Boekenplank:
Kies
 • Home
 • B
 • Juliette Benzoni

Boeken van Juliette Benzoni

Meer over Juliette Benzoni

Genres: Historisch, Roman

Pseudoniem (van): Andrée Marguerite Juliette Mangin

Geboren: 1920 / Overleden: 2016

Geboorteland: Frankrijk


Overzicht

 • De adem der vrijheid - Le gerfaut des brumes

Catherine

 1. Het hunkerend hart - Il suffit d'un amour, deel 1
 2. Catherine zo begeerd... - Il suffit d'un amour, deel 2
 3. Catherine trotseert het lot - Belle Catherine
 4. Catherines wraak - Catherine des grands chemins
 5. Catherine triomfeert - Catherine et le Temps d'aimer
 6. Valstrik voor Catherine - Piège pour Catherine

Marianne

 1. De maîtresse van de kleine korporaal - Une étoile pour Napoléon
 2. Marianne en de vreemdeling van Toscane - Marianne et l'inconnu de Toscane
 3. Marianne en haar geketende vrijbuiter - Jason des quatres mers
 4. Marianne's grote ontgoocheling - Toi, Marianne
 5. De vurige lauwerkrans - Les lauriers de flammes(1e deel)
 6. Als een sneeuwvlok in de storm - Les lauriers de flammes (2e deel)

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe adem der vrijheid
Centrale figuur in deze roman is een jonge man uit Bretagne, Gilles Goelo, een 'bastaard', die door zijn moeder wordt voorbestemd voor het priesterambt.

Hij ontmoet echter op de rotskust van Morbihan een jong meisje, arm, maar van aristocratische afkomst, dat door haar ongerepte schoonheid en natuurlijke sensualiteit een onvermoede hartstocht bij hem doet oplaaien. Hij loopt weg van de kostschool. Ondanks haar trots en haar minachting voor de 'bastaard' geeft zij hem drie jaar de tijd om haar waardig te worden.

Gilles gaat naar Amerika, waar hij dienst neemt en roem verwerft in het leger van La Fayette. Op het slagveld van Yorktown vindt een dramatische ontmoeting plaats met zijn stervende vader. Deze edelman erkent hem openlijk, ten overstaan van de andere edellieden, als zijn zoon.

Teruggekeerd in Frankrijk, krijgt Gilles toestemming van de koning om het kasteel van zijn voorvaderen te bewonen, hun naam te dragen en hun wapen te voeren. Eindelijk verkeert hij in de zo begeerde kringen van het hof.

Maar waar is het meisje van zijn dromen gebleven? Gilles laat alles in de steek en gaat naar haar op zoek...
Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Le gerfaut des brumes
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 9789023503705
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.

CatherineHet hunkerend hart

In deze eerste Catherine-roman ontmoeten wij in het 15e-eeuwse Parijs de mooie Catherine Legoix, de jeugdige dochter van een goudsmid. Zij wordt betrokken in een felle opstand tegen de koning, waarbij ook Catherines vader ten offer valt. Catherine probeert een jonge edelman, Michel de Montsalvy, uit de handen van het gepeupel te redden, maar moet aanzien dat de man, voor wie haar liefde ontvlamde, op wrede wijze wordt vermoord.

In grote spanning volgen de gebeurtenissen rond Catherine elkaar op. Zij wordt uitgehuwelijkt aan een voorname edelman, Garin de Brazey. Tijdens een ontmoeting met Arnaud de Montsalvy, de broer van Michel en diens evenbeeld, laait haar oude liefde voor Michel weer op. Maar Philips van Bourgondië heeft het oog op Catherine laten vallen en door hem betreedt zij het Bourgondische hof met zijn praal en luister...

Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Il suffit d'un amour, deel 1
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Stok / Zuid-Hollandsche U.M.
Catherine zo begeerd...

In dit tweede deel van de Catherine-cyclus volgen wij Catherine in de verwikkelingen aan het luisterrijke hof van hertog Philips, waarin zij zo nauw wordt betrokken. Catherine is een mooie, jonge vrouw geworden die, ondanks alles, de stem van haar hart volgt naar het geluk. Op de weg daarheen beleeft zij naast spannende avonturen echter ook ontstellende gebeurtenissen, die voor haar met een grote geestelijke spanning en lichamelijke ontberingen gepaard gaan.

Haar pad wordt gekruist door de dappere Jeanne d'Arc, de maagd van Orleans, die een nieuwe impuls aan Catherines leven geeft en haar voor het dilemma stelt of zij Jeanne in haar martelaarschap zal volgen óf... dat de liefde in haar leven een wonder tot stand zal brengen.

Het lot voert Catherine verder, van Dyon naar Brugge, van Brugge naar het belegerde Orleans, naar het hof van Karel VII en tenslotte naar de brandstapel in Rouaan, waarop zij haar geliefde Arnaud de Montsalvy terugvindt...

Tijdens de stormachtige gebeurtenissen die hierop volgen, stelt zij zich de vraag of de woorden van haar zonderlinge vriend Aboaul Khayr toch waarheid bevatten, toen hij tegen haar zei: 'Er is meer rede in de vlucht van een blinde vogel dan in het hart van een vrouw...'

De toestanden in het woelige en chaotische 15de-eeuwse Frankrijk veranderen echter snel en met deze veranderingen klaart de toekomst voor Catherine op.

Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Il suffit d'un amour, deel 2
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Stok / Zuid-Hollandsche U.M.
Catherine trotseert het lot

Het derde Catherine-boek brengt ons Catherine terug als zij opnieuw in ernstige moeilijkheden is geraakt. Arnaud de Montsalvy is weer gevangen genomen en om hem te bevrijden onderneemt Catherine tezamen met de zigeunerin Sara en de stoere Normandiër Gauthier een lange zwerftocht.

In ademloze spanning volgen wij het drietal door een labyrint van vijanden, waarin Catherine met ontstellende gebeurtenissen wordt geconfronteerd, tot een aangrijpende bekentenis van Arnaud de hele wereld om haar heen doet instorten...

Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Belle Catherine
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Stok / Zuid-Hollandsche U.M.
Catherines wraak

Eenzaam achtergebleven met haar zoontje Michel na het verlies van haar geliefde echtgenoot Arnaud de Montsalvy, keren Catherines oude onverschrokkenheid en geestkracht echter spoedig weer terug.

Bezield door de felste wraakgevoelens jegens kamerheer Georges de Trémoille, die zij als de oorzaak van al haar ongeluk beschouwt, stort zij zich, geflankeerd door haar trouwe helpster Sara, in een stroom van avonturen in het onveilige en corrupte Frankrijk van Karel VII...

Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Catherine des grands chemins
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Stok / Zuid-Hollandsche U.M.
Catherine triomfeert

Beschrijving niet beschikbaar.

Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Catherine et le Temps d'aimer
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.


Valstrik voor Catherine

Beschrijving niet beschikbaar.

Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Piège pour Catherine
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 9789023502555
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.

MarianneDe maîtresse van de kleine korporaal
Geboren tijdens de terreur van de Franse Revolutie, dankt Marianne-Elisabeth d'Asselnat de Villeneuve, wier ouders onder de guillotine het leven lieten, haar leven slechts aan de toegewijde hulp van priester Gauthier de Chazay, die onder duizend gevaren met haar naar Engeland oversteekt. Daar vindt hij voor Marianne een veilig tehuis bij zijn laatst overgebleven familielid, zijn tante Ellis Selton.

Marianne groeit daar op in de luxueuze entourage van een prachtig landgoed in het graafschap Devon. Deze gelukkige tijd neemt een abrupt einde op de dag dat Ellis Selton sterft. Reeds enkele dagen nadien vervult zij de laatste wens van de overledene en treedt in het huwelijk met de knappe Francis Cranmere, een jongeman die zij reeds geruime tijd in stilte liefheeft.

En in deze eerste nacht van het huwelijk dat zij met zoveel blijdschap sloot, neemt Marianne's lot een beslissende wending. In deze nacht verliest zij tegelijkertijd haar liefde, haar vermogen, haar illusie en wordt haar leven bedreigd. Zij moet vluchten, alles achterlaten wat zij hier lief kreeg, vluchten waarheen dan ook, om haar leven te redden.

Vluchten... naar Frankrijk, waar de wrede Corsicaan regeert, de man die men haar dag in dag uit, tijdens heel haar verblijf in Engeland, heeft leren haten en vrezen: Napoleon.

Langs welke wonderlijke wegen werd Marianne d'Asselnat de vurig aanbeden maîtresse van Napoleon, de heerser van Europa?
Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Une étoile pour Napoléon
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Marianne en de vreemdeling van Toscane
Op het punt door Napoleon's bemiddeling een carrière aan het theater op te bouwen, ontwaart Marianne op de avond van haar eerste optreden tot haar ontzetting onder het publiek het verminkte gezicht van haar onwaardige echtgenoot Francis Cranmere die zij na een duel dood waande.

Daarnaast wordt zij gekweld door jaloezie naarmate de dag nadert dat haar keizer wiens kind zij draagt in het huwelijk zal treden. Door hem verstoten, wordt zij uitgehuwelijkt aan een man - de vreemdeling van Toscane - wiens gezicht door niemand nog werd aanschouwd en op wiens kasteel een vreemde doem rust.

Hoe Marianne ontsnapt aan de verschrikkelijke huwelijksbeproeving die haar met deze gemaskerde prins te wachten staat en hoe zij zich in verdere avonturen stort, vormt de verbijsterende climax van deze roman ten tijde van het Napoleontische Frankrijk.
Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Marianne et l'inconnu de Toscane
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 9789023502388
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Marianne en haar geketende vrijbuiter
Na haar verschrikkelijke huwelijksbeproeving met de 'gemaskerde' Toscaanse prins, keert Marianne terug naar Parijs, waar haar vele politieke en privéverwikkelingen wachten.

Wanneer zij op keizerlijk bevel weer hofbals bezoekt en theatervoorstellingen bijwoont, dringt het geleidelijk tot haar door dat Napoleon verschillende hoogwaardigheidsbekleders (o.a. Talleyrand) heeft ontslagen en verbannen. De politieke situatie blijkt nogal veranderd tijdens haar afwezigheid!

Wanneer Marianne in moeilijkheden komt, verschijnt plotseling haar oude vriend en 'geketende vrijbuiter' Jason ten tonele. Tussen hen bloeit wederom een verhouding op, maar het dreigt verkeerd af te lopen wanneer Jason van moord wordt verdacht...
Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Jason des quatres mers
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 9789023502708
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Marianne's grote ontgoocheling
In Brest, onder tragische omstandigheden, heeft Marianne Jason Beaufort teruggevonden. Hij heeft echter geen tijd Marianne in zijn armen te sluiten. Hij moet zich in allerijl inschepen en vermoedt niet dat zij elkaar binnen zes maanden - in Venetië - opnieuw zullen treffen.

Dit weerzien leek Marianne het doel van haar leven. Deze reis, die een vlucht naar het geluk moest zijn, verandert in een avontuurlijke zwerftocht...
Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Toi, Marianne
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 9789023503026
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
De vurige lauwerkrans
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Les lauriers de flammes(1e deel)
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 9789023503194
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.


Als een sneeuwvlok in de storm
Na alle moeilijkheden die Marianne heeft moeten doorstaan op haar reis naar Constantinopel, worden nu nog meer eisen gesteld aan haar uithoudingsvermogen. Ze moet immers naar Moskou om Napoleon te ontmoeten en hem te vertellen welk gevaar hem boven het hoofd hangt.

Vergezeld van haar trouwe vrienden en natuurlijk met Jason, trekt Marianne van Odessa naar Moskou. Daar komt ze midden in de heksenketel van een belegerde stad terecht. Ze verliest haar vrienden en Jason uit het oog, raakt gewond, herstelt en ontmoet tenslotte toch Napoleon.

Eerst is deze haar welwillend gezind, maar als hij verneemt dat Marianne een door hem, Napoleon, ter dood veroordeelde (notabene Mariannes peetoom) redt, kent zijn woede geen grenzen meer.

Geholpen door een paar nieuwe vrienden vlucht Marianne voor het leger uit en maakt de lange, barre winter van Rusland mee. Ze bereikt tenslotte volkomen uitgeput Dantzig, waar haar de teleurstelling van haar leven wacht.
Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Les lauriers de flammes (2e deel)
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 9789023503446
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.

Gerelateerde schrijvers