Boekenplank:
Kies

Boeken van Michael Jecks

Meer over Michael Jecks

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Geboren: 1960

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk

Website: Michael Jecks


Sir Baldwin

  1. De laatste tempelridder - The last Templar
  2. De heks van Wefford - The merchant's partner
  3. De gehangene van Dartmoor - A Moorland hanging
  4. Het mooie lijk - The Credition killings
  5. Het lijk zonder hoofd - The abbot's gibbet
  6. Het zevende gebod - The leper's return
  7. De dood van de erfgenaam - Squire Throwleigh's heir
  8. Moord in het klooster - Belladonna at Belstone

gedetailleerd overzicht

Sir BaldwinDe laatste tempelridder
Engeland in de veertiende eeuw. Na twee jaar van overvloedige regenval en misoogsten, maken roversbenden het platteland van Devonshire onveilig. Simon Puttock, de nieuwbenoemde baljuw van Lydford Castle, weet nauwelijks raad met het geweld dat zijn gebied teistert. En dan wordt het verkoolde lijk van Harold Brewer gevonden. Een ongeluk? Sir Baldwin, de zwijgzame en schrandere ridder die pas uit Europa terugkeerde, denkt er heel anders over. Zeker als een tweede, nog afschuwelijker moord wordt gemeld. Houden de moorden verband met elkaar? Zullen de moordenaars opnieuw toeslaan?
Schrijver: Michael Jecks
Oorspronkelijke titel: The last Templar
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-389-1295-1
Uitgever: Elmar
De heks van Wefford
Vroedvrouw en kruidenvrouw Agatha Kyteler wordt zowel door horigen als landeignaren te hulp geroepen. Dat neemt niet weg dat heel wat inwoners van Wefford haar van hekserij verdenken. Als op een winterochtend haar lijk wordt gevonden, bevroren en verminkt, lijkt een jonge schaapherder die de benen probeert te nemen de makkelijk te vinden schuldige. Tot er een tweede dode valt. Als sir Baldwin en Simon Puttock de moorden gaan onderzoeken, worden ze geconfronteerd met een sfeer van verdachtmakingen, afgunst en ontrouw die het stadje beheerst. En wat dreef die jonge vreemdeling, de zoon van een edelman, ertoe dit slaperige stadje te bezoeken om vervolgens in het niets te verdwijnen?
Schrijver: Michael Jecks
Oorspronkelijke titel: The merchant's partner
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-389-1296-X
Uitgever: Elmar
De gehangene van Dartmoor
In het veertiende-eeuwse Devonshire werden weggelopen horigen meedogenloos gestraft als ze werden opgepakt. Als ze tin gingen delven konden ze evenwel rekenen op de bescherming van de Engelse koning. Als Peter Bruther zich op die manier onttrekt aan het gezag van sir William Beauscyr, proberen zijn zonen de lijfeigene terug te halen. Als Peter Bruther vermoord wordt, dreigt het tot een uitbarsting van geweld te komen tussen gewezen horigen en de zonen van de landheer die hun feodale rechten ondermijnd zien worden. Baldwin en Puttock zadelen hun paard en gaan op onderzoek...
Schrijver: Michael Jecks
Oorspronkelijke titel: A Moorland hanging
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-389-1354-0
Uitgever: Elmar
Het mooie lijk
Baljuw Simon Puttock verblijft in Crediton om daar het bezoek van de bisschop van Exeter te begeleiden. De bisschop wordt voorafgegaan door een horde soldaten die hun intrek nemen in de herberg. Kort daarna wordt de knappe dienster uit de herberg vermoord. Haar lijk wordt gevonden in een kist in het verblijf van de aanvoerder. Sir Baldwin en Simon Puttock gaan op zoek naar de moordenaar. Maar al snel wordt er een nieuwe moord gepleegd en raakt de vrouw van de baljuw in groot gevaar...
Schrijver: Michael Jecks
Oorspronkelijke titel: The Credition killings
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-389-1353-2
Uitgever: Elmar
Het lijk zonder hoofd
Het is het jaar 1319. Ook nu weer komen handelaren van heinde en verre naar de jaarmarkt van Tavistock, een stadje aan de rand van de woeste gronden van Dartmoor. En ook nu weer is het een heidens karwei om recht en orde te handhaven, want de kooplui met hun goedgevulde beurzen mogen zich verheugen in de belangstelling van menig crimineel. Maar dit jaar blijft het niet bij beurzensnijden en straatroof: midden in de stad wordt een lijk gevonden - gedumpt op een hoop afval en zonder hoofd. Sir Baldwin en baljuw Puttock wordt gevraagd de zaak te onderzoeken. Aan hen de taak om een complex web van intriges te ontrafelen voordat het geweld in het overbevolkte stadje tot uitbarsting komt.
Schrijver: Michael Jecks
Oorspronkelijke titel: The abbot's gibbet
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-389-1408-3
Uitgever: Elmar


Het zevende gebod
Crediton 1320. Goudsmid Godfrey of London wordt vermoord en zijn dochter Cecily is slachtoffer van een aanslag. De inwoners menen al snel de schuldige gevonden te hebben, maar sir Baldwin volgt andere sporen. Dan steken geruchten de kop op dat de melaatsen uit het leprozengesticht betrokken zouden zijn bij de moord. Er ontstaat een ronduit grimmige sfeer als er enkele lafhartige aanslagen op de leprozerie worden gepleegd, culminerend in brandstichting. Maar dan voelt de dochter van de goudsmid zich geroepen geld te doneren om de schade te herstellen. Aanleiding daarvoor is haar relatie met een van de melaatsen uit de inrichting. Pas als de ware aard van die relatie bekend is kan de waarheid achter de moord op Godfrey worden blootgelegd.
Schrijver: Michael Jecks
Oorspronkelijke titel: The leper's return
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-389-1409-1
Uitgever: Elmar
De dood van de erfgenaam
Laat in het voorjaar van 1321, als Sir Baldwin Furnshill de voorbereidingen voor zijn bruiloft treft, bereikt hem het nieuws dat een van zijn gasten, Roger, heer van Throwleigh, zojuist is overleden. De nieuwe heer des huizes is de jonge Herbert, vijf jaar oud. Hij moet zijn verdriet alleen dragen, want zijn ontroostbare moeder Katharine geeft hem ten onrechte de schuld van de dood van haar man. Baldwin maakt zich zorgen om de veiligheid van de jongen als hij ziet hoe vrouwe Katharine zich van hem afkeert. Want als erfgenaam van een groot landgoed en veel geld zal de vijfjarige ongetwijfeld kapers op de kust aantrekken... Als Herbert enkele dagen later door een paard en wagen wordt overreden, vermoeden Baldwin en zijn vriend, baljuw Simon Puttock, dat er opzet in het spel is. Als ze de feiten beginnen te onderzoeken, raken ze er meer en meer van overtuigd dat Herbert vermoord is. Maar wat Baldwin en Simon dan nog niet beseffen, is dat dit de meest sinistere en schokkende moordzaak zal blijken te zijn die zij tot dan hebben meegemaakt.
Schrijver: Michael Jecks
Oorspronkelijke titel: Squire Throwleigh's heir
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-389-1458-X
Uitgever: Elmar
Moord in het klooster
Als in 1321 in het klooster van St. Mary een jonge non op mysterieuze wijze sterft, vraagt de bisschop sir Baldwin een onderzoek in te stellen. Samen met zijn vriend, baljuw Simon Puttock, reist de ridder naar het klooster in Belstone, waar contemplatie en spiritualiteit blijken te hebben plaatsgemaakt voor naijver, hebzucht, dronkenschap en seksuele losbandigheid. Baldwin en Puttock komen er al snel achter dat de overleden non een godvruchtig meisje was dat het als haar taak zag haar medezusters weer op het rechte pad te brengen, hetgeen haar niet bepaald geliefd maakte. Haar dood was dan ook geen ongeluk maar moord. Baldwin en Puttock ondervinden bij hun onderzoek heel wat tegenwerking en kunnen helaas niet voorkomen dat nog twee jonge novicen om het leven komen. Pas dan vallen alle puzzelstukken op hun plaats en kunnen zij een moorddadige wolf in schaapskleren ontmaskeren.
Schrijver: Michael Jecks
Oorspronkelijke titel: Belladonna at Belstone
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-389-1536-5
Uitgever: Elmar

Gerelateerde schrijvers