Boekenplank:
Kies

Boeken van Ansen Dibell


Het bewind van Een

  1. De laatste koning - Pursuit of the screamer
  2. Ashai Rey - Circle, crescent, star
  3. Zomermarkt - Summerfair
  4. Stormvloedgrens - Tidestorm limit
  5. Gift van de Shai - The sun of return

gedetailleerd overzicht

Het bewind van EenDe laatste koning
Op een verre feodale wereld, in Nieuwstock aan de rivier de Erth-Rimmon, barst een Krijser los. Krijsers zijn mysterieuze menselijke schepsels die van tijd tot tijd plotseling opduiken in de kelders van het fort en hun komst aankondigen met een geluidloze telepathische schreeuw. De traditie schrijft voor dat zij ogenblikkelijk vernietigd moeten worden, anders wordt iedereen gek. Maar Jannus, een jongen als schrijver in dienst van Vrouwe Lillia, ontdekt het wezen het eerst, en hij tart de strenge regels en brengt het wezen in veiligheid. Lur blijkt een van de laatste Teks te zijn. Dat waren de bewoners van het legendarische rijk op de Hoogvlakte, waaraan lang geleden heel Laagland onderworpen was. Nu hoort Jannus dat het rijk nog steeds bestaat, maar vervallen is en hermetisch afgesloten van de rest van de wereld. In eeuwen is er niemand meer in of uit gegaan. En de resterende Teks zijn allemaal waanzinnig. Na duizenden jaren geleefd te hebben in de ene vorm na de andere, hebben ze nog maar één wens: sterven. Voorgoed. Ook Lur tracht al vele levens lang een eind te maken aan zijn gedwongen onsterfelijkheid. Jannus wil de wijde wereld in en smokkelt hem aan boord van een boot naar het zuiden, de eerste etappe van een lange en gevaarlijke reis. Hun doel: de onstoffelijke barrière om de Hoogvlakte overwinnen en doordringen tot de Shai, de trouwe bestuurder van het rijk die onverbiddelijk zijn oude plichten vervult. Alleen hij kan de Teks helpen, maar hij mag alleen bevelen aannemen van een Tek-koning. Zo begint de sage van Jannus en Lur...
Schrijver: Ansen Dibell
Oorspronkelijke titel: Pursuit of the screamer
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-290-1031-2
Uitgever: Meulenhoff
Ashai Rey
Ashai Rey beschrijft de verdere lotgevallen van Jannus en zijn krijgsmaagd Poli, na de val van het rijk van de onsterfelijke Teks. Nu de taak van de Shai vervuld is, wil deze trouwe machinegeest van de voormalige Teks zijn eigen leven leiden. Dat doet hij via zijn mobiel, de Meester van het eilandenrijk Andras: de gevreesde Ashai Rey. De vroegere Diepvis is vast van plan om zuiver voor zijn vermaak een machtig rijk te veroveren. Er is er maar één die het hem moeilijk kan maken: de laatste koning van de Teks - Jannus. In theorie is de Shai aan Jannus onderworpen, maar Jannus op zijn beurt kan zich zelfs de kleinste misstap niet veroorloven. Want dan mag de Shai hem doden. De gewapende vrede tussen deze twee heeft tot gevolg dat ze elkaar zoveel mogelijk uit de weg gaan - maar dat is niet altijd mogelijk...
Schrijver: Ansen Dibell
Oorspronkelijke titel: Circle, crescent, star
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-290-1016-9
Uitgever: Meulenhoff
Zomermarkt
De krijgsmaagden van de Valde zijn duizenden jaren geleden ontstaan als het handwerk van een Tek. De laatste Tek, Bronh, heeft zich tot taak gesteld van de Valde weer het natuurvolk te maken dat het oorspronkelijk was. Haar generaties-omspannende strategieën moeten nu in een louterende explosie van geweld hun beslag krijgen... Het deert Bronh niet dat de 'wilde' Valde alle mensen op de planeet zullen doden. De Shai, Ashai Rey en diens zoon Pedross, en natuurlijk Jannus, zien hun eigen plannen doorkruist door Bronh. Jannus werpt zich traditiegetrouw op als vredestichter - zodat iedereen zich tegen hem keert...
Schrijver: Ansen Dibell
Oorspronkelijke titel: Summerfair
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-290-1048-7
Uitgever: Meulenhoff
Stormvloedgrens
Nu de Shai naar het wereldruim is vertrokken, kan iedereen onbelemmerd zijn gang gaan. Vooral Pedross, zoon van de voormalige afgezant van de Shai, maakt hiervan dankbaar gebruik. Hij is vastbesloten de hele wereld te veroveren. Maar zijn vader en Sua, Jannus' boeiendste dochter, die nu ook een vrij leven leiden, lopen hem steeds voor de voeten...
Schrijver: Ansen Dibell
Oorspronkelijke titel: Tidestorm limit
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-290-1693-0
Uitgever: Meulenhoff
Gift van de Shai
Bijna een mensenleeftijd na de gebeurtenissen in Stormvloedgrens keert de Shai terug naar de planeet van Jannus. De half machinale, half organische entiteit die de wereld duizenden jaren heeft bestuurd, ook na de ondergang en het massale uitsterven van zijn makers, is op de vlucht voor een 'getemde' soortgenoot die belust is op het wegvagen van de vrije, 'wilde' Shai. De twee machtige wezens zijn volledig aan elkaar gewaagd. Het eerste gevolg van de terugkomst van de Shai is dat Jannus, nu een oude man, zich onverwacht herboren merkt als jongen. Zijn lichaam is wel nieuw en jong, de vermoeidheid van de ouderdom blijft. En tot zijn grote weerzin ziet hij zich weer gedwongen zijn rol van vredestichter en bemiddelaar op zich te nemen. Deze keer in een conflict van zijn hele wereld - die van niets weet, of wil weten - met de rest van het menselijk heelal dat, nu de vluchtende Shai het bestaan ervan prijsgegeven heeft, de verloren wereld van Jannus aan zich wil trekken. Niet voor het eerst zal iedere misstap van Jannus zijn laatste zijn. Alleen: ditmaal betekent zijn dood tegelijk de ondergang van zijn niet-technologische en daardoor weerloze wereld. Wil Jannus wel, opnieuw, oud worden en aftakelen? Eén foutje maar, en alle beslommeringen vallen van hem af...
Schrijver: Ansen Dibell
Oorspronkelijke titel: The sun of return
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-290-1876-3
Uitgever: Meulenhoff

Gerelateerde schrijvers