Boekenplank:
Kies

Boeken van Arthur Japin

Meer over Arthur Japin

Genre: Roman

Website: https://www.arthurjapin.nl/

Overzicht

 • Alle verhalen
 • De droom van de leeuw
 • De grote wereld
 • De klank van sneeuw
 • De overgave
 • De vierde wand
 • De zwarte met het witte hart
 • Een schitterend gebrek
 • Kussenboek
 • Magonia
 • Magonische verhalen
 • Vaslav

Non-Fictie

 • Zoals dat gaat met wonderen

Gedetaileerd overzicht

Overzicht

Alle verhalen
Door de enorme successen die Arthur Japin met zijn romans heeft, zou bijna worden vergeten dat hij ook een schrijver van korte verhalen is. Niet minder dan vier van de Magonische verhalen waarmee hij in 1996 als schrijver debuteerde, waren al bekroond voordat ze werden gebundeld. Bovendien werden er vier verfilmd. Magonische verhalen van Japin, die voorheen ook al voor toneel, radio en televisie schreef, werd zeer goed ontvangen, en dat geldt ook voor zijn tweede bundel De vierde wand, waarin reisverhalen zijn opgenomen en fictieve verhalen over theater en werkelijkheid. Deze vuistdikke verzameling is een drieluik, want naast Magonische verhalen en De vierde wand bevat dit boek een aantal niet eerder gepubliceerde of verspreid verschenen verhalen. Alle verhalen bevat de verhalen: Magonische verhalen De vierde wand Benjamins balans Alla prima Enter Half-half De kroon van de koning van Ardra Zwavel A hand-bag
Schrijver: Arthur Japin
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 978-90-413-3150-2
Uitgever: Singel Pockets
De droom van de leeuw
De beroemde Italiaanse filmregisseur Snaporaz, bedenker van La dolce vita, maakt van zijn laatste filmpje, een commercial voor de Banca di Roma, een ode aan zijn laatste grote liefde, de jonge Nederlandse actrice Gala Vandemberg. Aan zijn ziekbed gekluisterd door een hersenbloeding reconstrueert de oude meester het verloop van hun verhouding. Gaandeweg komt hij erachter dat zijn liefde de jonge vrouw niet vrijer heeft gemaakt, maar juist afhankelijk, niet sterker, maar zwakker. Kortom: zij is door zijn liefde niet gegroeid, maar juist kleiner geworden. Als de stalmeester in het circus van zijn dromen probeert hij erachter te komen hoe zoiets heeft kunnen gebeuren. Tegen het decor van zijn stad, het Rome van het zoete leven, 'regisseert' hij daarom zijn versie van het verhaal, vanaf het moment dat Gala als sterke jonge vrouw voor wie de wereld openligt samen met haar Hollandse geliefde Maxim naar de cinecittà trekt om daar het geluk te beproeven. In die zin schildert De droom van de leeuw tegelijkertijd het portret van een generatie jongeren - kinderen van de jaren zestig - die wanneer ze volwassen worden de grenzen ontdekken van de vrijheid waarmee ze zijn grootgebracht en terechtkomen in de gevangenis die ze met hun zorgeloze levensstijl voor zichzelf hebben opgetrokken. Die jongeren vormen, zoals Fellini hen eens noemde, les nouveaux pauvres, jonge kunstenaars die over de wereld trekken met veel idealen en weinig geld. Terwijl Snaporaz de geschiedenis van Gala naar zijn hand zet, ontdekt hij een patroon in hun beider levens, maar ook in het verloop van de mensheid en van Rome. Het is een geheim waaromheen hij, als schepper van zijn eigen universum, een theorie bouwt die Gala uiteindelijk niet alleen de kracht zal geven haar avontuur met de beroemde filmer te overleven, maar die hemzelf tevens verzoent met de dood, die hem ten slotte reduceert tot dat waarin hij zich zijn leven lang het meest heeft thuisgevoeld: zijn fantasie.
Schrijver: Arthur Japin
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-295-2335-2
Uitgever: De Arbeiderspers
De grote wereld
In zijn jeugd koestert Lemmy, een dwerg, lange tijd de illusie dat zíjn maat ook de maat der dingen is. Tot onvermijdelijk de grotemensenwereld zijn kleine universum binnendringt - met rampzalige gevolgen. Nadat zijn ouders tijdens een circusact op tragische wijze om het leven komen, neemt Lemmy's stoïcijnse grootmoeder hem onder haar hoede. Wanneer zich later de kans aandient om met het rondtrekkende gezelschap Märchenstadt Lilliput door Europa te reizen, heeft Lemmy weer een eigen plek gevonden. Hij ontmoet er zelfs zijn grote liefde Rosa. Maar de Tweede Wereldoorlog staat op uitbreken. Lemmy en Rosa zien zich door de buitengewone omstandigheden geconfronteerd met een vraag die ieder mens zich vroeg of laat kan stellen: hoe ver zijn wij bereid te gaan om bij anderen in de smaak te vallen?
Schrijver: Arthur Japin
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 978-90-295-6491-5
Uitgever: De Arbeiderspers
De klank van sneeuw
Speciaal ter gelegenheid van de Boekenweek 2006 bundelde De Arbeiderspers twee novellen van Arthur Japin, die nadrukkelijk in het teken van muziek en theater staan en die hun oorsprong vinden in de periode dat de schrijver nog als acteur en zanger door het leven ging. In Dooi verplaatsen we ons in het hoofd en het eenzame leven van een klassiek zangeres, die - op kerstavond onderweg - ten gevolge van sneeuwbuien strandt in een sfeerloos hotel langs de snelweg. Voor de stof van deze novelle maakte Japin dankbaar gebruik van de tijd dat hij figureerde bij de Nederlandse Opera. In Zeep repeteert een actrice voor een toneelstuk dat door de maker geafficheerd wordt als 'De nieuwste Euripides', hoewel het door hemzelf is geschreven: 'Het enige klassieke element werd gevormd door drie Oudgriekse tekstfragmenten, die beginjaren negentig waren teruggevonden in de bibliotheek van een Moravisch klooster.' Het is het verhaal van De vrouwen van Lemnos, die op een dag al hun mannen, vaders en zonen afslachtten. 'Zien en gezien worden, daar gaat het om in deze verhalen,' aldus de auteur zelf. 'De vrouwelijke hoofdpersonen spelen en worstelen met de consequenties van het bekeken worden en het jezelf tentoonstellen.' * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Dooi & Zeep.
Schrijver: Arthur Japin
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-295-6336-2
Uitgever: De Arbeiderspers
De overgave
Texas 1836 - een groep jonge Comanche-indianen overvalt het fort van de pioniersfamilie Parker. Granny, de moeder van het gezin, moet toezien hoe haar kinderen en kleinkinderen worden ontvoerd. De vrouw overleeft het ondraaglijke op pure wilskracht. Veertig jaar later krijgt de dan hoogbejaarde Granny, bezoek van Quanah, de aanvoerder van de door haar zo gehate Comanche. Hij is op weg om zich over te geven en zijn verslagen volk voor altijd in het reservaat te leiden. Hiermee wordt, na bijna vierhonderd jaar, de onderwerping van de oorspronkelijke bewoners van Amerika een feit. De overgave vertelt het aangrijpende en onvoorstelbare leven van een vrouw die in het gevecht om haar kinderen en kleinkinderen uiteindelijk het machtigste wapen moet leren hanteren: vergeving.
Schrijver: Arthur Japin
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 978-90-295-6529-5
Uitgever: De Arbeiderspers
De vierde wand
Een decor heeft drie wanden. Daartussen moet de acteur zijn verhaal waarmaken. Het publiek gelooft hem, maar hijzelf kijkt de zaal in. Zijn wereld is aan één kant open. Aan zijn fantasie ontbreekt altijd een wand. De vierde. Die moet hij leren sluiten. Plaatsen in Afrika en de Indische Oceaan, Amerika en Europa vormen het decor van zeer verschillende avonturen, waaronder een veldtocht op Cyprus en Japins gijzeling in Ghana tijdens zijn onderzoek naar 'de zwarte met het witte hart'. Deze reisverhalen worden afgewisseld met zogenaamde vertrekken, verhalen over theater en werkelijkheid, over het sluiten van de vierde wand, het scheppen van een eigen wereld en reizen in de fantasie.
Schrijver: Arthur Japin
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-295-2284-4
Uitgever: De Arbeiderspers
De zwarte met het witte hart
In 1837 worden Kwasi en Kwame, twee Afrikaanse prinsjes, geschonken aan koning Willem I. De kinderen dienen als onderpand voor een illegale slavenhandel van de Nederlandse regering. In Delft worden de zwarte jongens als Hollanders opgevoed. Ver van hun ouders verleren zij hun taal en hun gebruiken. Als bezienswaardigheden geïntroduceerd aan het Haagse hof raken zij bevriend met Anna Paulowna's dochter, prinses Sophie. De vriendschap van de jongens lijdt onder hun noodlottige ontworteling. Terwijl Kwasi zich uit alle macht aanpast en een echte Nederlander wil worden, vecht Kwame om zijn Afrikaanse identiteit te behouden en op een dag terug te kunnen keren naar zijn volk. Jaren later, aan het begin van de twintigste eeuw, kijkt de bejaarde Prins Kwasi Boachi vanaf zijn Javaanse theeplantage terug op hun buitengewone levens. Pas dan ontdekt hij het complot waarmee de Nederlandse regering zijn Indische carrière heeft gedwarsboomd.
Schrijver: Arthur Japin
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-295-2288-7
Uitgever: De Arbeiderspers
Een schitterend gebrek
In zijn memoires vermeldt Casanova terloops dat Lucia een van de weinige vrouwen is die hij ooit onrecht heeft aangedaan. Maar hoe? Wat is er werkelijk gebeurd? Waarom deed Lucia afstand van haar geluk? Een schitterend gebrek is haar verhaal, het verslag van een uitzonderlijk leven. Het begint wanneer Lucia, vele jaren later, Casanova in een Amsterdams bordeel bij toeval tegen het lijf loopt. Hij heeft er geen weet van dat zij het is omdat ze haar door de pokken mismaakte gezicht onder een sluier verbergt, en hij probeert haar te veroveren op de van hem bekende wijze. Voor Lucia is de schokkende confrontatie aanleiding tot een reconstructie: haar jeugd in de Veneto, haar kortstondige maar heftige liefde voor Casanova, de verwoestende ziekte die haar trof, haar vlucht naar Amsterdam en haar werk als hoer. Langzaam wordt duidelijk dat haar verdwijning geen verraad was maar een daad van liefde. Ten slotte verricht zij de truc die hem verlost van zijn herinnering aan haar en die haarzelf bevrijdt van haar verleden.
Schrijver: Arthur Japin
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-295-6335-4
Uitgever: De Arbeiderspers
Kussenboek
Kussenboek bevat de mooiste oneliners en wijsheden van de hoofdpersonen uit het ouvre van Arthur Japin, verzameld in een schitterend uitgevoerd boek. Over het leven en de liefde, verdriet en vergeving, dromen en hoop houden. Een keuze uit de mooiste, meest ontroerende en indringende overpeinzingen, liefdes- en levenslessen van Lucia (uit Een schitterend gebrek), Kwasi en Kwame (uit De zwarte met het witte hart), Granny (uit De overgave), Vaslav en andere hoofdpersonen uit het werk van Arthur Japin. Voor de honderdduizenden liefhebbers en fans van Japin een bundeling van de mooiste zinnen uit vijftien jaar schrijverschap.
Schrijver: Arthur Japin
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 978-90-295-7598-0
Uitgever: De Arbeiderspers
Magonia
Arthur Japin schreef het scenario voor de film Magonia, gebaseerd op zijn eigen debuut, de verhalenbundel Magonische verhalen. Dit boek bevat het scenario van de film en de verhalen uit het veelgeprezen debuut van Japin. "Ik was bijna twaalf toen mijn vader in de war raakte," aldus Arthur Japin in het voorwoord bij zijn filmscenario. "Hij kon de werkelijkheid niet aan en trok zich terug in zijn fantasie. Alleen door het verzinnen van verhalen kon hij me laten weten wat er in hem omging. Toen hij zijn leven wilde beëindigen, bereidde hij me daar dan ook op voor door te vertellen over de meest uiteenlopende mensen, in de vreemdste uithoeken, die slechts één ding gemeen hadden: ze leefden in een droom en zagen die vervliegen. Al hun dromen samen vormden, zei hij, Magonia, een mythisch land in de wolken. Uiteindelijk heb ik hem begrepen. Dit is zijn verhaal." De raamvertelling Magonia toont de laatste ontmoetingen tussen een zoon en zijn vader. Gedurende de laatste bezoeken van de jongen in het tehuis op het eiland waar zijn vader woont, probeert de man zijn kind voor te bereiden op het definitieve afscheid. Hij kan in elk geval nog op één manier met hem communiceren, en wel door te fantaseren over het fictieve wolkenland Magonia, een symbool voor onmogelijke dromen en ongrijpbare verlangens. In de weken dat ze samen aan een grote vlieger bouwen vertelt hij de jongen drie Magonische verhalen. De verhalen, hoe verschillend van elkaar ook, worden naarmate de vlieger zijn voltooiing nadert steeds vervreemdender en schrijnender.
Magonia - 2001
Regisseur: Ineke Smits
Cast: Ramsey Nasr, Dirk Roofthooft, Willem Voogd, e.a.
Schrijver: Arthur Japin
Eerste uitgave: 2007
ISBN/EAN: 90-295-2290-9
Uitgever: De Arbeiderspers
Magonische verhalen
Een illegale Ghanese in het grenshospitium, een kunstenaar in cyberspace, een diplomatenvrouw op een afgelegen berg, de minnares van Columbus, een vallende trapezeartiest: juist als ze op het punt staan hun vleugels uit te slaan, haalt het leven hun dromen in. Ze vallen uit de wolken en landen met beide benen op de harde grond van de realiteit. De meest uiteenlopende personages worden in dit debuut van Arthur Japin, door middel van sterke beelden en verrassende symboliek, gedwongen de realiteit onder ogen te zien. Hun ontnuchtering is een warm pleidooi voor de fantasie, voor een vlucht in het mythische Magonia, een land boven de wolken, waarop het kind in het autobiografische titelverhaal zijn hoop heeft gevestigd.
Schrijver: Arthur Japin
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-295-2343-3
Uitgever: De Arbeiderspers
Vaslav
Op het hoogtepunt van zijn roem richt de wereldberoemde balletdanser Vaslav Nijinski zich midden in een optreden tot zijn publiek. 'Nu is het kleine paardje moe,' zegt hij en loopt het toneel af. De rest van zijn leven, nog 31 jaren, brengt hij door zonder te spreken en zonder ooit nog te dansen. In het mondaine skioord Sankt Moritz reconstrueren drie ooggetuigen de gebeurtenissen rond deze noodlottige dag, 19 januari 1919, ieder vanuit zijn of haar eigen optiek: zijn echtgenote Romola, die als een tijgerin heeft gevochten om deze 'God van de dans' te veroveren, zijn afgewezen minnaar, de legendarische Sergej Diaghilev, oprichter van de Ballets Russes, die alles in het werk heeft gesteld om hem te vernietigen, en zijn bediende, die uit de dramatische beslissing van zijn meester moed put om ook zijn eigen leven radicaal om te gooien. Te midden van de puinhopen van de Eerste Wereldoorlog hoopte Nijinski de mensheid te kunnen bekeren tot de liefde. Als hij merkt dat hij niet gehoord wordt, zelfs niet door hen die van hem houden, sluit hij zich voorgoed van de wereld af. Is dat een daad van waanzin of van wijsheid?
Schrijver: Arthur Japin
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 978-90-295-7297-2
Uitgever: De Arbeiderspers

Non-Fictie

Zoals dat gaat met wonderen
Arthur Japin schrijft over zijn leven, zijn liefdes en over zijn reizen: van Kaapstad tot Vuurland, van Java tot Aruba, van de Masai Mara tot Recife en van Georgië tot Melbourne. Met Harry Mulisch is hij in New York, met Máxima en Willem-Alexander in Ghana, en hij is in Londen tijdens de terreuraanslagen van 2005. Onderweg ontmoet hij de meest uiteenlopende mensen, zoals Arundathi Roy en Edmund White, Lars von Trier en Catherine Keyl, Eveline Herfkens en Breyten Breytenbach, Louis Andriessen en Norman Mailer, maar ook de kleindochter van Kwasi Boachi, de moeder van president Poetin, de benzinepomphouder die waakt over het huis van Quanah Parker, een verloren remigrant in de binnenlanden van Suriname en een prostituee van de Rotterdamse Keileweg. Zoals dat gaat met wonderen - wie er zelf niet bij is geweest zal het niet willen geloven. In zijn dagboeken noteert Japin het vele dat hem in het leven en in anderen verwondert. De keuze voor dit Privé-domeindeel beslaat de periode van zijn grote (internationale) doorbraak. Niet alleen schreef hij in deze jaren (2000-2007) zijn romans De overgave, Een schitterend gebrek (waarmee hij de Librisprijs won) en De droom van de leeuw, maar ook De grote wereld (het Boekenweekgeschenk 2006), het scenario voor de film Magonia en het libretto voor de opera Kwasi & Kwame, waarvan ontstaan, research en ontwikkeling aan bod komen. Overpeinzingen en passages uit de romans blijken soms regelrecht uit de dagboeken te komen en liefhebbers van zijn werk zullen moeiteloos de verbanden kunnen leggen met zijn persoonlijke leven.
Schrijver: Arthur Japin
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 978-90-295-6740-4
Uitgever: De Arbeiderspers
Gerelateerde schrijvers