Boekenplank:
Kies
  • Home
  • A
  • Lisa Appignanesi

Boeken van Lisa Appignanesi


Overzicht

  • Dromen in onschuld - Dreams of innocence
  • Fatale charme - A good woman
  • Herinnering en hartstocht - Memory and desire

Non-Fictie

  • Alles over de liefde - All about love
  • Een zaak van liefde - Trials of passion
  • Gek, slecht en droevig - Mad, bad and sad
  • Wie was mijn moeder? - Losing the dead

gedetailleerd overzicht

Overzicht



Dromen in onschuld
Londen 1985. Max Bergman, de bezielende leider van de milieubeweging, is spoorloos verdwenen. Twee dagen nadat in de kranten zijn dood is vermeld, ontvangt de journaliste Helena Latimer een raadselachtige kaart van hem uit Duitsland. Ze gaat naar hem op zoek om achter de ware reden van zijn verdwijning te komen en stuit op een ongelooflijke geschiedenis. Duitsland 1913. In een idyllisch gelegen huis, brengen twee aristocratische zusters uit Wenen de zomer door. De oudste zuster, Bettina, is een nuchtere vrouw met strenge principes. Haar zuster Anna, is een onschuldige jonge vrouw die droomt over haar aanstaande huwelijk. Geen van beiden is voorbereid op de komst van Johannes Bahr, een jonge kunstenaar, even vaardig met zijn penseel als in het veroveren van de harten van vrouwen. Ook Bettina en Anna vallen voor zijn charmes, wat dramatische gevolgen voor de rest van hun leven zal hebben. Niets zal hun liefde voor Johannes doen bekoelen of hun trouw aan hem aan het wankelen brengen - geen Eerste Wereldoorlog, noch de roerige jaren '20 of de opkomst van het nazisme. Maar hun kinderen zullen het slachtoffer worden van hun alles overheersende passie...
Schrijver: Lisa Appignanesi
Oorspronkelijke titel: Dreams of innocence
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-269-7291-1
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Fatale charme
Maria is mooi, vrij en levenslustig. Zonder moeite verstrikt zij mannen in haar verleidelijke net en voor vele vrouwen is zij dan ook de gevreesde 'andere vrouw '... Tot een tragisch ongeval Maria bewust maakt van de duistere zijde van haar charme: de macht tot vernietiging. Ze ontvlucht New York, verdriet en tragedie achter zich latend, en keert terug naar haar geboorteplaats Parijs, vastbesloten haar leven drastisch te veranderen - een toonbeeld van goedheid te worden, net als haar jeugdvriendin Beatrice. Maar als zij gaat werken voor Paul Arnault, vergeet zij al haar goede voornemens en laat zich weer onweerstaanbaar meesleuren in een liefdesrelatie. Dan dreigt haar verleden bekend te worden en ontdekt ze dat Paul getrouwd is en met wie. En opnieuw beseft Maria dat haar fatale charme het leven van anderen en van de man van wie ze houdt kan vernietigen.
Schrijver: Lisa Appignanesi
Oorspronkelijke titel: A good woman
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-269-7391-8
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Herinnering en hartstocht
Herinnering en hartstocht is het verhaal van een mooie jonge vrouw, Katherine, die achter een houding van koele afstandelijkheid haar kwetsbaarheid verbergt. Gehaat door haar moeder heeft zij altijd warmte en steun gezocht bij de man van wie ze denkt dat hij haar vader is. Haar wanhoopshuwelijk met een Italiaanse playboy is op een schrijnende mislukking uitgelopen. Ze wil zich beschermen tegen een nieuwe liefde.
Het is ook het verhaal van Alexei, een verwend kind van de jaren zestig. Hij gaat op zoek naar zijn moeder en eist de liefde op van een vrouw die zijn zuster zou kunnen zijn.
En het is het verhaal van hun ouders. Te midden van hun welgestelde vrienden, zoals de Deense prinses Mathilde en de kunstverzamelaar Thomas Sachs, zijn zij het schijnbaar gelukkige middelpunt van het Parijse uitgaansleven, maar onderling vechten zij voor hun huwelijk, verslaafd aan hun destructieve hartstocht en gepijnigd door innerlijke leegte. Hij, een van de eerste psychiaters van Frankrijk, wordt gedreven door een grote zucht naar kennis en waarheid. Zo goed als hij de relaties en de angsten van zijn patiënten doorziet, zo slecht weet hij raad met de vrouw die alles voor hem betekent. Zij, de dochter van gevluchte aristocraten, is zowel verleidster als actrice, moeder en zelf nog kind. Hun verhouding is bepalend voor het lot van hun kinderen.
Als de wereld zich weer opricht na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, blijven voor hen de herinneringen achter en neemt een nieuwe generatie de vlam van de hartstocht over...
Schrijver: Lisa Appignanesi
Oorspronkelijke titel: Memory and desire
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-269-7141-9
Uitgever: Van Holkema & Warendorf

Non-Fictie



Alles over de liefde
Liefde is onvoorspelbaar, allesomvattend, machtig, onbeheersbaar, gekmakend. Het is een emotie die ons de hoogste vormen van vreugde verschaft terwijl haarkeerzijde - haat, jaloezie en verlies - ons de haren uit het hoofd kan doen trekken van verdriet en ons in de diepste dalen doet belanden.
Alles over de liefde beschrijft het hele spectrum van de liefde, alles wat zij in zich bergt, de wijze waarop zij met al haar tegenstrijdigheden ons leven lang een rol speelt: verliefdheid, huwelijk, overspel, familie en vriendschap. Maar ook de keerzijde van liefde komt uitvoerig aan bod: jaloezie en haat.
Appignanesi onderzoekt de continuïteit en veranderingen in de liefde door de tijden heen, van de oudheid tot nu. Ze baseert zich grotendeels op de literatuur, de beeldende kunst en de mythologie en doet het onderwerp daarmee recht: daarin gaat het immers altijd over de belangrijkste menselijke emoties: liefde, verlies, verdriet. Alles over de liefde is even rijk en meeslepend als de emotie die het zo uitputtend beschrijft.
Schrijver: Lisa Appignanesi
Oorspronkelijke titel: All about love
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 978-90-234-6667-3
Uitgever: De Bezige Bij
Een zaak van liefde
Aan het einde van de negentiende eeuw injecteert een oude vrijster in Brighton bonbons met strychnine, in Parijs achtervolgt een zangeres wekenlang haar overspelige minnaar en in New York schiet de echtgenoot van een steenrijke jongedame publiekelijk een architect dood. In Een zaak van liefde daalt Lisa Appignanesi aan de hand van drie rechtszaken af naar de lage driften van de mens, waar duistere passies en lusten kunnen leiden tot gruwelijke misdaden.

Gebruikmakend van rechtbankverslagen, psychiatrische dossiers, brieven en krantenartikelen wekt de auteur in meeslepend proza de belle époque tot leven, een tijd waarin de pers het publiek op niet eerder vertoonde wijze liet meegenieten van scandaleuze intriges, woeste jaloezie en verboden verlangens. Seksuele etiquette en maatschappelijke klasse, eer en een goede naam: dat alles staat op het spel in het theater van de rechtbank.
Schrijver: Lisa Appignanesi
Oorspronkelijke titel: Trials of passion
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789023499343
Uitgever: De Bezige Bij
Gek, slecht en droevig
Dit is het verhaal over gekte, slechtheid en droefenis en de uiteenlopende opvattingen hierover in de laatste tweehonderd jaar. Dit is ook het verhaal over de manier waarop gekte, slechtheid en droefenis door verschillende vrouwen werden ervaren, van Virginia Woolf tot Sylvia Plath, van Zelda Fitzgerald tot Marilyn Monroe. Dolheid, bezetenheid, manie, melancholie, 'zenuwen', waanvoorstellingen, abnormaal gedrag, theatrale tics, hartstochtelijke liefdes- en haatgevoelens, seks, visuele en auditieve hallucinaties, angsten, fobieën, fantasieën, slaapstoornissen, dissociaties, verslaving, zelfverminking, zelfuithongering, depressie - ze figureren allemaal in het verhaal dat hier wordt verteld. Daarnaast komen in dit boek ook behandelmethoden aan de orde, of het nu om 'morele', chirurgische, galvanische, elektrische of farmaceutische ingrepen gaat of om therapeutisch praten of schrijven. Veel psychische stoornissen komen frequenter voor bij vrouwen dan bij mannen. Met haar zoektocht naar het antwoord op de vraag waarom dat zo is, brengt Lisa Appignanesi een groot aantal uitzonderlijke vrouwen en hun psychiaters tot leven.
Schrijver: Lisa Appignanesi
Oorspronkelijke titel: Mad, bad and sad
Eerste uitgave: 2006
ISBN/EAN: 978-90-234-4059-8
Uitgever: De Bezige Bij
Wie was mijn moeder?
Wie was mijn moeder? is het relaas van Lisa Appignanesi's speurtocht naar het verleden van haar moeder, die de Duitse bezetting in Polen op miraculeuze wijze overleefde.
Wanneer haar moeder vergeetachtig begint te worden, realiseert Lisa Appignanesi zich dat ze weinig weet van de manier waarop haar joodse ouders de Duitse bezetting in Polen overleefden. Verhalen heeft ze wel gehoord, maar als kind kon ze er geen belangstelling voor opbrengen. Haar vader leed aan angsten en woedeuitbarstingen, haar moeder had een onbedwingbare lust tot behagen. En welke waarde moest Lisa hechten aan de harde woorden die haar stervende vader over haar moeder sprak?
In een poging feiten en fictie te scheiden reist Appignanesi naar Polen. Ze bezoekt de plaatsen waar haar ouders woonden, praat met mensen die ze kenden, en doet navraag in archieven. Beetje bij beetje wordt duidelijk hoe Lisa's ouders de oorlog doorkwamen. Maar of daarmee de hele waarheid boven water is gekomen?
Schrijver: Lisa Appignanesi
Oorspronkelijke titel: Losing the dead
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-274-6918-0
Uitgever: Spectrum

Gerelateerde schrijvers