Boekenplank:
Kies

Boeken van Bob Shaw

Meer over Bob Shaw

Genre: Fantasy / SF

Geboren: 1931 / Overleden: 1996

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk


Overzicht

  • Avernus - A wreath of stars
  • De Ceresdreiging - The Ceres solution
  • De kinderen van Medusa - Medusa's children
  • Het dubbelbestaan van John Breton - The two-timers
  • Het stalen paradijs - Orbitsville
  • Nachtwandeling - Night walk

gedetailleerd overzicht

OverzichtAvernus
Gilbert Snook heeft zichzelf altijd beschouwd als het menselijk equivalent van een neutrino: reizend door het leven zonder iets of iemand te beïnvloeden, noch door iets of iemand beïnvloed te worden. Thorntons Planeet is een antineutrino-wereld, slechts per ongeluk ontdekt, en reizend op een koers die door de Aarde leidt. Uiteindelijk gebeurde er niets slechts. Een paar jaar later onderwijst Snook Engels aan diamantmijnwerkers in een kleine, corrupte Afrikaanse republiek. Dan hoort hij geruchten van mijnwerkers die geesten zien. Er blijkt zich een antineutrino-planeet in de Aarde te bevinden, waarvan de baan verstoord is door het passeren van Thornton's planeet...
Schrijver: Bob Shaw
Oorspronkelijke titel: A wreath of stars
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-290-1524-1
Uitgever: Meulenhoff
De Ceresdreiging
De Ceresdreiging is het verhaal over twee heel verschillende beschavingen die met elkaar in botsing komen: de een op Aarde op de drempel van de 21ste eeuw - overbevolkt, dolgedraaid en hard op weg naar nucleaire zelfvernietiging; de ander op de ver weggelegen wereld Mollan, waarvan de bewoners een zeer hoge ouderdom bereiken en over bijzondere gaven beschikken als teleportatie. De bewoners van Mollan volgen een politiek van strikte afzondering om hun koele, introspectieve maatschappij te behouden, maar de beide culturen zijn bestemd om elkaar diepgaand te beïnvloeden... Shaw beschrijft zijn beelden door de ogen van gewone mensen. Aan de ene kant Denny Hargate, een verbitterd man, veroordeeld tot de rolstoel, maar met een ontembare moed. Aan de andere kant Gretana ty Iltha, spionne op Aarde, die ervan droomt terug te keren in de hoge kringen van haar maatschappij. Maar dat loopt allemaal heel anders...
Schrijver: Bob Shaw
Oorspronkelijke titel: The Ceres solution
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-6120-295-7
Uitgever: Elmar
De kinderen van Medusa
De clan woont in een vreemde onderzeewereld, temidden van een wirwar van netten en metalen objecten, verankerd aan de wortels van een reuzenplant. Dit is hun thuis en daarbuiten loeren de gevaren van de onpeilbare diepten - in het bijzonder de vraatzuchtige en tentakelrijke Horra. Hun doden worden prijsgegeven aan de diepten waar de mysterieuze god Ka heerst. Maar geleidelijk begint hun thuiswereld te veranderen. Een nieuwe golfstroom wordt met de dag sterker en voert alles met zich mee in de diepte naar het rijk van Ka...
Schrijver: Bob Shaw
Oorspronkelijke titel: Medusa's children
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-6120-201-9
Uitgever: Elmar
Het dubbelbestaan van John Breton
Een kwestie van leven of dood voor John Breton... Wie is die man tegenover hem? Zijn dubbelganger? Zijn spiegelbeeld? Of... is hij 't zelf? Het begint allemaal heel gewoon: een bevriend echtpaar, voor een gezellig etentje, in het huis van John Breton en zijn vrouw Kate. Dan gaat de telefoon. En de mannenstem aan de andere kant van de lijn zegt: 'Je hebt negen jaar met mijn vrouw samengeleefd, ik kom haar terughalen.' En even later staat de andere man voor hem - en verbijsterd staart John Breton in zijn eigen gezicht!
Schrijver: Bob Shaw
Oorspronkelijke titel: The two-timers
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-283-0313-8
Uitgever: Born
Het stalen paradijs
Om de gruwelijke wraak van de Presidente van Stervlucht Huis te ontlopen, vlucht kapitein Vance Garamound in een gestolen tachynschip naar Pengelly's Ster. Een bemanningslid ontdekt daar een onvoorstelbaar groot ding, met een doorsnee van 300 miljoen kilometer! Ze landen erop, totaal onvoorbereid op wat ze binnen vinden - onder een blauwe hemel strekt een onpeilbaar, huiveringwekkend weids landschap zich uit, een zingende, diepgouden verlatenheid, majestueus voortrollend tot in het oneindige. Hier is plaats voor alle naar ruimte snakkende mensen op Aarde! Maar naarmate ze dieper en dieper in die onvoorstelbare uitgestrektheid doordringen, wordt Vance steeds ongeruster. Hoe is deze onmetelijke wereld eigenlijk gebouwd? Door wat voor wezens? En vooral, met welk doel?
Schrijver: Bob Shaw
Oorspronkelijke titel: Orbitsville
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-6317-881-6
Uitgever: Gradivus


Nachtwandeling
Diep in het brein van de Aardse agent Sam Tallon liggen de coördinaten begraven van een Poort, een geheimzinnig gat in de ruimte dat toegang geeft tot de fluisterende velden van een heelal waar de wetten van ruimte en tijd niet gelden... In een poging hem dit felbegeerde geheim te ontfutselen, wordt Tallon op de planeet Emm Luther gevangengenomen. Zijn ogen worden uitgebrand, en blind en hulpeloos wordt hij weggevoerd naar het Paviljoen; een duistere, spookachtige, door stinkende moerassen omgeven gevangenis waaruit nog nooit iemand is ontsnapt. De nacht lijkt voor hem gevallen... Maar hij móet met zijn onschatbare informatie de Aarde bereiken, en de tijd dringt! Gedreven door dit besef ontwikkelt hij een volkomen nieuwe, wonderlijke manier van zien. Hij waagt zich het moeras in...
Schrijver: Bob Shaw
Oorspronkelijke titel: Night walk
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 90-6317-711-9
Uitgever: Gradivus

Gerelateerde schrijvers