Boekenplank:
Kies

Boeken van Jim Crace

Jim Crace (St Albans, VK) studeerde Engelse letterkunde en werkte vervolgens als documentairemaker voor de BBC in Soedan en als freelance journalist voor onder andere The Sunday Times. Hij won met zijn boeken meerdere literaire prijzen.

Meer over Jim Crace

Genre: Roman

Geboren: 1946

Website: Jim Crace


Overzicht

  • Arcadia - Arcadia
  • Breukvlak - The gift of stones
  • De man die de wereld wilde verbeteren - Signals of distress
  • De melodie - The melody
  • De provisiekast van de duivel - The devil's larder
  • Een man, een vrouw en de dood - Being dead
  • Het zevende werelddeel - Continent
  • Kluizenaars - Quarantine
  • Oogst - Harvest

gedetailleerd overzicht

OverzichtArcadia

Voor de tachtigste verjaardag van groente- en fruitmagnaat Victor wordt door zijn rechterhand, Roek, een feestmaal aangericht: een dorpsfeest op de zesentwintigste verdieping in het hartje van de stad. Het feest beantwoordt aan Victors stadsdroom van een landelijk leven. Hij is immers geboren op het land, maar getogen op de groentemarkt, waar hij tot zijn zevende jaar bij zijn moeder aan de borst lag om de voorbijgangers te vermurwen tot een aalmoes.

Als zijn moeder bij een brand omkomt, moet de jonge Victor op eigen benen staan. Door het ontbreken van enig gevoelsleven - de enige band die hij had, was die met de tepel van zijn moeder - lukt het hem de hele groentemarkt zonder scrupules over te nemen en te monopoliseren. Na afloop van zijn verjaarsfeest besluit hij een monument op te richten voor zijn moeder en de wanordelijke markt te vervangen door een overdekt conglomeraat van geklimatiseerde koepels met binnentuinen, marktkramen, boetieks en restaurants, alles gestoffeerd met planten en vogels. Op deze manier kan hij zijn droom over een landelijk leven, zijn 'Arcadia', naar de stad halen.

Van de mening van de markthandelaars, die hij al die jaren heeft uitgezogen, trekt hij zich niets aan. Het is zijn assistent in het kwaad, Roek, die plotseling een geweten blijkt te hebben en Victor in zijn plannen dwarsboomt. Natuurlijk delft de laatste, onder een bombardement van groenten en fruit, het onderspit: hij sterft door de hand van een 'echte' plattelander.

Schrijver: Jim Crace
Oorspronkelijke titel: Arcadia
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 9789025403928
Uitgever: Atlas Contact
Breukvlak

In zijn boek Het zevende werelddeel beschreef Jim Crace een niet bestaande, maar wel bestaanbare wereld, de bewoners ervan leefden net iets anders dan de mensen op de ons bekende continenten. In Breukvlak doet Crace in zekere zin hetzelfde, hij zet weer een klein stapje buiten de werkelijkheid zoals wij die kennen. Nu voert hij ons mee naar de steentijd.

In een dorp dat zijn macht en rijkdom ontleent aan de vaardigheid van zijn inwoners om steen te bewerken tot meer dan betrouwbare gereedschappen en wapens, raakt de hoofdpersoon bij een aanval van een vijandige groep gewond aan zijn arm, die tenslotte geamputeerd moet worden. Niet meer in staat om te werken, blijft hem maar één mogelijkheid over: het ontwikkelen van een geestelijk in plaats van een lichamelijk talent.

Hij maakt tochten door de omgeving en begint te vertellen over zijn avonturen. Zijn vertelkunst wordt zo volmaakt dat hij zich een plaats in de gemeenschap weet te verwerven. Met zijn verhalen brengt hij echter ook de wereld van buiten het dorp mee, een wereld die langzaam verandert en die uiteindelijk de ondergang van het dorp zal betekenen. We staan aan de vooravond van de bronstijd.

Breukvlak is een bijzonder boek over de botsing tussen het oude en het nieuwe, over het conflict tussen het dagelijkse leven en de verbeelding, èn over de relatie tussen de verteller en het verhaal dat hij vertelt.

Schrijver: Jim Crace
Oorspronkelijke titel: The gift of stones
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 9789025466701
Uitgever: Atlas Contact
De man die de wereld wilde verbeteren

Als tijdens een vliegende storm in november 1836 de Belle of Wilmington voor de Engelse kust op een zandbank loopt, zet de opvang van de Amerikaanse bemanning het gezapige vissersdorp Wherrytown op zijn kop. Vooral de aanblik van Otto, de zwarte kombuishulp, veroorzaakt sensatie.

In de enige herberg die het dorp rijk is, logeert ook Aymer Smith: Londenaar, idealist, maagd en mede-eigenaar van de zeepfabriek waarvoor de dorpelingen zeewier verzamelen. Hij is naar Wherrytown gekomen om de mensen persoonlijk te vertellen dat hun zeewier niet langer nodig is voor de zeepfabricage. Met de beste bedoelingen ontfermt de praatgrage wereldverbeteraar zich over het welzijn van dorpsbewoners en drenkelingen en richt daardoor groot onheil aan.

Schrijver: Jim Crace
Oorspronkelijke titel: Signals of distress
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789052264721
Uitgever: De Geus
De melodie

De oude chansonnier Alfred Busi slijt zijn dagen in de prachtige vervallen villa aan de kust waar hij is opgegroeid. Zijn leven lijkt bezig aan het slotakkoord; hij is weduwnaar en mist zijn vrouw; binnenkort wordt hij geëerd om zijn verdiensten voor zijn geboorteplaats. Al kijkt hij terug op een rijk leven, de dagen die voor hem liggen lijken vooral uit herinneringen te bestaan.

Maar dan zijn er enkele kleine dissonanten: een aanval van een mysterieus wezen, een projectontwikkelaar met grootse plannen, een roddeljournalist op zoek naar een thema. En plots klinkt Alfreds leven anders dan hij ooit voor mogelijk had kunnen houden.

Schrijver: Jim Crace
Oorspronkelijke titel: The melody
Eerste uitgave: 2018
ISBN/EAN: 9789044539790
Ebook: 9789044539806
Uitgever: De Geus
De provisiekast van de duivel

‘Er zijn geen bittere vruchten in de hemel. Noch is er honing in de duivelskelder.’

Met dit motto begint de verzameling verhalen van Jim Crace, die allemaal draaien om hoe mensen zich verhouden tot eten.

Bij Crace blijft eten niet beperkt tot de primaire functie, de voedingswaarde. Hij beschrijft juist de erotiserende werking van voedsel en de macht die ermee uitgeoefend kan worden, herinneringen die geuren van bepaalde gerechten kunnen oproepen en verbintenissen die mensen relateren aan eten. Dat maakt het geheel tot een literair feestmaal met 64 juweeltjes die de verbeelding zullen voeden.

Schrijver: Jim Crace
Oorspronkelijke titel: The devil's larder
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 9789044503104
Uitgever: De Geus


Een man, een vrouw en de dood

Baritone Bay, namiddag. In de duinen liggen een man en een vrouw, naakt, bijna 30 jaar getrouwd, dood.

Voordat projectontwikkelaars een kustgebied zullen veranderen in een gigantische bouwput, gaan Joseph en Celice terug naar de duinen waar zij elkaar voor het eerst beminden.

Schrijver: Jim Crace
Oorspronkelijke titel: Being dead
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 9789052269283
Uitgever: De Geus
Het zevende werelddeel

Jim Crace heeft in Het zevende werelddeel een wereld geschapen waarin heden en verleden door elkaar lopen, waar wetenschap en bijgeloof hand in hand gaan en waar traditie en vooruitgang een gevaarlijke wisselwerking op elkaar hebben.

De zeven vertellingen, parabels bijna, onderzoeken de onverenigbare krachten die alle culturen in zich sluiten - ze verhalen van een volksstam in 'bronsttijd', een hardloper die het opneemt tegen een ruiter, een kalligraaf die zijn vakbekwaamheid verliest en een liefdesgeschiedenis tussen een jong meisje en een soldaat.

Schrijver: Jim Crace
Oorspronkelijke titel: Continent
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 9789025465896
Uitgever: Atlas Contact
Kluizenaars

Jezus de Galileeër, kortweg Galei, is op zoek naar een plek waar hij zich veertig dagen kan terugtrekken. Maar hij is niet alleen. In de woestijn van Judea leven nog andere parttime kluizenaars. Ze hebben ieder hun eigen grot en hangen diverse geloven aan. In wat ze meemaken en bespreken wordt duidelijk waarom elk van hen gekozen heeft voor de afzondering.

Schrijver: Jim Crace
Oorspronkelijke titel: Quarantine
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 9789052265193
Uitgever: De Geus
Oogst

Het is de laatste dag van de oogst, en het dorp gonst van verwachting voor het naderende oogstfeest. Maar dan breekt er brand uit in een van de schuren. Eerder zijn in de buurt drie vreemdelingen gesignaleerd, twee mannen en een gevaarlijk mooie vrouw. Zouden zij de brand hebben aangestoken?

Walter Thorsk, zelf inwoner van het dorp, maar ook een buitenstaander, vertelt hoe gedurende zeven dagen het leven in de eens zo vredige gemeenschap volledig ontwricht raakt.

Schrijver: Jim Crace
Oorspronkelijke titel: Harvest
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789044528367
Ebook: 9789044532609
Uitgever: De Geus

Gerelateerde schrijvers