Boekenplank:
Kies

Boeken van Rosemary Rogers


Overzicht

 • De grote verleiders - The crowd pleasers
 • De insiders - The insiders
 • Het hart is ontembaar - The wildest heart
 • Het ontembare vuur van de liefde - The wanton
 • Het spel van de liefde - Love play
 • Liefdes boze listen - Wicked loving lies
 • Verslaafd aan liefde - Surrender to love

Legend of Morgan-Challenger Serie

 1. De hartstocht en het verlangen - Sweet savage love
 2. Het ongetemd verlangen - Dark fires
 3. De overwinning van de liefde - Lost love, last love
 4. Waar liefde passie wordt - Bound by desire

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe grote verleiders
Op zoek naar vrijheid en onafhankelijkheid komt Anne in contact met Webb Carnahan, een gevierd acteur. Onmiddellijk ontvlamt haar hartstocht en zij wordt een gewillige prooi van zijn charmes. In Big Sur, Californië, oase van glamour, liefde en wellust wordt Anne, die zich inmiddels heeft ontwikkeld tot veelgevraagd fotomodel, opnieuw geconfronteerd met Webb, ditmaal als haar tegenspeler in een film. Langzaam wordt Anne gevangen in een net van intriges, waarin sex, hebzucht en haat allesbepalend zijn. De gewelddadige dood van haar vriendin bewijst Anne dat haar leven op het spel staat. Ondertussen strijden Webb en een Arabische prins meedogenloos om haar liefde.
Schrijver: Rosemary Rogers
Oorspronkelijke titel: The crowd pleasers
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-229-5252-5
Uitgever: Bruna
De insiders
Eva Mason, een opwindend fotomodel. Ze is intelligent en weet van wanten, ze is de ideale televisiepresentatrice, en ze figureert in geheime dromen van elke man. Van het romantische wilde leven in Californië tot de bikkelharde, dodelijke concurrentie van de film- en TV-wereld in Los Angeles wordt Eve meegesleept in een wervelwind van de beeldschonen en superrijken, die allemaal weten dat er maar één ding is dat meer bevrediging schenkt dan geld en macht... liefde.
Schrijver: Rosemary Rogers
Oorspronkelijke titel: The insiders
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-229-5257-0
Uitgever: Bruna
Het hart is ontembaar
De hartstochtelijk mooie Rowena Dangerfield reist van de glansrijke paleizen in exotisch India, via de praal van het hof in Londen, naar de troosteloze woestenij van Nieuw-Mexico. In dit gebied van mannelijk geweld en erotiek ontwaakt de vrouw in Rowena. Na de dood van haar grootvader keert ze – een meisje nog – uit het ongebonden milieu van tropisch India terug naar het Victoriaanse Engeland. Haar moeder laat zich daar maar weinig aan haar gelegen liggen. Als Rowena dan ook hoort van de erfenis van haar sinds jaren verdwenen vader – een eindeloos uitgestrekte ranch in het rauwe landschap van Nieuw-Mexico – aarzelt ze geen moment. Ze steekt de oceaan over en bezoekt haar vaders vroegere partner, Todd Shannon. Op de Dangerfield-Shannon Ranch, merkt ze, heerst een sfeer van gewapende vrede. Wanneer Rowena uit dit barstende web van geweldadige intrige op vakantie gaat, blijkt de dreiging van de in de streek rondtrekkende Apachen groter dan was voorzien. Zo valt ze in handen van Lucas Cord, de doodsvijand van Todd Shannon. Het onafwendbare gevolg daarvan is een openlijke confrontatie met de mysteries uit het verleden van haar vader. Ramon Kordes, Mark Shannon en Lucas Cord: tussen deze geboren vijanden ontgroeit Rowena de tegenstrijdige ervaringen van gevoel en gebeuren, zoals die haar meisjeshart beheersten. In sit moorddadige decor groeit ze naar de zekerheid die haar uiteindelijke keuze bepalen zal. Maar het moment van die keuze is pas genaderd wanneer ze een man vindt met een wil, zo sterk als die van haar zelf.
Schrijver: Rosemary Rogers
Oorspronkelijke titel: The wildest heart
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-10-04188-3
Uitgever: Boekerij
Het ontembare vuur van de liefde
Op een onvergetelijke namiddag, onder de koesterende stralen van de zomerzon, voelt Trista Windham haar angst voor het onbekende plotseling omslaan in schaamteloze hunkering. Haar ingetogen kuisheid smelt weg in de hitte van het vuur van haar hartstocht. De ontembare kracht van Blaze Davenant beangstigt haar, maar roept tegelijkertijd duistere gevoelens in haar wakker. Blaze’ trotse en onverzoenlijke houding drijft hen echter uit elkaar en Trista vertrekt naar Europa, vastbesloten haar eigen leven te leiden. In Parijs voltooit ze haar opleiding tot arts. Ze is zelfstandig en redelijk gelukkig, totdat de ziekte van haar vader haar terugroept naar Amerika en de draaikolk van emoties, ontberingen en vernederingen weer op gang komt. De Burgeroorlog is in volle hevigheid losgebarsten en eist zijn bloedige tol. Hoewel Trista als arts waardevol werk zou kunnen verrichten, wordt ze hierin gedwarsboomd vanwege het simpele feit dat ze een vrouw is. Daarentegen wordt ze tot een speelbal in de handen van gewetenloze mannen. Zelfs Fernando, haar geliefde stiefbroer, kan niet nalaten zijn fysieke macht te laten gelden. Maar welke beproevingen ze ook moet verduren, haar dromen kunnen door niemand worden afgenomen. Haar dromen van de man aan wie ze voorgoed haar hart verloren heeft: Blaze Davenant.
Schrijver: Rosemary Rogers
Oorspronkelijke titel: The wanton
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-225-0750-5
Uitgever: Boekerij
Het spel van de liefde
Mona Charles beantwoordt volledig aan het klassieke beeld van de Amerikaanse filmster. Vier echtgenoten heeft ze inmiddels versleten, zonder daar merkbaar door te zijn beïnvloed. Ze is nog steeds even mooi en sexy en speelt nog steeds de hoofdrol in de intieme fantasieën van miljoenen mannen. Delight, Mona’s ‘wilde’ dochter had op haar achttiende al alles ervaren wat er te ervaren viel. Alcohol, drugs, en seks, in al zijn verschijningsvormen, hadden de revue gepasseerd. De roddelbladen waren bijzonder ingenomen met Delight, die voor een nimmer opdrogende stroom schandaaltjes zorgde. Mona’s andere dochter Sara vormt een schril contrast met haar halfzuster. Haar strenge opvoeding heeft tot nu toe zijn vruchten afgeworpen, want Sara is op haar eenentwintigste nog steeds maagd. Uiterlijk lijken de meisjes als twee druppels water op elkaar. Delight heeft het vaste voornemen in het huwelijk te treden met Carlo, een Italiaanse edelman, doch kampt met problemen. Marco, Carlo’s oudere broer verbiedt het huwelijk en houdt de hopeloos verliefde Delight scherp in het oog. Delight en Carlo zien maar één oplossing. In het geheim vluchten ze naar het buitenland met de bedoeling pas terug te keren als het huwelijk is voltrokken en Delight zwanger is. Om niet onmiddellijk argwaan te wekken neemt Sara de plaats van Delight in en geeft zich uit voor haar halfzuster. Ze verandert haar gedrag en haar levensstijl overeenkomstig die van Delight en ziet zich binnen de kortst mogelijke tijd omringd door glamour, intriges en erotiek. Dan komt Marco op de proppen. Zijn arrogantie doet Sara sidderen van woede, zijn kracht en wreedheid jagen haar angst aan, maar de liefde blijkt sterker dan Sara’s weerstandsvermogen. Maar nog steeds denkt Marco met Delight te doen te hebben, totdat...
Schrijver: Rosemary Rogers
Oorspronkelijke titel: Love play
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-100-4049-6
Uitgever: Boekerij


Liefdes boze listen
Dit verhaal begint in een Karmalieten klooster niet ver van de Spaanse stad Toledo, waar het adellijke meisje Marisa een onderdak gevonden heeft na haar verschrikkelijke ervaringen in het Parijs van de Franse revolutie. Maar lang duurt haar rust niet, want vader en oom hebben besloten haar uit te huwelijken aan een man die zij niet kent. Met de hulp van zigeuners weet ze te ontvluchten. Haar vlucht voert haar naar het hof van Napoleon in Parijs, naar de harem van een sultan en tenslotte naar het verre Louisiana aan de Golf van Mexico. Hier zal eindelijk Marisa het zo gewenste geluk vinden naast haar Dominic Challenger.
Schrijver: Rosemary Rogers
Oorspronkelijke titel: Wicked loving lies
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-10-04282-0
Uitgever: Boekerij
Verslaafd aan liefde
Alexa Howard is 18 jaar oud. Haar uitbundige schoonheid doet menig mannenhart sneller kloppen. Zij heeft de ogen van een gazelle en het figuur van een exotische godin. Als zij op een heldere, zwoele avond een bad neemt in de oceaan en het bleke licht haar jonge, naakte lichaam streelt, wordt zij betrapt door Nicholas, haar neef. Nicholas' vonkende ogen en sardonische glimlach laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Vanaf het moment dat hij haar ziet vult Alexa zijn gedachten en dromen en hij rust niet voor hij haar tot de zijne gemaakt heeft. Hij stookt het vuur van haar hartstocht hoog op en leidt haar naar de toppen van wellust en genot. Op onstuimige wijze wordt Alexa door hem ingewijd in de zoete geheimen van de liefde - en ook wordt zij geconfronteerd met de blinde woede en de bittere wraakgevoelens van een vrouw die zich door haar bedreigd voelt. In Napels en in Rome, in Parijs en in Londen wordt zij begeerd om haar verleidelijke schoonheid, doch in haar hart sluimert steeds weer de herinnering aan Nicholas, de man aan wie zij zich met hart en ziel heeft gegeven.
Schrijver: Rosemary Rogers
Oorspronkelijke titel: Surrender to love
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-10-04890-X
Uitgever: Boekerij

Legend of Morgan-Challenger SerieDe hartstocht en het verlangen
Ginny Brandon is de mooie, in Parijs opgegroeide dochter van een rijke Amerikaanse senator. Als haar vader haar meeneemt op een reis door Amerika, zorgt hij voor een gezelschap van stoere begeleiders die zijn kostbare dochter moeten beschermen. Eén van die mannen is Steve Morgan, een sterke en woest aantrekkelijke bruut die klaarstaat om Ginny's eer met zijn leven te verdedigen. Ginny verafschuwt de weinig verfijnde Steve op het eerste gezicht. Maar toch voelt ze zich onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Steve, die geen enkele vrouw nodig heeft, voelt zijn hartstocht voor de beeldschone Ginny groeien. Maar hij is ingehuurd om haar te beschermen - niet om haar te beminnen. En dus bouwt Steve een muur van koele onverschilligheid om zich heen. Een muur die Ginny, ondanks zichzelf, uit alle macht probeert af te breken, hoe ruw en ongeïnteresseerd Steve haar ook behandelt. Steve en Ginny beseffen nog niet dat de hartstochtelijke passie die zij voor elkaar voelen zal uitgroeien tot een intense liefde. Maar dan worden zij door het lot wreed van elkaar gescheiden. Zullen zij elkaar ooit kunnen terugvinden?
Schrijver: Rosemary Rogers
Oorspronkelijke titel: Sweet savage love
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-225-1848-5
Uitgever: Boekerij
Het ongetemd verlangen
Ergens in het noorden van Mexico is het ontembare hart van Virginia Brandon eindelijk tot enige rust gekomen als ze getrouwd is met Steve Morgan, die haar over de halve wereld had achtervolgd. Steve is adviseur en vertrouweling geworden van generaal Porfirio Dias, die een beleg rond de stad Puebla heeft gelegd. Zijn naam is tijdelijk veranderd in Esteban Alvarado en even lijkt het alsof het leven uitsluitend uit liefde en beheerste hartstocht zal bestaan. Totdat de generaal Steve met een opdracht wegstuurt en onverwachte gebeurtenissen beginnen. Er komt een Russische graaf, die haar herkent als buitenechtelijke dochter van de Tsaar en haar de titel Prinses Xenia Romanov geeft. Aan boord van een Russisch schip tussen Mexico en San Francisco wordt ze zonder het zelf te beseffen de echtgenote van Prins Nikolai Sahrkanov. Het is het einde van de achttiende eeuw en vrouwen hebben weinig macht buiten hun eigen vrouwelijke sluwheid. Virginia verdedigt zich zo goed als ze kan, maar het vooruitzicht lijkt hopeloos. Ver van haar ontdekt Steve Morgan echter de nieuwe situatie en hij is bereid geen steen op de ander te laten teneinde zijn echtgenote terug te krijgen.
Schrijver: Rosemary Rogers
Oorspronkelijke titel: Dark fires
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-225-1882-5
Uitgever: Boekerij
De overwinning van de liefde
De stormachtige romance van Ginny Brandon en Steve Morgan was er één die nooit getemd kon worden. Doch de grillen van het noodlot en hun eigen roekeloze verlangens zouden hen wegrukken uit hun hartstochtelijke samenzijn en naar andere einden van de wereld voeren. Het huwelijk van Steve en Ginny staat tijdens hun verblijf in New Orleans onder hevige druk door talloze geruchten over andere minnaars en minaressen in beider leven. Deze nemen nog meer toe wanneer Steve voor een mysterieuze opdracht naar Cuba vertrekt en Ginny voor lange tijd in onzekerheid laat. Ginny besluit haar man achterna te reizen en daarmee begint een avontuurlijke tocht. Vanaf het hevige tumult van de Cubaanse revolatie, via een vernederende gevangenschap in een harem van een sultan, door brandende woestijnen en in de meest provocerende boudoirs van Europa vervolgen de geliefden elkaar en hun lot. Totdat op het hoogtepunt van hun steeds groter wordend hunkerend verlangen, het vuur van hun liefde hen dichter bij elkaar brengt, aanwakkert, over tijden over werelden.
Schrijver: Rosemary Rogers
Oorspronkelijke titel: Lost love, last love
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-225-1936-8
Uitgever: Boekerij
Waar liefde passie wordt
Mexico, 1890. De donkere ogen van de 18-jarige Laura Morgan flonkeren van ingehouden woede als zij ontdekt dat ze is uitgehuwelijkt aan een man die ze nog nooit heeft gezien. Koppig verzet Laura zich tegen een eerste ontmoeting met haar mysterieuze verloofde, telg uit een respectabel aristocratisch geslacht. En ook Trent Challenger, de man in kwestie, wil niets weten van eventuele trouwplannen met het verwende jonge meisje. Tot hij op een warme middag haar naakte schoonheid in volle pracht aanschouwt. Dan is Trent vastbesloten om de temperamentvolle Laura te achtervolgen tot het einde der aarde. Maar Laura's verzet laat zich niet breken. Integendeel, de tomeloze hartstocht van haar aantrekkelijke aanbidder jaagt haar juist angst aan. Zij vertrekt naar Europa en maakt daar kennis met het bruisende uitgaansleven van Londen en Parijs. Pas als Laura's onschuldige escapades op een ramp dreigen uit te lopen, denkt zij weer terug aan Trent. Want wat voor Laura begon als een spel met de charmante Britse edelman Reggie Forrester, ontaardt in een bitter gevecht op leven en dood in de duistere kerker van een oud kasteel. Heel haar hart roept nu om Trent. Maar zal hij het leven van zijn beeldschone verloofde nog kunnen redden?
Schrijver: Rosemary Rogers
Oorspronkelijke titel: Bound by desire
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-225-1937-6
Uitgever: Boekerij

Gerelateerde schrijvers