Boekenplank:
Kies

Boeken van Peter Schaap

Meer over Peter Schaap

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1946

Geboorteland: Nederland

Website: Peter Schaap


Overzicht

 • De schrijvenaar van Thyll
 • Het woud van de maker
 • Mistwereld
 • Ondeeds de Loutere
 • Stormbreker
 • Tweesprook

De Leeuwenstam

 1. Ogen van ivoor
 2. Het teken van het steppepaard
 3. Kinderen van de Aardvrouw
 4. Het lied van de steen

De Wolver-serie

 1. De wolver
 2. Kalyndra
 3. Wolversdochter
 4. De bruiden van Tyobar
 5. Zonen van Chaos

Schaduwmeesters

 1. Schaduw & Elfenvuur
 2. Schaduw & Dwergenstaal
 3. Schaduw & Drakenstof

Jeugdboeken

 • Akan van het hunebed
 • Avontuur aan de Hudsonbaai
 • Beeldhouwer voor de farao
 • De bende van Michalis
 • De floepstengel
 • De frietmobiel
 • De vallei van de geesten
 • De winter van de mammoet
 • Gravers
 • Het gouden schip
 • Het opmeneertje
 • Prinses Esmarijntje en de wensdiamant
 • Storm aan de Witte Kust
 • Vlucht door de vennen

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe schrijvenaar van Thyll
Ooit ontdekte de eenvoudige geschiedsschrijver Randoer het drakenschubextract dat, gebruikt als inkt, in staat bleek de werkelijkheid te veranderen. Randoer werd een groot tovenaar, en zijn geheim droeg hij over aan het gilde van schrijvenaars, die het eeuwenlang streng bewaakten. Elk handhaaft - of wijzigt - de werkelijkheid door middel van zijn eigen machtige schrijvenaarsboek, waarbij grote en blijvende verschrijvingen alleen kunnen worden uitgevoerd als ze in alle zeven boeken tegelijk worden genoteerd. Maar op een dag komt het bericht dat de bron van het extract is uitgeput, en dan breekt er een conflict uit dat het schrijvenaarsgilde in heftige beroering brengt. Zaranthe van Thyll, afgezonderd levend schrijvenaar, lid van het gilde van zeven, en meester-magiër, haalt zich de woede van zijn confraters op de hals omdat hij zich zo eigenzinnig gedraagt: hij wenst Randoers gebod van matiging in stand te houden en weigert de bron weer vol te schrijven. Door listen en lagen bestookt ziet Zaranthe zich gedwongen op zoek te gaan naar het ene magische schrijvenaarsboek dat alle andere overtreft en machteloos maakt. Er is wel haast geboden. Het gilde wil nu proberen Zaranthe met boek en al weg te schrijven. Ze krijgen meer en meer greep op zijn werkelijkheid. De magische kring sluit zich... Geholpen door de heks Yaraia vecht Zaranthe terug. Hij denkt slimmer te zijn dan het gilde. Maar zullen de gebeurtenissen hem gelijk geven?
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-290-4091-2
Uitgever: Meulenhoff
Het woud van de maker
De plaats van handeling: een reusachtig uitgestrekte wereld van met elkaar vergroeide, bijna tot aan de hemel reikende reuzenbomen, een woud van immens formaat. Tussen de takken leeft de mens in leefgemeenschappen die hier en daar zelfs de omvang van heuse steden hebben aangenomen. In deze schemerwereld ver weg van de woudvloer, waar dodelijk gevaar alomtegenwoordig is in de vorm van roofdieren, vleesetende planten en reuzenwormen, om over de mysterieuze dryaden nog maar te zwijgen, heeft de mens zich comfortabel genesteld. De jonge Kaia bewoont samen met haar vader een eenzaam boerderijtje, gebouwd op een enorme tak. Samen onderhouden ze de vernuftig geconstrueerde akkers, tot Kaia door een mysterieuze vreemdeling wordt aangezet op zoek te gaan naar haar spoorloos verdwenen moeder. Op haar tocht in de uitgestrekte diepten van het woud ontrafelt ze stap voor stap een vreselijk geheim dat de ondergang van het woud kan betekenen. Dan wordt ze door de dryaden verkozen tot winterbruid en lijkt het alsof ze geen kant meer op kan...
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-290-5970-2
Uitgever: Meulenhoff
Mistwereld
Voorwoord Mistwereld Toen ik Jos Wijmer voor het eerst ontmoette, al heel wat jaren geleden op een NCSF-con - niet eens in Maastricht, als ik mij goed herinner - sprak ik met een gepassioneerd kunstenaar. Een beginnend kunstenaar ook, met grote ideeën en wilde plannen. Een van die plannen was een voorstel om een geïllustreerde versie van een roman van mij te maken. Of ik nog iets had liggen. En òf ik nog iets had liggen. Voordat mijn eerste roman: De Schrijvenaar uitkwam, en zijn opvolger Ondeeds, dat in feite de eerste fantasy-roman was die ik ooit schreef, had ik een vijftal jeugdzondes gewrocht. Allemaal op romanlengte, allemaal afgewezen met steeds langer wordende epistels van uitgeverijen. Toen besefte ik nog niet dat die lange afwijzingen een teken waren waaruit bleek dat ik als schrijver steeds dichter het publikatiegeschiktheidsniveau naderde. De langste epistels kreeg ik als reacties op een manuscript getiteld: Mistwereld. Een verhaal dat ik inmiddels ook al voor een deel had omgewerkt tot script voor een dagbladstrip die ik samen met de bekende tekenaar Jaap Kramer in het Nieuwsblad van het Noorden wilde plaatsen. Niet dus, al waren we er niet ver van af. We waren de tweede keus van de redactie, bijna raak, maar ja, niet de eerste. Toch is dat verhaal, mijn laatste ware sf-verhaal van romanlengte voordat ik mij op de fantasy zou storten, altijd een rol in mijn creatieve leven blijven spelen, die jeugdzonde, die geliefde, nooit helemaal vergeten tikkeltje naïeve jeugdzonde. Toen ik het manuscript op verzoek van Ardor House recentelijk na jaren weer oppikte en doorwerkte, om het wat meer aan de eisen van deze tijd aan te passen, wetenschappelijk gezien was er in tussentijd wel het een en ander gebeurd - al heb ik nog altijd de mobieltjes weten te omzeilen - was het als het boek waaruit mijn vader mij ooit voorlas. Datzelfde gevoel van thuiskomen bij de bron. Nu ik - zoveel goden van fantasy zij dank - in de tussenliggende jaren al mijn ambities op schrijversgebied heb kunnen ontplooien en nog altijd ontplooi, ligt het hier eindelijk, toch nog. De prachtig en rijkelijk geïllustreerde versie van een vroege roman die de talentvolle Jos Wijmer mij voorspiegelde, en waaraan ook verscheidene andere fantastische kunstenaars hebben meegewerkt, het project waarmee ik toen, jaren geleden al werd verleid. En waarop ik tijdens mijn vroege schrijversschap al zo vurig hoopte en ook in geloofde: de sf-roman Mistwereld. Peter Schaap
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 978-90-8936-023-6
Uitgever: Ardor House
Ondeeds de Loutere
Ondeeds is het verhaal van de boetvaardige kluizenaar en monnik Ondeeds de Loutere die vreselijk zijn best doet de hoogste toppen van zijn moeilijke professie te bereiken. Maar helaas, het vlees is zwak en de begeerte nog lang niet uitgeblust en in een ogenblik van wankelmoedigheid valt hij uit de genade van zijn schutsheilige, Sinte Agnese van Valtherheerde. Alle geestelijke verheffing waarvoor hij zich jarenlang zo noest heeft ingespannen is gevloden, tegelijk met zijn louteringsvlam, en hij raakt noodgedwongen in de macht van een tegenpool van het Goede, schijn het... al beweert die tegenpool het tegendeel. Ondeeds heeft geen keus dan op reis te gaan om de doeleinden van de onbekende macht te volbrengen. Zal aan het einde van deze barre tocht door het geestelijk duister dan toch weer het Licht gloren? Ondeeds kan het alleen maar hopen. In ieder geval staat hem een spannende ontdekkingreis te wachten, vol gevaren en opwinding, onverwachte - en onverdiende? - roem, de aandacht van een bijzondere vrouw, een reis waaruit hij beslist wijzer omtrent zichzelf te voorschijn zal komen. Hij hoeft slechts de streken van zijn demon te overleven...
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-290-4491-8
Uitgever: Meulenhoff
Stormbreker
Verscholen aan een zuidelijke poolkust leeft een vissersvolk dat door ontbering en vijandige elementen maar met moeite weet te overleven. Kind-priester Kanu is de spreekbuis van zijn volk naar hogere machten. Zolang hij nog in de jaren van onschuld verkeert, leidt hij de aandacht van de gevreesde goden af door gebeden die nog niet eerder zijn verwoord. Een wankele positie, waarbij hij wordt geholpen door de geest van zijn grootvader. Dan gebeurt het ondenkbare: de goden laten hun blik vallen op Kanu's afgelegen baai en sturen hun boodschapper, het Beest, dat de voorloper is van een allesvernietigende godenstorm. Kanu's vader, het stamhoofd Mazar, ziet nog maar één enkele mogelijkheid om aan de ramp te ontsnappen. Hij en zijn priesterlijke zoon dienen het Beest te vangen en het van zijn lichtgevende vacht te ontdoen. Maar als deze jacht op het koude water van de baai mislukt, is de godenstorm maar het minste van Kanu's problemen. Mazar komt om, en de jongen vindt zichzelf omringd door doodsvijanden. Hij heeft geen andere keuze dan zich tot zijn ergste vijand te wenden, zijn kreupele oom Soendal. Dan boort het immense schip van de goden zich diep in de kust en verandert alles...
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 978-90-7955-203-0
Uitgever: Kramat


Tweesprook
Wim Gijsen & Peter Schaap zijn, zoals ondertussen genoegzaam bekend mag worden verondersteld, dé Nederlandse schrijvers van SF & Fantasy. Tweesprook biedt van beide coryfeeën een voor hun oeuvre representatief en enthousiasmerend kort verhaal. Tweesprook, een onweerstaanbare salto mortale in fantasy-proza van elk van de twee eenzame sterren aan het fantasy-firmament. Tweesprook bevat de volgende korte verhalen: Het beste dat je gebeuren kon - Wim Gijsen Kringen op het Zompersven - Peter Schaap
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-290-4262-1
Uitgever: Meulenhoff

De LeeuwenstamOgen van ivoor
Ogen van ivoor is het levensverhaal van een jonge vrouw, Iki. Een bewogen fase in haar leven breekt aan als de stam waartoe zij behoort wordt uitgemoord. Bevangen door peilloos verdriet, en alleen in spiritueel opzicht bijgestaan door haar totem begint Iki, een blinde vrouw alleen, aan een zwerftocht over de voor haar onzichtbare, uitgestrekte vlakten. Het wordt een tocht vol ontberingen, twijfel en stervensangst, tot de ontmoeting met de tijdelijk van hun eigen stamgebied verbannen jagers Shasemé en Nadawé haar nieuwe levenskracht schenkt. Daarmee is haar beproeving nog niet ten einde. Als een van de twee broers bij een fatale val om het leven komt en Iki door de overlevende in contact wordt gebracht met de leeuwenstam, ontmoet zij de valse en machtswellustige shamaan Anahidé, in wie zij onmiddellijk een formidabele vijand herkent. Dan is het voor haar een groot vraagteken of haar totem, de witte mammoet, krachtig genoeg zal zijn om haar langs valkuilen te gidsen die links en rechts voor haar worden gegraven. Dan pas staat Iki aan het begin van het avontuur van haar leven.
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-290-4796-8
Uitgever: Meulenhoff
Het teken van het steppepaard
Kort na de dood van zijn vader, Shasemé, begaat zijn zoon Toebé een grote vergissing. Uit de grafkuil van zijn vader ontvreemdt de jongeling een amulet dat hij eerder, door een innerlijke stem gedreven, afstond. De grafschennis blijft niet onopgemerkt en het amulet, een ivoren paardje, wordt door de leider van de stam van de leeuwenmensen als de grote boosdoener aangewezen. De eenluidende conclusie: `Als het amulet de vloek van Shasemé draagt, kan het maar beter uit het kamp verdwijnen.' En dat geldt ook voor de eigenaar van het kleinood. Bij zijn verbanning krijgt Toebé twee opdrachten mee. Hij dient zich te verzoenen met de beledigde ziel van zijn overleden vader, en hij moet de stam binnen het tijdsbestek van een jaar een sjamaan bezorgen. Slaagt hij er niet in deze dubbele opdracht binnen de vastgestelde tijd te vervullen, dan zullen de jagers van de stam de jacht op hem openen. Zo begint voor Toebé een lange en gevaarvolle tocht door een wereld die vele geheimen herbergt. Maar ook: een tocht die de jongeling dwingt heel snel tot wasdom te geraken...
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-290-5058-6
Uitgever: Meulenhoff
Kinderen van de Aardvrouw
Een groep kinderen van het Leeuwenvolk wordt door rampspoed getroffen. Tijdens een overval door jagers van een onbekend volk van wie de huid is overdekt met vreemde tatoeages, worden de jongens gedood, de meisjes overleven. Alleen de jonge sjamaan Shasemé wordt gespaard, omdat de jagers liever geen problemen willen met de geestenwereld. Aangespoord door Toebé en Xoyé, de ouders van Shasemé, zetten de mannen van het Leeuwenvolk de achtervolging in. Haast is geboden, want de gruwelijk strenge winter nadert, en de bergen vormen gevaarlijk en onbekend terrein. Intussen worden de ontvoerde meisjes en Shasemé om dezelfde redenen met ruwe hand voortgedreven. Wat Shasemé niet weet, is dat aan het eind van de tocht op hem wordt gewacht door een krankzinnige sjamaan - een aanhanger van het duister, de aartsvijand van de Aardvrouw - die via de Droomwereld van Shasemé's bestaan op de hoogte is. De onvermijdelijke confrontatie blijkt van beslissend belang...
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-290-5340-2
Uitgever: Meulenhoff
Het lied van de steen
Het lied van de steen opent duizend jaar na de avonturen in Kinderen van de Aardvrouw, als nijpende honger de leden van de Leeuwenstam van hun jachtgrond verdrijft. Om de kans op overleven te vergroten, wordt besloten in kleine, hechte groepen naar zuidelijker streken af te reizen. Een ware beproeving volgt, een zwerftocht vol hindernissen, ontberingen en stervensangst over onbekend grondgebied. Uit de wijze waarop de verschillende betrokkenen deze martelgang ondergaan, blijkt hun ware karakter. De een grijpt naar gewelddadige middelen, de ander toont moed en doorzettinmgsvermogen om zijn plaats in het leven te behouden. De doorzetters, zij die de ontzagwekkende natuur en hun medemens overleven, leren gaandeweg hun wereld kennen en hem al doende grootscheeps, dramatisch veranderen...
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-290-5665-7
Uitgever: Meulenhoff

De Wolver-serieDe wolver
Kleine mensen wonen in de Wereld aan zee een schrale landtong van barre kloven en rotsblokken, gure wind en meestal sneeuw. De bewoners, hoewel gek op paren, zijn nog meer gesteld op diepe afzondering. Bovengronds is het niet altijd veilig. Immers, ondergronds wonen de waanzinnige gnomen. En de Wereld is niet groot, de dwergen hebben watervrees en over land kunnen ze nergens heen want de magische muur die de Wereld begrenst laat niets door dan een enkele hert en sneeuwvlokken en, eenmalig, het lijkt van een reus. Dat wordt gevonden door Korrem Draafvoet, de enige dwerg die regelmatig andere dwergen opzoekt, omdat hij de post bezorgt. Het lijkt moet uit de Tegenwereld zijn gekomen, waarover niets bekend is, en dat vinden de kleine mensen allang best. Alleen Korrem zou er wel graag meer over weten, maar de muur houdt ook hem tegen, tot hij na een woedende aanvaring met de koning der gnomen - op de hielen gezeten door razende blote gnomenen en een al even uitzinnige nymfomane dwergin - dwars door de muur in de Tegenwereld valt. Weg is de Wereld, weg is de vijand. Daar, aan de andere kant, is helemaal niemand.... eerst. Dan wordt Korrem opgepikt door bleke reuzen uit de hoge kille bergen en vervolgens van hen gestolen door een dief en magier, die hem naar Alzahan wil brengen, in het zuiden. En waarom? Omdat Korerm de Alzarith is, naar het schijnt, wat dat ook moge zijn, en dat zal hem heugen!
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-290-4219-2
Uitgever: Meulenhoff
Kalyndra
Alles gaat zo z'n dagelijkse gangetje in Alzahan, de hangende stad van ongekend verderf en monumentale schoonheid, tot de door mateloze ambitie gedreven stadsmagiër Filastro de vuurdemon Kalyndra oproept. Een onbezonnen daad die nogal wat gevolgen heeft, zowel voor de bewoners van Alzahan als ver daarbuiten. Voor Filastro, bijvoorbeeld, betekent het dat er abrupt een eind komt aan zijn stoffelijk bestaan, want de door helse pijnen en hitte gekwelde Kalyndra is bepaald geen dankbare demon. Voor anderen, de oude goden, ijsgeesten en sneeuwelfen uit de grote ijsmuur die door de naar verkoeling smachtende Kalyndra deels wordt gesmolten, betekent het wederopstanding, een nieuw bestaan. Het is dus niet zo vreemd dat zij de demon beschouwen als hun meester. Kalyndra vindt het al lang best. Zijn groeiende haat en wraakzucht jegens alles wat leeft, vraagt om instrumenten, en bovendien is alle hulp hem welkom bij zijn speurtocht naar de Ene die hem doden kan. Intussen blijft de ijsmuur smelten. Er ontstaat zelfs een nieuwe rivier, de Halfwater, die in het oude dwergenland Ostach het dorp Wolvestee in twee helften verdeelt en het kleine volkje van de Wereld - dat gek is op paren, maar nog meer op afzondering - in heftige beroering brengt, en niet in de laatste plaats omdat hun mijnen vollopen. Wat te doen? Korrem Draafvoet, de Wolver, zou zeker raad hebben geweten, maar uitgerekend hij is nietsvermoedend op zakenreis gegaan. Dan, in het holst van de nacht, komen de gruwelijke sneeuwelfen van Kalyndra om Wolvestee te bezetten.
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-290-4199-4
Uitgever: Meulenhoff
Wolversdochter
In Wolversdochter is het ditmaal niet Korrem Draafvoet, de sympathieke dwerg, maar zijn dochter Branka om wie het allemaal draait. Als zij in de stadshal van Alzahan examen aflegt in het Tweede Register van Magische Kunsten, bespeurt ze dat de examinatoren, de stadsmagiërs, door snode bijbedoelingen worden gestuurd. Wat zij echter niet weet is dat de magiërs in het met magie doorschoten web dat de wereld omspant hebben gelezen dat de vondst van een belangrijk Object nabij is. Dit voorwerp, waarvan niemand de aard kent, werd in oeroude tijden door de lichtmagiër Rhudarios gewrocht als talisman tegen het kwaad, en staat al sinds jaar en dag boven aan het verlanglijstje van de magiërs. Elders raken de gemoederen behoorlijk verhit als twee dwergenleiders het leven laten. Er ontstaat een machtsstrijd die door Korrem Draafvoet met ongenoegen wordt gevolgd. Als het politiek gekrakeel maar niet wil opschieten, het leven voos en de wereld grauw lijkt, reist hij morrend af naar Alzahan. Daar zijn ze maar wat blij met zijn komst. Immers, de wolversdochter Branka is inmiddels uit het blikveld van de magiërs verdwenen, en wie anders dan Korrem is de aangewezen persoon om haar op te sporen? Dan beginnen de moeilijkheden echter pas goed of, anders gezegd, staan alle betrokkenen aan de vooravond van een avontuur dat ten slotte door een adembenemende zonsondergang - voor sommigen de laatste - wordt besloten...
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-290-4074-2
Uitgever: Meulenhoff
De bruiden van Tyobar
De bruiden van Tyobar opent met de vlucht van Onitar, de koning zonder macht van Iztish, een archipel die bestaat uit vaste en wandelende eilanden, wadden, geulen, slikken en kwelders. In dit moeilijk toegankelijke gebied ontsnapt hij - ten einde lijf en leden te behouden - aan de bewaking van zijn gezelschap, onder wie zijn tovenares. Achtervolgd door de krijgsdienaren van de werkelijke heerser van Iztish, de grote Familar Haykan Jekka, die geen middel schuwt om de arme Onitar in handen te krijgen, caramboleert hij van eiland naar eiland, op zoek naar de enige bruid van Tyobar die hem redden kan. Maar welke barre tochten hij ook onderneemt, welke gruwelijke streken hij ook aandoet, overal komt hij te laat. De meeste gegadigden onder de bruiden van Tyobar blijken al geofferd te zijn aan de wrede zeegod, die zich bovendien als bijzonder wraaklustig manifesteert als hij zich zijn belangrijkste offer ziet ontgaan. In zijn toorn teistert de god de archipel met de zwaarste stormen sinds mensenheugenis. Dat Onitar uiteindelijk in veiliger wateren zal belanden, staat vast. De enige vragen zijn: levend en wel? En wanneer?
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-290-4454-3
Uitgever: Meulenhoff
Zonen van Chaos
Ook voor de goden is er een tijd van komen en van gaan. In de wereld van de Delta, waar ooit het gezag van de almachtige Tempel van de Schrijn onverbiddelijk was, werd de macht van de goden door ambities van de mensen ondermijnd en afgezwakt. De verboden god van de Naos, Yaitrys, probeert wanhopig iets aan deze uitzichtloze situatie te veranderen. In een uitbarsting van goddelijke frustratie verwekt hij een zoon bij een mensenvrouw in de hoop dat deze jongeling, Vayar, zich om zijn lot zal bekommeren en de goden nieuw aanzien zal bezorgen. Maar alles verloopt anders dan Yaitrys zich had voorgesteld. Deels omdat er mensen zijn die een bepalende rol in het leven van Fayar opeisen, zoals zij die een belangrijk aandeel hebben in de vernietiging van wat er in de Delta aan beschaving is opgebouwd. Deels omdat zíj haar intrede in zijn leven doet: Kyra van Axt, de bevallige schoonheid die op zoek is naar haar verleden om met haar schuldgevoelens af te rekenen. En dan, ten slotte, zijn zij er nog, de Aia, rondtrekkende woestelingen en plunderaars, paardenmensen die meer om hun rijdier geven dan om zichzelf...
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-290-4734-8
Uitgever: Meulenhoff

SchaduwmeestersSchaduw & Elfenvuur
De jonge Halfelf Baldin, leerling van de schrijversschool van de Valkborg, vindt een verborgen tekstrol met het verhaal van een gehangene, geschreven vanuit zijn dodenkerker. Vanaf dat moment wordt Baldin geplaagd door nachtmerries die werkelijkheid worden. Een schaduw probeert hem te overmeesteren en te doden. Politieke strubbelingen lokken vervolgens hem en een groep medeleerlingen naar een grensmeer, waar een conflict rond visserij van magische oorsprong de gemoederen in beroering zou hebben gebracht, en dat terwijl magie sinds de val van het Eerste Keizerrijk verboden is...
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-290-6825-6
Uitgever: Uitgeverij M
Schaduw & Dwergenstaal
De Schaduwmeester voelt dat zijn ballingschap bijna ten einde is en dat de tijd rijp is om zijn kwade plannen ten uitvoer te brengen. Intussen is Baldin, de jonge halfelf uit de schrijversschool van Valkborg, na een angstaanjagend treffen met de Schaduwmeester samen met Omaric, de ontwettige magiër en broer van de Keizer, onderweg naar het Sascuctmeer om zijn vrienden te ontmoeten. Maar terwijl Baldin op het meer gevangen genomen wordt door elfen, dwalen zijn vrienden door een verlaten landschap onder een vreemde sterrenhemel. Het blijkt dat ze zich op Bondoes Maan bevinden, de plaats waar de Schaduwmeester gevangen zit. Maar niet voor lang...
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-225-3392-1
Uitgever: Uitgeverij M
Schaduw & Drakenstof
Als de magische maan van de Schaduwmeesters op aarde terecht komt, blijft de verwachte catastrofe uit dankzij de droom van de steendraak Hochaskalda. De wilde magie die de maan bijeenhield is nu echter vrijgekomen en stort zich in een golf van chaos over de aarde uit. Intussen bereid de Schaduwmeester zich voor om de wereld aan zich te onderwerpen en zijn eeuwige keizerrijk te stichten...
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-225-3393-X
Uitgever: Uitgeverij M

JeugdboekenAkan van het hunebed
Akan, een jongen uit de hunebedbouwerstijd, heeft de leeftijd bijna ingewijd te worden bij de volwassen jagers. Tijdens de afwezigheid van de mannen van het dorp die voor een ceremonie een paar dagen weg moeten, beleven de vrouwen en kinderen spannende avonturen wanneer een stel rovers de streek onveilig maakt. Ook de magische bezittingen van de kruidenvrouw Nylde en de geheimen van de hunebedden lopen gevaar ten prooi te vallen aan de bende. Akan en zijn buurmeisje Jitte proberen samen te voorkomen dat de rovers hun plannen kunnen uitvoeren. Gelukkig krijgen ze uiteindelijk hulp van alle vrouwen en kinderen in het dorp en heeft ook Nylde een waardevolle inbreng. Tijdens hun belevenissen ontdekken Akan en Jitte dat ze voorzichtig meer voor elkaar zijn gaan voelen dan alleen vriendschap en waardering.
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 978-90-6509-318-9
Uitgever: Stichting Het Drentse Boek
Avontuur aan de Hudsonbaai
Een 13-jarige Ierse zwerver en een evenoud rijkeluiszoontje, zijn na een schipbreuk gedwongen elkaars nabijheid te zoeken om te overleven. Hetgeen, o.a. met de hulp van een groep Eskimo's, lukt, hoewel de dood tot drie keer toe om de hoek komt kijken. Bron: © NBD/Biblion
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-6207-125-2
Uitgever: Omniboek
Beeldhouwer voor de farao
Egypte, 1351 voor Christus. De jonge wees Joeti volgt een troep soldaten naar de nieuwe hoofdstad Achetaten. Het is de stad van farao Echnaton en zijn koningin Nefertiti. In die stad van de nieuwe zonnegod Aton verdient Joeti de kost als waterdrager voor de arbeiders en de grafdelvers. Op een dag komt zijn ezel ongelukkig terecht in de processie van de farao, als die naar de zonnetempel gaat. Nefertiti neemt hem in bescherming. En hij ontmoet de beeldhouwer Toetmosis, bij wie hij in dienst gaat. Maar ook de haremkoningin Kiya kan hem goed gebruiken als boodschapper. Dan hebben opeens hooggeplaatste mensen aan het hof van de farao belangstelling voor hem. Van de ene op de andere dag wordt het in Achetaten levensgevaarlijk voor hem. Er dreigt een complot tegen de farao. En in de haven, op Joeti's oude slaapplek, wordt een waterdrager vermoord...
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-245-3608-1
Uitgever: Piramide
De bende van Michalis
Als Dorian met zijn ouders en zijn zus Danja voet aan wal zet op het Griekse eiland Vulcanos, belooft het een saaie, hete vakantie te worden. In het havenplaatsje Pali is immers niets te beleven. Op een nacht ziet Dorian lichten bij een verlaten ruïne. Natuurlijk moet hij daar met zijn zus op af. Eindelijk actie! Maar de mannen die ze bij de ruïne aantreffen houden niet van nieuwsgierige kinderen. En zeker niet van toeristen. Binnen de kortste keren verlangt Dorian terug naar een saaie vakantie, als ze wanhopig proberen uit handen te blijven van de bende van Michalis.
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-6692-218-4
Uitgever: Elzenga
De floepstengel
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-294-3061-3
Uitgever: J.F.Duwaer & Zonen


De frietmobiel
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-294-3028-1
Uitgever: J.F.Duwaer & Zonen
De vallei van de geesten
40.000 jaar geleden, ergens in Oost-Europa, aan het eind van de oude steentijd, staat de jongen Eskan klaar om een belangrijk ritueel uit te voeren: zijn eerste jacht op de mammoet. Als hij slaagt is hij een echte jager en een man. Maar als zijn jacht een succes lijkt te worden, gaat het mis. Hij stapt in een oude mammoetval. Als de mammoeten verder trekken, blijft Eskan gewond en met lege handen achter. Terugkeer naar zijn stam is nu verboden. Hij is een uitgestotene geworden. Dan ontmoet hij Mo: een jonge Neanderthaler, die hij helpt. Samen weten ze een schuilplaats te vinden voor de winter. Als de winter echter goed op gang komt, wordt hun bestaan een nachtmerrie onder de terreur van Noehidak, een andere balling, en de dreiging van roofdieren. Een wanhopige vlucht over de bergen in de bitterste kou brengt geen betere toekomst in zicht. Maar dan, als het noodlot toeslaat, doet Eskan een schokkende ontdekking...
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-245-3384-8
Uitgever: Piramide
De winter van de mammoet
Drie kinderen maken een barre tocht naar het winterkamp van hun stam. Barn, de oudste, heeft de leiding. Hij kan soms de gedachten van mensen en dieren opvangen, maar weet nog niet wat dit voor hem betekent. Onderweg ontmoeten ze de eenzame krijger Krai. Deze sluit zich bij hen aan, maar hij gedraagt zich op een vreemde manier. Als ze op zoek zijn naar een veilige schuilplaats tegen de achtervolgende wolven, wordt Barn naar een dal getrokken waar een stervende mammoet ligt. En die mammoet zal een belangrijke rol in zijn leven blijven spelen.
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 90-276-2974-9
Uitgever: Zwijsen
Gravers
Ben je ook zo nieuwsgierig als er werklui in de grond aan het graven zijn? Of graaf je zelf in de tuin naar oude scherven, dinosauriërbotten of misschien wel een schat? Dan is dit een boek voor jou. Je maakt kennis met een stel verwoedde gravers. Met Heinrich Schliemann bijvoorbeeld, die de oude stad Troje opgroef. Met George Catlin die de geheimzinnige steengroeve ontdekte waar de Indianen de steen voor hun vredespijpen vandaan haalden. En met piloten die in de Tweede Wereldoorlog via een lange tunnel ontsnapten uit een krijgsgevangenenkamp. Maar het zijn niet alleen mensen die graven. De tunnel tussen Engeland en Frankrijk is door gigantische machines gegraven. En er zijn dieren zoals de das die prachtig graafwerk verrichten. Kijk nou: gravers van over de hele wereld, van vroeger en nu, mensen, dieren, machines.
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-276-3463-7
Uitgever: Zwijsen
Het gouden schip
Uit het graf van farao Siptah is het masker verdwenen. Wie dat gedaan heeft weet niemand. Bij toeval ontdekt Ani waar het masker verborgen is: bij zijn oom in de kelder! Om te voorkomen dat zijn oom voor een dief wordt aangezien, verbergt hij het masker op een geheime plaats. Maar Charmides, een hoge ambtenaar aan het hof van vizier Hunefer, heeft waarschijnlijk gezien wat Ani deed. Hij weet Ani over te halen om met zijn zusje Merit en zijn neef Pasir een gouden schip uit een graf te stelen. Maar dat is een daad waar in het oude Egypte de doodstraf op staat...
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-6207-074-4
Uitgever: Omniboek
Het opmeneertje
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-294-3067-2
Uitgever: J.F.Duwaer & Zonen
Prinses Esmarijntje en de wensdiamant
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-294-3065-6
Uitgever: Duwaer
Storm aan de Witte Kust
Het avontuurrijke, middeleeuwse verhaal, zich afspelend in het dorp Lefkosia op het Griekse eiland Karpathos, bestaat uit twee delen. In het eerste deel helpt de hoofdpersoon Doron een drenkeling te overleven. Omdat deze behoort tot het Saraceense volk, pleegt Doron daarmee verraad aan zijn eigen christelijke stam. In deel twee worden veel mysteries verklaard: de drenkeling blijkt de zoon van de Kalief, Maslama. Deze zweert, uit dankbaarheid voor zijn redding, het dorp nooit aan te vallen. Bron: © NBD/Biblion
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-6692-132-3
Uitgever: Elzenga
Vlucht door de vennen
Vanaf het moment dat Malyn, de Keltische priester in de herberg komt, gebeuren er vreemde dingen. Wulf, de zwijnenhoeder, ontdekt dat Malyn de oude Keltische goden weer wil aanbidden. Dat kan nu de Romeinse soldaten vertrokken zijn. Maar bij die oude goden horen gruwelijke gebruiken... Als hij Malyn achtervolgt vindt Wulf een pop op het eiland in de vennen. Dan weet hij precies wat er aan de hand is, het meisje zal geofferd worden aan de godin van het ven! Op dat moment beseft hij nog niet wat voor een belangrijke rol hij daarbij zal spelen...
Schrijver: Peter Schaap
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-6692-157-9
Uitgever: Elzenga

Gerelateerde schrijvers