Boekenplank:
Kies

Boeken van Alice Adams


Overzicht

  • Herkansing - Second chances
  • Voorbeeldige vrouwen - Superior women

gedetailleerd overzicht

OverzichtHerkansing
In Herkansing schetst Alice Adams het leven van zes met elkaar bevriende oudere mensen. De schrijfster Dudley Venable en haar man Sam zijn midden in de zestig en hebben al dertig tumultueuze huwelijksjaren achter zich. De dichter Edward Crane, ooit een literair wonderkind, is in zaken en teert nog steeds op dat eerste fantastische bundeltje dat wel duizend jaar geleden lijkt te zijn verschenen. Voorts zijn daar nog Freddy Fuentes, de ex-actrice Celeste en de ongrijpbare, misschien ook wat bizarre en allen met haar erotische achtergronden enigszins bedreigende Polly Blake.
We volgen de zes in Herkansing een jaar lang. Het ouder worden breekt ineens geheimen van vroeger open. Onbekende verledens komen bloot.
Schrijver: Alice Adams
Oorspronkelijke titel: Second chances
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-295-0039-5
Uitgever: De Arbeiderspers
Voorbeeldige vrouwen
Megan, Lavinia, Janet, Cathy en Peg zijn de hoofdpersonen van Voorbeeldige vrouwen. Ze beschikken over levenswijsheid, zin voor humor, zelfspot, en zijn intelligent en spontaan. In de zomer van 1943 hebben ze elkaar voor het eerst ontmoet tijdens een oriëntatieweek van het Radcliffe College in Cambridge, Massachusetts.
In lichtvoetig proza beschrijft Alice Adams de levens van deze vrouwen, hun intellectuele ontwikkeling, radicalisering, carrières, relaties, verwachtingen en teleurstellingen. De roman omvat een periode van veertig jaar, zodat het gehele naoorlogse tijdvak op exemplarische wijze in kaart wordt gebracht.
Schrijver: Alice Adams
Oorspronkelijke titel: Superior women
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-295-0040-9
Uitgever: De Arbeiderspers

Gerelateerde schrijvers