Boekenplank:
Kies

Boeken van Christian Jacq

Christian Jacq is schrijver en egyptoloog. Op jonge leeftijd raakte hij gefascineerd door het Oude Egypte. Hij las het boek History of Ancient Egyptian Civilization van Jacques Pirenne en besloot egyptoloog te worden. Ook wilde hij graag schrijven over Egypte. Op zijn achttiende had hij al acht boeken geschreven.

Samen met zijn vrouw richtte hij het Institut Ramses op. Dit instituut wil alle historisch waardevolle sites in Egypte fotografisch vastleggen, zodat die voor het nageslacht bewaard blijven, terwijl ze anders voorgoed verloren zouden gaan. Jacq heeft een doctoraat in egyptologie aan de Sorbonne.

Meer over Christian Jacq

Genres: Fantasy / SF, Roman

Pseudoniem (van): J.B. Livingstone, Christopher Carter, Célestin Valois

Geboren: 1947

Geboorteland: Frankrijk


Overzicht

 • De zwarte farao - Le Pharaon Noir
 • Uit liefde voor Philae - Pour l'amour de Philae

De Lichtsteen

 1. Nefer de Zwijgzame - Néfer Le Silencieux
 2. De wijze vrouw - La Femme Sage
 3. Paneb de Vurige - Paneb l'Ardent
 4. De plaats van de waarheid - La Place de la Vérité

De rechter van Egypte

 1. De moord bij de piramide - La Pyramide Assassinée
 2. De wet van de woestijn - La Loi du Désert
 3. Het recht van de vizier - La Justice du Vizir

Ramses

 1. De zoon van het licht - Le Fils de la Lumière
 2. De tempel voor miljoenen jaren - Temple des Millions d'Annees
 3. De slag bij Kadesj - La Bataille de Kadesh
 4. De vrouwe van Aboe Simbel - La Dame d'Abou Simbel
 5. Onder de accacia van het westen - Sous l'Accacia d'Occident

Setne

 1. Het vervloekte graf - La tombe maudite
 2. Het verboden boek - Le livre interdit
 3. De verloren ziel - Le voleur d'âmes
 4. Het duel der magiers - Le duel des mages

Toetanchamon

 1. De zaak Toetanchamon - L'affaire Toutankhamon
 2. Het laatste geheim van Toetanchamon - Toutânkhamon, l'ultime secret

Non-Fictie

 • De levende wijsheid van het oude Egypte - La Sagesse Vivante de l'Egypte Ancienne
 • Ontdekkingsreis door het oude Egypte

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe zwarte farao
De tempels in Noord-Egypte zijn verlaten, de goden vergeten. Ieder denkt nog slechts aan eigen gewin. Onrecht en corruptie vieren hoogtij. Vijf eeuwen na Ramses de Grote is de glorie vergaan, en lijkt het gouden rijk afgegleden te zijn naar een onherstelbaar dieptepunt.

Eén man, een Nubiër, weigert zich neer te leggen bij het noodlot. Pianchi, de Zwarte Farao, regeert het zuidelijke koninkrijk, met wijsheid en beleid. Hij heeft slechts één groot verlangen: een herenigd Egypte, waarin de harmonie met de goden hersteld zal zijn.

Maar daarmee haalt de vredelievende Pianchi zich de haat op de hals van de Libiër Tefnak, een ambitieuze en autoritaire noordelijke prins. Ook Tefnak wil de landen verenigen, maar zijn plannen vormen een breuk met de oude orde, een schrikbewind zoals Egypte nog nooit gekend heeft.

Tussen de Zwarte Farao en de Libische prins is oorlog onvermijdelijk. En van de uitkomst van die strijd hangt het voortbestaan van de eeuwenoude beschaving af. Is de Zwarte Farao in staat de overmacht van de Libiërs te breken?
Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: Le Pharaon Noir
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 9789024535293
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Uit liefde voor Philae
Op het heilige eiland Philae, bij Aswan in het zuiden van Egypte, vecht opperpriesteres Isis tegen het opkomende christendom.

Samen met Sabni, met wie zij door eeuwige liefde is verbonden, weet Isis de aanhangers van de oude mysteries het vertrouwen in het geloof van de oude Egyptenaren terug te geven.

Maar zowel uit het zuiden als uit het noorden komen gevaren aanzetten die het bestaan van de tempel bedreigen.
Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: Pour l'amour de Philae
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 9789056890681
Uitgever: Element

De LichtsteenNefer de Zwijgzame
De Lichtsteen is één van de mystieke schatten van de plaats der waarheid. In deze gemeenschap wonen de steenhouwers, timmerlieden, beeldhouwers en schilders die de tempels en tomben van Egypte maken. Zij zijn zich zeer bewust van het spirituele belang van hun werk.

De kinderen die opgroeien in de plaats der waarheid mogen er alleen blijven als ze daartoe door de goden geroepen worden. Eén van hen wordt de Zwijgzame genoemd. Hij betwijfelt of hij wel zo'n leven wil leiden. Hij trekt rond, totdat hij op straat wordt aangevallen. De Vurige, een jonge boerenzoon, redt hem uit handen van zijn belagers.

Als de Zwijgzame een innerlijke stem hoort, besluit hij te trouwen en terug te keren naar huis. Hij wordt steenhouwer en krijgt de naam Nefer. Zijn vrouw wordt priesteres. Ook de Vurige wordt na veel beproevingen opgenomen in de gemeenschap.

Samen moeten zij het opnemen tegen Mehy, een officier die de Lichtsteen in handen wil krijgen. De krachten van het juweel moeten hem de machtigste man van Egypte maken...
Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: Néfer Le Silencieux
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789024538294
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De wijze vrouw
De Lichtsteen is één van de mystieke schatten van de plaats der waarheid. In deze gemeenschap wonen de steenhouwers, timmerlieden, beeldhouwers en schilders die de tempels en tomben van Egypte maken.

Farao Ramses II was zich zeer bewust van het belang van hun werk, maar zijn dood maakte de weg vrij voor samenzweerders die uit zijn op de Lichtsteen.

Diefstal, moord, overstromingen, zwarte magie en verraad... Niets blijft de helden van dit verhaal bespaard. Het wemelt van de complotten in het legendarische Egypte.
Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: La Femme Sage
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789024538393
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Paneb de Vurige
De Lichtsteen is één van de mystieke schatten van de Plaats der Waarheid. In deze gemeenschap wonen de bouwers en kunstenaars die de monumenten van Egypte maken.

De verbannen zoon van de farao is door generaal Mehy opgezet tegen zijn vader. De generaal wil een oorlog uitlokken en zich meester maken van de schatten van de Plaats der Waarheid, maar het plan slaagt niet: de prins roept zich weliswaar uit tot farao van het zuiden maar de verwachte burgeroorlog blijft uit.

De Plaats der Waarheid werkt voor beide farao's en probeert hen te verzoenen. Paneb ontwikkelt zich tot een belangrijk man in het dorp: een getalenteerd schilder, een redder in de nood en een geestelijk leider.

Mehyr en zijn vrouw Serketa richten hun aanvallen dan ook in toenemende mate op Paneb de Vurige...
Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: Paneb l'Ardent
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789024538492
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De plaats van de waarheid
De Lichtsteen is één van de mystieke schatten van de Plaats der Waarheid. In deze gemeenschap wonen de bouwers en kunstenaars die de monumenten van Egypte maken. Zij genieten de gunst van farao Seti II.

Sinds de dood van Nefer is Paneb de Vurige de leider van de Plaats der Waarheid. Hij probeert uit te vinden wie de verrader in de gemeenschap is en wie er achter de moord op zijn stiefvader zit.

Ondertussen probeert generaal Mehy de instabiliteit in Egypte te vergroten. De nieuwe farao is jong en ziekelijk en zijn moeder en een belangrijke hoveling strijden om de macht. Paneb probeert te bemiddelen, maar Mehy en zijn vrouw Serketa zorgen ervoor dat Paneb en de Plaats der Waarheid grote moeilijkheden krijgen.

Zijn onhandelbare zoon maakt Panebs leven niet gemakkelijker en de verrader blijft ondertussen zoeken naar de geheime bergplaats van de Lichtsteen...
Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: La Place de la Vérité
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 9789024538591
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

De rechter van EgypteDe moord bij de piramide
De rechter van Egypte is zowel liefdesgeschiedenis als moordmysterie, en speelt in de tijd van Ramses de Grote. Het is een verhaal vol romantiek, avontuur, misdaad en intriges, dat ook een beeld geeft van het rechtstelsel, de geneeskunst, het transportwezen, de fabricage van papyrus en vele andere aspecten van een van de intrigerendste beschavingen van de oudheid.

De dorpsrechter Pasair krijgt een aanstelling in Memphis, de hoofdstad van Noord-Egypte. Eén van zijn werkzaamheden betreft een document dat de overplaatsing regelt van de hoofdbewaker van de sfinx bij de grote piramide. Omdat deze man vermist wordt, begint de rechter een onderzoek.

Op zijn weg vindt hij Neferet de Schone, een jonge vrouw die medicijnen studeert. Neferet wordt tegengewerkt door een machtige vijand, de hofarts Nebamon, die jaloers is op haar kennis en onafhankelijke natuur, eigenschappen die Pasair juist bewondert.

Ook Pasair heeft het moeilijk. Zijn onderzoek loopt telkens vast en belangrijke getuigen vinden de dood. Dan stuit hij op documenten die vervalst moeten zijn door hoge functionarissen. Alles wijst op een complot tegen de farao...
Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: La Pyramide Assassinée
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 9789024537402
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De wet van de woestijn
De rechter van Egypte is zowel liefdesgeschiedenis als moordmysterie, en speelt in de tijd van Ramses de Grote. Het is een verhaal vol romantiek, avontuur, misdaad en intriges, dat ook een beeld geeft van het rechtstelsel, de geneeskunst, het transportwezen, de fabricage van papyrus en vele andere aspecten van een van de intrigerendste beschavingen van de oudheid.

Voor hij zijn ontdekking van een complot tegen de farao bekend kan maken, wordt rechter Pasair gedeporteerd naar een strafkolonie, waar hij zal wegteren in de brandende hitte.

Maar de samenzweerders hebben buiten Pasairs geliefde Neferet en zijn moedige vriend Soeti gerekend. Gezamenlijk proberen zij het onderzoek van de rechter heropend te krijgen, zodat Pasair wordt teruggeroepen uit zijn helse ballingsoord.

Wie heeft de erewacht van de sfinx vermoord? Wie heeft de grote piramide geschonden en het testament van de goden gestolen - het symbool dat de farao de gunst van de hemel heeft? En wie heeft de geestelijke vader van Pasair gedood?
Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: La Loi du Désert
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 9789024537501
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Het recht van de vizier
De rechter van Egypte is zowel liefdesgeschiedenis als moordmysterie, en speelt in de tijd van Ramses de Grote. Het is een verhaal vol romantiek, avontuur, misdaad en intriges, dat ook een beeld geeft van het rechtstelsel, de geneeskunst, het transportwezen, de fabricage van papyrus en vele andere aspecten van een van de intrigerendste beschavingen van de oudheid.

Pasair, de kersverse vizier van Egypte, en zijn vrouw Neferet, de hoogste arts van het koninkrijk, hebben een machtige hoveling beledigd. Deze slaat terug met de beschuldiging van betrokkenheid bij de diefstal van het testament des hemels, een misdaad die de farao ten val kan brengen.

In het geheim is de hoveling bovendien met zijn vertrouwelingen bezig de economie te ontwrichten. Zij willen dat een eenzijdig streven naar winst de plaats inneemt van de eeuwenoude waarden van de Egyptische beschaving.

De vizier en zijn vrouw zijn vastbesloten dit te voorkomen door de aanklacht te weerleggen en de moordenaar van hun geestelijke vader te identificeren. Alleen via deze misdadiger zullen ze de schimmige samenzweerders kunnen ontmaskeren...
Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: La Justice du Vizir
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789024537600
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

RamsesDe zoon van het licht
Het oude Egypte. Is er een beschaving die meer tot de verbeelding spreekt? Een duizenden jaren oude cultuur, met één hoeder: de farao. Hij, de zoon van Ra, is de middelaar met de goden, de beschermer van de Twee Landen. De meest legendarische farao is Ramses II. De grote bouwmeester die ongekend veel schitterende monumenten laat oprichten. De machtige strijder die de grenzen van het rijk verlegt: van Mesopotamië tot diep in Afrika. De gunsteling der goden, die meer dat zestig jaar regeert. Dit is zijn verhaal.

De rebelse en onstuimige Ramses is het jongste kind van de machtige farao Seti. De oudste zoon, de berekenende Chenar, ziet zichzelf als opvolger, maar de farao heeft andere plannen. In het geheim bereidt hij Ramses voor op het hoogste gezag.

Zal Ramses de hofintriges overleven? En zal hij kunnen kiezen tussen de liefde van de levenslustige Iset en die van de mysterieuze Nefertati?
Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: Le Fils de la Lumière
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 9789024507016
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De tempel voor miljoenen jaren
Het oude Egypte. Is er een beschaving die meer tot de verbeelding spreekt? Een duizenden jaren oude cultuur, met één hoeder: de farao. Hij, de zoon van Ra, is de middelaar met de goden, de beschermer van de Twee Landen. De meest legendarische farao is Ramses II. De grote bouwmeester die ongekend veel schitterende monumenten laat oprichten. De machtige strijder die de grenzen van het rijk verlegt: van Mesopotamië tot diep in Afrika. De gunsteling der goden, die meer dat zestig jaar regeert. Dit is zijn verhaal.

Ramses staat op het punt farao te worden. De liefde van zijn moeder en van Nefertari, zijn hechte netwerk van jeugdvrienden en zijn mensenkennis zullen hem helpen zijn zware taak te vervullen.

Maar alleen de goden kunnen de jonge farao helpen om de valstrikken van zijn broer te doorzien, de zwarte magie van een geheimzinnige tovenaar te bezweren en de intriges van de Hettieten te ontmaskeren. Ramses besluit een tempel voor miljoenen jaren te bouwen om de gunst van de goden te verwerven.
Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: Temple des Millions d'Annees
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 9789024507603
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De slag bij Kadesj
Het oude Egypte. Is er een beschaving die meer tot de verbeelding spreekt? Een duizenden jaren oude cultuur, met één hoeder: de farao. Hij, de zoon van Ra, is de middelaar met de goden, de beschermer van de Twee Landen. De meest legendarische farao is Ramses II. De grote bouwmeester die ongekend veel schitterende monumenten laat oprichten. De machtige strijder die de grenzen van het rijk verlegt: van Mesopotamië tot diep in Afrika. De gunsteling der goden, die meer dat zestig jaar regeert. Dit is zijn verhaal.

Om Egypte te redden moet Ramses het opnemen tegen het beruchte leger van de Hettieten, dat groter en beter bewapend is dan het zijne. Maar hoe kan de farao zich voorbereiden als de gezondheid van zijn echtgenote Nefertari wordt ondermijnd door een boze bezwering en het rijk wordt gesaboteerd door Hettitische spionnen?

Ramses heeft hulp nodig, maar zal zijn hemelse vader zijn smeekbeden verhoren?
Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: La Bataille de Kadesh
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 9789024508372
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De vrouwe van Aboe Simbel
Het oude Egypte. Is er een beschaving die meer tot de verbeelding spreekt? Een duizenden jaren oude cultuur, met één hoeder: de farao. Hij, de zoon van Ra, is de middelaar met de goden, de beschermer van de Twee Landen. De meest legendarische farao is Ramses II. De grote bouwmeester die ongekend veel schitterende monumenten laat oprichten. De machtige strijder die de grenzen van het rijk verlegt: van Mesopotamië tot diep in Afrika. De gunsteling der goden, die meer dat zestig jaar regeert. Dit is zijn verhaal.

Na de Slag bij Kadesj zoekt Ramses andere wegen om de Hettieten te beteugelen. Moeizame onderhandelingen slokken zijn aandacht op. Desondanks vindt de farao tijd om in Aboe Simbel twee tempels te laten bouwen, als symbool van zijn liefde voor Nefertari.

Dan komt het bericht dat Nubië in opstand is. Bovendien eist Mozes, Ramses teruggekeerde jeugdvriend, dat het Hebreeuwse volk wordt vrijgelaten. Het is het begin van een koppige strijd.
Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: La Dame d'Abou Simbel
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 9789024508471
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Onder de accacia van het westen
Het oude Egypte. Is er een beschaving die meer tot de verbeelding spreekt? Een duizenden jaren oude cultuur, met één hoeder: de farao. Hij, de zoon van Ra, is de middelaar met de goden, de beschermer van de Twee Landen. De meest legendarische farao is Ramses II. De grote bouwmeester die ongekend veel schitterende monumenten laat oprichten. De machtige strijder die de grenzen van het rijk verlegt: van Mesopotamië tot diep in Afrika. De gunsteling der goden, die meer dat zestig jaar regeert. Dit is zijn verhaal.

Ramses heeft Egypte grote welvaart gebracht en vele zonen verwekt. Zelfs op hoge leeftijd kan de Zoon van het Licht nog wonderen verrichten: hij maakt van een vijand een bondgenoot en verenigt de goddelijke machten.

En wanneer de ouderdom, de ultieme vijand, hem in zijn greep krijgt, vindt de farao rust onder de acacia van het westen. Daar begint zijn laatste reis...
Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: Sous l'Accacia d'Occident
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 9789024508860
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

SetneHet vervloekte graf

In de graftombe van Osiris ligt een waardevol geheim verborgen. Een zwarte magiër heeft het vervloekt en wil het geheim inzetten als machtig wapen tegen Ramses de Grote.

Setne, de jongste zoon van Ramses en een briljant magiër, is vastbesloten de vloek op te heffen. Samen met de getalenteerde en aantrekkelijke Sekhet zet Setne alles op alles om zijn doel te bereiken. Kunnen ze samen het koninkrijk van de ondergang redden? En kan hun liefde zelfs het allerergste kwaad overwinnen?

Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: La tombe maudite
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789401606561
Uitgever: Xander
Het verboden boek

Is Ramses bereid om Setne te ontvangen, zal hij het vervloekte graf voor hem ontsluiten en hem de waarheid toevertrouwen over de verzegelde vaas van Osiris? Waar kan Sekhet zich verschuilen, en zal ze de kracht weten te gebruiken die ze heeft verworven bij haar inwijding in de mysteriën van de leeuwingodin? Ze hebben elkaar eeuwige en onverwoestbare liefde beloofd, maar zullen Setne en Sekhet elkaar ooit terugzien?

Kekou, de zwarte magiër, vader van Sekhet, dief van de vaas van Osiris, gaat voort op de weg van het Kwaad. Welk obstakel is sterk genoeg om hem tegen te houden, is dat echt alleen het Boek van Thoth?

Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: Le livre interdit
Eerste uitgave: 2015
ISBN/EAN: 9789401607261
Uitgever: Xander
De verloren ziel

Prins Setne, de jongste zoon van Ramses II, zet zijn heldhaftige strijd tegen het kwaad voort. Terwijl iedereen denkt dat hij verdronken is, vaart Setne ongemerkt naar de geheime stad. Hij hoopt daar de vaas van Osiris te vinden en zo de zwarte magiër te slim af te zijn.

Sekhet, de verloofde van Setne, is ervan overtuigd dat haar geliefde nog leeft. Ze zoekt bescherming tegen de zwarte magiër in de tempel van de godin Sekhmet. Zal Setne de strijd tegen het kwaad winnen? En zullen de twee geliefden elkaar ooit nog terugzien?

Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: Le voleur d'âmes
Eerste uitgave: 2015
ISBN/EAN: 9789401607919
Uitgever: Xander
Het duel der magiers

Net op het moment dat prins Setne zijn verloofde Sekhet eindelijk weer terug kan zien, wordt ze ontvoerd. Haar vader, de zwarte magiër Kekou, heeft duistere plannen en heeft daarvoor zijn dochters ziel nodig. Zal het Setne lukken Sekhet te bevrijden en Kekous plannen te dwarsbomen, om zo de toekomst van het hele Egyptische koninkrijk veilig te stellen?

Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: Le duel des mages
Eerste uitgave: 2015
ISBN/EAN: 9789401608862
Uitgever: Xander

ToetanchamonDe zaak Toetanchamon
Een straatarme kunstschilder die op 18-jarige leeftijd archeoloog in Egypte wordt... Een schatrijke lord, stapel op avontuurlijke reizen... Wat kan deze twee uitersten bij elkaar brengen?

De wegen van deze twee mannen kruisen elkaar in het Dal der Koningen door toedoen van de farao met het gouden masker. Howard Carter en Lord Carnarvon ontrukken Toetanchamon aan de vergetelheid, ondanks oorlog, afgunst, hebzucht en een geheimzinnige vloek.
Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: L'affaire Toutankhamon
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 9789056890643
Uitgever: Element
Het laatste geheim van Toetanchamon
1951. De Amerikaanse Mark Wilder krijgt een anonieme uitnodiging om Egypte te bezoeken. Daar aangekomen ontmoet hij een Koptische priester met magische krachten die hem vertelt dat hij eigenlijk de zoon is van een beroemde egyptoloog, Howard Carter. De priester stuurt Mark op een zoektocht naar de geheime papyrusrollen van Toetanchamon.

Ondertussen zucht het volk van Egypte onder het corrupte regime van koning Farouk, en de weerstand tegen de Engelse bezetting van het Suezkanaal wordt steeds groter. Mythe en werkelijkheid raken met elkaar verstrengeld. Bestaan de papyrusrollen eigenlijk wel? En zo ja, wie heeft ze dan? Zal Mark ze uiteindelijk in handen kunnen krijgen?
Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: Toutânkhamon, l'ultime secret
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789021802381
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Non-FictieDe levende wijsheid van het oude Egypte
Doordat de Egyptische beschaving mensen met een uitzonderlijke wijsheid wist voort te brengen, heeft zij de tijd, de barbaarsheid, de vijandige indringers en de waanzin der vernietiging overwonnen. Ondanks de slagen die haar werden toegebracht, blijft deze wijsheid onverminderd schitteren en spreekt zij ons nog steeds aan.

Als gedreven egyptoloog en bekend romancier laat Christian Jacq ons kennismaken met de allermooiste teksten van de Egyptische wijsheid. Woorden van beroemde farao's of anonieme schrijvers, wereldlijke of religieuze inscripties nodigen ons uit om ons in het eeuwige mysterie van het oude Egypte onder te dompelen.
Schrijver: Christian Jacq
Oorspronkelijke titel: La Sagesse Vivante de l'Egypte Ancienne
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 9789056890698
Uitgever: Element
Ontdekkingsreis door het oude Egypte

Ontdekkingsreis door het oude Egypte is bij uitstek een boek voor liefhebbers, studenten en toekomstige professionals.

De beroemde Franse egyptoloog Christian Jacq, die vele internationale bestsellers op zijn naam heeft staan, behandelt kort en krachtig alle terzake doende thema's en voorziet ze verder van een uitgebreide bibliografie voor wie dieper wil graven.

Wilt u weten hoe het hiërogliefenalfabet in elkaar steekt, hoe de dynastieën elkaar opvolgen, hoe het dagelijkse leven verloopt, waar de egyptologische musea zich bevinden, welke voorname tijdschriften over egyptologie te koop zijn... het is allemaal te vinden in deze ontdekkingsreis.

Schrijver: Christian Jacq
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 9080938912
Uitgever: Fintage Book Publishing