Boekenplank:
Kies

Boeken van Pauline Gedge


Overzicht

  • Avond over Albion - The eagle and the raven
  • Dochter van de dageraad - Child of the morning

Heersers van de Nijl

  1. Het nijlpaard-moeras - The hippopotamus marsh
  2. De oase - The oasis
  3. De weg naar Horus - The Horus roads

gedetailleerd overzicht

OverzichtAvond over Albion
Avond over Albion is het verhaal van de dappere strijd die de Kelten voerden voor de vrijheid van hun eilandenrijk Albion. Caradoc, de zoon van een Keltische vorst, wordt door de Druïden aangewezen als leider. Aan hem de taak om de eigenzinnige Keltische stammen te verenigen in een verbond tegen de Romeinen. Zijn lieve, zachtmoedige vrouw Eurgain kan de lange afwezigheid van Caradoc niet aan en vindt liefde en troost bij de beste vriend van haar man. Gladys, Caradocs trouwe en strijdlustige zuster, wordt gevangen genomen door de vijand; ondanks haar enorme betrokkenheid bij de Keltische zaak wordt zij verliefd op een Romeinse generaal. Maar het grootste probleem vormt de trotse Aricia, de hooghartige leidster van een van de grootste stammen, die, omdat ze ooit door Caradoc is afgewezen, uit wraak de kant van Rome kiest.
Schrijver: Pauline Gedge
Oorspronkelijke titel: The eagle and the raven
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-225-0658-4
Uitgever: Boekerij
Dochter van de dageraad
Vijfendertig eeuwen geleden had de zon een dochter - haar naam was Hatsjepsoet. Ze was een vrolijk en schrander meisje dat zorgeloos opgroeide aan het Egyptische hof en het jongste kind van het koningsgezin. Vrolijk en zorgeloos tot haar oudere zuster stierf. Want kort daarna besloot de Farao, die twijfelde aan de competentie van haar halfbroer Thoetmozes, dat dit jonge en schrandere meisje moest worden opgeleid tot de toekomstige leger- en regeringsleidster van het uitgestrekte Egyptische Rijk. Ze werd benoemd tot Kroonprinses en zou later haar vader opvolgen als Farao, wanneer de priesters geen bezwaar maken. Maar volgens de strenge Egyptische wet zou ze tevens moeten trouwen met haar halfbroer Thoetmozes. Op vijftienjarige leeftijd besteeg ze de troon en regeerde als de enige Farao die aan vrede de voorkeur gaf boven oorlog. Meer dan door haar halfbroer Thoetmozes werd haar leven op die eenzame hoogte dragelijk gemaakt door haar vriend en minnaar Senmoet, die als architect voor haar een schitterende tempel bouwde in Der el-Bahri.
Schrijver: Pauline Gedge
Oorspronkelijke titel: Child of the morning
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-6057-415-X
Uitgever: Nieuwe Wieken/Omegaboek

Heersers van de NijlHet nijlpaard-moeras
Aan het einde van de twaalfde dynastie (1991-1786 vC) valt het Egyptische volk in handen van een buitenlandse grootmacht, bekend onder de naam 'de heersers der vreemde landen' ofwel Setioe (bij ons bekend als Hyksos). De machtsovername van het verzwakte Egypte is er een zonder al te veel bloedvergieten, maar wordt bereikt door politieke en economische druk. De nieuwe heerser – Apepi – heeft weinig op met Egypte, plundert de rijkdommen en ondermijnt langzaam maar zeker zowel de religie als de cultuur. Halverwege de zeventiende dynastie heeft Apepa zich diep ingegegraven. Maar er is één familie bij Thebe, vermeende afstammelingen van de laatste echte koning van Egypte, die de nieuwe heerschappij niet kan accepteren. Bestookt en vernederd door de tiran weet Seqenenre Tao, de prins van Waset, dat hij slechts twee mogelijkheden heeft: een volledige en absolute onderwerping die het trotse erfgoed van zijn familie volledig zal overschaduwen, of een onwaarschijnlijke, bijna onmogelijke daad van verzet. Seqenenre Tao's schokkende beslissing zet een serie gebeurtenissen in werking die ofwel zijn geliefde familie zal vernietigen ofwel zijn dynastie tot leven zal wekken en daarmee een nieuwe wereld voor heel Egypte.
Schrijver: Pauline Gedge
Oorspronkelijke titel: The hippopotamus marsh
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-225-2608-9
Uitgever: Boekerij
De oase
In De oase roept Seqenenre's zoon Kamose na de dood van zijn vader de hulp in van andere Egyptische prinsen om zo de strijd voort te kunnen zetten. it pure noodzaak verwordt Kamose tot een op wraak beluste en meedogenloze krijger, die geen onderscheid meer kan maken tussen vriend en vijand. In zijn verlangen Egypte in zijn oude glorie te herstellen, dreigt hij het juist naar de ondergang te leiden. Vanaf dat moment is het aan de trotse vrouwen van de familie om een nieuwe Thebaanse heerschappij te vestigen.
Schrijver: Pauline Gedge
Oorspronkelijke titel: The oasis
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-225-2609-7
Uitgever: Boekerij
De weg naar Horus
In De weg naar Horus worden de trotse vrouwen van de Tao-familie, na de moord op Kamose en de verwonding van zijn broer Ahmose, gedwongen een opstand te voorkomen. De vrouwen vechten zij aan zij met de loyale troepen, jagen op deserteurs en executeren de prinsen die tot verraad en moord hebben aangezet. Wanneer Ahmose hersteld is, dringen onzekerheid en jaloezie over de macht van zijn vrouw zich aan hem op. Als dan ook nog de gehate Apepi ontsnapt en kans ziet zich aan te sluiten bij een Setioe-bolwerk net over de oostelijke grens, stort Ahmoses wereld in. Er zal nog veel moeten gebeuren voordat hij uiteindelijk tot koning van Boven- en Beneden-Egypte zal worden gekroond.
Schrijver: Pauline Gedge
Oorspronkelijke titel: The Horus roads
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-225-2610-0
Uitgever: Boekerij

Gerelateerde schrijvers