Boekenplank:
Kies

Boeken van Wim Gijsen


Overzicht

 • Bollebieste
 • Daniël
 • De dromenwever
 • De rook van duizend vuren
 • De schaduw van een geverfde boom
 • Helm
 • Maitreya
 • Mirakels in Wonderland
 • Roos van het zand
 • Tweesprook

Deirdre

 1. Keerkringen
 2. Bidahinne
 3. Lure

Iskander

 1. Iskander de dromendief
 2. Het huis van de wolf

Merisse

 1. Een kring van stenen
 2. Het Groene Eiland
 3. De ceders van Urtan

Rissan

 1. De eersten van Rissan
 2. De koningen van weleer

Non-Fictie

 • Over dood en hiernamaals
 • Over leven na de dood

gedetailleerd overzicht

OverzichtBollebieste
Op uiterst subtiele wijze beschrijft Bollebieste de leefwereld van een twaalfjarige jongen die moet opgroeien in oorlogstijd.
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-269-5611-8
Uitgever: Agathon
Daniël
Door twee machtige drijfveren wordt Daniel steeds verder gestuwd in de richting van een volkomen ontreddering. Enerzijds is er de zeer hartstochtelijk beleefde erotiek, anderzijds het even hartstochtelijk zoeken naar God, naar het bovenzinnelijke, naar een van binnenuit komende bevrijding. Aanvankelijk is Daniel nauwelijks meer dan slachtoffer onder dit geweld van die schijnbaar zo tegenstrijdige krachten, een verwoest huwelijk, kinderloosheid en een tergende verslaving aan kalmerende middelen zijn enkele facetten die daardoor uiterlijk zijn leven gaan bepalen en die ten slotte culmineren in de relatie met een andere vrouw die in geen enkel opzicht bij hem past, aan wie hij desondanks met huid en haar verslaafd raakt en die ongevwild en ongeweten de toetssteen wordt die tot verheldering en uitzicht op andere mogelijkheden leidt.
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-269-5612-6
Uitgever: Agathon
De dromenwever
Opgegroeid in een clan van vissers en jagers die met uitsterving bedreigd wordt, omdat er bijna alleen zoons geboren worden, en die trouwen zich in in de clan van hun aanstaande en zijn voor de clan van hun geboorte verloren, bedenkt de jonge Hinde een alternatief: hij wil niet met Dayse trouwen maar met haar wegtrekken naar de grote stad Belgoray die - naar het schijnt - ver over de bergen ligt. Dayse kan alles maken wat haar handen zien, en hij is een stevige jongen die niet te beroerd is om te werken; waarom zou de hele wereld niet voor hun open liggen? Bovendien komen ze bijna om van benauwenis in de overleefde tradities van de steile clans. Tot zover klinkt alles heel normaal - maar de wereld van Hinde en Dayse is niet de aarde en het volk waar de clan van Dayse van afstamt, bezat andere talenten dan alleen vissen en jagen.
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-290-4121-8
Uitgever: Meulenhoff
De rook van duizend vuren
In De rook van duizend vuren wordt op een breedvoerige manier verslag gedaan van het leven en de verrichtingen van Rowein, tweede zoon van de Demian van Laderach. De titel is ontleend aan een roerig moment uit de geschiedenis van het Rijk van de Shôn: Rowein is namelijk getuige van een grote veldslag. Aan de vooravond van die slag, hangt de rook van duizend vijandige kookvuren boven een brede vlakte in het grensgebied met het Rijk van de Zuiderlingen. Het is een teken van de ernst en omvang van de op handen zijnde strijd, die beslissend blijkt te zijn voor de toekomst van het land.
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-290-1963-8
Uitgever: Meulenhoff
De schaduw van een geverfde boom
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-269-5613-4
Uitgever: Agathon


Helm
Helm is een verhalenbundel met zes verhalen, waaronder het fantastische verhaal 'Een lange reis naar nergens' dat is ontsproten uit de reïncarnatiegedachte. Helm bevat de volgende verhalen: Helm Speelweide Wuite Een zomeravond Kegelles Een lange reis naar nergens
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-269-5614-2
Uitgever: Agathon
Maitreya
Een bundel met acht verhalen van uiteenlopende aard waarin een positieve levensaanvaarding doorklinkt. Sommige verhalen spelen in de 'Wereld van achter het ademhalen'.
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-236-5500-1
Uitgever: Nijgh & Van Ditmar
Mirakels in Wonderland
Michel is een kleine jongen uit Wonderland die door zijn ouders van huis wordt gezonden om wonderen te leren bij zijn grootmoeder. Hij komt op die reis terecht in het 'Land van de binnenkant' en ontmoet daar het Amerikaanse meisje Lux, die uit haar eigen 20e eeuw is vertrokken op zoek naar de sprookjes van vroeger. Samen trekken zij door het onbekende land, ontmoeten sprekende fabeldieren, worden gevangen gehouden door de oorlogszuchtige Smolgen, een ras van reuzen, en trekken verder op zoek naar Koning Knijs, de heerser over dit Land van de Binnenkant. Zij moeten een wonderlijke sprekende Boom passeren, worden geholpen door de drie Yoga Heren en maken tenslotte de oversteek over de betoverde rivier die door een Veerman wordt bewaakt. Onderweg maken zij nog kennis met andere vreemde volkeren, De Lopers, lange woudmensen, en de Branlieden, een soort dwergen die beiden bedreigd worden door de Smolgen. Ongemerkt leren Lux en Michel hun taak, die zij aanvankelijk zelf niet weten, kennen en groeien zo naar een zekere geestelijke volwassenheid.
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1970
Uitgever: N. Kluwer
Roos van het zand
Roos van het zand (Het Spectrum-uitgave) bevat de volgende verhalen: Het beste dat je gebeuren kon Uit de kronieken van Akastra Soul call Het juiste boek Roos van het zand In 1993 werd het boek opnieuw uitgegeven door Meulenhoff, onder dezelfde titel, maar met een ietwat gewijzigde inhoud. Roos van het zand (Meulenhoff-uitgave) bevat de volgende verhalen: Het beste dat je gebeuren kon Soul call Het juiste boek Diaspora Roos van het zand
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-274-1200-6
Uitgever: Spectrum
Tweesprook
Wim Gijsen & Peter Schaap zijn, zoals ondertussen genoegzaam bekend mag worden verondersteld, dé Nederlandse schrijvers van SF & Fantasy. Tweesprook biedt van beide coryfeeën een voor hun oeuvre representatief en enthousiasmerend kort verhaal. Tweesprook, een onweerstaanbare salto mortale in fantasy-proza van elk van de twee eenzame sterren aan het fantasy-firmament. Tweesprook bevat de volgende korte verhalen: Het beste dat je gebeuren kon - Wim Gijsen Kringen op het Zompersven - Peter Schaap
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-290-4262-1
Uitgever: Meulenhoff

DeirdreKeerkringen
Keerkringen verhaalt over de jeugd en rijping van Deirdre, de door de Godin Chablasz gedreven jonge vrouw die talrijke sucessen en beproevingen moet doorstaan alvorens een dergelijk inzicht in zichzelf te verwerven dat zij ook werkelijk in staat is de wil van de Godin te volvoeren - voor zover die zich laat lezen. Achter de ongenaakbare grens van bergen ligt een rijk van magiërvrouwen die zich tijdens duizenden jaren van afzondering bekwaamd hebben in kwaadaardige krachten. Nu wanen zij de tijd gekomen om de hele wereld weer tot één rijk te verenigen - en alleen Deirdre bezit de gave hen te weerstreven. Zo althans luidt de voorspelling van de Godin, gesproken in een schimmig verleden. Deirdre zelf twijfelt sterk of zij de Gezondene wel is...
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-290-2484-4
Uitgever: Meulenhoff
Bidahinne
Achter de ongenaakbare grens van bergen ligt het rijk van de magiërvrouwen die zich tijdens duizenden jaren van afzondering bekwaamd hebben in kwade krachten. Zij waanden de tijd gekomen om de hele wereld tot één rijk te verenigen - het hunne. Maar daarbij gingen zij arrogant voorbij aan de voorspelling van de Godin, gesproken in een schimmig verleden, dat er iemand zal opstaan die de gave bezit hen te weerstreven. Anders dan haar volgelingen betwijfelt Deirdre zelf sterk of zij de Gezondene wel is. Maar de loop der gebeurtenissen laat steeds minder ruimte voor misverstand: Deirdre is onmiskenbaar aangewezen om de kwade vrouwen te vernietigen en vrede te brengen in haar wereld.
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-290-2364-3
Uitgever: Meulenhoff
Lure
Handelden Keerkringen en Bidahinne over de jeugd en rijping van de door de godin Chablasz gedreven jonge vrouw, die talrijke beproevingen én successen moest doorstaan om een dergelijk inzicht in zichzelf te verwerven dat zij in staat zou zijn om de wil van de Godin te volvoeren; in Lure staat Deirdre gereed om haar taak op de schouders te nemen. Achter de ongenaakbare grens van bergen ligt het rijk van de magiërvrouwen die zich tijdens duizenden jaren van afzondering bekwaamd hebben in kwade krachten. Zij waanden de tijd gekomen om de hele wereld tot één rijk te verenigen - het hunne. Maar daarbij gingen zij arrogant voorbij aan de voorspelling van de Godin, gesproken in een schimmig verleden, dat er iemand zal opstaan die de gave bezit hen te weerstreven. Anders dan haar volgelingen betwijfelt Deirdre zelf sterk of zij de Gezondene wel is. Maar de loop der gebeurtenissen laat steeds minder ruimte voor misverstand: Deirdre is onmiskenbaar aangewezen om de kwade vrouwen te vernietigen en vrede te brengen in haar wereld. In Bidahinne bleek de magisch bedreven Katein van achter de bergen zich te ontwikkelen tot Deirdres duistere tegenpool. Nu wordt de strijd tussen de twee jonge vrouwen, die elk voor zich bovennatuurlijke steun genieten, beslecht...
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-290-2153-5
Uitgever: Meulenhoff

IskanderIskander de dromendief
Met zijn trouwe helper aan zijn zijde zwierf de bloedjonge, wat onbesuisde en hevig romantische magiër, Iskander, genaamd de dromendief, door de uitgestrekte landen van zijn kleurige wereld en maakte zich her en der verdienstelijk met eenvoudig toverwerk. Veel goud leverde het hem niet op, maar zo'n erg goede magiër was hij nu ook weer niet. Toen gaf de schone Vrouwe Merle, hogepriesteres en soldaat van het mysterieuze eiland Vale, hem het karwei van zijn leven - bleek later. Wat een ongecompliceerde dromendiefstal had moeten worden, ontaardde tot ieders verbijstering in een levensgevaarlijk avontuur met droomwezens die ook in de wakende wereld Iskander nog naar het leven staan, en zo hoort het helemaal niet! Het avontuur is zo vreemd en duister dat niemand nog kan bevroeden wie nu de eigenlijke tegenstander is. Hij moet zich ergens op het verre Westelijke continent bevinden, en een angstaanjagend begaafd tovenaar zijn; hele legioenen die plotseling opduiken uit die onbekende helft van de wereld onderwerpen zich aan zijn wil en storten zich extatisch in de dood, zelfs als ze niet bijgestaan worden door bovennatuurlijke krachten. Meer is over hem niet bekend. Zijn naam schijnt te zijn: de Wolf...
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-290-1058-4
Uitgever: Meulenhoff
Het huis van de wolf
Met aan zijn zijde zijn trouwe helper zwerft de jonge, wat onbesuisde en hevig romantische magiër Iskander door de uitgestrekte landen van zijn kleurige planeet, zich her en der verdienstelijk makend met eenvoudig toverwerk. Veel goud levert het niet op, maar zo'n érg goede magiër is hij nu ook weer niet. Dan geeft de schone Vrouwe Merle, hogepriesteres en soldaat van het mysterieuze eiland Vale, hem het karwei van zijn leven - blijkt later. Wat een ongecompliceerde dromendiefstal moet worden, ontaardt tot ieders verbijstering in een levensgevaarlijk avontuur met droomwezens die ook in de wakende wereld Iskander naar het leven staan, een avontuur wel zó duister dat niemand nog kan bevroeden wie de naar het schijnt almachtige tegenstander is. Hij moet zich ergens op het verre Westelijke continent bevinden, en hele legioenen onderwerpen zich aan zijn wil en storten zich in de dood, maar meer is over hem niet bekend. Zijn naam schijnt te zijn: de Wolf... De eerste grote slag liep voor de Wolf nog op een nederlaag uit, terwijl toch uit alles blijkt dat zijn macht welhaast onbeperkt moet zijn. Spéélt hij soms alleen met Iskander? Na enkele kleine schermutselingen-op-afstand lijkt het daar wel op... Staat Iskander nu alsnog een noodlottige ontmoeting te wachten?
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-290-2051-2
Uitgever: Meulenhoff

MerisseEen kring van stenen
In Een kring van stenen maken we kennis met Merisse, een jonge vrouw die bereid is de grenzen van het betamelijke te overschrijden om haar dwangmatige behoefte aan een avontuurlijk leven werkelijkheid te doen worden. Derhalve grijpt deze eigenzinnige vrouw in wording de komst van de beruchte baron Peon naar het eiland van haar jeugd aan om zich gewillig te laten ontvoeren en zodoende de wurgende beklemming van haar alledaagse bestaan te ontvluchten. Dit tot grote voldoening van de snode baron, die vanaf dat ogenblik meedogenloos druk kan uitoefenen op de achtergebleven moeder, een gezaghebbend aristocrate. In Poseidia, een tot ondergang gedoemde wereld, naar het schijnt - naar de roep van de profeten ter plekke luistert niemand - stort Merisse zich in het volle leven. Haar geluk lijkt verzekerd, tot de ene valse noot na de andere in haar bestaan doorklinkt. Bijvoorbeeld: welke rol is haar toebedeeld in het politieke spel dat de baron zo behendig speelt? En wat beoogt zijn rechterhand, een heuse Khand, een ras dat als geen ander minderwaardigheidsgevoelens kent? En, vooral, is het waar dat de baron van zins is de Grote Kristallen van Poseidia voor onhaalbare doeleinden aan te wenden?
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-290-4163-3
Uitgever: Meulenhoff
Het Groene Eiland
In Een kring van stenen maakten we kennis met de eigenzinnige aristrocratendochter Merisse en haar tegenspeler, de beruchte baron Peon. Door het lot onverbrekelijk met elkaar verbonden, waren deze hoofdrolspelers getuige van de teloorgang van het legendarische Poseidia, toen de baron de Grote Kristallen voor onhaalbare doeleinden aanwendde. Het Groene Eiland opent als de contouren van de gevolgen van deze rampzalige daad zich beginnen af te tekenen. Haar geest voelde leeg en verdoofd aan, een schervenveld van losse, ver uiteenliggende gedachten waaruit met tussenpozen telkens een overbelicht beeld naar voren sprong: dat van Yandrapura, het eiland van haar jeugd, waar de K'tauri en de Hinnaraut nu stierven in hun geliefde wouden, waar de mensen die ze had gekend en die waren achtergebleven omdat ze in een dergelijke ramp niet hadden kunnen geloven nu verdronken waren, bedolven onder zee en aarde, onder het puin van hun instortende huizen. Overleven is nu het sleutelwoord voor het kleine gezelschap waartoe Merisse behoort. Onder leiding van de Khand Mellahuin, de voormalige rechterhand van de baron, vertrekt de wanhopige groep met een Virana, een vliegend schip, en zet koers naar de plek die hun een nieuwe toekomst dient te bieden, het mythische Groene Eiland, waarvan het nog maar de vraag is of het ook werkelijk bestaat en zo ja, hoe zullen de bewoners op hun komst reageren?
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-290-4208-7
Uitgever: Meulenhoff
De ceders van Urtan
Dit is het laatste deel van Merisse, een driedelig epos waarin de persoon van de gelijknamige, eigenzinnige aristocratendochter centraal staat. In het eerste deel maakten we met haar kennis, en met haar tegenspeler, de beruchte baron Peon. Door het noodlot onverbrekelijk met elkaar verbonden, waren ze getuige van de ondergang van het legendarische Poseidia. Het tweede deel werd besloten met een mystieke, voor Merisse louterende ervaring. Nu, als dit boek opent, bevinden alle hoofdrolspelers zich aan boord van het schip Achnart, op zoek naar een vredevol bestaan. Tot dusver verloopt alles voorspoedig - maar de wereld van Merisse, Mahavir en de ook aan boord aanwezige baron Peon, is een bijzondere wereld die dus aan bijzondere wetten gehoorzaamt. Dat ervaart ook Merisse, die met vallen en opstaan haar kindertijd en adolescentie is doorgekomen. De wijde wereld ligt weliswaar voor haar open, maar het is een gevaarlijke en ook spannende wereld waarin ze zichzelf zal gaan vinden en - naar wij haar van harte gunnen - misschien ook die ander...
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-290-4282-6
Uitgever: Meulenhoff

RissanDe eersten van Rissan
De eersten van Rissan is een meeslepend, kalm verteld avontuur op een vreemde wereld die in het grijze verleden door mensen is gekoloniseerd - en misschien niet alleen door mensen... De beschaving is er verdeeld over een klein aantal onafhankelijke, elkaar negerende staatjes en een nomadenvolk. Het is een wereld waar nooit veel gebeurt, totdat er op een dag een groepje historici en sociologen van de Oude Aarde arriveert om in het geheim onderzoek te doen in de verschillende gemeenschappen van deze kolonie, die zich welbewust volkomen geïsoleerd hebben ontwikkeld en waar de herinnering aan de moederplaneet al bijna een mythe is geworden. De resterende technologie is er verworden tot een haperende magie, maar de bewoners van het land Lhissey besteden veel aandacht aan het spirituele. Wat schuilt er bij voorbeeld achter het beoefenen van de Stilte...? Via de persoon van de jongen Hirdan, die toevallig in contact komt met een van de zwervende Aardse onderzoekers, en die de raadsels van zijn planeet met de ogen van een buitenstaander leert zien, beschrijft Gijsen de voorbeschikt lijkende ontwikkeling van de jongen die zijn wereld ontdekt, en gedwongen wordt hem grootscheeps, dramatisch te veranderen...
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-290-1143-2
Uitgever: Meulenhoff
De koningen van weleer
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-290-1015-0
Uitgever: Meulenhoff

Non-FictieOver dood en hiernamaals
Over dood en hiernamaals bevat dialogen met vertegenwoordigers van de Antroposofie, het Boeddhisme, het Hindoeïsme, het Humanistische Verbond, de Islam, Jehovah's Getuige, de Jezus Beweging, het Jodendom, de Protestants Christelijke kerk, de Rooms-Katholieke Kerk, de Rozekruisres, de Soefi-Beweging, en het Theologisch Genootschap.
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-202-4818-9
Uitgever: Ankh-Hermes
Over leven na de dood
Dit boek geeft een zevental dialogen met mensen die zelf ervaringen met het generzijds hebben. Het zijn helderzienden, spiritisten en mystici, die door hun gaven vertrouwd zijn met die andere wereld. Wat zij te vertellen hebben is in hoge mate interessant. Het is Wim Gijsen ook wel toevertrouwd om ze uit hun tent te lokken, waardoor ze diep op deze materie in gaan. U vindt verslagen van: W.H. Gmelig Meyling, Maria van Dullemen, J. Rijks (Saswitha), iemand uit de kring der Verbondenen, spiritist Van Broekhuizen, mevrouw N. van Vugt en Gijsbert van der Zeeuw.
Schrijver: Wim Gijsen
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-202-5449-9
Uitgever: Ankh-Hermes