Boekenplank:
Kies

Boeken van Richard Cowper


Overzicht

  • De ondergang van Briareus - The twilight of Briareus
  • De weg naar Corlay - The road to Corlay
  • Kuldesak - Kuldesak

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe ondergang van Briareus
Het exploderen van de ster Briareus Delta veroorzaakt grote klimatologische veranderingen op aarde. Bovendien blijken alle vrouwen onvruchtbaar te zijn geworden, met uitzondering van een aantal Zeta-mutanten. Want de explosie heeft tevens een mutatie veroorzaakt bij een aantal mannen van omstreeks dertig jaar en bij een aantal meisjes van ongeveer zestien jaar. Nu er geen kinderen meer worden geboren, ontstaat er bijna een jacht op de nog vruchtbare Zeta-meisjes. Maar geen van de uit hen geboren baby's wordt ouder dan zes maanden.
Calvin Johnson, een leraar, merkt tot zijn ontzetting dat er tussen hem en gemuteerde vrouwelijke leerlingen een onverklaarbare, diepe emotionele verbondenheid is ontstaan. Maar hij ontdekt gaandeweg dat zich in hem steeds sterker wordende telepathische en paragnostische vermogens ontwikkelen, die hem onderscheiden van de Zeta's.
Een barre tocht brengt hem bij een gelijkgeaard meisje. Uit hun verhouding ontstaat voor het eerst na jaren weer een zwangerschap. Calvin weet echter dat er méér is gebeurd dan alleen maar een explosie van een ster. Om zich te verzekeren van het leven van deze eerstgeborene, komt Calvin voor een onontkoombare consequentie te staan.
Schrijver: Richard Cowper
Oorspronkelijke titel: The twilight of Briareus
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-283-0431-2
Uitgever: Born
De weg naar Corlay
Richard Cowper heeft een fantastisch boek geschreven. Een intrigerend mengsel van science fiction en religieuze fantasie, dat bestaat uit de proloog - het verhaal Fluitspeler aan de poorten van de dageraad en het daaropaansluitende hoofdwerk De weg naar Corlay.
Omstreeks het jaar 2000 wordt Europa getroffen door overstromingen en slagregens, een periode van regenval die zolang aanhoudt dat grote delen van Engeland onder water komen te staan. Een grote vloed, die het wereldgebeuren en de samenleving op ingrijpende wijze veranderen, zodat in het jaar 3000 - waarin dit boek grotendeels speelt - een soort middeleeuwse samenleving is ontstaan.
De kerk (de aloude Roomse kerk) is oppermachtig en heerst met ijzeren hand. Dan komt de legende van de Witte Vogel tot leven en zo doet zich in het jaar 3000 en de daaropvolgende jaren een herhaling voor van de geschiedenis zoals wij die kennen ten tijde van het ontstaan van het christendom, vermengd met de gebeurtenissen uit het ontstaan van het protestantisme.
Schrijver: Richard Cowper
Oorspronkelijke titel: The road to Corlay
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-6441-041-0
Uitgever: Sirius en Siderius
Kuldesak
Omgeven door Niveaus en Randen bevindt zich, onderaards en bewaakt, de geïsoleerde wereld van de Zwervers. Van wat zich buiten hun wereld bevindt, hebben ze slechts vage voorstellingen. Zelfs van de Planten, een superieur ras dat zich eens per week elektronisch laat vermaken, is hun weinig essentieels bekend.
Mel, een jongen uit de kaste van de Zwervers, krijgt echter via zijn Partner beelden van 'buiten'. Hij begint zichzelf vragen te stellen over het hoe en waarom van het bestaan van de Zwervers, en van de Dode en Verboden Niveaus.
Met enkele anderen slaagt hij er in naar 'buiten' te komen. Met behulp van een hun vreemde intelligentie komen ze achter de waarheid omtrent hun bestaan: een onmenselijke constructie die tot doel heeft de mens te laten voortbestaan...
Schrijver: Richard Cowper
Oorspronkelijke titel: Kuldesak
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-283-0415-0
Uitgever: Born

Gerelateerde schrijvers