Boekenplank:
Kies

Boeken van Maggie Furey

Meer over Maggie Furey

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1955


Overzicht

  • Erfenis - Heritage of the Xandim

De kronieken van Aurian

  1. De Magiërs van Nexus - Aurian
  2. De harp der winden - Harp of winds
  3. Het vlammende zwaard - The flaming sword
  4. Dhiammara - Dhiammara

Het schaduwverbond

  1. Het hart van Myrial - The heart of Myrial
  2. De geest van de steen - The spirit of the stone
  3. Het oog van de eeuwigheid - The eye of eternity
Overzicht

gedetailleerd overzicht

OverzichtErfenis
In het verre verleden van Aurian had het land een andere vorm en bestond de zee tussen de noord- en de zuidlanden niet. Terwijl de vier rassen van het magiërsvolk elkaar bestrijden om de macht, ontstaat er een nieuw, vijfde volk: de Xandim. Het volk bestaat uit weinig meer dan dieren gevangen in hun paardenlichaam - zo lang dat ze hun vroegere mensengedaante vergeten zijn. Slechts één stamlid weet beter: de Windeye, de sjamaan. Erfenis is het verhaal van de epische queeste waarmee hij zijn volk zal bevrijden.
Schrijver: Maggie Furey
Oorspronkelijke titel: Heritage of the Xandim
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 978-90-225-5438-8
Uitgever: Mynx

De kronieken van AurianDe Magiërs van Nexus
Aurian, dochter van Gerlant de vuurmagiër en Eilin de aardmagiër, de vrouwe van het meer, komt ter wereld in een samenleving die doordrenkt is van een magisch verleden. Ooit werd deze wereld beheerst door de Vier Wapens van de Macht, door Magiërs gewrocht en gebruikt, en verloren geraakt tijdens de Grote Ontwrichting. Met deze legendarische wapens ging ook de geschiedenis van het magiërsvolk teloor, en die van de draken, die van het elfenvolk, die van de Wolkenruiters en die van de Grote Walvissen. In hun dorst naar wereldheerschappij zien de laatste overgebleven magiërs, de machtige aartsmagiër Miathan en zijn handlangers, de weermagiër Eliseth en de vuurmagiër Bragar die heersen over de stad Nexus, in de buitengewoon getalenteerde Aurian het middel om de roemruchte tijden van weleer te doen herleven. Zodra hun belangstelling een onaangenaam feit is, begint voor de jonge Aurian een reeks van avonturen, van nimmer aflatende confrontaties en een gedwongen vlucht. Ten slotte, de wanhoop nabij, rest Aurian geen andere keuze dan te beginnen aan een speurtocht naar het Vlammende Zwaard, dat door de elfenkoning Hellorin werd teruggebracht naar de aarde, en dat wacht op de komst van de Ene...
Schrijver: Maggie Furey
Oorspronkelijke titel: Aurian
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-290-4681-3
Uitgever: Meulenhoff
De harp der winden
Ooit waren er de Vier Wapens van de Macht, toebehorende aan de vier takken van het magiërsvolk. Nu, millenia later, zijn alleen de menselijke magiërs nog over en worden de Wapens van de Macht als verloren geraakt beschouwd, tot de komst van Aurian. In haar zien de laatste overlevende magiërs, onder wie de verschrikkelijke aartsmagiër Miathan, een middel om de Wapens weer in hun bezit te krijgen en zodoende de roemruchte tijden van weleer te doen herleven. Maar Aurian, telg van Gerlant de vuurmagiër en Eilin, de vrouwe van het meer, is een koppige jonge vrouw, bovendien behendig met het zwaard en vaardig in de magische kunsten. Ondanks deze talenten is zij aanvankelijk niet opgewassen tegen de gezamenlijke inspanning van de zwarte magiërs. Met in haar bezit de herschapen Staf van de Aarde, één van de Wapens van de Macht, vlucht de inmiddels zwanger geraakte Aurian in gezelschap van de halfbloed-magiër Anvar naar de zuidelijke Koninkrijken, en verder, naar het Rijk van de geheimzinnige Xandim, en nog verder, naar de stad van de Wolkenruiters, hoog in de bergen, op zoek naar de Harp der Winden. Maar de lange arm van Miathan reikt ver...
Schrijver: Maggie Furey
Oorspronkelijke titel: Harp of winds
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-290-5091-8
Uitgever: Meulenhoff
Het vlammende zwaard
Ooit waren er de Vier Wapens van de Macht, toebehorende aan de vier takken van het magiërsvolk. Nu, millenia later, zijn alleen de menselijke magiërs nog over en worden de Wapens van de Macht als verloren geraakt beschouwd, tot de komst van Aurian. In haar zien de laatste overlevende magiërs, onder wie de verschrikkelijke aartsmagiër Miathan, een middel om de Wapens weer in hun bezit te krijgen en zodoende de roemruchte tijden van weleer te doen herleven. Als Het Vlammende Zwaard opent hebben Aurian en de halfbloed-magiër Anvar zich maar net weten te ontworstelen aan de gretige klauwen van de aartsmagiër Miathan. Nu zijn zij vastbesloten de vervloeking die op de zoon van Aurian rust op te heffen. Daartoe zijn zij aangewezen op de krachtigste van de Wapens van de Macht, het Vlammende Zwaard, maar dat is al eeuwen zoek... Goede raad is duur. Want tussentijds geraakt de hele wereld in rep en roer. Zo maakt de eerzuchtige Eliseth zich op de macht over te nemen van Miathan, die zijn heerschappij al enige tijd ziet tanen en in alle haast de stad Nexus versterkt. Terwijl de magiërs zich opmaken voor de beslissende slag, trekken vanuit het zuiden de krijgshaftige Khazalim op. Ook het volk van de Wolkenruiters stelt zich niet langer neutraal op en zelfs de Xandim worden onder de wapenen geroepen. Balancerend op het scherp tussen hoop en totale vernietiging, wachtten alle partijen op de komst van het Vlammende Zwaard, op Aurian. Vergeefs?
Schrijver: Maggie Furey
Oorspronkelijke titel: The flaming sword
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-290-5244-9
Uitgever: Meulenhoff
Dhiammara
Ooit waren er de Vier Wapens van de Macht, toebehorende aan de vier takken van het magiërsvolk. Nu, millenia later, zijn alleen de menselijke magiërs nog over. De jonge Aurian en haar geliefde Anvar, die magiërsbloed en elfenbloed in zich heeft, hebben inmiddels twee van de verloren gewaande Wapens in hun bezit: de Staf van de Aarde en de Harp der Winden. Zowel het Vlammende Zwaard als de machtige Graal van Wedergeboorte zijn in handen van de valse Eliseth, die eerder de machtige en gewetenloze aartsmagiër Miathan versloeg.
Schrijver: Maggie Furey
Oorspronkelijke titel: Dhiammara
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-290-5484-0
Uitgever: Meulenhoff

Het schaduwverbondHet hart van Myrial
De boeken van Het Schaduwverbond spelen zich af in de landen van Myrial, voorheen veilig verscholen binnen de ommuring van het Kleed, een wereldomvattend magisch scherm. Groot is de ontsteltenis als het scherm door onverklaarbare oorzaken begint te verzwakken. Het klimaat verandert, stormen en perioden van droogte wisselen elkaar af. Vreemde en boosaardige monsters van buiten vallen binnen. Veldan, Kennisbewaarster van de geheimen van de Ouden, begeleidt Aethon, de Ziener van het Drakenvolk, met Kaz naar een bijeenkomst van het Schaduwverbond in verband met het niet goed functioneren van de Weermuren, onnatuurlijke, kunstmatige grenzen die de diverse rijken en rassen van elkaar scheiden. Zavahl, de Hiërarch van Callisiora, zal door zijn volk geofferd worden omdat hij volgens hen uit de gratie ligt bij de god Myrial. Als Veldan en haar reisgenoten door een aardverschuiving van elkaar gescheiden worden en Aethon's geest bezit neemt van Zavahl's lichaam, zet het Schaduwverbond een reddingsactie op touw die geleid wordt door haar grootste aartsvijand, Elion. Heer Kling, Zavahl's grootste vijand, is de enige die meer afweet van de Weermuren en de enige die een groot geheim in zich heeft. Elion en Veldan zijn gedwongen om samen te werken willen ze Aethon nog redden.
Schrijver: Maggie Furey
Oorspronkelijke titel: The heart of Myrial
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-290-6506-0
Uitgever: Meulenhoff
De geest van de steen
Sinds mensenheugenis ligt het land Callisiora veilig verscholen binnen de ommuring van het Kleed, een wereldomvattend magisch scherm. En zolang de bisschop-heerser Kadahl beschikt over de Letiam, een heilig relikwie en tegelijk een medium waardoor de god Myrial hem van richtlijnen voorziet, zal dat zo blijven, tot in alle eeuwigheid. De ontsteltenis onder burger en adel is dan ook groot als de Letiam door onverklaarbaare oorzaak verzwakt. Het klimaat verandert, stormen en perioden van droogte wisselen elkaar af. Vreemde en boosaardige monsters van buiten vallen Callisiora binnen. Om een oplossing voor alle problemen af te dwingen, moet dicht bij huis worden gezocht in... De geest van de steen.
Schrijver: Maggie Furey
Oorspronkelijke titel: The spirit of the stone
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-290-7080-3
Uitgever: Meulenhoff
Het oog van de eeuwigheid
De boeken van Het Schaduwverbond spelen zich af in de landen van Myrial, voorheen veilig verscholen binnen de ommuring van het Kleed, een wereldomvattend magisch scherm. Groot is de ontsteltenis als het scherm door onverklaarbare oorzaken begint te verzwakken. Het klimaat verandert, stormen en perioden van droogte wisselen elkaar af. Vreemde en boosaardige monsters van buiten vallen binnen. Veldan, Kaz en Eloin ondernemen in Het oog van de eeuwigheid de lange reis naar Tiarond. In de grotten onder deze stad wacht mogelijk de remedie voor de verzwakking van het Kleed.
Schrijver: Maggie Furey
Oorspronkelijke titel: The eye of eternity
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-225-3735-8
Uitgever: Meulenhoff

Gerelateerde schrijvers