Boekenplank:
Kies

Boeken van Colin Kapp


Overzicht

  • Chaos in regelmaat - The patterns of chaos
  • Dalroi en de zwarte ridders - The dark mind
  • De tovenaar van Anharitte - The wizard of Anharitte

gedetailleerd overzicht

OverzichtChaos in regelmaat
Ergens in het heelal werd een moord beraamd, 700 miljoen jaar geleden... Bron werkt als een katalysator op Chaos. Hij richt meer schade en verwoestingen aan dan een orkaan, overal waar hij naar toe gaat. Het Centraal Commando heeft een elektroden zend-ontvanger diep in zijn brein geplant en hem vervolgens geïnfiltreerd in de Ruimtevloot van de Vernietigers, om die te beletten de absolute heerschappij over de Melkweg te veroveren. Maar Brons eigen chaos is dodelijk en onvoorspelbaar. En wanneer complete planeten worden weggevaagd door hellebranders, monsterlijke bommen die 700 miljoen jaar geleden op het verre Andromeda in hun koers werden gebracht, rechtstreeks op Bron gericht, dringt het tot beide partijen door dat er iets kolossaals, dreigender en oneindig veel machtiger dan zijzelf, de hand heeft in Brons griezelig noodlot...
Schrijver: Colin Kapp
Oorspronkelijke titel: The patterns of chaos
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-6221-731-1
Uitgever: Scala
Dalroi en de zwarte ridders
Dalroi, een beruchte superspeurder in de nabije toekomst, opgegroeid in de schaduw van het mensenverslindende gebouw van Failway, een beroemd en machtig, multidimensionaal vermaaksoord dat ieders geheime dromen vervullen kan - voor een prijs. Als enige vermoed Dalroi dat Failway in werkelijkheid een sinister instrument is van kwaadwillige wezens. Het doel ervan is echter ondoorgrondelijk en niemand kan bewijzen dat er mensen in verdwijnen. In opdracht probeert Dalroi de ware aard van Failway te ontmaskeren. Stap voor stap, voortdurend belaagd door zijn machtige gezichtsloze tegenstander en schijnbaar geholpen door de duistere sekte van de Zwarte Ridders, scheurt hij de sluiers van de raadselachtige instelling af. Maar waarom helpen de Zwarte Ridders hem? Wat willen ze? En hoeveel zullen ze hem laten ontdekken? Dan, reddeloos opgesloten tussen de eindeloze reeks zinsbegoochelende dimensies van de ruimte waarin Failway de verborgen verlangens van zijn klanten vervult, ontdekt Dalroi wie de onbekende wezens zijn én waar hij zelf vandaan komt. Dit plaatst hem voor een onmogelijke beslissing. Wat hij ook doet, hij is verloren...
Schrijver: Colin Kapp
Oorspronkelijke titel: The dark mind
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 90-290-0277-8
Uitgever: Meulenhoff
De tovenaar van Anharitte
Wie is de Tovenaar van Anharitte? De onderhorige bevolking van Anharitte, de voornaamste handelsstad van de planeet Roget, kijkt in bijgelovige vrees naar hem op. Dion-Daizan, hoofd van het oude geslacht Magda, is omgeven door een ondoorzichtig waas van geheimzinnigheid en blijft verborgen achter de angstaanjagende stenen muren van zijn kasteel. Is hij een meester-occultist die over magische krachten kan beschikken? Of is hij een gevaarlijke buitenwereldse saboteur, die de strenge kaste-indeling van Roget poogt te ondermijnen? Tito Ren moet de waarheid achterhalen en de raadselachtige edelman ten val brengen - op straffe van falen in zijn taak als attaché. Maar strijden tegen tovenaars betekent vragen om moeilijkheden, grote moeilijkheden...
Schrijver: Colin Kapp
Oorspronkelijke titel: The wizard of Anharitte
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-308-0395-9
Uitgever: Ridderhof

Gerelateerde schrijvers