpende beslissing van zijn leven plaatst. De vrouw die hij heeft teruggevonden blijkt beladen te zijn met een grote, haast onmenselijk zware schuld. Wat moet hij doen? Moet hij Sibylle opgeven, haar verraden, of moet hij haar helpen? Paul wordt verteerd door twijfel en steeds is daar de beklemmende vraag waarop hij het antwoord schuldig moet blijven: bestaan er in onze steeds in angst levende wereld tijdelijke zekerheden, is duurzaam geluk niet een dwaas verzinsel, een hersenschim? Is er werkelijk vrede te vinden voor mensen die echt van elkaar houden?
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Gott schützt die Liebenden
Eerste uitgave: 1957
ISBN/EAN: 90-225-0280-5
Uitgever: Boekerij
De aarde blijft eeuwig jong
In De aarde blijft eeuwig jong is een groot aantal bloemrijke verhalen opgenomen die Simmel door de jaren heen geschreven. Zij vormen de neerslag van persoonlijke ervaringen die Simmel als verslaggever heeft opgedaan. Vastgelegde momentopnamen als het ware, die samen een afgerond tijdbeeld geven. Momentopnamen waarin alle menselijk lief en leed is samengevat: recht en onrecht, honger en overvloed, oorlog en vrede. Wederwaardigheden die de lezer doen glimlachen doch ook tot nadenken stemmen... Simmel schrijft zelf hier over: 'Al deze verhalen zijn bepaald niet wereldschokkend. Maar in beknopte vertellingen over gewone mensen kan de tijdgeest gemakkelijker zichtbaar worden gemaakt dan in grootse en indrukwekkende verhalen van heroïsche figuren. Moge God ons vrede schenken opdat deze hoop wordt bewaarheid: de aarde blijft eeuwig jong.
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Die Erde bleibt noch lange jung
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-10-04450-5
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
De stem van Sibylle
Teheran 1943. Stalin en Roosevelt besluiten, achter de rug van Engeland en Frankrijk om, de wereld in machtsblokken te verdelen. Deze overeenkomst wordt op film vastgelegd en zowel Rusland als Amerika hebben een kopie opgeborgen in hun archief. Frankfurt 1984. Televisiejournalist Daniel Ross kan zich niet losmaken van zijn grote, maar hopeloze liefde voor Sibylle. Eens beleefden zij samen gouden tijden, maar nu is er alleen maar eenzaamheid. Zijn leven is leeg en uitzichtloos, en zelfmoord lijkt de enige uitweg. Hij wordt echter gered door Mercedes Olivera, een beeldschone jonge vrouw. Zij brengt hem het ongelooflijke bericht dat zijn vader, in 1944 officieel dood verklaard, nog leeft en in Buenos Aires woont. Vader Ross, een voormalige hoge Nazi, blijkt in het bezit te zijn van een kopie van de Teheran-overeenkomt. Hij wil de film aan een Duitse televisiemaatschappij verkopen en Daniel moet als bemiddelaar optreden. De Amerikaanse en Russische inlichtingendiensten reageren bliksemsnel. Uitzending moet ten koste van alles worden voorkomen. Maar de heldhaftige en idealistische Mercedes wil de wereld wakker schudden en samen met Daniel zet ze alles op alles om de uitzending te verwezenlijken. Ze raken verstrikt in een dodelijk netwerk waarin getuigen stuk voor stuk uit de weg worden geruimd. Tussen hen ontluikt echter ook een voorzichtige liefde, maar zal Daniel de stem van Sybille kunnen vergeten? Zal de film ooit worden uitgezonden en ten koste van hoeveel levens?
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Die im Dunkeln sieht man nicht
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-225-0640-1
Uitgever: Boekerij


De stof waarvan de dromen zijn
De stof waarvan de dromen zijn neemt de lezer mee naar Praag, Frankfurt, New York, Hamburg, Helsinki en naar een verraderlijk moeras in de buurt van Bremen. De plaatsen van handeling zijn de redactiekantoren van een groot weekblad, een vluchtelingenkamp, bijzonder luxueuze hotels en de onderwereld van Hamburg, plus nog de raamloze vertrekken voor computers, waar op de beeldschermen de voorbeelden verschijnen van de stof waarvan de dromen worden gemaakt. De hoofdpersoon van deze roman is de cynische sterreporter Walter Roland, eens de belangrijkste verslaggever van een internationaal weekblad, maar sindsdien enigszins afgezakt en teleurgesteld. Tezamen met zijn vriend, de fotograaf, krijgt hij de opdracht een bepaald geval te onderzoeken in een vluchtelingenkamp bij Bremen. Hier is hij getuige van raadselachtige gebeurtenissen, die hem op een geheel ander spoor brengen, een spoor dat hem meevoert door een wereld van werkelijkheid en waan. Tezamen met een vluchteling uit Tsjecho-Slowakije ontdekt Roland een ongelooflijk complot, raakt in levensgevaarlijke situaties, maar weet zijn opdracht tot een einde te voeren, dat hij voordien nooit had kunnen vermoeden. Het brengt hem niet alleen nieuwe roem en een contract uit New York, maar tevens de liefde van het meisje dat hij wilde redden en dat de sleutelfiguur van het complot bleek te zijn.
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Der Stoff aus dem die Träume sind
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 90-235-0269-8
Uitgever: Zuid-Hollandse U.M.
Een beker vol vergif
In Een beker vol vergif treedt de levenstragedie van twee broers, Werner en Richard, beiden auteur, naar voren, tussen wie reeds van jongsaf een conflictsituatie heeft bestaan en die haar hoogtepunt bereikt, als zij beiden één vrouw lief krijgen, een liefde die beiden tot een obsessie wordt. En deze tragedie nadert de afgrond, als het nazi-verleden, waarbij Werner is betrokken, een rol gaat spelen en een Kaïn en Abel-drama zich aan Werner voltrekt. Midden in het leven staand zijn Werner en Richard zeer vertrouwd met die kringen in de maatschappij, waar drankmisbruik, seks, corruptie en misdaad dagelijkse verschijnselen zijn en waartoe velen behoren, die op grond van hun verleden daarin zijn ondergedoken en niet terugdeinzen voor gevaarlijke en misdadige praktijken. Op deze wijze geeft de auteur een navrant beeld van een maatschappij en van mensen van wie 'Alle Menschen werden Brüder' (het leidend motief van de auteur) wel heel ver afstaat en waar tegenover hij zijn 'beker vol vergif' stelt...
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Alle Menschen werden Brüder
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 90-235-0405-4
Uitgever: Zuid-Hollandse U.M.
En Jimmy trok ter regenboog
En Jimmy trok ter regenboog is gebaseerd op ware gebeurtenissen die zich in een grote stad in West-Duitsland hebben afgespeeld tussen 1934 en 1965. Om onschuldigen te beschermen, werd de handeling verlegd naar een ander tijdperk (1938-1969) en naar een verder gelegen stad, Wenen. Het spreekt daarom vanzelf, dat de in dit boek voorkomende presidia, rechtbanken, commissies, besturen, illegale of legale relaties en alle andere geestelijke of wereldlijke instellingen weliswaar hun eigen betekenis hebben, maar toch in geen enkel opzicht betrokken zijn geweest bij de feitelijke gebeurtenissen. Wat dit betreft zijn hun vertegenwoordigers zuivere producten van de fantasie van de schrijver. Wetten, paragrafen, decreten, juridische conclusies, rapporten, redevoeringen en gedeelten van uitzendingen der BBC werden woordelijk weergegeven. De ware gebeurtenissen, personen en namen zijn zo veranderd, dat niemand ze kan herkennen. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel En Jimmy zocht de regenboog.
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Und Jimmy ging zum Regenbogen
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 90-235-0175-6
Uitgever: Zuid-Hollandse U.M.
En met de clowns kwamen de tranen...
Het circus was gevuld met het vrolijke gelach van kinderen, totdat opeens de clowns machinegeweren in de hand hebben en onophoudelijk in de weerloze menigte vuren... In het gruwelijke bloedbad komen ook de beroemde biochemicus Martin Gellhorn, zijn vrouw en hun dochtertjes om. Een andere bezoekster, Norma Desmond, een internationaal bekend journaliste, probeert tevergeefs haar zoontje in veiligheid te brengen. Na het verlies van haar kind heeft Norma nog maar één doel in haar leven: ze móet uitzoeken wie haar zoon heeft vermoord. Het spoor leidt al snel naar het instituut van Gellhorn, waar een team jonge wetenschappers uit diverse landen aan een hoogst riskant experiment werkt. Reeds bij het begin van haar onderzoek leert Norma de Poolse biochemicus Jan Barski kennen. Vanaf dat moment is hij haar begeleider door een nachtmerrie van steeds weer nieuwe gebeurtenissen, aan het eind waarvan ze tot een gruwelijke conclusie komen: wat DNA-onderzoekers bij toeval hebben ontdekt, zou in handen van één der supermachten de sleutel tot absolute wereldheerschappij kunnen zijn. Een genadeloos gevecht om het geheime wapen begint... Afpersing, ontvoering en moord, geen middel wordt geschuwd. Terwijl de wetenschappers hun verzet al opgeven vechten Norma en Jan voort. Het net rondom hen wordt steeds strakker aangetrokken. Kunnen zij nog uit deze dodelijke val ontsnappen?
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Doch mit den Clowns kamen die Tränen
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-225-0870-6
Uitgever: Boekerij
Het antwoord kent alleen de wind
Robert Lucas wordt neergeschoten, zijn voorgaande leven gaat als een flits aan hem voorbij. Hij maakt alles opnieuw mee, maar veel bewuster omdat hij het waarom en hoe van een groot aantal zaken wenst te weten. Het jacht van een bankier explodeert. Robert, medewerker van een verzekeringsmaatschappij, wordt erop uitgestuurd om de zaak te onderzoeken. In Cannes maakt hij kennis met een heel andere wereld dan de zijne. Hij ontmoet mensen die beslissen over de welstand of armoede van anderen.
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Die Antwort kennt nur der Wind
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-235-0298-1
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.


Het kan niet altijd kaviaar zijn
Een man raakt verstrikt in het web van de geheime diensten van de grote mogendheden in oost en west. Op volkomen onorthodoxe wijze zoekt hij naar mogelijkheden om zich uit zijn benarde positie te bevrijden. Telkens wanneer hij zich in zijn keuken terugtrekt slaagt hij er in, geïnspireerd door de heerlijke geuren die uit zijn potten en pannen opstijgen, een oplossing voor zijn problemen te vinden, hoe hopeloos die soms ook lijken. Dat het niet altijd kaviaar hoeft te zijn, bewijzen de verrukkelijke recepten waarmee dit boek gelardeerd is. Het kan niet altijd kaviaar zijn - Receptenboek Naar aanleiding van het boek Het kan niet altijd kaviaar zijn verscheen in 1980 bij Luitingh het boek met de gelijknamige titel waarin alle recepten uit het boek zijn opgenomen. Alle menu's worden voorafgegaan door een korte samenvatting van het betreffende verhaal. Een boek om uit te lezen én een boek om uit te koken.
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Es muss nicht immer Kaviar sein
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 90-245-0949-1
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Hoera, we leven nog!
Jakob Formann staat in 1947, zoals al zijn landgenoten, op straat, tussen de puinhopen, met veertig nieuwe Marken op zak en met het gevoel dat zeven belangrijke jaren van zijn jonge leven hem ontstolen zijn. Hij zet al zijn wilskracht, zijn intelligentie en zijn mensenkennis in om de schade in te halen. Jakob Formann wordt één van de succesvolste en populairste mensen van het nieuwe Duitsland: multimiljonair, internationaal gevierd, bevriend met de grote heren uit Oost en West, de gast van de mooiste en duurste vrouwen. Totdat de grote oliecrisis zijn bankroet veroorzaakt... Jakob Formann is dan weer even ver als dertig jaar tevoren. En met, wat hijzelf niet anders kan analyseren dan een opgelucht hart, keert hij terug naar het simpele strijdperk, waarin alle beginnelingen in deze maatschappij zichzelf moeten bewijzen.
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Hurra, wir leben noch!
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-229-5185-5
Uitgever: Bruna
Ik beken
Simmel plaatst zijn hoofdpersoon Chandler, een scenarioschrijver uit Hollywood die voor een speciale versie van een film in Duitsland vertoeft, midden in de dramatiek van de filmbusiness met haar schone schijn en grote decepties. Het is door dit laatste dat Chandler diep wordt getroffen en zelfs zo dat hij volgens de medici nog slechts korte tijd zal leven. En dan verandert zijn houding tegenover het leven geheel en al, vervaagt de scheidingslijn tussen goed en kwaad, tot een volkomen onhandelbare jongen op zijn weg wordt gevoerd waardoor de zozeer afgedwaalde Chandler een hoog charitatief doel voor zich ziet...
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Ich gestehe alles
Eerste uitgave: 1972
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Ik weet niet wie ik ben
21 Maart 1945 wordt Wenen gebombardeerd. Twee dagen later bevrijdt een man zeven mensen uit een kelder; drie vrouwen, drie mannen en een klein meisje. Wat gebeurde er daarna met deze mensen? 21 maart 1945, tegen het middaguur. Amerikaanse bommenwerpers voeren een luchtaanval uit op de stad Wenen. Door het hevige afweergeschut laten de toestellen hun bommen ongericht vallen. Een huis aan de Nieuwe Markt stort na een voltreffer in. Onder het huis bevindt zich een schuilkelder, waar een aantal mensen naartoe is gevlucht... Simmel beschrijft hoe deze mensen reageren op hun benauwende gevangenschap; haat, liefde, vrees, hoop, kortom alle gevoelens die een mens kan bezielen, komen ongeremd tot uiting.
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Mich wundert, dass ich so fröhlich bin
Eerste uitgave: 1949
ISBN/EAN: 90-100-4004-6
Uitgever: Elsevier
Laat de bloemen leven
De succesvolle Parijse advocaat Charles Duhamel ziet na een tragisch vliegtuigongeluk kans te verdwijnen en onder een andere naam een nieuw leven te beginnen. Hij ontmoet de jonge boekhandelaarster Andrea en zij vatten een diepe stormachtige liefde voor elkaar op. Maar het verleden blijft zijn donkere schaduwen vooruit werpen en uiteindelijk is Charles Duhamel in zijn wanhoop bereid letterlijk alles te doen om het geluk dat hij zo laat in zijn leven leerde kennen te beschermen.
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Bitte, lasst die Blumen leben
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-229-5332-7
Uitgever: Bruna


Liefde is slechts een woord
Liefde is slechts een woord is het verhaal van een onstuimige liefde. De liefde die Oliver, een idealistische jongeman, opvat voor Verena, een twaalf jaar oudere vrouw die gehuwd is met de bankier Manfred Lord. Naarmate hun liefde zich verdiept, stapelen de moeilijkheden rond deze verhouding zich echter op. Zal Verena kiezen voor de zekerheid van haar huwelijk, of voor het onzekere bestaan dat haar geliefde Oliver haar kan bieden?
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Liebe ist nur ein Wort
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-225-0960-5
Uitgever: Boekerij
Niemand is een eiland
Niemand is een eiland beschrijft het gekwelde leven van Sylvia Moran, beroemd filmster, één van de grootste actrices die de wereld ooit heeft gekend. Sylvia Moran schijnt voor het geluk geboren te zijn en zonder veel moeite bereikt zij het toppunt van haar roem. Dan echter lijkt het noodlot hard en genadeloos toe te slaan... Waar Sylvia ook gaat of staat, overal wordt zij voortdurend achtervolgd door de wereldpers, die geen stap van haar zijde wijkt tijdens haar reizen door Europa en Amerika en haar verblijf in de meest luxueuze hotels. De enorme druk die dit op haar leven legt brengt haar aan de rand van een totale ineenstorting. Daarmee is echter het noodlotsvonnis aan Sylvia Moran nog niet voltrokken. Er is een waarheid uit haar verleden, die haar geluk in één klap kan verbrijzelen. Een vroegere collega van Sylvia is daarvan op de hoogte en chanteert haar op onmenselijke wijze. Sylvia kan de enorme spanningen in haar beroep en in haar privéleven nauwelijks meer bolwerken en komt ten slotte onder behandeling van een psychiater. De manager van de filmmaatschappij, die, louter op geld belust, Sylvia’s leven zonder mededogen beheerst, dwingt haar tot het uiterste te gaan om haar verplichtingen na te komen. In een vertwijfelde poging om met het verleden af te rekenen vallen haar laatste remmingen weg. In een noodlottig handgemeen wordt de man, die Sylvia elf jaar tevoren heeft verkracht en die de vader van haar dochtertje is, gedood en volgt een dramatische climax in het leven van de gevierde actrice.
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Niemand ist eine Insel
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-10-05030-0
Uitgever: Boekerij
Nog mogen wij hopen
In dit boek loopt Simmel vooruit op de eindfase van de ontwikkeling van een preparaat waarvan verwacht wordt dat het daadwerkelijk hulp zal kunnen bieden in de bestrijding van verslaving aan verdovende middelen. Adriaan Lindhout, een Nederland chemicus, vindt tijdens de Tweede Wereldoorlog een middel uit dat dezelfde pijnstillende werking heeft als morfine, maar absoluut niet verslavend werkt. Als zijn laboratorium in Rotterdam wordt gebombardeerd krijgt hij de gelegenheid zijn werk voort te zetten in Berlijn en als de grond hem daar te heet onder de voeten wordt in Wenen. Daar bevindt hij zich echter wel in het hol van de leeuw, zeker als wordt ontdekt dat hij van Joodse afkomst is. Jaren later, in 1979, worden al zijn inspanningen beloond met de Nobelprijs, maar als hij dan de onderwereld op zijn dak krijgt en bovendien geconfronteerd wordt met zijn niet geheel brandschone oorlogsverleden, is hij de wanhoop nabij. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Hopen of sterven.
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Wir heissen und hoffen
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-229-5375-0
Uitgever: Bruna
Ontmoeting in de mist
'Het geluk ligt niet in wat we bezitten, maar in dat wat we menen te bezitten', zegt Johannes Mario Simmel, en daarmee raakt hij de kern van de in deze bundel opgenomen verhalen. Of Simmel nu de geschiedenis vertelt van een illusie van 'de kleine melodie' of het nu gaat om een duistere moordzaak of om het geheim van de zwerver Robin Guiscard, altijd weer draait het om de vraag welke stuwende kracht het leven inhoud geeft. De auteur zegt over dit boek: 'Deze novellen zagen het licht vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen iedereen van hoop vervuld was; de hoop op een nieuwe tijd, van wederopbouw. Sindsdien is de wereld niet zo veranderd als wij het ons in 1945 voorstelden. Niettemin heb ik de verhalen in Ontmoeting in de mist met ontroering herlezen. Ik vind dat ik mezelf trouw ben gebleven.'
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Begegnung im Nebel
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-10-03456-9
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Ook als ik lach moet ik huilen
De Duitser Mischa Kafanke ontvlucht zijn geboorteland uit pure woede om het politieke onheil dat zich daar afspeelt. Helaas... in de verkeerde richting en onwetend van het feit dat men hem voor een beroemde Russische atoomgeleerde houdt, waar hij dan ook sprekend op lijkt. Er staat Mischa een - niet altijd vrijwillige - wereldreis te wachten; een reis vol spannende avonturen, gevaar en romantiek. In Moskou lijkt het geluk Mischa nog toe te lachen, wanneer hij de jonge Irina ontmoet. Maar dan breekt overal waar hij komt de hel los. Alsof de duivel Mischa bij de hand heeft genomen, vindt hij chaos, haat, onrecht en geweld op zijn weg van Moskou via Bagdad, Tel Aviv en Sarajevo naar Los Angeles. Door geheime diensten achtervolgd, door moordcommando's bedreigd, door rebellen ontvoerd en door geraffineerde vrouwen aan een kruisverhoor onderworpen. Sneller, steeds sneller gaat Mischa's bizarre rondedans door het groteske leven. Alleen een wonder kan hem nog redden. Maar wie niet in wonderen gelooft, is geen realist...
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Auch wenn ich lache, muß ich weinen
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-225-1812-4
Uitgever: Boekerij


Rozen in december
Jacob Steiner keert vlak na de oorlog terug uit een jarenlange krijgsgevangenschap. Zijn vrouw en dochtertje zijn bij een bombardement omgekomen. Totaal gedesillusioneerd wil Steiner een eind aan zijn leven maken. Maar dan, nog net op tijd, maakt Steiner kennis met zijn reddende engel...
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Das geheime Brot
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 90-225-0829-3
Uitgever: Boekerij
Tot de laatste druppel
In Tot de laatste druppel vertelt Peter Jordan zijn navrante levensavonturen, waarvan de tragiek van zijn triomfen als 'kinderfilmster', zijn wanhopige comebackpogingen en zijn mislukte huwelijk de bouwstenen vormen. De slechts door zakelijke motieven gedreven schijnwereld rond de filmindustrie, de wanhopige drang naar roem, de vloek van het luxueuze leven en de drank, zijn machteloze schreeuw om geluk, vormen de oorzaken van de steeds dreigender wordende leegte om hem heen. Langs de rand van de afgrond zal hij moeten gaan om deze te doorbreken. De openhartigheid en het realisme waarmee deze levensbiecht door de ooit meedogenloze mens Peter Jordan wordt afgelegd, onthullen niet alleen een losbandig leven, maar tonen juist ook die talloze boeiende facetten van het menselijk bestaan.
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Bis zur bitteren Neige
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 90-225-0877-3
Uitgever: Boekerij
Tweeëntwintig centimeter tederheid
Tweeëntwintig centimeter tederheid luidt de titel van een van de vele honderden verhalen over vrolijke, verdrietige, opwindende en alledaagse dingen die Johannes Mario Simmel in zijn loopbaan als schrijver heeft gepubliceerd. Tweeënzeventig van deze verhalen heeft hij in dit boek verzameld - verhalen vol vrolijkheid en woede, vol verbittering en begrip, vol ook van verbijstering en desondanks nog altijd vol van geloof in de mens. Via deze door hemzelf samengestelde bundel maken we kennis met een tot nog toe nauwelijks bekende Simmel: de bewogen journalist en de verteller van vrolijke en treurige verhalen... Een andere Simmel, maar dezelfde schrijver van wie miljoenen houden en genieten. Zijn verhalen werden o.a. opgenomen in Quick, Lui, Esquire en Playboy. Simmel is 25 jaar journalist geweest. In die periode heeft hij onnoemelijk veel verhalen, commentaren en columns geschreven. Gekke en droevige, bittere en tot nadenken stemmende verhalen. Over geluk en ongeluk heeft hij geschreven, over grote en kleine misdaden, over armoede, honger en rijkdom. En zo schreef hij ook een verhaal over een hondje, dat niets anders was dan tweeëntwintig centimeter tederheid...
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Zweiundzwanzig Zentimeter Zärtlichkeit
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-229-5266-5
Uitgever: Bruna
Weerzien in de lente
Op een nacht in mei wil de eenzame schrijver Robert Faber zich van het leven beroven. Sinds de dood van zijn vrouw is hij niet meer in staat te schrijven. Een telefoonafspraak voorkomt Roberts wanhoopdaad, brengt zijn verleden terug - en daarmee Mira. Mira is de vrouw met wie hij na de Tweede Wereldoorlog in Sarajevo een wonderlijke liefde beleefde. Wat waren ze toen gelukkig samen! Nu vraagt Mira hem naar Wenen te komen om Goran, haar vijftienjarige kleinzoon - die ook Roberts eigen kleinzoon is - bij te staan. De doodzieke jongen is door de VN uit het belegerde Sarajevo geëvacueerd en een Weens artsenteam doet vertwijfelde pogingen zijn leven te redden. Voor Robert is de reis naar de stad van zijn jeugd het begin van een nieuw leven. De ontmoeting met Mira, zijn lang vergeten liefde van toen, en met zijn onbekende zieke kleinkind is bijzonder aangrijpend. Aarzelend probeert de man die wilde sterven opnieuw zijn pen ter hand te nemen om hen die hij liefheeft te helpen...
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Träum den unmöglichen Traum
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-225-2320-9
Uitgever: Boekerij

JeugdboekenEen autobus zo groot als de hele wereld
In Een autobus zo groot als de hele wereld trekken negentien bleekneusjes uit de stad, hun juf, de chauffeur en niet te vergeten het zwarte schaap Jozef de bergen in om van de frisse lucht te gaan genieten. Het wordt een tocht met hindernissen: het schaap gaat er vandoor, ze stuiten op twee lawines zodat de bus vast komt te zitten en tot overmaat van ramp wordt een van de kinderen ernstig ziek en moet naar het ziekenhuis gebracht worden. Wanneer de juf en chauffeur hem wegbrengen en ook hulp gaan halen om de autobus vrij te krijgen, blijven de kinderen aan hun lot overgelaten achter...
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Ein Autobus gross wie die Welt
Eerste uitgave: 1951
ISBN/EAN: 90-10-02389-3
Uitgever: Van Goor
Je mag niet huilen
De vader van de twaalfjarige Maria wordt vermist. Haar moeder ligt in het ziekenhuis. Om haar vader naar huis te krijgen geeft Maria het haar op school toevertrouwde geld aan een oplichter, die ermee verdwijnt. Maria wordt van school gestuurd. Haar vriendjes willen helpen. Maar hoe? Twee dozijn kinderen openen de jacht op de booswicht die Maria heeft bestolen. Krijgen ze hem te pakken? Komt Maria's vader terug? Wordt haar moeder beter?
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Weinen streng verboten
Eerste uitgave: 1950
ISBN/EAN: 90-235-0406-2
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Mijn moeder mag 't niet weten
Mijn moeder mag 't niet weten gaat over de elfjarige Martin en zijn van een ernstige ziekte herstellende moeder. Op school heeft hij de ontstellende mededeling gekregen dat hij dit jaar zal moeten blijven zitten. Dat is voor hemzelf al erg genoeg, maar alles wordt nog dramatischer en ingewikkelder wanneer hij van de dokter hoort dat iedere opwinding voor zijn moeder in dit stadium levensgevaarlijk kan zijn. Hij ziet geen uitweg meer en besluit weg te lopen. Hoe verkeerd deze beslissing is, wordt hem al spoedig duidelijk. Zijn spannende avonturen leiden uiteindelijk zelfs tot levensgevaarlijke situaties! Tenslotte is zijn enige wens weer thuis te zijn, maar dat gaat helaas moeilijker dan hij denkt...
Schrijver: Johannes Mario Simmel
Oorspronkelijke titel: Meine Mutter darf es nie erfahren
Eerste uitgave: 1952
ISBN/EAN: 90-235-0350-3
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.

Gerelateerde schrijvers