Boekenplank:
Kies

Boeken van Thea Beckman

Meer over Thea Beckman

Genre: Diversen

Website: http://www.theabeckman.nl


Overzicht

 • Bertus en het wonderkrijtje
 • De doge-ring van Venetië
 • De gouden dolk
 • De ongelooflijke avonturen van Tim en Holderdebolder
 • De Stomme van Kampen
 • De val van de Vredeborch
 • De verloren schat
 • Een bos vol spoken
 • Geef me de ruimte!
 • Gekaapt!
 • Hasse Simonsdochter
 • Heremijntijd... wat een lastpost!
 • Het geheim van Rotterdam
 • Het rad van fortuin
 • Het wonder van Frieswijck
 • Kruistocht in spijkerbroek
 • Mickey en de Fiebeldewiebels
 • Mickey en de vreemde rovers
 • Mijn vader woont in Brazilië
 • Saartje Tadema
 • Stad in de storm
 • Triomf van de verschroeide aarde
 • Vrijgevochten
 • Wij zijn wegwerpkinderen
 • Wonderkinderen
 • Zwerftocht met Korilu
 • Kinderen van Moeder Aarde
 • Het helse paradijs
 • Het Gulden Vlies van Thule

gedetailleerd overzicht

Overzicht



Bertus en het wonderkrijtje
Bertus Potlood en Marietje doen een grote ontdekking in de schilderskist van Bertus' grootvader. Er zit een dubbele bodem in waar een krijtje in verstopt zit. Het is geen gewoon krijtje, want alles wat Bertus ermee tekent wordt echt. Zijn eerste tekening is een hoge hoed. Geen gewone hoed, maar een hoed die kan praten. Dan komt er een vreemde man die zorgt voor de nodige problemen. Hij heet meneer Guldemond, althans, hij heeft diverse namen.
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1964
Uitgever: Kris Kras
De doge-ring van Venetië
Thomas is novice in een klein, arm klooster in de Kempen. De abt stuurt hem samen met Matthias, een monnik met een zeer duister verleden, naar Venetië om daar een mooi relikwie te kopen. Op twee nukkige ezeltjes gaan ze op pad. Het is een lange, gevaarlijke tocht, door eenzame landstreken waar struikrovers op de loer liggen, over hoge bergen met verraderlijke ravijnen. Zal het hen lukken om de stad Venetië te bereiken en hun opdracht te volbrengen?
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-6069-953-X
Uitgever: Lemniscaat
De gouden dolk
Een oude vrouw voorspelt Jiri, een eenvoudige smidszoon, dat hij eens de eigenaar zal zijn van de beroemde Gouden Dolk. Deze is in het bezit van de geweldenaar Nour-ed-Din, de heerser van Aleppo, die de christelijke vorstendommen in Palestina bedreigt. Jiri besluit mee te gaan met de kruistocht om zijn droom te verwezenlijken. Maar als hij na veel inspanningen eindelijk het Heilige Land bereikt, is dat niet als held maar als krijgsgevangene, klaar om op de slavenmarkt verkocht te worden...
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-6069-518-6
Uitgever: Lemniscaat
De ongelooflijke avonturen van Tim en Holderdebolder
Tim, een klein jongetje en het geitje Holderdebolder beleven allerlei spannende verhalen. Het jongetje vindt drie gedroogde peultjes die toverkracht bezitten. De eerste peul maakt van Tim een reus, de tweede een kabouter en de derde geeft hem zijn normale lengte weer terug, maar niet voordat Tim en Holderdebolder vele ongelooflijke avonturen hebben beleefd.
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1957
Uitgever: Ploegsma
De Stomme van Kampen
1585. Hendrick Avercamp is de oudste zoon van een apothekersgezin en is doof. In de zestiende eeuw betekent dat dat je niet meetelt in de maatschappij, want je kunt niets horen, je kunt niet praten, laat staan dat men je iets kan leren. Maar zijn moeder legt zich er niet bij neer en leert hem, met een zelfbedachte methode, schrijven en lezen. Het blijkt bovendien dat Hendrick tekentalent heeft. Als de IJssel tijdens een strenge winter dichtvriest is hij niet weg te slaan van het ijs. Gefascineerd kijkt hij naar de mooi aangeklede mensen en de vrolijkheid. 's Avonds thuis probeert hij die schaatsers te tekenen.
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-6069-860-6
Uitgever: Lemniscaat


De val van de Vredeborch
Het is 1548. Jan Jacobs van Leemputte wordt verdacht van ketterij en verbannen uit Antwerpen. Hij trouwt in Utrecht met Catharina en wordt eigenaar van de brouwerij van haar familie. In 1566 breekt de beeldenstorm uit. Inquisitie en Spaanse overheersing volgen. Ook aan Utrecht gaat dit alles niet voorbij. De Vredeborch is een burcht van waaruit de Spaanse soldaten de stad en de omgeving in de gaten houden.
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-6069-697-2
Uitgever: Lemniscaat
De verloren schat
De dertienjarige Mickey verveelt zich. Het is paasvakantie en er is niet veel te doen in het stadje. Dan krijgt ze Arnold in het oog. Ze probeert op allerlei manieren zijn aandacht te trekken; eerst lukt dat niet, maar daar komt al snel verandering in. Een vreemde advertentie in de krant trekt Mickey's aandacht. Twee geleerde mannen vragen informatie over de verloren gegane schat van een oude adellijke familie. Samen met Arnold gaat Mickey op onderzoek uit. Er bestaat toch geen leukere manier om de paasvakantie door te brengen dan met het zoeken naar een verloren schat?
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-6069-901-7
Uitgever: Lemniscaat
Een bos vol spoken
Als Juultje 's avonds naar bed wil gaan, hoort ze een stem. Op het balkon staat een raar klein mannetje, Troekel. Hij vertelt haar dat zijn kat Senta is gestolen door de vierarmige prinses. Ze wordt gevangen gehouden in het bos. Alleen iemand die heel dom is, kan Senta redden. Daarom vraagt Troekel of Juultje mee gaat. Juultje wil niet, want ze mag van haar moeder niet met vreemde mannen meegaan. Als Troekel verschrikkelijk begint te huilen, krijgt ze medelijden en gaat toch maar mee. Gewapend met een grote soeplepel vertrekken ze naar het donkere bos. En wie ze daar allemaal tegenkomen...
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-6069-673-5
Uitgever: Lemniscaat
Geef me de ruimte!
Marije is vijftien, als ze Brugge ontvlucht om aan haar verachte verloofde te ontkomen. Op haar gevaarlijke tocht naar het Zuiden ontmoet ze de jongen van haar leven, een zanger, met wie ze door het rumoerige Frankrijk trekt. Al jaren woedt daar de Honderdjarige oorlog met Engeland. Maar de tijden veranderen: tegenover schitterende ridders die van toernooien dromen, komen steeds meer boeren en stedelingen te staan, goed geoefend voetvolk, bekwame boogschutters. De steden gaan zichzelf beschermen, bewapenen hun burgers; een nieuwe onafhankelijkheid wordt geboren, een andere tijd breekt aan.
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-6069-273-X
Uitgever: Lemniscaat
Gekaapt!
Kampen 1399. Gerlof, de enige zoon van koopman Pieter Eekhout, monstert aan op de Sint-Anna voor zijn eerste handelsreis over zee, samen met zijn oom Josef. De reis verloopt echter heel anders dan Gerlof had verwacht, als ze op volle zee de bende van Godeke Michaels en Claus Stortebeker tegenkomen, de beruchtste piraten van de Westerzee. Gerlof en zijn oom worden als gijzelaars meegenomen en pas losgelaten als Gerlofs vader een flinke som losgeld heeft betaald. Gerlof is diep verontwaardigd – die piraten stelen en misdragen zich maar, zonder dat er iemand ingrijpt. Zoveel onrecht vraagt om een vergeldingsactie! Tegen de wil van zijn vader in besluit hij zich aan te sluiten bij de oorlogsvloot die op strafexpeditie gaat om wraak te nemen op de kapers... De belevenissen van Gerlof worden afgewisseld met het verhaal van Gerlofs zusje Gese. Haar liefde voor de koopman Simon van Utrecht wordt door Pieter Eekhout streng verboden. Gese is echter koppig en weigert zich bij het besluit van haar vader neer te leggen. De Kampense koopman heeft op die manier niet alleen heel wat te stellen met zijn vrijgevochten zoon, maar ook met zijn eigenzinnige oudste dochter.
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-5637-516-4
Uitgever: Lemniscaat


Hasse Simonsdochter
Kampen, omstreeks 1480. De vrijgevochten Hasse vind het maar druk en benauwd in Kampen. Ze trekt er liever op uit met haar pijl en boog om langs de IJssel te zwerven. Haar ouders willen dat ze gaat trouwen, maar ze neemt zelf een beslissing. Ze redt Jan van Schaffelaar van het schavot door met hem te trouwen. Samen trekken ze naar de Veluwe, waar hij als aanvoerder van een troep huurlingen staat. Als jongen verkleed doet Hasse mee aan de overvallen en als boogschutter weet ze respect van de mannen af te dwingen. Als ze in Barneveld in het nauw gedreven worden vraagt Hasse zich af hoe ze de belegering zullen overleven...
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-6069-540-2
Uitgever: Lemniscaat
Heremijntijd... wat een lastpost!
Heremijntijd is het onhandigste én ondeugendste engeltje dat in de hemel leeft, en dat daarom eigenlijk de beruchte B voor haar naam verdient. Zo belandt zij via een manestraal voor het eerst op aarde, waar zij als kerstengel dé reclamestunt wordt in een speelgoedwinkel. Zo weet ze samen met Wham!, een uitzonderlijk lief duiveltje, de klusjesklas om te toveren in een krocht (gruwelhol). Zo bestrooit ze de besneeuwde bergen aan De Achterkant met "superchlorideperoxiacidkobaltxaal" met de bedoeling haarzelf én haar mede-engeltjes voor een poosje van het sneeuwpoetsen te verlossen, maar tot haar grote ontzetting wordt de sneeuw niet stralend wit, maar verandert het in één grote watermassa...
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1973
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Het geheim van Rotterdam
Driekoningen, 6 januari 1473. Truitje Blasius vindt op de hoek van de Botersloot en de Vrouwensteeg een pasgeboren baby, gewikkeld in wat jute. Net de dag ervoor heeft zij haar twee weken oude baby begraven. Truitje en haar man, de meester-kuiper Jan Blasius, nemen de baby liefdevol in huis op. Ze noemen hem Caspas, naar één van de Drie Koningen. Rotterdam beleeft intussen roerige tijden. De stad wordt ingenomen door jonker Frans van Brederode. Rotterdam is voor hen een goede uitvalsbasis voor zijn veroverings- en strooptochten in de rijke omgeving. Voor de poorters wordt het voedsel schaars nu zij geen handel meer kunnen drijven met het omringende gebied. Caspar, een vrolijke jongen, ontmoet op tienjarige leeftijd Grietje, de dochter van chirurgijn Melchior. Caspar is voorbestemd om zijn vader als meester-kuiper op te volgen. Maar de ontmoeting met meester Melchior verandert zijn leven. Hij raakt betrokken in allerlei geheimzinnige activiteiten.
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-6069-775-8
Uitgever: Lemniscaat
Het rad van fortuin
'Kleine Robert' is de tweede pleegzoon van Marie-Claire, de zangeres. Hij is weinig groter dan een dwerg, maar bang voor niets en van plan een held te worden. Hij kan zich praktisch onzichtbaar maken en is een feilloos messenwerper, die op een afstand van 5 meter met zijn mes een vlieg kan raken. Du Guesclin, de held van Bretagne, ziet iets in de kleine Robert en maakt hem tot zijn meesterspion. De veldheer moet Frankrijk bevrijden van de rovende en plunderende benden, die het land onveilig maken.
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-6069-357-4
Uitgever: Lemniscaat
Het wonder van Frieswijck
Kampen, 1470. Als Tieske, de hond van Alijt Kuinretorf, de zoon van schepen Van den Vene in zijn arm bijt, wordt de hond door de schepenbank voor straf op bedevaart gestuurd. Tieske moet naar een heilige boom in het Oversticht en Alijt zal hem begeleiden. Alijts vader vindt zijn dochter echter te jong om alleen op reis te gaan en daarom vraagt hij een Portugese koopman, die dezelfde kant op moet, om zijn dochter onder zijn hoede te nemen. De koopman is niet alleen; hij heeft Danga bij zich, een negerslaafje aan een ketting. De meeste mensen hebben nog nooit iemand meteen donkere huid gezien en denken dat hij de duivel zelf is. Maar Alijt is niet bang voor hem en ze sluit vriendschap met Danga. Als het gezelschap na een lange reis aankomt in Frieswijck, gebeurt er iets wonderbaarlijks. Op het moment dat iedereen geknield bij de heilige boom zit, valt plotseling Danga’s ketting af. Een wonder? Alijt weet er meer van, maar zwijgt. Het belangrijkste is dat Danga weer vrij is. Het wonder van Frieswijck is een uitgave van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 1991.
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-7006-692-0
Uitgever: Lemniscaat


Kruistocht in spijkerbroek
In 1212 vertrekt vanuit Keulen een Kinderkruistocht om het Heilige Land te bevrijden van de Saracenen. Op weg naar het zuiden sluiten zich steeds meer gelovige - en vooral goedgelovige - verschoppelingen bij hen aan. Het leger groeit tot zo'n 10.000 kinderen, vaak blootvoets, verstoten en hongerig. Ze trekken langs de Rijn, door het Zwarte Woud en de Alpen over. De zestienjarige Dolf uit Amstelveen geeft zich op als proefkonijn: hij zal door een materie-transmitter teruggeflitst worden naar de Middeleeuwen om daar één middag een kijkje te nemen. Maar door een foute berekening komt hij in het jaar 1212 terecht in een Kinderkruistocht die net uit Keulen is vertrokken en niet op het riddertoernooi in Montgivray in Midden-Frankrijk dat hij zo graag wilde bijwonen. Verbijsterd ziet hij duizenden gelovige – en vooral goedgelovige – kinderen, aan wie wonderen zijn beloofd, zingend aan hem voorbijtrekken. Zij zijn van plan met hun blote handen het Heilige Land van de Saracenen te bevrijden. Om vijf uur diezelfde middag moet Dolf weer op de afgesproken plek staan om teruggeflitst te worden naar de twintigste eeuw – tenminste, als er niets fout gaat...
Crusade in Jeans - 2006
Regisseur: Ben Sombogaart
Cast: Joe Flynn, Jan Decleir, Michael Culkin, e.a.
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-6069-167-9
Uitgever: Lemniscaat
Mickey en de Fiebeldewiebels
Als Mickey, die zich met haar dertien jaar al erg groot voelt, geld wil inzamelen voor een noodlijdende kunstenaar, gebeuren er onverwachte dingen: het kleine stadje waar ze woont, blijkt niet één, maar vele noodlijdende kunstenaars te herbergen en bovendien een beatgroep rijk te zijn die nog niet heeft opgetreden. Mickey trekt met deze grote jongens op en het lukt haar met veel moeite - maar ook met veel lachen - allen te helpen die het nodig hebben; ondertussen merkt ze dat het leven kleurrijker is dan ze had gedroomd.
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-6069-127-X
Uitgever: Lemniscaat
Mickey en de vreemde rovers
Dit is een wild verhaal maar het begint heel tam. Het begint met een moeder die zesmaal achtereen riep: 'Micky, Micky, leg dat boek nu eens weg en ga naar bed!'
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1966
Uitgever: Kris Kras
Mijn vader woont in Brazilië
Monique woont alleen met haar moeder. Haar vader heeft ze nog nooit gezien, ze weet alleen dat hij in Brazilië woont. Monique en haar moeder redden het prima samen, maar dat is voor een heleboel mensen moeilijk te begrijpen. Die vinden het raar dat Moniques moeder niet getrouwd is. Zelf zo raar, dat sommige kinderen van hun ouders niet met Monique mogen omgaan. Maar plotseling duikt haar vader op en hij wil ook nog met haar moeder trouwen. Wordt nu alles anders?
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-6069-214-4
Uitgever: Lemniscaat
Saartje Tadema
1712. Saartje Tadema is zeven jaar als ze terechtkomt in het Amsterdamse Burgerweeshuis. Keer op keer wordt haar verteld dat weeskinderen vooral dankbaar en gehoorzaam moeten zijn. En dat zijn niet bepaald Saartjes sterke kanten. Ze worstelt zich door een aantal moeilijke jaren heen, reikhalzend uitziend naar het moment dat ze het weeshuis kan verlaten. Als ze even weg mag voor een boodschap, grijpt ze haar kans...
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-5637-019-7
Uitgever: Lemniscaat


Stad in de storm
Het verhaal begint op de heksenwaag in Oudewater, in 1672, en eindigt met de verwoesting van Utrecht twee jaar later. Hans, een drukkerszoon, beleeft gevaarlijke jaren: de Fransen bezetten de stad. Anderhalf jaar van geweld en steeds toenemende uitbuiting volgen. Om de moed er bij de bevolking in te houden, drukken Hans en zijn vader 's nachts in het geheim pamfletten met nieuws dat de belegerde stad is binnengesmokkeld. Maar temidden van het oorlogsgewoel lijkt er ook iets moois op te bloeien tussen Hans en de mooie, maar onstuimige vluchtelinge Lina.
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-6069-397-3
Uitgever: Lemniscaat
Triomf van de verschroeide aarde
Matthis is met z'n zestien jaar niet zo'n geweldig soldaat; maar als heraut en secretaris van de ongeletterde held van Bretagne, Bertrand du Guesclin, staat hij zijn mannetje. Veel durf, maar ook veel humor komt boven bij dit moedige verzet van de Bretons tegen de Engelse overheersing. Dan moet Matthis naar Parijs om geld te halen voor het verzet in Bretagne. In Parijs is de eerste burgerlijke revolutie in volle gang; een tijd vol spanning en voor Matthis, die een dubbele rol moet spelen, vaak levensgevaarlijk.
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-6069-326-4
Uitgever: Lemniscaat
Vrijgevochten
Jasper de Bonte is een flinke Zeeuwse jongen wiens hart naar de zee trekt. Op zijn vijftiende monstert hij aan op de Anne-Maria, die vracht vervoert naar Cadiz in Zuid-Spanje, maar daar zal dit schip niet aankomen. Voor de Portugese kust wordt het gekaapt en voor hij het weet staat Jasper geketend op de kade van Tunis om als slaaf te worden afgevoerd. Dan volgt een reeks bloedstollende avonturen waarbij Jasper soms maar ternauwernood aan de dood ontsnapt. Hij gaat op veldtocht met de Janitsaren, wordt overvallen door de Berbers en belandt tenslotte als galeislaaf op een kaperschip. Dan blijkt dat er een echte held in hem steekt.
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-5637-152-5
Uitgever: Lemniscaat
Wij zijn wegwerpkinderen
Yvonne, Benito en Marcus zijn wezen. Om de paar jaar worden ze in een ander kindertehuis geplaatst. Meestal net als ze ergens gewend zijn en vrienden hebben gemaakt. Op een dag ontdekken de kinderen dat hun ouders nog leven. maar hun familie wil niet veel loslaten over hun vader en moeder. Stukje bij beetje ontdekken ze steeds meer. Genoeg om hun moeder te ontmoeten. Maar of dat nu wel zo'n succes is...?
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-6069-449-X
Uitgever: Lemniscaat
Wonderkinderen
Pas tien jaar zijn Tom en Wijntje als ze naar de brugklas gaan. 'Wonderkinderen'worden ze genoemd. Ze leren ook zo gemakkelijk. Altijd hebben ze alles samen gedaan, maar nu kan dat niet meer. Wijntje gaat naar het gymnasium, maar Tom moet naar de lts. Zijn ouders vinden al dat leren maar poespas. Het is veel belangrijker dat je een goed vak kent, dan kom je overal aan de slag. Tom wil ook naar het gymnasium, en daarna naar de universiteit. Samen met Wijntje verzint hij van alles om zijn ouders over te halen, maar het helpt allemaal niets. Wanhopig waagt Tom zich aan een levensgevaarlijke onderneming. Als het nu nog niet lukt zijn ouders te overtuigen...
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-6069-568-2
Uitgever: Lemniscaat


Zwerftocht met Korilu
Wat moet je nog op school als je het slimste jongetje van Amsterdam bent? Jasper gaat maar op een bankje in het park zitten en verveelt zich. Hij weet toch alles al! Dan ontmoet hij Korilu, die hem uitmaakt voor Kroet, een domoor die nog niets van de wereld weet. Eerst is Jasper boos, wat denkt die Korilu wel! Dan wordt hij nieuwsgierig, wie is Korilu eigenlijk? Jasper gaat met hem mee en zonder een cent op zak reizen ze samen de wereld door. Ze overleven een schipbreuk, binden de strijd aan met slavenhandelaren, trekken met een groep goudzoekers de woestijn in, komen op een smokkelschip terecht en beleven nog veel meer fantastische avonturen. Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Met Korilu de griemel rond.
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 90-6069-460-0
Uitgever: Lemniscaat
Kinderen van Moeder Aarde
Zes eeuwen na de Derde Wereldoorlog. De aarde is door een kernoorlog gekanteld en bijna verwoest. Het ijs op het vroegere Groenland, dat nu Thule heet, is gesmolten en het land heeft een heerlijk klimaat. De mensen leven in harmonie met de prachtige natuur. Het land wordt door vrouwen geregeerd, zonder leger, zonder wapens. Op een dag verschijnt een onbekend expeditieschip in de fjord. Algauw blijkt dat de opvarenden van het schip, afkomstig uit het Badense Rijk, van plan zijn Thule te veroveren. Bij een land zonder wapens, geregeerd door vrouwen, moet dat toch niet moeilijk zijn! De Badeners stuiten echter op onverwachte tegenstand...
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-6069-612-3
Uitgever: Lemniscaat
Het helse paradijs
Vanuit het Badense Rijk wordt opnieuw een expeditie uitgezonden om Thule te veroveren. Ditmaal sturen ze vijf oorlogsschepen met duizend militairen aan boord. In Thule heeft men zich na de vorige aanval van de Badeners goed voorbereid op een mogelijke invasie. De Badeners zetten hun zwaar bewapende militairen aan land en bezetten een stad. Als hun schepen door een storm ernstig beschadigd worden, besluiten ze te voet dwars door het land naar de hoofdstad te trekken. Het wordt een tocht vol ontberingen. Zou het hun deze keer lukken om Thule te veroveren?
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-6069-666-2
Uitgever: Lemniscaat
Het Gulden Vlies van Thule
De Badeners zijn er tenslotte in geslaagd de Thuleense hoofdstad Gothab en enkele andere kustplaatsen te veroveren. Elvira komt naar Thule als dochter van ondergouverneur Upernavik, een kustplaats in het noorden. 's Nachts worden de Badeners opgeschrikt door sabotagedaden van de Thulenen. De kolonosatie stagneert. Het lijkt Elvira verstandig Thuleens te leren. Ze ontmoet een Thuleense vrouw die haar helpt. Dan volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. Elvira's vader wordt op expeditie gestuurd en keert niet terug. Elvira besluit hem te gaan zoeken...
Schrijver: Thea Beckman
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-6069-753-7
Uitgever: Lemniscaat

Gerelateerde schrijvers