Boekenplank:
Kies

Boeken van Henry Denker


Overzicht

  • Arts in opspraak - The physicians
  • De beslissing - Kincaid
  • De diagnose - The Scofield diagnosis
  • De laatste keuze - The choice
  • Dit kind is van mij! - This child is mine
  • Dokter in dilemma - The Warfield syndrome
  • Dood door schuld? - Doctor on trial
  • Een thuis voor Kathy - A place for Kathy
  • Geef me je hand - To Marcy, with love
  • Horowitz en mevrouw Washington - Horowitz and Mrs. Washington

gedetailleerd overzicht

OverzichtArts in opspraak
John Reynolds Simpson, erfgenaam van een van Amerika's grootste fortuinen, loopt in de eerste uren van zijn prille leventje een ernstige hersenbeschadiging op. Wiens fout is het? De jonge arts Christopher Grant wordt beschuldigd van nalatigheid. Alles wat met geld te koop is wordt ingezet om de beschuldiging tegen hem te staven. Grants enige hoop is gevestigd op de succesvolle en mooie advocate Laura Winters en op haar geloof in zijn onschuld. Zij aan zij banen zij zich een weg door een labyrint van medische en juridische misleidingen en bedrog. Als zij ontdekken waardoor het letsel in werkelijkheid werd veroorzaakt, confronteren zij in een spannende climax hun gewetenloze aanklagers met de ware feiten.
Schrijver: Henry Denker
Oorspronkelijke titel: The physicians
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-245-0812-6
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De beslissing
Als zuster Kate Kincaid onmachtig moet toezien hoe in het ziekenhuis waar ze werkt een kind onnodig sterft, besluit ze een andere wending te geven aan haar carrière. Ze verlaat de man van wie ze houdt en ze vertrekt naar het platteland. Onder bizarre en moeilijke omstandigheden moet ze haar werk doen en ook nog het vertrouwen zien te winnen van de norse en afwijzende bevolking. De zorg om het welzijn van vaak hele gezinnen drukt zwaar op haar schouders en soms moet ze haar eigen leven wagen om afgelegen wonende patiënten te kunnen bezoeken. Maar als het lot haar te hulp komt ervaart Kate wat de begrippen vriendschap, moed en oprechtheid op het platteland betekenen. En als ze in het lokale ziekenhuisje een jonge arts ontmoet, weet Kate ook haar persoonlijke leven weer inhoud te geven...
Schrijver: Henry Denker
Oorspronkelijke titel: Kincaid
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-245-0900-9
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De diagnose
Dr. Jean Scofield hoopt binnenkort hoofd te worden van de neurologische afdeling in het ziekenhuis waar ze werkzaam is. Vaak wordt zij in haar praktijk geconfronteerd met gevallen van kindermishandeling. Wanneer zij ‘verdachte verschijnselen’ constateert bij een kind uit een der meest vooraanstaande families, aarzelt zij niet dit te melden. De vader van het kind staat echter in relatie tot de Raad van Bestuur van het ziekenhuis en onder zijn invloed wordt dr. Scofield de verdere behandeling van het kind ontzegd. Dr. Scofield bindt dan de strijd aan tegen deze gang van zaken en zet zich in voor het leven van het kind, dat slachtoffer dreigt te worden van de situatie. Hierbij wordt zij geconfronteerd met zakelijke en maatschappelijke belangen en ook haar persoonlijke beslommeringen blijven niet buiten spel...
Schrijver: Henry Denker
Oorspronkelijke titel: The Scofield diagnosis
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-245-0653-0
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De laatste keuze
Walter Duncan is de beste orthopedische chirurg van het Universitair Medisch Centrum - in ieder geval de meest toegewijde. Amy Bedford, het jonge tennissterretje dat voor botkanker is behandeld, is een van de velen die kunnen getuigen hoe Walt betrokken is bij zijn werk. Simone, Walts elfjarige dochtertje, vindt dat hij meer zorg en aandacht heeft voor zijn patiënten dan voor haar. Ook Emily, Walts echtgenote, voelt zich nogal verwaarloosd. Dat verandert allemaal wanneer Walter ontdekt dat er iets mis is met Simmie: vreemde blauwe plekken die zonder aanwijsbare oorzaak ontstaan, een constante lichte koorts en lusteloosheid... Walts ergste vrees wordt bewaarheid wanneer men ontdekt dat zijn dochtertje leukemie heeft...
Schrijver: Henry Denker
Oorspronkelijke titel: The choice
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-245-1505-X
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Dit kind is van mij!
Het leven van de jonge actrice Lori Adams lijkt verwoest wanneer ze ontdekt dat ze zwanger is. Haar vriend, de veelbelovende acteur Brett Menning, wil meteen zijn carrière opgeven om voor Lori en het kind te zorgen. Maar Lori weet dat ze de baby niet het leven kunnen bieden dat het verdient. Zonder Brett iets te vertellen, vertrekt ze met onbekende bestemming... Voor Christie Salem stort de wereld in elkaar wanneer haar zoontje Billie overlijdt aan wiegedood. Pas na eindeloos durende maanden is zij in staat de draad van het leven weer op te pakken. Wanneer blijkt dat ze geen kinderen meer kan krijgen, besluiten zij en haar man Bill een baby te adopteren. Zij komen in contact met een wanhopige jonge vrouw die bereid is haar zoontje af te staan, Lori Adams. Vanaf het eerste moment dat Christie en Bill de pasgeboren Scotty zien, houden ze met heel hun hart van hem. De komende twee jaar vergaan als in een roes. Het leven lijkt hun eindelijk weer toe te lachen. Tot de dag dat Christie en Bill een brief van de rechtbank krijgen... Er is geen dag voorbijgegaan in het leven van Lori Adams, die inmiddels met Brett Manning getrouwd is, dat ze niet aan haar zoontje heeft gedacht. Nu wil ze hem terug! Maar Christie en Bill Salem peinzen er niet over om zomaar op te geven. Ze vechten als leeuwen om Scotty te houden... Dit is het begin van een bittere strijd waarvan de tweejarige Scotty het middelpunt wordt. Een aangrijpende en meeslepende rechtszaak, die voor de adoptieouders bij voorbaat verloren lijkt...
Schrijver: Henry Denker
Oorspronkelijke titel: This child is mine
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-325-0545-9
Uitgever: De Kern


Dokter in dilemma
Christine Warfield heeft zich na het tragisch overlijden van haar dochtertje en haar ongelukkige scheiding volledig op haar werk gestort. Zij is als arts verbonden aan de neurologische afdeling van een academisch ziekenhuis. Ze wordt om haar werk zeer gewaardeerd, maar ze staat zichzelf geen persoonlijke gevoelens meer toe. Pas als zij Gilbert Hopkins, die aan geheugenverlies lijdt, onder behandeling krijgt, raakt zij zo bij zijn zaak betrokken dat zij beroepsmatige intresse en emotionele betrokkenheid niet langer meer gescheiden kan houden.
Schrijver: Henry Denker
Oorspronkelijke titel: The Warfield syndrome
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-245-0761-8
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Dood door schuld?
Kate Forrester, een jonge, maar zeer bekwame arts, heeft het razend druk. Haar collega heeft zich zojuist ziek gemeld, dus is zij vanavond de enige arts op de eerste-hulpafdeling. Kate rent van de ene patiënt naar de andere en behandelt alle spoedgevallen – schotwonden, een hartaanval, een zelfmoordpoging en een gruwelijk mishandeld kind – zo goed als zij kan. Tot Claudia Stuyvesant – de enige dochter van een machtige zakenman – wordt binnengebracht. Claudia’s moeder is compleet in paniek. Ze eist dat Kate alle patiënten in de steek laat om Claudia’s buikpijn te onderzoeken. Claudia’s klacht lijkt niet ernstig en medisch onderzoek toont niets concreets aan. Tot grote ergernis van Claudia’s moeder gaat Kate terug naar haar andere patiënten. Maar een paar uur later is Claudia Stuyvesant dood. En Kate, die zeker weet dat ze de juiste diagnose heeft gesteld, staat oog in oog met een woedende vader die haar beschuldigt van nalatigheid en dood door schuld. Vader Stuyvesant is vastbesloten Kate voor haar fouten te laten boeten: hij zal ervoor zorgen dat Kate haar beroep niet meer mag uitoefenen... Kate heeft een zuiver geweten en zij is ervan overtuigd dat haar geen blaam treft. Maar de directie van het ziekenhuis is doodsbang. Niet alleen voor de invloedrijke potentaat Stuyvesant, maar ook voor de goede naam van hun ziekenhuis. Zij ontheffen Kate uit haar functie en laten haar aan haar lot over. De jonge, knappe advocaat Scott van Cleve is Kate’s enige bondgenoot. Zonder enige aarzeling zet hij zijn eigen carrière op het spel om Kate uit de wraakzuchtige handen van Stuyvesant te redden. Hun enige kans is te bewijzen dat Claudia tijdens het onderzoek belangrijke, zeer relevante informatie heeft verzwegen. Maar alle aanwijzingen die Kate en Scott natrekken, lopen op niets uit. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat Claudia’s vader zijn macht en zijn invloed misbruikt om te voorkomen dat Kate en Scott ontdekken wat er werkelijk aan de hand is...
Schrijver: Henry Denker
Oorspronkelijke titel: Doctor on trial
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-245-1453-3
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Een thuis voor Kathy
Twee jaar na het plotselinge overlijden van haar echtgenoot heeft de nog jonge Grace Cameron, ondanks haar verdriet, haar leven weer aardig op de rails. Ze probeert voor zichzelf en haar twaalfjarige dochtertje Kathy de kost te verdienen in haar eigen winkeltje, waar ze uitnodigingen kalligrafeert en cadeautjes inpakt. Maar alles wat Grace heeft opgebouwd stort als een kaartenhuis in elkaar wanneer haar huisarts bij een routineonderzoek verontrustende symptomen ontdekt. Als hij haar aan verdere testen onderwerpt, blijkt zijn vrees waarheid te zijn: Grace lijdt aan een dodelijke ziekte, en heeft niet langer dan een jaar te leven.
Schrijver: Henry Denker
Oorspronkelijke titel: A place for Kathy
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-325-0655-2
Uitgever: De Kern
Geef me je hand
Hij ging op zijn remmen staan. De auto raakte in een scherpe, onregelmatige slip. Daarna volgde een hevige schok en het knarsende geluid van metaal en versplinterend glas... Willard “Pepper” Young is een tevreden man. Hij heeft een lieve vrouw, twee prachtige kinderen en een goede baan. Wat geeft het dat hij af en toe een glas teveel drinkt? Maar op een ijzige nieuwjaarsdag, als Pepper ècht teveel heeft gedronken, is het zijn zestienjarige zoon Bud die de prijs moet betalen. Die vrolijke, populaire en sportieve Bud, die nu in een diepe coma ligt... Terwijl Pepper worstelt met zijn schuldgevoelens en zijn alcoholisme, voert Bud zijn eigen strijd. En Marcy, zijn strenge therapeute, is de vijand. Eindelijk lukt het haar Bud uit zijn duistere isolement te verlossen. Maar dat is pas het begin. Nu beginnen de lange, pijnlijke maanden waarin Bud opnieuw moet leren praten, eten, schrijven en zelfs lopen. Hoewel Marcy en Bud dagelijks kleine overwinningen boeken, vrezen Pepper en zijn vrouw Lily dat hun enige zoon waarschijnlijk nooit meer dezelfde zal zijn...
Schrijver: Henry Denker
Oorspronkelijke titel: To Marcy, with love
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-325-0579-3
Uitgever: De Kern
Horowitz en mevrouw Washington
Annotatie: Een door een beroerte verlamd geraakte joodse zakenman wordt verzorgd door een zwarte verpleegkundige.
Schrijver: Henry Denker
Oorspronkelijke titel: Horowitz and Mrs. Washington
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-257-2309-8
Uitgever: Gottmer