Boekenplank:
Kies
 • Home
 • S
 • William Sarabande

Boeken van William Sarabande

Meer over William Sarabande

Genre: Fantasy / SF

Pseudoniem (van): Joan Lesley Hamilton Cline

Geboren: 1942

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

 • Wolven van de dageraad - Wolves of the dawn

Kinderen van de dageraad

 1. Over een zee van ijs - Beyond the sea of ice
 2. Gang der stormen - Corridor of storms
 3. Land der verlorenen - Forbidden land
 4. Rijk der schaduwen - Walkers of the wind
 5. Het volk van de witte mammoet - Sacred stones
 6. Het vuur uit de hemel - Thunder in the sky
 7. Het verboden spoor - The edge of the world
 8. De schaduw van de wakende ster - The shadow of the watching star
 9. In het licht van de rijzende zon - Face of the rising sun
 10. Het woud van de wintergeesten - A time beyond beginning
 11. Geest van de laatste maan - Spirit moon

gedetailleerd overzicht

OverzichtWolven van de dageraad
Het Stenen Tijdperk is voorbij. Op de rand van het Bronzen Tijdperk is een trotse krijgerstam een gloednieuw leven in een vreemd land begonnen. Onder leiding van de grote Fomor MacLir, die ooit luisterde naar de bijnaam 'de Wolf der Weststammen', heeft de stam het gebruik van wapens afgezworen en voor een vreedzaam leven gekozen in het moerasland van Albion. Balor, Fomors opstandige zoon, wil opnieuw de wapens opnemen tegen de gezworen vijand van de McLir-stam, Nemed MacAgnomain. Maar hij ontvlucht zijn stam en ontdekt een hem onbekende wereld, waar hij de mysteriën van de liefde, de kracht van het brons en de mystieke kracht van Stonehedge leert kennen. Als Balor na zijn omzwervingen terugkeert naar Fomor om hem te waarschuwen dat de wrede Nemed en zijn krijgsvolk Albion naderen om de MacLir-stam van de aardbodem te vagen, kan Fomor niet anders dan de strijd opnieuw aangaan. Maar het is Balor die uiteindelijk zijn volk naar een nieuwe toekomst zal leiden...
Schrijver: William Sarabande
Oorspronkelijke titel: Wolves of the dawn
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-274-4464-1
Uitgever: Spectrum

Kinderen van de dageraadOver een zee van ijs
Dertig- tot veertigduizend jaar geleden zwierven de eerste mensen over een zee van ijs op zoek naar een nieuw vaderland. Ze trokken vanuit de Aziatische ijsvlakten over de landbrug tussen Siberie en Alaska naar het oosten, op zoek naar het land van de opgaande zon. Een lange avontuurlijke reis vol ontberingen en gevaren. Torka - een dappere jonge jager. Zijn hart is gebroken na het verlies van zijn gezin dat is omgekomen na een aanval van een moordzuchtige mammoet. Met de paar overlevenden van zijn stam trekt hij naar onbekende, oostwaarts gelegen steppen om een nieuw bestaan op te bouwen. Lonit - een jong meisje, dat Torka heimelijk liefheeft. Ze is nog een kind wanneer de gigantische reis een aanvang neemt, maar bloeit allengs op tot een mooie, moedige vrouw... Karana - Een kleine jongen die door zijn volk is achtergelaten. Als een verwilderd dier houdt hij zich schuil in de bergen... Geleena - De meedogenloos sluwe en wrede leider van een groep jagers die Torka's kamp binnendringen en hem proberen te verdrijven...
Schrijver: William Sarabande
Oorspronkelijke titel: Beyond the sea of ice
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-229-8772-8
Uitgever: Bruna
Gang der stormen
Dertig- tot veertigduizend jaar geleden zwierven de eerste mensen over een zee van ijs op zoek naar een nieuw vaderland. Ze trokken vanuit de Aziatische ijsvlakten over de landbrug tussen Siberie en Alaska naar het oosten, op zoek naar het land van de opgaande zon. Een lange avontuurlijke reis vol ontberingen en gevaren. De dappere jager Torka, zijn vrouw Lonit en hun geadopteerde zoon Karana zijn, na een afschuwelijke natuurramp ternauwernood te hebben overleefd, terechtgekomen in een gebied dat voor alle mensen verboden is: een gebied waar bergen bewegen en geesten spreken. Torka leidt zijn mensen naar een winterkamp waar tal van groepen zich verzamelen om de grote mammoet te vernietigen die zoveel mensenoffers heeft geëist. Maar daar ontmoeten hij en zijn volgelingen een kwaad dat nog veel krachtiger is dan de dreiging van de natuur in dat onherbergzame land: Navank, de boze magiër, de doder der geesten, die zijn uiterlijke charmes gebruikt om zijn duistere lusten te bevredigen en meedogenloos zijn vijanden uit te schakelen. Zelfs Lonit kan de krachtige aantrekkingskracht niet weerstaan van de man die zichzelf bezworen heeft haar geliefde Torka te vernietigen...
Schrijver: William Sarabande
Oorspronkelijke titel: Corridor of storms
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-229-8773-6
Uitgever: Bruna
Land der verlorenen
Dertig- tot veertigduizend jaar geleden zwierven de eerste mensen over een zee van ijs op zoek naar een nieuw vaderland. Ze trokken vanuit de Aziatische ijsvlakten over de landbrug tussen Siberie en Alaska naar het oosten, op zoek naar het land van de opgaande zon. Een lange avontuurlijke reis vol ontberingen en gevaren. Om de sluwe listen van zijn vijanden te trotseren, voert Torka zijn gezin naar een land dat niemand vóór hem heeft durven betreden. Karana - Torka's geadopteerde zoon verbergt twee geheimen voor zijn vader: dat zijn magische krachten zijn afgenomen en dat hij de afschuwelijke waarheid over zijn afkomst weet... Lonit - Torka's mooie en dappere vrouw zal nooit het kind kunnen vergeten dat ze heeft moeten opgeven en in haar dromen gelooft ze dat hij nog steeds leeft... Chenah - De enige overlevende zoon van een vrouw die hem ertoe drijft Torka te vernietigen... Mahnie - Jong, zachtaardig en mooi. Ooit was zij Karana's vrouw, maar de hartstocht die zij voor hem voelde was niet wederzijds...
Schrijver: William Sarabande
Oorspronkelijke titel: Forbidden land
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-229-8774-4
Uitgever: Bruna
Rijk der schaduwen
Dertig- tot veertigduizend jaar geleden zwierven de eerste mensen over een zee van ijs op zoek naar een nieuw vaderland. Ze trokken vanuit de Aziatische ijsvlakten over de landbrug tussen Siberie en Alaska naar het oosten, op zoek naar het land van de opgaande zon. Een lange avontuurlijke reis vol ontberingen en gevaren. Het leiderschap van de jager Torka wordt bedreigd door twee dodelijke rivalen in zijn eigen dorp. Lonit, Torka’s trouwe gezellin, zal hem volgen waar hij ook gaat, ook al betekent dat verbanning naar het Rijk der Schaduwen. Umak, Torka’s eerstgeboren zoon, wordt verteerd door hartstocht voor een prachtige, jonge vrouw die hem tot waanzin drijft. Maar Naya zaait tweedracht en verderf met haar zeldzame sensuele schoonheid en duivelse krachten...
Schrijver: William Sarabande
Oorspronkelijke titel: Walkers of the wind
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-229-8775-2
Uitgever: Bruna
Het volk van de witte mammoet
Dertig- tot veertigduizend jaar geleden zwierven de eerste mensen over een zee van ijs op zoek naar een nieuw vaderland. Ze trokken vanuit de Aziatische ijsvlakten over de landbrug tussen Siberie en Alaska naar het oosten, op zoek naar het land van de opgaande zon. Een lange avontuurlijke reis vol ontberingen en gevaren. Cha-kwena is voorbestemd om sjamaan te worden, hoewel hij meer een jongen is dan een man. Hij wordt het slachtoffer van verraad, waardoor de stam van zijn meest waardevolle bezit wordt beroofd. Ta-maya, de lieflijke dochter van de hoofdman, raakt in de ban van een mysterieuze krijger... maar is hij een man of een monster? Masau, de onverschrokken krijger van het volk van de Wakende Ster, gelooft dat vernietiging en bedrog zijn stam kan redden, totdat hij door de liefde van een vrouw gedwongen wordt een andere toekomst te kiezen, of zijn noodlot onder ogen te zien.
Schrijver: William Sarabande
Oorspronkelijke titel: Sacred stones
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-229-8776-0
Uitgever: Bruna


Het vuur uit de hemel
Dertig- tot veertigduizend jaar geleden zwierven de eerste mensen over een zee van ijs op zoek naar een nieuw vaderland. Ze trokken vanuit de Aziatische ijsvlakten over de landbrug tussen Siberie en Alaska naar het oosten, op zoek naar het land van de opgaande zon. Een lange avontuurlijke reis vol ontberingen en gevaren. Cha-Kwena - De jonge sjamaan, op de drempel van volwassenheid, wordt bedreigd door een duister geheim dat een gruwelijk lot voor hem in petto heeft. Mah-Ree - Hoewel ze nog een jong meisje is, bezit ze de hartstocht van een vrouw. Cha-Kwena herkent niet de krachtige, vrouwelijke geest in haar die hem kan helpen hun volk voor het kwaad te behoeden. Dakan-Eh - De wrede, snoeverige vrouwenverleider voor wie Cha-Kwena en de zijnen moesten vluchten. Maar hij laat geen middel onbeproefd om Cha-Kwena te kunnen vernietigen. Ta-Maya - Dappere mannen hebben hun leven gegeven om haar te kunnen bezitten, maar zij rouwt nog steeds om de gesneuvelde krijger die zij liefhad. Nu hoort ze bij de stam van Cha-Kwena, maar ze wordt gedreven door een geest die hen allen tot aan de rand van de afgrond brengt.
Schrijver: William Sarabande
Oorspronkelijke titel: Thunder in the sky
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-229-8777-9
Uitgever: Bruna
Het verboden spoor
Dertig- tot veertigduizend jaar geleden zwierven de eerste mensen over een zee van ijs op zoek naar een nieuw vaderland. Ze trokken vanuit de Aziatische ijsvlakten over de landbrug tussen Siberie en Alaska naar het oosten, op zoek naar het land van de opgaande zon. Een lange avontuurlijke reis vol ontberingen en gevaren. Cha-Kwena - Gedreven door een visioen leidt hij zijn stam tot voorbij het donkere woud, maar de stamleden smeken hem terug te keren vóór ze de 'rand van de wereld' bereiken. Mah-Ree - Cha-Kwena's vrouw, die vreest dat hij zal ontdekken dat zij met de traditie van hun volk heeft gebroken en dat hij haar het ongeluk van zijn volk zal aanrekenen. Shateh - Deze opperkrijger wil maar één ding, ook al gaat dat ten koste van alles: een afstammeling van zijn eigen bloed. Warakan - Gered uit de handen van de menseneters, wendt hij zich tot Shatehs vader. Maar men laat hem achter in de wildernis, waar hij zal uitgroeien tot iemand die wordt gevreesd... of aanbeden. Ban-Ya - Deze verbannen vrouw weet te overleven in de vallei waar de grote mammoet sterft. Ze brengt haar in ballingschap geboren tweelingzonen groot en zweert wraak te nemen op hen die haar verraden hebben: Shateh en Cha-Kwena.
Schrijver: William Sarabande
Oorspronkelijke titel: The edge of the world
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-229-8778-7
Uitgever: Bruna
De schaduw van de wakende ster
Dertig- tot veertigduizend jaar geleden zwierven de eerste mensen over een zee van ijs op zoek naar een nieuw vaderland. Ze trokken vanuit de Aziatische ijsvlakten over de landbrug tussen Siberie en Alaska naar het oosten, op zoek naar het land van de opgaande zon. Een lange avontuurlijke reis vol ontberingen en gevaren. Cha-kwena, de sjamaan, heeft gezworen dat het afslachten van de witte mammoet, de totem van zijn stam, zal worden voorkomen. Doordat Mah-ree de wetten van de Ouden heeft getrotseerd, heeft zich een drama binnen haar stam voltrokken en heeft ze schande over zichzelf afgeroepen. Warakan hoopt op verzoening tussen twee strijdende stammen. Hij is de houder van de heilige talisman, de sleutel tot de macht, maar tevens drager van een diep gewortelde haat. Jhadel, de laatste overlevende van het oude priesterdom, koestert sinds lange tijd een droom over het grote verbond tussen de stammen. Nu heeft hij Warakan onder zijn hoede, die ervoor kan kiezen die droom waar te maken of te vernietigen...
Schrijver: William Sarabande
Oorspronkelijke titel: The shadow of the watching star
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-229-8779-5
Uitgever: Bruna
In het licht van de rijzende zon
Dertig- tot veertigduizend jaar geleden zwierven de eerste mensen over een zee van ijs op zoek naar een nieuw vaderland. Ze trokken vanuit de Aziatische ijsvlakten over de landbrug tussen Siberie en Alaska naar het oosten, op zoek naar het land van de opgaande zon. Een lange avontuurlijke reis vol ontberingen en gevaren. Nu Warakan over de Heilige Steen beschikt, moet hij een keuze maken: zijn pas verworven macht gebruiken om zijn verleden te wreken of een weg vinden naar vrede voor zijn volk. Jhadel is Warakans enige gezelschap in de wildernis. Hij is blind door ouderdom, maar in staat om de toekomst te zien. Xohkantakeh, ooit een groot krijger, is nu een oude verschoppeling die in zijn eentje voor een kleine clan van drie vrouwen zorgt. Hij moet op zoek gaan naar iemand die hem kan opvolgen. Het leven van Xohkantakeh is Ika liever dan dat van haarzelf. Als ze gehoor geeft aan haar lot, zal ze de liefde van de enige man die ze ooit heeft gekend moeten ontberen. Quarana, de tegenpool van Ika, is hartstochtelijk, sensueel en doortrapt. Ook zij is afhankelijk van Xohkantakeh. Maar haar diepste wens zál in vervulling gaan, ook al kost het de nobele krijger zijn leven...
Schrijver: William Sarabande
Oorspronkelijke titel: Face of the rising sun
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-229-8780-9
Uitgever: Bruna
Het woud van de wintergeesten
Dertig- tot veertigduizend jaar geleden zwierven de eerste mensen over een zee van ijs op zoek naar een nieuw vaderland. Ze trokken vanuit de Aziatische ijsvlakten over de landbrug tussen Siberie en Alaska naar het oosten, op zoek naar het land van de opgaande zon. Een lange avontuurlijke reis vol ontberingen en gevaren. Wanneer Hasu’u, de mooie jonge vrouw van het stamhoofd M’alsum treuzelt tijdens de trektocht door het woud, wordt ze gevangen genomen door de wintergeesten, het geheimzinnige volk dat met de kou en de sneeuw is meegekomen. Ze verliest daarbij haar baby en Ne’gauni, de jongste broer van M’alsum. Gaandeweg aanvaardt ze haar nieuwe leven bij de stam van de wintergeesten, maar ze weet niet dat Ne’gauni nog leeft en plannen maakt om haar te redden. Ondertussen worstelt M’alsum met zijn eigen demonen. Zal hij na zijn laffe gedrag nog stamhoofd kunnen blijven en zal hij zijn vrouw nog terugzien?
Schrijver: William Sarabande
Oorspronkelijke titel: A time beyond beginning
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-229-8781-7
Uitgever: Bruna


Geest van de laatste maan
Dertig- tot veertigduizend jaar geleden zwierven de eerste mensen over een zee van ijs op zoek naar een nieuw vaderland. Ze trokken vanuit de Aziatische ijsvlakten over de landbrug tussen Siberie en Alaska naar het oosten, op zoek naar het land van de opgaande zon. Een lange avontuurlijke reis vol ontberingen en gevaren. Naarmate het einde van de ijstijd nadert, moet het volk nieuwe paden betreden om te overleven. Geleid door hun machtige hoofdman Tôrnârssuk beginnen ze een verraderlijke reis naar de Grote Rivier van de Witte Walvissen, waar ze een nieuw bestaan hopen te vinden. Maar een jonge sjamaan heeft het teken des onheils gezien: een bloedrode maan, een witte mammoet en een vijand in eigen gelederen zullen het einde van allen betekenen.
Schrijver: William Sarabande
Oorspronkelijke titel: Spirit moon
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-229-8782-5
Uitgever: Bruna

Gerelateerde schrijvers