Boekenplank:
Kies
 • Home
 • G
 • Robert van Gulik

Boeken van Robert van Gulik

Rechter Tie: de volgorde van de Rechter Tie-mysteries is niet eenvoudig te bepalen. Er zijn diverse indelingen op internet te vinden en ze verschillen bijna allemaal van volgorde. Van Gulik schreef oorspronkelijk zes Tie-verhalen en de latere verhalen spelen zich dan ook af tussen die eerste zes door. Ik heb gekozen voor de volgorde op datum van oorspronkelijke uitgave, maar eerlijk gezegd is internetland het over die data ook al niet helemaal eens. De gebruikte serie-indeling is dus gewoon één van de vele mogelijke volgordes.

Meer over Robert van Gulik

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1910 / Overleden: 1967

Website: Robert van Gulik


Rechter Tie

 1. De vergiftigde bruid - Dee Goong An
 2. Labyrinth in Lan-Fang - The Chinese maze murders
 3. Klokken van Kao-yang - The Chinese bell murders
 4. Fantoom in Foe-Lai - The Chinese gold murders
 5. Meer van Mien-yuan - The Chinese lake murders
 6. Nagels in Ning-Tsjo - The Chinese nail murders
 7. Zes zaken voor Rechter Tie - Judge Dee at work
 8. Vijf gelukbrengende wolken - Five auspicious clouds
 9. Het rode paviljoen - The red pavilion
 10. Het spookklooster - The haunted monastry
 11. De parel van de keizer - The emperor's pearl
 12. De nacht van de tijger - The night of the tiger
 13. Het Chinese lakscherm - The lacquer screen
 14. Vier vingers
 15. Het wilgenpatroon - The willow pattern
 16. Moord in Canton - Murder in Canton
 17. Het spook in de tempel - The phantom of the temple
 18. Halssnoer en kalebas - Necklace and calabash
 19. Moord op het maanfeest - Poets and murder

Diversen

 • Een gegeven dag - The given day
 • Een man van drie levens
 • Robert van Gulik: zijn leven, zijn werk - Robert van Gulik: his life, his work

Anthologieën

 • Vier historische detectives
 • Vier historische misdaden
 • Vier historische speurders
 • Vier historische zaken
 • Vijf historische detectives
 • Vijf historische speurders
 • Vijf historische zaken

gedetailleerd overzicht

Rechter TieDe vergiftigde bruid
Nauwelijks is rechter Tie benoemd of de eerste misdaad dient zich aan: twee rondtrekkende kooplieden worden beroofd en vermoord. Kort daarop wordt Tie geconfronteerd met nog twee moorden, waarvan er één een crime passionel zou zijn.
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: Dee Goong An
Eerste uitgave: 1947
ISBN/EAN: 90-100-4326-6
Uitgever: Elsevier
Labyrinth in Lan-Fang
In de verzegelde kamer wordt de oud-generaal Ting Hoe-kwo aangetroffen. Dood, vermoord... Als de geheimzinnige giftige pijl de generaal niet had getroffen, zou hij dan zijn ontkomen aan zijn lot? Of zou hij dan ook ontkomen zijn aan het even dodelijke gif uit de gekonfijte pruimen, die voor hem klaar stonden? Ogenschijnlijk een geheel andere zaak is die van het testament van de oud-gouverneur Yü Sjo-Tsjièn. Rechter Tie ontraadselt het geheim van de rolschildering en dit voert hem naar het labyrinth - eens het geliefkoosd oord van de gouverneur. Het huisje in het labyrinth bevat nog iets anders dan het gezochte testament. Witte Orchidee ligt er uitgestrekt. Dood, onthoofd... Witte Orchidee wist te veel en moest sterven. Rechter Tie grijpt in, voordat een andere beeldschone jonge vrouw het slachtoffer wordt van de geslepen mevrouw Li - een schilderes.
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: The Chinese maze murders
Eerste uitgave: 1957
ISBN/EAN: 90-100-3469-0
Uitgever: Elsevier
Klokken van Kao-yang
Als Rechter Tie zijn nieuwe post aanvaardt als districtsbestuurder van Kao-yang lijkt het of hij in de meest ideale stad van China is beland. Het land is vruchtbaar, de handel goed en de belastingen worden prompt betaald. De boeren, kooplieden en edelen leven allemaal in minzame tevredenheid binnen en buiten de stad. Maar als de dochter van een kleine winkelier wordt verkracht en vermoord, als een oude dame getuigenis aflegt over een beschuldiging van twintig jaar geleden, dan wordt het wel duidelijk dat er onderhuids heel wat broeit in Koa-yang, dat zelfs de toorn van de Keizer over zich uitroept.
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: The Chinese bell murders
Eerste uitgave: 1958
ISBN/EAN: 90-100-2932-8
Uitgever: Elsevier
Fantoom in Foe-Lai
Foe-Lai is een havenstad in het noordoosten van de provincie Shan-toeng, een somber oord van mist en nevel, waarover vreemde verhalen de ronde doen. En er is een dode, een rechter nog wel. Hier treffen we Rechter Tie, 33 jaar, op zijn eerste post als districtsbestuurder, vastbesloten om de moord op zijn voorganger op te lossen. Allerminst belemmerd door zijn onervarenheid en gedreven door een tomeloze voortvarendheid, doet Rechter Tie een eerste aanzet om klaarheid in deze duistere zaak te brengen. Maar alle begin is moeilijk. Dit ervaart alras ook de Rechter als schier onoplosbare problemen zijn smalle speurderspad bewolken.
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: The Chinese gold murders
Eerste uitgave: 1959
ISBN/EAN: 90-100-2329-X
Uitgever: Elsevier
Meer van Mien-yuan
Mien-yuan is een oud stadje, ten westen van de keizerlijke hoofdstad. Dit bergoord, dat altijd min of meer geïsoleerd is gebleven, ligt aan het geheimzinnige meer van Mien-yuan, waarover sinds oude tijden vreemde verhalen worden verteld. De lijken van degenen die daar verdronken, werden nooit gevonden, maar soms zag men hun geest onder de levenden rondwaren. Het is in dit mysterieuze oude stadje temidden van een achterdochtige en gesloten burgerij, dat Rechter Tie de moord op een danseres moet oplossen. Nauwelijks is hij met het onderzoek daarvan begonnen, of twee nieuwe, ingewikkelde raadsels vragen zijn aandacht...
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: The Chinese lake murders
Eerste uitgave: 1960
ISBN/EAN: 90-100-2750-3
Uitgever: Elsevier


Nagels in Ning-Tsjo
Na slechts een paar maanden op zijn post in Ning-Tsjo te zijn geweest wordt rechter Tie benoemd tot President van het Hooggerechtshof in de hoofdstad. Deze korte tijd belet hem echter niet om samen met zijn raadsman Hoeng en zijn trouwe helpers Ma Joeng, Tjsiao Tai en Tao Gan drie bijzonder wrede moorden op te lossen. Daartoe is veel inspannend denkwerk nodig, terwijl ook de dood op de loer ligt. Helaas worden de moeilijke maanden in Ning-Tsjao een naaste medewerker van rechter Tie noodlottig.
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: The Chinese nail murders
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 90-100-3655-3
Uitgever: Elsevier
Zes zaken voor Rechter Tie
Nog heden ten dage leeft onder het Chinese volk Rechter Tie voort als de beroemde meester-detective en evenals in alle andere Rechter Tie-boeken betoont hij zich ook in deze zes verhalen weer zeer scherpzinnig in het oplossen van ingewikkelde mysteries. De zes verhalen hier gebundeld zijn vrijwel geheel oorspronkelijk, slechts twee motieven werden ontleend aan een Chinese bron, een dertiende-eeuws handboek voor rechters. Zes zaken voor Rechter Tie bevat de volgende verhalen: Moord en ambtelijke haarkloverij The red tape murders De moord op de lotusvijver The murder on the lotus pond De twee bedelaars The two beggars Het andere zwaard The wrong sword De doodkisten van de keizer The coffins of the emperor Moord op oudejaarsavond Murder on new year's eve
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: Judge Dee at work
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 90-100-2508-X
Uitgever: Elsevier
Vijf gelukbrengende wolken
Als tijdens een rustige bespreking ten huize van Rechter Tie de huismeester van meneer Ho, één van de aanwezigen, zich geheel ontdaan aandient met de droeve medeling dat mevrouw Ho zich aan een zijden koord heeft verhangen, heerst alom ontsteltenis. Ambtshalve begeeft Rechter Tie zich in allerijl naar de woning waar de onheilsdaad is begaan en daar doet hij een onthutsende ontdekking: Mevrouw Ho heeft zichzelf niet verhangen, van zelfmoord is geen sprake. Rechter Tie ziet zich aanvankelijk voor een groot mysterie geplaatst, maar kalm van geest en heel nauwgezet begint hij zijn onderzoek dat, zo merkt hij al spoedig, zijn scherpzinnigheid zwaar op de proef stelt. Vijf gelukbrengende wolken bevat de volgende verhalen: Vijf gelukbrengende wolken Five auspicious clouds Hij kwam met de regen He came with the rain Vier vingers Four fingers N.B. Tot de oorspronkelijke versie Judge Dee at work behoorden ook de verhalen Vijf gelukbrengende wolken en Hij kwam met de regen. In het Nederlands werden deze verhalen in deze aparte bundel uitgegeven. Vier vingers, in 1964 uitgegeven als Boekenweekgeschenk, werd aan deze bundel toegevoegd.
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: Five auspicious clouds
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 90-100-2330-3
Uitgever: Elsevier
Het rode paviljoen
Rechter Tie vertoeft op doorreis op het Paradijseiland, een beroemd en berucht vermaakcentrum dat bestaat van dobbelen, drank en prostitutie. Op verzoek van de Districtsbestuurder, zijn oude vriend Magistraat Lo, neemt hij op zich een zelfmoordzaak af te wikkelen. Een 'doodeenvoudige routinezaak', zoals de Magistraat het luchthartig noemt, voordat hij zelf snel het eiland verlaat. Rechter Tie belandt onmiddellijk in een uiterst moeilijke situatie. Hij wordt gemengd in de bedenkelijke liefdesbetrekkingen van een beroemde courtisane, wordt geconfronteerd met moord en verkrachting en raakt bovendien verwikkeld in een geheimzinnige moordzaak...
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: The red pavilion
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 90-100-3134-9
Uitgever: Elsevier
Het spookklooster
Het spookklooster vertelt hoe Rechter Tie, de vermaarde detective van het oude China, drie misdaden tot oplossing brengt gedurende de angstaanjagende nacht in het Klooster der Morgenwolken, een oud Taoïstisch klooster, dat hoog tegen de rotswand gelegen is in het woeste en afgelegen gebergte langs de zuidgrens van het district Mien-yuan. Rechter Tie zoekt in dit klooster onderdak als hij wordt overvallen door hevige regens en een woedende storm. Eenmaal binnen de sombere kloostermuren wordt hij geconfronteerd met de geheimzinnige dood van drie meisjes en met het raadsel van de Gebalsemde Abt, die in vol ornaat in een onderaardse crypte zetelt. Tegelijkertijd heeft hij al zijn scherpzinnigheid nodig bij de opsporing van de Sombere Monnik, die even ongrijpbaar blijkt als de geesten uit het verleden, die op stormachtige nachten door dit klooster spoken. In deze opwindende nacht volgen wij Rechter Tie op zijn speurtocht over verlaten galerijen, eindeloze trappen, door lege kamers en donkere geheime gangen. Rechter Tie weet op zijn gebruikelijke, methodische manier, bijgestaan door zijn slimme luitenant Tao Gan, alle draden te ontwarren. Ten slotte vindt hij, bij het aanbreken van de dag, ook de Geheimzinnige Monnik, waarmee een einde komt aan de lange, slapeloze nacht en aan alle verschrikkingen van het spookklooster.
Judge Dee and the Monastery Murders - 1974
Regisseur: Jeremy Kagan
Cast: Khigh Dhiegh, Mako, Soon-Tek Oh, e.a.
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: The haunted monastry
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 90-100-2751-1
Uitgever: Elsevier


De parel van de keizer
De parel van de keizer speelt in Kao-yang, het welvarende district aan het Keizerlijke Kanaal, waar Rechter Tie eerder de drie geheimzinnige zaken beschreven in Klokken van Kao-yang had opgelost. Het begon deze keer op de avond van de Drakenbootwedstrijden, toen de trommelaar van een van de boten plotseling dood in elkaar zakte voor de ogen van de duizenden toeschouwers die de roeiwedstrijd vanaf de Kanaaloever gade sloegen. Nauwelijks is Rechter Tie met het onderzoek van die raadselachtige zaak begonnen of hij vindt het lijk van een schone jonge vrouw, die op wrede wijze vermoord is in een verlaten landhuis. Dan blijken deze twee zaken verband te houden met de Parel van de keizer, een bijna legendarisch juweel dat honderd jaar te voren uit het paleis werd ontvreemd, het middelpunt van een vreselijke tragedie die zich afspeelde achter de gouden deuren van de keizerlijke harem. Tezelfdertijd verschijnt op de achtergrond de onheilspellende gedaante van de Witte Vrouw, de Riviergodin wier marmeren beeld eenzaam troont op het met bloed bezoedelde altaar van haar verlaten heiligdom, diep in het ontoegankelijke Mandragorawoud en wiens sinistere invloed het onderzoek schijnt te doorkruisen. Rechter Tie slaagt er echter in gedurende twee spannende dagen alle stukken van deze ingewikkelde legkaart te verzamelen en tenslotte weet hij, door één briljante, gewaagde zet, het geheim te onthullen.
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: The emperor's pearl
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: 90-100-3468-2
Uitgever: Elsevier
De nacht van de tijger
De nacht van de tijger is het spannende relaas van de bewogen winternacht die Rechter Tie, de meester-speurder van het oude China, doorbracht in een oud landhuis op een eenzame heuvel, volledig van de buitenwereld afgesneden door een catastrofale overstroming. Aan de sterrenhemel roert zich de Tijger; hij spert zijn kaken open en brengt rampspoed over de mensen. Vooral deze nacht is dat het geval voor de hoofdpersonen van het verhaal: de oude landheer, in machteloze angst aan zijn sterfbed gekluisterd, zijn norse echtgenote, hun raadselachtige dochter, de mokkende oude oom, de geforceerd-joviale rentmeester, de nerveuze opzichter. Vreemde gestalten waren rond in de kille, duistere kamers en gangen van het oude landhuis, op zoek naar het lijk dat ergens opgebaard moet liggen. Rechter Tie slaagt erin met scherpzinnig speurwerk door te dringen tot de kern van het mysterie. Bij het aanbreken van de dag staat hij tegenover de dader van een onmenselijk wrede, geraffineerde moord.
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: The night of the tiger
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: 90-100-4327-4
Uitgever: Elsevier
Het Chinese lakscherm
Rechter Tie's collega in het district Wei-Ping, Magistraat Teng, roept zijn hulp in bij een uiterst vreemde moordzaak. Zodra Rechter Tie dat onderzoek heeft aangevat, raakt hij meteen betrokken in twee andere wonderlijke zaken. Om die te ontraadselen is hij twee dagen incognito de gast van 'De Korporaal', de ongure leider van het geboefte van Wei-Ping, en van Anfer, diens parmantige minnares. Met haar brengt de rechter een nogal moeilijke middag door, terwijl zijn helper, de bokser Tsjiao Tai, druk bezig is met een geheel ander soort dame. Wanneer ten slotte Rechter Tie met gebruik van zeer ongewone methodes alle drie zaken heeft opgelost en de misdadigers tot een bekentenis gebracht, verandert onverwacht het gehele patroon. Eerst dan, op het allerlaatste ogenblik, komt het weerzinwekkende geheim aan het licht dat verborgen was achter het Chinese lakscherm...
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: The lacquer screen
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 90-100-2507-1
Uitgever: Elsevier
Vier vingers
Vier vingers beschrijft een dag uit het leven van Rechter Tie, de meester-speurder van het oude China. Hoe hem in de vroege ochtend een moord gerapporteerd werd door een aap, een zwarte gibbon; en hoe deze misdaad diezelfde middag tot een oplossing gebracht werd. De enige aanwijzingen waarover hij beschikte warren vier afgehakte vingers een een gouden ring. Vier vingers was het boekenweekgeschenk 1964 en is een uitgave van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.
Schrijver: Robert van Gulik
Eerste uitgave: 1964
Uitgever: CPNB
Het wilgenpatroon
In Peking eist een epidemie vele slachtoffers. Rechter Tie, tot tijdelijk gouverneur van de stad benoemd, krijgt ook nog eens te maken met drie geheimzinnige moorden. Het onderzoek leidt hem naar de oude benedenstad, waar de gedegenereerde aristocratie die honderd jaar daarvoor nog aan de macht was, een spookachtig en decadent bestaan leidt, in de schaduw van een sinister verleden. Twee dagen en nachten kampen de rechter en zijn helpers tegen ongrijpbare machten, en weten daarbij nauwelijks aan de dood te ontsnappen. Ten slotte vormt het blauwe wilgenpatroon op een porseleinen bord de verrassende sleutel tot het raadsel.
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: The willow pattern
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: 90-100-3914-5
Uitgever: Elsevier


Moord in Canton
Rechter Tie, president van het Hooggerechtshof in Canton, ontdekt het lijk van een hooggeplaatste ambtenaar, die met een prijs op zijn hoofd uit de hoofdstad is gevlucht. Bij zijn onderzoek krijgt Rechter Tie te maken met Arabische moordenaars, Tanaka-wurgers, een tweede moord op een ontrouwe jonge vrouw en een aanslag op een blind meisje in een huis vol zingende krekels. Voor hij deze ingewikkelde zaak heeft opgelost wordt er zelfs een aanslag op de Rechter zelf gepleegd, die zijn trouwe helper Tsjiao Tai slechts ten koste van zijn eigen leven kan verijdelen.
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: Murder in Canton
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 90-100-3913-7
Uitgever: Elsevier
Het spook in de tempel
'Hij gaf het strookje papier aan de rechter, die zijn borstelige wenkbrauwen fronste en hardop las: 'Ik sterf van honger en dorst. Haal me hieruit, alstublieft! Jade. De twaalfde dag van de negende maand, het jaar van de Slang.' De rechter keek geërgerd op. 'Wat voor zin heeft het om zoiets onnozels in de deksel van dit kistje te plakken?' 'Misschien is het geen grap, Edelachtbare!' zei Ma Joeng opgewonden. 'Een meisje dat Jade heet... dat moet wel iets moois zijn! Ze is natuurlijk ontvoerd!' Wachtmeester Hoeng glimlachte toegeeflijk. Ma Joeng's amoureuze neigingen waren hem niet onbekend. Op zijn bezadigde toon zei hij: 'Je bent maar al te graag bereid om belaagde jongedames te hulp te snellen, broeder Ma. Maar dit is ongetwijfeld een fragment uit een sentimentele roman of een toneelstuk.' 'Onzin!' zei Ma Joeng geprikkeld. 'Het arme kind heeft dat briefje met haar eigen bloed geschreven...'
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: The phantom of the temple
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 90-100-3654-5
Uitgever: Elsevier
Halssnoer en kalebas
Rechter Tie raakt verwikkeld in een warnet van duistere misdaden, die zich afspelen in Rivierstad. Onmiddellijk bij zijn aankomst wordt Rechter Tie geconfronteerd met de weerzinwekkende moord op de kassier van de herberg De Visarend. Staat deze in verband met de geheimzinnige diefstal van het parelsnoer van de Derde Prinses? Of staat er meer op het spel dan een simpele diefstal? Een duivels geraffineerd komplot van geheime organisaties spint zich als een web rond de Derde Prinses, die als weerloos slachtoffer gevangen zit tussen de duistere praktijken van haar hofhouding...
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: Necklace and calabash
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 90-100-2933-6
Uitgever: Elsevier
Moord op het maanfeest
Theehandelaar Meng komt raadsman Kao melden dat de student Soeng, die bij hem een paviljoen heeft gehuurd, niet meer tot de levenden behoort. Roofmoord als verklaring voor de gewelddaad ligt voor de hand. Maar al spoedig blijkt het mysterie veel gecompliceerder te zijn. Het muziekboek van Soeng speelt een grote rol, maar ook het feit dat de student op zoek zou zijn geweest naar de moordenaar van zijn vader, de wegens hoogverraad geëxecuteerde generaal Mo. Voor Rechter Tie klaarheid in de zaak kan brengen, wordt het danseresje Phoenix vermoord en sterft een van de belangrijkste getuigen, Saffraan, aan hondsdolheid.
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: Poets and murder
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-100-3133-0
Uitgever: Elsevier

DiversenEen gegeven dag
Een gegeven dag is het spannende verslag van een reeks gebeurtenissen in Amsterdam in de nacht van 28 op 29 februari. De laatste dag van deze schrikkelmaand brengt een aantal mensen onverwacht met elkaar in contact. In nachtelijk Amsterdam raken hun geheel verschillende werelden elkaar - even slechts. Moord en doodslag zijn het onmiddellijke gevolg.

De snelle actie beslaat nauwelijks twintig uur, maar in deze weinige uren wordt meer dan één raadsel opgelost. Een tragedie die vele jaren geleden op Java plaats vond; het fatale verzuim van een klerk in Caïro; de antecedenten van een voormalig nazi-leider; het emotionele conflict van een Arabische beroepsmoordenaar; de affaire van een Amsterdamse student met een gedesillusioneerde jonge vrouw en ten slotte het raadsel van Johan Hendriks, die op één hoofdstuk na de ik-persoon van deze roman is en wiens mysterie in drie opeenvolgende Zen-flitsen wordt onthuld.
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: The given day
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: 90-100-5490-X
Uitgever: Elsevier
Een man van drie levens
Door C.D. Barkman en H. de Vries-Van der Hoeven geschreven biografie over Robert van Gulik.
Schrijver: Robert van Gulik
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-225-1650-4
Uitgever: Forum
Robert van Gulik: zijn leven, zijn werk
Door Janwillem van de Wetering geschreven biografie over Robert van Gulik.
Schrijver: Robert van Gulik
Oorspronkelijke titel: Robert van Gulik: his life, his work
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-621-3899-3
Uitgever: Loeb

AnthologieënVier historische detectives
Hoewel deze zaken zich in voorbije tijden afspelen, zijn ze er niet minder spannend om. Mensen blijven mensen, en het eeuwenoude kwaad bestaat nog steeds. In deze omnibus, die het verleden doet herleven, lossen speurders uit diverse landen heel verschillende zaken op.

Dit boek bevat de volgende verhalen:
 1. Ellis Peters:  De duivelse droom - The devil's novice
 2. Steven Saylor: De verdwijning van het Saturnaliazilver - The disappearance of the Saturnalia Silver
 3. Bruce Alexander:  Het oog van de meester - Blind justice
 4. Robert van Gulik: Hij kwam met de regen - He came with the rain
Schrijver: Robert van Gulik
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-225-2733-6
Uitgever: Boekerij
Vier historische misdaden
Hoewel deze zaken zich in voorbije tijden afspelen, zijn ze er niet minder spannend om. Mensen blijven mensen, en het eeuwenoude kwaad bestaat nog steeds. In deze omnibus, die het verleden doet herleven, lossen speurders uit diverse landen heel verschillende zaken op.

Dit boek bevat de volgende verhalen:
 1. Steven Saylor:  Catilina's wapen - Catilina's riddle
 2. Robert van Gulik Vijf gelukbrengende wolken - Five auspicious clouds
 3. Ellis Peters:  De hertogin - The duchess and the doll
 4. Bruce Alexander:  De geletterde dood - Murder in Grub Street
Schrijver: Robert van Gulik
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-225-2367-5
Uitgever: Boekerij
Vier historische speurders
Hoewel deze zaken zich in voorbije tijden afspelen, zijn ze er niet minder spannend om. Mensen blijven mensen, en het eeuwenoude kwaad bestaat nog steeds. In deze omnibus, die het verleden doet herleven, lossen speurders uit diverse landen heel verschillende zaken op.

Dit boek bevat de volgende verhalen:
 1. Ellis Peters:  De verloren zoon - Brother Cadfael's penance
 2. Robert van Gulik:  De parel van de keizer - The emperor's pearl
 3. Steven Saylor:  Het verdwenen testament - A will is a way
 4. Michael Pearce:  De Mamur Zapt en de trouwe schaduw - The Mamur Zapt and the man behind
Schrijver: Robert van Gulik
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-225-2527-9
Uitgever: Boekerij
Vier historische zaken
Hoewel deze zaken zich in voorbije tijden afspelen, zijn ze er niet minder spannend om. Mensen blijven mensen, en het eeuwenoude kwaad bestaat nog steeds. In deze omnibus, die het verleden doet herleven, lossen speurders uit diverse landen heel verschillende zaken op.

Dit boek bevat de volgende verhalen:
 1. Steven Saylor:  De piraten van een jonge Caesar - Little Caesar and the pirates
 2. Renée Vink:  De dood van een koning - To kill a king
 3. Robert van Gulik:  De nacht van de tijger - The night of the tiger
 4. Ellis Peters:  De eenzame bruid - The leper of Saint Giles
Schrijver: Robert van Gulik
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-225-3132-5
Uitgever: Boekerij
Vijf historische detectives
Hoewel deze zaken zich in voorbije tijden afspelen, zijn ze er niet minder spannend om. Mensen blijven mensen, en het eeuwenoude kwaad bestaat nog steeds. In deze omnibus, die het verleden doet herleven, lossen speurders uit diverse landen heel verschillende zaken op.

Dit boek bevat de volgende verhalen:
 1. Herodotus:  De dief versus de koning
 2. Anton Gill:  Maagdenmoord aan de Nijl - City of dreams
 3. Robert van Gulik:  Het spookklooster - The haunted monastery
 4. Ellis Peters:  De prijs van het licht - The price of light
 5. Michael Pearce:  De Mamur Zapt en het heilige tapijt - The Manur Zapt and the return of the carpet
Schrijver: Robert van Gulik
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-225-1874-4
Uitgever: Boekerij


Vijf historische speurders
Hoewel deze zaken zich in voorbije tijden afspelen, zijn ze er niet minder spannend om. Mensen blijven mensen, en het eeuwenoude kwaad bestaat nog steeds. In deze omnibus, die het verleden doet herleven, lossen speurders uit diverse landen heel verschillende zaken op.

Dit boek bevat de volgende verhalen:
 1. Anton Gill:  Het masker van Seth - City of the horizon
 2. Steven Saylor:  De gemaskerde dood - Death wears a mask
 3. Robert van Gulik:  Het rode paviljoen - The red pavilion
 4. Ellis Peters:  De ooggetuige - The eyewitness 
 5. Michael Pearce:  De Mamur Zapt en de dode hond - The Mamur Zapt and the night of the dog
Schrijver: Robert van Gulik
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-225-2065-X
Uitgever: Boekerij
Vijf historische zaken
In deze omnibus zijn vijf complete detectives samengebracht die één gemeenschappelijk kenmerk hebben: de hoofdpersoon is een speurder die leefde en werkte in (lang) vervlogen tijden.

Dit boek bevat de volgende verhalen:
 1. Anton Gill:  Het raadsel van de dodenstad - City of the dead
 2. Robert van Gulik:  Moord en ambtelijke haarkloverij - Judge Dee at work
 3. Ellis Peters: Een licht op de weg naar Woodstock - A light on the road to Woodstock
 4. Candace M. Robb:  Gif voor een pelgrim - The apothecary rose
 5. Michael Pearce:  De Mamur Zapt en de ezeljongens - The Mamur Zapt and the donkey-vous
Schrijver: Robert van Gulik
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-225-2224-5
Uitgever: Boekerij

Gerelateerde schrijvers