Boekenplank:
Kies

Boeken van A.J. Quinnell

Meer over A.J. Quinnell

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Pseudoniem (van): Philip Nicholson

Geboren: 1940 / Overleden: 2005

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk


Overzicht

  • Bloedbanden - Blood ties
  • De Mahdi - The Mahdi
  • Gevecht in het duister - Siege of silence
  • In de naam van de vader - In the name of the father
  • Schot zonder kogel - Snap shot

Creasy

  1. Creasy's wraak - Man on fire
  2. De volmaakte moord - The perfect kill
  3. De blauwe kring - The blue ring

Dubbel uitgegeven titels

  • Snap Shot - zie Schot zonder kogel
Dubbel uitgegeven titels

gedetailleerd overzicht

OverzichtBloedbanden
Bloedbanden verhaalt over een door menselijk instinct gedreven dramatische speurtocht. Een zoektocht met dermate sterke, emotionele gronden, dat hij continenten omspant en vreemden, in liefde en gevaar, nauw met elkaar verenigd.

Kirsty Haywood - boekhouder, weduwe en moeder - leidt een monotoon en door sleur beheerst bestaan. Tijdens een ijskoude Newyorkse winter stort Kirsty's kleine wereldje volkomen onverwacht in, wanneer zij bericht krijgt dat haar zoon Garrett dodelijk verongelukt is. Haar moederinstinct overtuigt Kirsty dat het niet waar is. Dat Garrett wel degelijk leeft! Ter wille van die rotsvaste overtuiging is Kirsty bereid alles op te offeren - haar baan, haar minnaar en haar flat. Om het ongelijk van anderen te kunnen weerleggen, moet ze zich willens en wetens blootstellen aan gevaren en situaties die ze in het geheel niet kan overzien, laat staan beheersen.

In Bombay, aan het andere eind van de wereld, treurt Ramesh Patel eveneens om een geliefde. Maar voor hem betekent de dood van zijn moeder dat hij eindelijk verlost is van haar vergaande dominantie. Vastberaden om te gaan leven en de tot dan toe ondergane discriminatie voorgoed te vergeten, besluit Ramesh een boot te kopen en het zeegat te kiezen; op zoek naar vrijheid en avontuur.

Hij vaart naar de Malediven, de Seychellen, Oost-Afrika en door de Middellandse Zee. Een meeslepende strijd tegen de elementen, die hem bovendien in contact brengt met mensen van allerlei pluimage. Cady, de halsstarrige, onbuigzame boormeester, op de vlucht voor de door zijn knappe uiterlijk veroorzaakte complicaties. Lani, een jonge, bloedmooie verstekelinge aan boord van z'n eigen schip, op zoek naar een betere toekomst. En Kirsty, heilig gelovend in een louter door moederinstinct gedragen missie: de speurtocht naar haar doodverklaarde zoon Garrett.
Schrijver: A.J. Quinnell
Oorspronkelijke titel: Blood ties
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 9789050871334
Uitgever: Centerboek
De Mahdi
De Amerikaanse en Engelse inlichtingendiensten vatten het plan op om door middel van een 'wonder' de Mahdi (de uitverkoren verlosser die de regelrechte opvolger van Mohammed op aarde is) te creëren voor het aangezicht van de miljoenen pelgrims tijdens de jaarlijkse bedevaart naar Mekka. Door de Mahdi zo te manipuleren zal het westen voor eens en voor altijd heer en meester worden over het Midden-Oosten, en zo over oorlog en vrede.

Tijdens de zeer gecompliceerde voorbereidingen, als de praktische uitvoering en het selecteren van de Mahdi plaatsvinden, begint Peter Gemmell, de hooggeplaatste Britse functionaris van de geheime dienst die met de leiding is belast, een verhouding met een beeldschone jonge vrouw; zijn inlichtingendienst is van oordeel dat deze relatie geen veiligheidsrisico inhoudt.

Het onvermijdelijke geschiedt: er komt een lek in het geheim. De gebeurtenissen volgen elkaar dan in een razend tempo op met het doel het 'wonder' te laten geschieden.
Schrijver: A.J. Quinnell
Oorspronkelijke titel: The Mahdi
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 9789032804824
Uitgever: Rostrum
Gevecht in het duister
In een kamer met ratten wordt Jason Peabody, eminent ambassadeur, geconfronteerd met een briljante, jonge beschermeling van Fidel Castro, Jorge Calderon. Jong genoeg om de zoon van Peabody te kunnen zijn, en zeker diens gelijke in een geestelijk gevecht om het geheim achter een CIA-operatie tegen Cuba. Ze hebben een deadline van 21 dagen. En Calderon stelt zichzelf voor de taak - om Peabody eronder te krijgen - zonder zijn toevlucht te nemen tot fysieke marteling.

Ondertussen, in Washington, wordt de president heen en weer geslingerd tussen strategen van de CIA, die Peabody willen elimineren, en kolonel Silas Slocum, die gelooft dat hij de ambassadeur en de 27 andere gijzelaars kan redden door een indrukwekkende en gewaagde reddingspoging met 'Ultra Light' geruisloze lichtgewichtvliegtuigjes.

Terwijl deze twee gevechten plaatsvinden, duizenden kilometers van elkaar, stijgt de spanning. Peabody en Calderon veranderen van vijanden in bondgenoten, verenigd door een geestelijke band die verder reikt dan enige ideologie, en doordat beiden zich verraden voelen. Slocum leidt zijn mannen uiteindelijk in een overval waarvan hij vindt dat dit zijn plicht is, en die van hen allen helden zou kunnen maken... of lijken.
Schrijver: A.J. Quinnell
Oorspronkelijke titel: Siege of silence
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 9789050870283
Uitgever: Centerboek
In de naam van de vader
Plaats van handeling is het Vaticaan, waar drie eerbiedwaardige klerikalen in de grootste geheimhouding het hoofd moeten zien te bieden aan een complot tegen niemand minder dan de Heilige Vader.

Achter de snode plannen blijkt de KGB te zitten, die handelt onder direct gezag van Joeri Andropov. Deze voorganger van Tsjernenko en Gorbatsjov heeft gezworen de Poolse paus te elimineren. De drie geestelijken worden het erover eens dat er maar één weg is om die dodelijke dreiging af te wenden: Andropov zelf moet uit de weg geruimd worden.

Mirek Scibor, glamourboy van de Poolse geheime dienst, krijgt de even vererende als moeilijke opdracht dat voornemen uit te voeren. Tot zijn ontzetting krijgt hij een kompaan toegewezen, Ania Krol. Toch raakt hij verzeild in een opvallende relatie met Ania, die des te meer tot de verbeelding spreekt daar Ania door het leven gaat als... non.
Schrijver: A.J. Quinnell
Oorspronkelijke titel: In the name of the father
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 9789050870917
Uitgever: Centerboek
Schot zonder kogel
De onverhoedse aanval door de Israëlische luchtmacht op de Iraakse kerncentrale in Tammoez op 7 juni 1981 staat centraal in deze thriller van moed en macht, machinaties en machtsconflicten, die zich afspeelt tijdens het duistere, geheime 'grote spel', voorafgaand aan de raid.

Het verhaal begint in Vietnam, waar Dave Munger met kop en schouders uitsteekt boven alle andere oorlogsfotografen van de daar verzamelde internationale pers. Als zo'n frontfotograaf sneuvelde - en dat gebeurde nogal eens - werd zijn apparatuur geveild voor de nabestaanden. Maar Munger liet zijn uitrusting onder de hamer brengen toen hij nog springlevend was. Waarom? Waarom 'deserteerde' Munger om spoorloos van de aardbodem te verdwijnen? Niemand wist het.

De vrouw waar alles om draait, Ruth Paget, speelt een heldhaftige en dramatische rol. In de wereld van perverse moordlust, omkoperij, economische chantage, rassendiscriminatie en godsdiensttegenstellingen legt zij een ongelooflijke moed aan de dag. Zij is in staat tot grote liefde.

Dit is het verhaal van een begaafd fotograaf, die door diepe nachtmerrie-achtige dalen gaat en die tenslotte een overwinning op zichzelf weet te behalen met de hulp en liefde van een vrouw. De luchtaanval zelf vormt de climax. Quinnell maakt aannemelijk dat er vóór en op de dag van de raid meer is gebeurd dan ooit aan het licht is gekomen of nog zal komen.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: A.J. Quinnell
Oorspronkelijke titel: Snap shot
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 9789032804725
Uitgever: Rostrum

CreasyCreasy's wraak
De Amerikaan Creasy nadert de vijftig. Hij is van jongs af aan soldaat geweest. Hij heeft nooit iets anders gedaan, nooit iets anders geleerd. Alleen op het slagveld voelt hij zich thuis. Tot hij de zinloosheid gaat inzien van oorlog en vernietiging, en dus van zijn eigen bestaan. Zijn enige uitweg is de drank. Dit maakt hem ongeschikt voor de dienst voor het leven.

Zijn Italiaanse vriend Guido trekt zich zijn toestand aan en bezorgt hem een baantje als lijfwacht voor de 11-jarige Pinta, want in Italië is kinderroof aan de orde van de dag. Maar net als Creasy vriendschap heeft gesloten met het meisje wordt zij door Mafioso ontvoerd, ondanks het feit dat er bij haar vader niet te veel te halen valt. Nu ziet Creasy weer een doel in zijn leven. Op nietsontziende manier wreekt hij de dood van het meisje.
Man on fire - 2004
Regisseur: Tony Scott
Cast: Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken, e.a.
Schrijver: A.J. Quinnell
Oorspronkelijke titel: Man on fire
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 9789032804718
Uitgever: Rostrum
De volmaakte moord
Drie dagen voor de kerst van 1988 explodeerde er een bom in de Pan Am 103 boven het Schotse stadje Lockerbie. Alle 259 passagiers en bemanningsleden kwamen om. Evenals elf mensen op de grond. Onder de passagiers bevonden zich de vrouw en het vierjarige dochtertje van ene Creasy, een voormalige huurling. Hij neemt zich plechtig voor wraak te nemen en maakt daarvoor een uitgebreid plan.

Creasy adopteert een jongen die hij meedogenloos opleidt om een man naar zijn evenbeeld te worden: een huursoldaat. Omdat de adoptiewet verlangt dat Creasy een echtgenote moet hebben, strikt hij een mislukte actrice voor zijn snode plannetje. En om over voldoende macht te kunnen beschikken, betrekt hij een Amerikaanse senator, wiens vrouw eveneens bij Lockerbie is omgekomen, ook in het complot.
Schrijver: A.J. Quinnell
Oorspronkelijke titel: The perfect kill
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 9789050871549
Uitgever: Centerboek
De blauwe kring
De Blauwe Kring is een crimineel kartel dat miljoenen verdient aan drugs en prostitutie en haar territorium heeft in elk continent, elke uithoek van de wereld.

Onder de slachtoffers van De Kring is de moeder van Michael, de geadopteerde zoon van Creasy, een voormalige huurmoordenaar. Creasy is onverbiddelijk en meedogenloos en aanvankelijk totaal niet geïnteresseerd in Michaels missie om de man te zoeken die Michaels moeder in de vernieling heeft gebracht. Totdat hij de dertienjarige Juliet ontmoet...

Juliet is gekidnapt door De Kring en heroïneverslaafd gemaakt. Als Michael haar in Marseille vindt, is hij vastbesloten om haar te laten afkicken. Zijn afkeer van de beestachtige praktijken van De Blauwe Kring voeden zijn woede en zijn behoefte om wraak te nemen. Met de hulp van Jen Jensen, een jonge politieman, begint de jacht op het brein achter De Blauwe Kring.
Schrijver: A.J. Quinnell
Oorspronkelijke titel: The blue ring
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 9789050871723
Uitgever: Centerboek

Dubbel uitgegeven titelsSnap Shot
Zie voor de beschrijving van dit boek: Schot zonder kogel.
Schrijver: A.J. Quinnell
Oorspronkelijke titel: zie Schot zonder kogel
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 9789050871396
Uitgever: Centerboek

Gerelateerde schrijvers