Boekenplank:
Kies

Boeken van Norah Lofts


Overzicht

 • De adem van het leven - Lovers all untrue
 • De ontembare koningin - Queen in waiting
 • De ware aard van juffrouw Mayhew - Heaven in your hand
 • De weg volbracht - The road to revelation
 • De zilveren notemuskaat - Silver nutmeg
 • Een geur van kruidnagels - Scent of cloves
 • Een roos voor kuisheid - A rose for virtue
 • Gezegend zij dit huis - Bless this house
 • Hoe ver nog naar Bethlehem? - How far to Bethlehem?
 • Koningin Caroline Matilda - The lost queen
 • Naar het de koning behaagt - The King's pleasure
 • Nethergate, huis van hel en hemel - Nethergate
 • Schaakmat - Checkmate
 • Violen in de nacht - Dead march in three keys

Dubbel uitgegeven titels

 • De verlorenen - zie Koningin Caroline Matilda, de verloren koningin
 • Zoals het de koning behaagt - zie Naar het de koning behaagt

Suffolk House

 1. Huis in de stad - The town house
 2. Huis in de maalstroom - The house at Old Vine
 3. Huis in de schemering - The house at sunset

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe adem van het leven
Voor een mooi, intelligent meisje uit de gegoede middenstand was het leven in het preutse Engeland van rond de eeuwwisseling lang niet altijd plezierig. Dochters werden in dat Victoriaanse tijdperk geacht in alles te gehoorzamen aan hun despotische vader. Zijn wil was wet.
In het gezin Draper - vader, moeder en twee dochters - was dit niet anders. Geen wonder dat de onafhankelijke geest van Marion, de oudste van de meisjes, hiertegen fel in opstand kwam. De consequentie van haar vaders tirannieke houding was dat zij een geheime vriendschap aanging met een jongeman van mindere stand, een vriendschap die al spoedig uitgroeide tot een hartstochtelijke liefde, met alle noodlottige gevolgen vandien.
Na een reeks traumatische gebeurtenissen, die de onafhankelijke Marion steeds meer van haar ouders doet vervreemden, komt wellicht als grootste schok de ontdekking dat de jongeman niet de sympathieke geliefde is die zij had gedacht, maar in wezen weinig anders van een doortrapte egoïst. Wanneer zij gevoelsmatig zover is dat zij zich van hem weet te ontdoen, krijgt zij in haar nieuwe contacten even een glimp van wat echte, onzelfzuchtige liefde is en van wat vrijheid en emancipatie voor een vrouw betekenen.
Maar die gelukkige periode is slechts van korte duur en weldra vecht zij als een vastgeprikte vlinder een machteloze strijd tegen de greep van het noodlot, dat niet bereid schijnt haar ooit nog te laten gaan en haar gaandeweg 'de adem van het leven' beneemt.
'Norah Lofts is trefzeker in haar woordkeus als weinig anderen,' schreef Women's Journal over deze roman. 'Ze weet in de schildering van een tijdperk niet alleen de juiste sfeer te scheppen, maar ook mensen met duidelijk herkenbare karakters.'
En de Daily Mirror zei van dit boek: 'Een boeiende roman over een ongewenste zwangerschap, chantage en een geheimzinnige dood, en met een ontroerende afloop.
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: Lovers all untrue
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 90-318-9714-0
Uitgever: Amsterdam Boek
De ontembare koningin
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: Queen in waiting
Eerste uitgave: 1955
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
De ware aard van juffrouw Mayhew
De ware aard van juffrouw Mayhew is een kort verhaal uit de verhalenbundel Heaven in your hand en uitgegeven als leesbijlage bij het tijdschrijft Margriet van 1979.
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: Heaven in your hand
Eerste uitgave: 1966
Uitgever: Margriet
De weg volbracht
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: The road to revelation
Eerste uitgave: 1955
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
De zilveren notemuskaat
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: Silver nutmeg
Eerste uitgave: 1947
Uitgever: De Arbeiderspers


Een geur van kruidnagels
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: Scent of cloves
Eerste uitgave: 1940
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Een roos voor kuisheid
Een roos voor kuisheid is het verhaal van Hortense de Beauharnais die dertien jaar oud was toen haar moeder Joséphine met Napoleon trouwde, daardoor hun beider levens onverbrekelijk verbindend aan de carièrre van deze wonderlijke en gecompliceerde man.
De gebeurtenissen uit het Napoleontische tijdperk worden in deze fascinerende historische roman tot een geheel nieuw leven gewekt doordat de schrijfster deze door Hortense laat vertellen.
Haar bewondering voor haar stiefvader, haar ongelukkige huwelijk met diens broer, haar liefdesaffaire met één van Napoleons officieren en de dramatische ommekeer in haar leven na de slag bij Waterloo houden de lezer in ademloze spanning bij het verhaal betrokken, dankzij Norah Lofts gedegen historische kennis en haar sterke vertelkunst.
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: A rose for virtue
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 90-235-0256-6
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Gezegend zij dit huis
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: Bless this house
Eerste uitgave: 1954
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Hoe ver nog naar Bethlehem?
In Hoe ver nog naar Bethlehem? richt de schrijfster de aandacht op de Aankondiging en de Geboorte van Jezus. Het verhaal begint met Maria's ontmoeting met de engel Gabriël, waarna de drie wijzen beurtelings hun rol in de ontwikkeling van dit boek spelen.
Zowel Maria en Jozef als de drie wijze mannen treden ons tegemoet als mensen van vlees en bloed, mensen met al hun eigenaardigheden, hun hopen en verlangens, hun moeilijkheden en strijd en zij komen tot ons in de zo raak en gevoelvol getroffen sfeer van het Oude Oosten en als heel gewone mensen in het oude Nazareth en Bethlehem.
Hoe meesterlijk weet de schrijfster Maria's innerlijk leven te benaderen, als de engel Gabriël haar de komst van de Messias heeft geboodschapt, haar reacties en die van Jozef, haar aanstaande man.
En dan zijn daar de wijze Melchior, de sterrenkundige, die dé ster heeft ontdekt, die hem zijn verre reis doet ondernemen; Gaspar, de barbarenvorst, die hem zijn bescherming en hulp biedt en meetrekt om Herodes te ontmoeten; de negerslaaf Balthasar met zijn droevige verleden als slaaf, die zijn ontmoeting met Melchior en Gaspar in een visioen heeft 'gezien' en op zijn beurt met hen op weg gaat.
In het dagelijkse leven van Maria en Jozef en van de drie reizigers, Melchior, Gaspar en Balthasar begint het oude kerstverhaal voor ons 'te leven'. Het wordt voor ons een rijke bron van mystiek leven, van geloof en geloofskracht, maar ook een treffende getuigenis van verlangen naar uitzicht en levenszekerheid.
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: How far to Bethlehem?
Eerste uitgave: 1965
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Koningin Caroline Matilda
Denemarken heeft in de wereldgeschiedenis niet zo'n grote rol gespeeld. Toch heeft het één van de oudste koningshuizen van Europa. Ook nu nog is Denemarken een koninkrijk.
Eén van de koningen die over Denemarken regeerde, was Christiaan 'de waanzinnige'. Deze Christiaan werd reeds op zeventienjarige leeftijd tot de troon geroepen. Hij was volstrekt niet in staat tot regeren en werd dan ook de speelbal van allerlei politieke figuren. De vrouw die met hem trouwde, prinses Caroline van Engeland, werd daar de dupe van.
Caroline is nog een jong meisje als ze de overtocht van Engeland naar Denemarken maakt. Het is een vrolijk en opgewekt wezentje, dat in de sombere Deense kastelen haar noodlot tegemoet gaat.
De koning verstoot haar na hun eerste huwelijksnacht, maar Caroline wordt toch gedwongen de schijn van het gelukkige huwelijk op te houden. Als ze niet gehoorzaamt, treft men haar op haar zwakste plek: haar kind.
Toch leert deze vrouw de liefde kennen, al is het dan een vrij uitzichtloze liefde.
* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel De verlorenen.
** Dit boek is ook uitgebracht onder de titel The lost ones.
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: The lost queen
Eerste uitgave: 1969
Uitgever: Lekturama


Naar het de koning behaagt
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
* Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Zoals het de koning behaagt.
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: The King's pleasure
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 90-235-5069-2
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Nethergate, huis van hel en hemel
Nethergate speelt van 1740 tot 1815 en is het verhaal van een moeder en een dochter, die vechten voor een sprankje geluk in een wereld, die zondaren haat en armen verafschuwt. Het toont het schrille contrast tussen rijk en arm, dat als vanzelfsprekend werd beschouwd in het Engeland van die dagen.
De verschillende personen in dit boek komen zeer reëel op de lezer over. De talenvolle romanschrijfster Norah Lofts heeft zich een meesterlijke verteltrant eigen gemaakt en geeft een geheel nieuw beeld van het intermenselijk leven en de kwetsbaarheid van de vrouw in de historie.
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: Nethergate
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-235-0291-4
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Schaakmat
Na het invallen van de duisternis maakt de invalide Tom Penfold zich ongerust omdat zijn dochter Jenny nog niet van haar avondlessen terug is. Als ze dan eindelijk ;s avonds laat thuiskomt, blijkt dat Jenny is aangerand. Zij legt tegenover de politie een verklaring af die achteraf niet strookt met de waarheid.
'Als ik daarnet naar boven had kunnen gaan... Niemand had het hoeven weten, maar jullie hoorden me en ik loog... De bende zou je auto vernielen, de fabriek in brand steken... Hij is gemeen en erg machtig.'
'Was het een jongen die Terry Upworth heet?' Tom Penhold wil achter de ware toedracht komen en stuurt zijn vrouw en dochter met vakantie. Het lukt hem Terry in huis te lokken en op te sluiten.
Omzichtig tracht Tom achter de waarheid te komen, als in een schaakspel, zet voor zet. Een grimmig spel, zonder uiteindelijke winnaar.
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: Checkmate
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-284-1441-X
Uitgever: Wereldbibliotheek
Violen in de nacht
Norah Lofts, ook in Nederland zo bekend door haar boeiende historische romans, heeft bewezen daarnaast uitstekende eigentijdse romans te kunnen schrijven, die in spanning en romantiek niet voor haar andere werk onderdoen. Violen in de nacht is een van die boeken.
Hoofdpersonen in dit verhaal zijn een man en een vrouw, beiden hunkerend naar rijkdom en liefde. Hoewel deze mensen van elkaar houden, kiezen zij bewust eerst de rijkdom en trouwen gefortuneerde partners.
Dan blijkt dat ze elkaar niet kunnen vergeten noch kunnen opgeven. Vooral voor de man wordt het verlangen naar de vrouw op den duur een obsessie. En hij broedt een zo te zien waterdicht plan uit waardoor zowel een fortuin als de liefde in hun bereik moet komen...
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: Dead march in three keys
Eerste uitgave: 1940
ISBN/EAN: 90-6134-069-1
Uitgever: Bigot en Van Rossum

Dubbel uitgegeven titelsDe verlorenen
Zie voor de beschrijving van dit boek: Koningin Caroline Matilda, de verloren koningin.
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: zie Koningin Caroline Matilda, de verloren koningin
Eerste uitgave: 1969
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Zoals het de koning behaagt
Zie voor de beschrijving van dit boek: Naar het de koning behaagt.
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: zie Naar het de koning behaagt
Eerste uitgave: 1969
Uitgever: Lekturama

Suffolk HouseHuis in de stad
Huis in de stad is een magistrale roman die handelt over de liefde en levensstrijd van een lijfeigene en zijn bruid. 'Weinig mensen die zoals ik als lijfeigene geboren zijn, zouden u hun geboortedatum kunnen mededelen. Ik was echter geboren in dat denkwaardige jaar 1381 toen de boeren, slechts gewapend met hun landbouwwerktuigen, in opstand kwamen tegen hun meesters en tegen de van oudsher bestaande gewoonten en zeden, waardoor de lijfeigenen het eigendom waren van hun heer.'
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: The town house
Eerste uitgave: 1959
Uitgever: Stok
Huis in de maalstroom
"Morgen zal de man die ik liefheb ten aanschouwen van iedereen op afschuwelijke wijze ter dood gebracht worden...".
Zo begint Josina Greenwood het tragische en boeiende verhaal van haar liefde voor Walter Rancon. Het is de eerste van zes dramatische episoden waaruit deze merkwaardige roman bestaat, uiterst meeslepende drama's, handelend over de onontkoombare gevolgen van liefde en haat, leven en dood.
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: The house at Old Vine
Eerste uitgave: 1961
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Huis in de schemering
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Norah Lofts
Oorspronkelijke titel: The house at sunset
Eerste uitgave: 1962
Uitgever: Stok

Gerelateerde schrijvers