Boekenplank:
Kies
  • Home
  • B
  • Juliette Benzoni

Boeken van Juliette Benzoni


Overzicht

  • De adem der vrijheid - Le gerfaut des brumes
  • De maîtresse van de kleine korporaal - Une étoile pour Napoléon
  • Marianne en de vreemdeling van Toscane - Marianne et l'inconnu de Toscane
  • Marianne en haar geketende vrijbuiter - Jason des quatres mers
  • Marianne's grote ontgoocheling - Toi, Marianne
  • De vurige lauwerkrans - Les lauriers de flammes(1e deel)
  • Als een sneeuwvlok in de storm - Les lauriers de flammes (2e deel)

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe adem der vrijheid
Centrale figuur in deze roman is een jonge man uit Bretagne, Gilles Goelo, een 'bastaard', die door zijn moeder wordt voorbestemd voor het priesterambt. Hij ontmoet echter op de rotskust van Morbihan een jong meisje, arm, maar van aristocratische afkomst, dat door haar ongerepte schoonheid en natuurlijke sensualiteit een onvermoede hartstocht bij hem doet oplaaien. Hij loopt weg van de kostschool. Ondanks haar trots en haar minachting voor de 'bastaard' geeft zij hem drie jaar de tijd om haar waardig te worden. Gilles gaat naar Amerika, waar hij dienst neemt en roem verwerft in het leger van La Fayette. Op het slagveld van Yorktown vindt een dramatische ontmoeting plaats met zijn stervende vader. Deze edelman erkent hem openlijk, ten overstaan van de andere edellieden, als zijn zoon. Teruggekeerd in Frankrijk, krijgt Gilles toestemming van de koning om het kasteel van zijn voorvaderen te bewonen, hun naam te dragen en hun wapen te voeren. Eindelijk verkeert hij in de zo begeerde kringen van het hof. Maar waar is het meisje van zijn dromen gebleven? Gilles laat alles in de steek en gaat naar haar op zoek...
Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Le gerfaut des brumes
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-235-0370-8
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
De maîtresse van de kleine korporaal
Geboren tijdens de terreur van de Franse Revolutie, dankt Marianne-Elisabeth d‘Asselnat de Villeneuve, wier ouders onder de guillotine het leven lieten, haar leven slechts aan de toegewijde hulp van priester Gauthier de Chazay, die onder duizend gevaren met haar naar Engeland oversteekt. Daar vindt hij voor Marianne een veilig tehuis bij zijn laatst overgebleven familielid, zijn tante Ellis Selton. Marianne groeit daar op in de luxueuze entourage van een prachtig landgoed in het graafschap Devon. Deze gelukkige tijd neemt een abrupt einde op de dag dat Ellis Selton sterft. Reeds enkele dagen nadien vervult zij de laatste wens van de overledene en treedt in het huwelijk met de knappe Francis Cranmere, een jongeman die zij reeds geruime tijd in stilte liefheeft. En in deze eerste nacht van het huwelijk dat zij met zoveel blijdschap sloot, neemt Marianne’s lot een beslissende wending. In deze nacht verliest zij tegelijkertijd haar liefde, haar vermogen, haar illusie en wordt haar leven bedreigd. Zij moet vluchten, alles achterlaten wat zij hier liefkreeg, vluchten waarheen dan ook, om haar leven te redden. Vluchten... naar Frankrijk, waar de wrede Corsicaan regeert, de man die men haar dag in dag uit, tijdens heel haar verblijf in Engeland, heeft leren haten en vrezen: Napoleon. Langs welke wonderlijke wegen werd Marianne d ‘Asselnat de vurig aanbeden maîtresse van Napoleon, de heerser van Europa?
Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Une étoile pour Napoléon
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: ?
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Marianne en de vreemdeling van Toscane
Op het punt door Napoleon's bemiddeling een carrière aan het theater op te bouwen, ontwaart Marianne op de avond van haar eerste optreden tot haar ontzetting onder het publiek het verminkte gezicht van haar onwaardige echtgenoot Francis Cranmere die zij na een duel dood waande. Daarnaast wordt zij gekweld door jaloezie naarmate de dag nadert dat haar keizer wiens kind zij draagt in het huwelijk zal treden. Door hem verstoten, wordt zij uitgehuwelijkt aan een man - de vreemdeling van Toscane - wiens gezicht door niemand nog werd aanschouwd en op wiens kasteel een vreemde doem rust. Hoe Marianne ontsnapt aan de verschrikkelijke huwelijksbeproeving die haar met deze gemaskerde pins te wachten staat en hoe zij zich in verdere avonturen stort, vormt de verbijsterende climax van deze roman ten tijde van het Napoleontische Frankrijk.
Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Marianne et l'inconnu de Toscane
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 90-235-0238-8
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Marianne en haar geketende vrijbuiter
Na haar verschrikkelijke huwelijksbeproeving met de 'gemaskerde' Toscaanse prins, keert Marianne terug naar Parijs, waar haar vele politieke en privé-verwikkelingen wachten. Wanneer zij op keizerlijk bevel weer hofbals bezoekt en theatervoorstellingen bijwoont, dringt het geleidelijk tot haar door dat Napoleon verschillende hoogwaardigheidsbekleders (o.a. Talleyrand) heeft ontslagen en verbannen. De politieke situatie blijkt nogal veranderd tijdens haar afwezigheid! Wanneer Marianne in moeilijkheden komt, verschijnt plotseling haar oude vriend en 'geketende vrijbuiter' Jason ten tonele. Tussen hen bloeit wederom een verhouding op, maar het dreigt verkeerd af te lopen wanneer Jason van moord wordt verdacht...
Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Jason des quatres mers
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 90-235-0270-1
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Marianne's grote ontgoocheling
In Brest, onder tragische omstandigheden, heeft Marianne Jason Beaufort teruggevonden. Hij heeft echter geen tijd Marianne in zijn armen te sluiten. Hij moet zich in allerijl inschepen en vermoedt niet dat zij elkaar binnen zes maanden – in Venetië – opnieuw zullen treffen. Dit weerzien leek Marianne het doel van haar leven. Deze reis, die een vlucht naar het geluk moest zijn, verandert in een avontuurlijke zwerftocht...
Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Toi, Marianne
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-235-0302-3
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.


De vurige lauwerkrans
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Les lauriers de flammes(1e deel)
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-235-0319-8
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Als een sneeuwvlok in de storm
Na alle moeilijkheden die Marianne heeft moeten doorstaan op haar reis naar Constantinopel, worden nu nog meer eisen gesteld aan haar uithoudingsvermogen. Ze moet immers naar Moskou om Napoleon te ontmoeten en hem te vertellen welk gevaar hem boven het hoofd hangt. Vergezeld van haar trouwe vrienden en natuurlijk met Jason, trekt Marianne van Odessa naar Moskou. Daar komt ze midden in de heksenketel van een belegerde stad terecht. Ze verliest haar vrienden en Jason uit het oog, raakt gewond, herstelt en ontmoet tenslotte toch Napoleon. Eerst is deze haar welwillend gezind, maar als hij verneemt dat Marianne een door hem, Napoleon, ter dood veroordeelde (notabene Mariannes peetoom) redt, kent zijn woede geen grenzen meer. Geholpen door een paar nieuwe vrienden vlucht Marianne voor het leger uit en maakt de lange, barre winter van Rusland mee. Ze bereikt tenslotte volkomen uitgeput Dantzig, waar haar de teleurstelling van haar leven wacht.
Schrijver: Juliette Benzoni
Oorspronkelijke titel: Les lauriers de flammes (2e deel)
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-235-0344-9
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.

Gerelateerde schrijvers