Boekenplank:
Kies

Boeken van W.J. Maryson

Meer over W.J. Maryson

Genre: Fantasy / SF

Pseudoniem (van): Wim Stolk

Geboren: 1950 / Overleden: 2011


Overzicht

  • Het lied van de onsterfelijke

Meestermagiër

  1. Het eerste zwaard: Sperling
  2. Het tweede zwaard: Emaendor
  3. Het derde zwaard: Vloch
  4. Het vierde zwaard: Fiander
  5. Het vijfde zwaard: Rastoth
  6. Het boek van kennis

Onmagiër

  1. De torens van Romander
  2. De kloven van Lan-Gyt
  3. De heer van de diepten

gedetailleerd overzicht

OverzichtHet lied van de onsterfelijke
Onder aanvoering van de wrede eerste seigneur Karwing en met hun bijl van genade voeren de quisitoren van de Kerk van de ware Maker een schrikbewind over Nedia. Dan ontdekken de geheimzinnige observatoren in een verre uithoek van het Rijk van Tath de femaal. Zij lijkt voorbestemd om met haar vermogen, dat de Kunst wordt genoemd, een eind te maken aan de bloedige tyrannie van Karwing.
De quisitoren maken jacht op de femaal, die met haar familie naar Stor, de vrijplaats hoog in de bergen, probeert te ontkomen. Maar de komst van de femaal heeft nog meer losgemaakt, waardoor alle machtsverhoudingen op Nedia op scherp komen te staan. Er ontstaat een wedloop op een groot geheim, dat is verborgen in een lied: Het Lied van de Onsterfelijke.
Ten tijde van de dood van W.J. Maryson (Wim Stolk) was het vervolg op Het lied van de onsterfelijke met de titel Het pad van onthechting, reeds in een vergevorderd stadium. Hij heeft het echter niet kunnen afmaken en het boek is nooit verschenen.
Schrijver: W.J. Maryson
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 978-90-896-8092-1
Uitgever: Mynx

MeestermagiërHet eerste zwaard: Sperling
Om het onnoembare kwaad dat de wereld Aiden bedreigt te keren, begint een reisgezelschap van negen gezellen onder aanvoering van de jonge Jyll, van wie wordt gefluisterd dat hij de Ene, de Erfgenaam is, aan een gevaarvolle queeste, een speurtocht naar de Vijf Aartszwaarden en het Boek van Kennis.
In deze roman maak je kennis met de hoofdpersoon Jyll, een jongen die een rustig leventje leidt bij de nomaden van de Candras. Aan dit rimpelloos bestaan komt abrupt een eind als de stamverteller hem onverwacht aanwijst als aanvoerder van een reisgezelschap dat moet voorkomen dat de wereld van Jyll ten onder gaat aan het kwaad van de geheimzinnige Orc'h Osomrach, zijn zoon Yrroth en hun schare angstaanjagende dienaren.
Het geval is dat Jyll en zijn acht gezellen beginnen aan een lange reis, met als doel het aanstormende kwaad te keren, een zoektocht naar de Vijf Aartszwaarden, waarvan Sperling het eerste is...
Schrijver: W.J. Maryson
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-290-5866-8
Uitgever: Meulenhoff
Het tweede zwaard: Emaendor
Om het onnoembare kwaad dat de wereld Aiden bedreigt te keren, begint een reisgezelschap van negen gezellen onder aanvoering van de jonge Jyll, van wie wordt gefluisterd dat hij de Ene, de Erfgenaam is, aan een gevaarvolle queeste, een speurtocht naar de Vijf Aartszwaarden en het Boek van Kennis.
Onder benauwende omstandigheden moet de brave Jyll, nu bijgestaan door de tovenares Iantha, in versneld tempo zijn ontluikende magische kracht ontwikkelen om het tweede magische zwaard, Emaendor, te kunnen bemachtigen.
Haast is geboden, de tijd dringt. Immers, Yrroth, de Zwarte Heer die zich inmiddels heeft verzekerd van de hulp van de afschuwelijke vrouwelijke magiër Kartha, manifesteert zich als een levensgevaarlijke dreiging die via zijn duistere kracht openlijk naar wereldheerschappij streeft. Als aanzet daartoe maken zijn legers zich op voor de aanval op de steden Wons en Masilis.
Schrijver: W.J. Maryson
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-290-5865-X
Uitgever: Meulenhoff
Het derde zwaard: Vloch
Om het onnoembare kwaad dat de wereld Aiden bedreigt te keren, begint een reisgezelschap van negen gezellen onder aanvoering van de jonge Jyll, van wie wordt gefluisterd dat hij de Ene, de Erfgenaam is, aan een gevaarvolle queeste, een speurtocht naar de Vijf Aartszwaarden en het Boek van Kennis.
Na een droomreis naar de Kille Noordlanden besluit D'Anjal, die ooit Jyll heette, op aanwijzing van het Orakel Alde Wynthe zijn reisgezelschap van Negen op te splitsen in twee groepen. De omstandigheden laten hem geen keuze. De in stervensnood verkerende Reuzen hebben dringend hulp nodig en de Alvii moeten worden gewaarschuwd.
Tegelijk maken meestermagiërs, Heren van het Spoor en vertegenwoordigers van de aartsvolken zich op voor het Convent van Bregaua, waar besloten zal worden hoe de opmars van Yrroth, de Zwarte Heer, met gezamenlijke inspanning tot staan kan worden gebracht. Voor de laatste honderdentien overlevende reuzen breken al gauw spannende tijden aan. Opmerkelijk is dat één van hen onwetend is van het feit dat zijn reuzenzwaard Vlug ooit een andere naam kende...
Schrijver: W.J. Maryson
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-290-5874-9
Uitgever: Meulenhoff
Het vierde zwaard: Fiander
Om het onnoembare kwaad dat de wereld Aiden bedreigt te keren, begint een reisgezelschap van negen gezellen onder aanvoering van de jonge Jyll, van wie wordt gefluisterd dat hij de Ene, de Erfgenaam is, aan een gevaarvolle queeste, een speurtocht naar de Vijf Aartszwaarden en het Boek van Kennis.
De gebeurtenissen raken in een stroomversnelling. Tot ontsteltenis van alle betrokkenen wordt het elfenzwaard Fiander plotseling ontvreemd. Gevreesd wordt dat het in handen is gevallen van de Zwarte Heer, Yrroth.
Goede raad is duur. Intussen ontdekt D'Anjal - voorheen Jyll geheten - tijdens een van zijn droomreizen van wat, en vooral van wie, hij de Erfgenaam is. Tevens moet hij opnieuw met magische middelen strijd leveren tegen de zo gevreesde Kartha.
Maar er gebeurt meer. Zo worden tijdens het Convent van Bregaua afspraken gemaakt die moeten leiden tot een gezamenlijke aanval van alle goedwillenden op de legers van de Zwarte Heer, en doemen er mysterieuze wezens uit een ver verleden op...
Schrijver: W.J. Maryson
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-290-5951-6
Uitgever: Meulenhoff
Het vijfde zwaard: Rastoth
Om het onnoembare kwaad dat de wereld Aiden bedreigt te keren, begint een reisgezelschap van negen gezellen onder aanvoering van de jonge Jyll, van wie wordt gefluisterd dat hij de Ene, de Erfgenaam is, aan een gevaarvolle queeste, een speurtocht naar de Vijf Aartszwaarden en het Boek van Kennis.
Nog even en Jyll - die inmiddels een naamsverandering heeft ondergaan en nu D'Anjal heet - zal oog in oog staan met zijn aartsvijand, de Zwarte Heer, Yrroth, die langzaam maar zeker terrein wint.
Zo omsingelen Yrroths afschuwelijke horden de stad Bregaua. De brandschattende woestelingen, tienduizenden Orc'hs, maar ook Kobolden, Soalvii en de vreselijke zwarte Dvargen, slaan buiten schootsbereik van de stadsmuren hun kamp op en verstoren zo het Convent van Bregaua.
Hoewel de grote magiër Rymlen waarschuwt voor zelfoverschatting, besluit D'Anjal in zijn eentje een tegenoffensief in te zetten. Op de rug van de machtige gulden draak Raygereio, vliegt hij de horden van Yrroth tegemoet. Zijn onbesuisde daad brengt hem in grote moeilijkheden, en het is maar de vraag of hij ooit zelfs maar in de buurt zal komen van het vijfde legendarische Aartszwaard.... Rastoth.
Schrijver: W.J. Maryson
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-290-6589-3
Uitgever: Meulenhoff


Het boek van kennis
Om het onnoembare kwaad dat de wereld Aiden bedreigt te keren, begint een reisgezelschap van negen gezellen onder aanvoering van de jonge Jyll, van wie wordt gefluisterd dat hij de Ene, de Erfgenaam is, aan een gevaarvolle queeste, een speurtocht naar de Vijf Aartszwaarden en het Boek van Kennis.
De hele wereld verkeert in chaos. Weliswaar ziet Jyll, die nu al enige tijd als D'Anjal door het leven gaat, zijn krachten toenemen, maar dat geldt ook voor zijn tegenstrever, de Zwarte Heer Yrroth, die evengoed de grenzen van zijn macht verlegt, en wel tot ontzagwekkende omvang en vermogen. Zijn afschuwelijke horden zijn overal.
Gestaag kruipen de tentakels van zijn zwarte almacht voort en dreigen alle betrokkenen en volkeren in een verstikkende wurggreep te nemen, tenzij... Tenzij D'Anjal er tijdig in slaagt het mytische Boek van Kennis, bron van alle kennis, macht en magie, kortom, het symbool van het leven zelf, te vinden.
Wat hij nog niet weet is dat hij - de wrede valstrik die de vileine Kartha voor hem opzet is daarbij vergeleken kinderspel - regelrecht afstevent op een confrontatie die zijn moed en vindingrijkheid tot het uiterste zal beproeven. Zal D'Anjal, de machtigste meestermagiër aller tijden, het pleit in zijn voordeel kunnen beslechten? Of zal hij het onderspit delven... oplossen in de nevelen van tijd en ruimte?
Schrijver: W.J. Maryson
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-290-6991-0
Uitgever: Meulenhoff

OnmagiërDe torens van Romander
Op het tovenaarseiland Loh wordt voor het eerst sinds eeuwen een toverloze geboren, iemand die over geen enkel magisch talent beschikt: een onmagiër. De knaap, Lethe Welmszoon, wordt van de school voor magie gestuurd en dreigt een verstotene te worden.
Dan ontdekt Matei, een van de zeven machtigste magiërs van het keizerrijk Romander - die de Hoogmysters genoemd worden - een kwade macht die het voortbestaan van de eilanden van het keizerrijk in gevaar brengt. Tegen deze dreiging, de komst van de kleurloze magie, is geen enkele magiër in Romander, hoe machtig ook, bestand.
Terwijl de kleurloze magie verder oprukt, beseft Matei dat Lethe weliswaar niet over magische vermogens beschikt, maar dat hij daardoor wel eens over andere talenten zou kunnen beschikken die van grote betekenis zijn voor het voortbestaan van het tovenaarseiland en het rijk. Dit is het begin van een wanhopige queeste naar de oorsprong van de kleurloze magie.
Schrijver: W.J. Maryson
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-225-3151-1
Uitgever: Uitgeverij M
De kloven van Lan-Gyt
Op het tovenaarseiland Loh is voor het eerst sinds eeuwen iemand geboren zonder enige aanleg voor magie: een onmagiër. De knaap, Lethe, blijkt een onmisbaar talent te hebben bij het bestrijden van het gevaar dat het keizerrijk bedreigt: de kleurloze magie.
Samen met een aantal reisgenoten, waaronder Matei, een van de machtigste magiërs van het keizerrijk Romander, begint Lethe een wanhopige queeste naar de oorsprong van de kleurloze magie.
Terwijl Lethe probeert de Inscripties van de mysterieuze tovernaar Randoel te ontcijferen, smeden vijanden in paleis Kryst Valaere een onzalig verbond: zowel onder de solitairen als de Hoogmysters bevindt zich een verrader!
De gebeurtenissen raken in een stroomversnelling als Lethe op het eiland Lan-Gyt een geheimzinnige magiër ontmoet en in de mysterieuze Kloven eindelijk de ware aard van zijn magie ontdekt.
Schrijver: W.J. Maryson
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-225-3402-2
Uitgever: Uitgeverij M
De heer van de diepten
Op het tovenaarseiland Loh is voor het eerst sinds eeuwen iemand geboren zonder enige aanleg voor magie: een onmagiër. Dit maakt van hem een uitgestotene op Loh, maar Matei, een machtig magiër, beseft Lethes waarde bij het bestrijden van de kleurloze magie, die het voortbestaan van het keizerrijk bedreigt.
Samen met een aantal reisgenoten, waaronder de magiërs Matei en Lanfereit, begint Lethe aan een wanhopige queeste om de kleurloze magie te bestrijden.
Op het eiland Lan-Gyt heeft Lethe in de mysterieuze Kloven van het eiland Lan-Gyt eindelijk de ware aard van zijn onmagie ontdekt. De dreiging van kleurloze magie lijkt voorbij, maar plotseling valt de Duistere van de Nachtzee het Rijk aan en ontmoet Lethe zijn noodlot op een manier die zelfs hij voor onmogelijk had gehouden. Alleen zijn flinterdunne band met tovenaarsleerlinge Pit biedt nog enige hoop voor zijn eigen toekomst en die van het Rijk.
Schrijver: W.J. Maryson
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-225-3739-0
Uitgever: Uitgeverij M

Gerelateerde schrijvers