Boekenplank:
Kies
 • Home
 • S
 • Anne Rivers Siddons

Boeken van Anne Rivers Siddons

Meer over Anne Rivers Siddons

Genre: Roman

Geboren: 1936 / Overleden: 2019

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

 • Breuklijnen - Fault lines
 • Het hart van het eiland - Up island
 • Het strandhuis - Islands
 • Het wilde land - Low country
 • Huis der verloren dromen - Peachtree Road
 • Koningseik - King's oak
 • Op zand gebouwd - Outer banks
 • Vuurvlinder - Nora, Nora
 • Wonderjaren - Downtown
 • Zoetwater kreek - Sweetwater creek
 • Zomerkolonie - Colony

gedetailleerd overzicht

OverzichtBreuklijnen
Merritt Fowler heeft een groot deel van haar leven de zorg voor haar jongere, mooie en wispelturige zuster Laura op zich genomen. Als Laura na een hooglopende ruzie plotseling uit Merritts leven verdwijnt, wordt Merritt de steun en toeverlaat van haar man, de arts Pom, en van haar kwetsbare, zestien jaar oude dochter Glynn. Daarnaast wijdt ze haar zorg aan Poms moeder, die lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Na een conflict met Pom verlaat Glynn het ouderlijk huis en zoekt heil bij haar tante Laura, een actrice die moet toezien hoe haar aanvankelijk veelbelovende Hollywoodcarrière dreigt stuk te lopen. Merritt reist Glynn achterna en besluit in Californië te blijven om de breuk tussen haar, Laura en Glynn te helen. Aan de westkust van de Verenigde Staten vinden de drie vrouwen rust in een huis dat ligt in een gebied waar voortdurend het gevaar van een aardbeving sluimert. Daar in de bergen van Santa Cruz, buiten San Francisco, gaat elk van hen bij zichzelf te rade, om een verandering te ondergaan die van beslissende invloed op hun levens zal zijn.
Schrijver: Anne Rivers Siddons
Oorspronkelijke titel: Fault lines
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-274-5173-7
Uitgever: Spectrum
Het hart van het eiland
Alles wat Molly Redwine liefheeft, ontglipt haar. Haar man gaat er met een jonge vrouw vandoor, waarna hun twintigjarige huwelijk opeens niets meer waard lijkt. Haar moeder overlijdt plotseling en haar familie valt uiteen. Totaal ontredderd vertrekt Molly naar vrienden die op een eiland wonen om er op adem te komen en weer wat grip op haar leven te krijgen. Het verblijf op het prachtige eiland doet haar goed - zo goed, dat ze besluit na het seizoen niet met de toeristen te vertrekken, maar voorlopig in een huisje aan een afgelegen meer te blijven. Tijdens de lange, strenge winter waarin het eiland volledig van de buitenwereld is afgesloten, komt ze tot rust. Tegelijkertijd gaat ze steeds meer betekenen voor de mensen om zich heen: voor een verbitterde oude vrouw en haar doodzieke zoon en, verrassend genoeg, voor een zwanenpaar. Beetje bij beetje weet Molly een nieuw en zinvol bestaan op te bouwen - rijker dan ze ooit voor mogelijk had gehouden.
Schrijver: Anne Rivers Siddons
Oorspronkelijke titel: Up island
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-274-6336-0
Uitgever: Spectrum
Het strandhuis
Anny Butler heeft altijd voor anderen gezorgd maar heeft nooit een eigen familie gehad. Dat verandert als ze trouwt met de vijftien jaar oudere Lewis Aiken. Bij hem en bij zijn onafscheidelijke jeugdvrienden vindt ze haar familie. Vanaf het moment dat ze deze hechte groep mensen ontmoet, in het prachtige oude strandhuis op Sullivan’s Island, weet Anny dat ze haar thuis gevonden heeft. Gouden jaren breken aan met onvergetelijke dagen in het huis in de duinen. Zon, zee, vriendschap, eindeloze gesprekken, humor, ernst en verbondenheid; Anny laaft zich eraan. Maar dan vinden er vreselijke gebeurtenissen plaats – een orkaan, een brand, sterfgevallen – en dreigt de groep uit elkaar te vallen. Camilla Curry, die altijd het middelpunt is geweest, probeert uit alle macht het oude familiegevoel te bewaren. Anny geeft zich over aan de goede zorgen van Camilla en voelt zich geliefd en gesteund, totdat Anny moet ondervinden dat niet alles is wat het lijkt en dat liefde soms een vreselijke tol kan eisen.
Schrijver: Anne Rivers Siddons
Oorspronkelijke titel: Islands
Eerste uitgave: 2004
ISBN/EAN: 90-269-8394-8
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Het wilde land
Caroline Venable heeft alles wat een goede afkomst met zich meebrengt: geld, prestige en een schitterend landhuis. Ze is getrouwd met Clay, die enorme bouwprojecten ontwikkelt. Toch is ze niet echt gelukkig. Ze zoekt rust op het eiland dat haar grootvader haar heeft nagelaten, een plek van adembenemende schoonheid, waar een kudde wilde paarden zwerft. Caro is altijd al betoverd geweest door hun vrijheid en kracht. Haar wereld stort dan ook in wanneer ze hoort dat haar echtgenoot óf het eiland moet ontwikkelen óf failliet zal gaan. Caro moet de confrontatie aangaan en besluiten wat voor haar het belangrijkst is. Al vechtend om haar eiland te behouden, ontdekt ze een innerlijke kracht die haar met nieuwe ogen naar haar leven, haar huwelijk en uiteindelijk zichzelf laat kijken.
Schrijver: Anne Rivers Siddons
Oorspronkelijke titel: Low country
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-461-6201-X
Uitgever: Zwarte Beertjes
Huis der verloren dromen
Lucy Bondurant is halsstarrig, excentriek en onafhankelijk. Hoewel ze van adembenemende schoonheid is, zal ze nooit de keurige jongedame worden op wie haar moeder en haar welgestelde vriendenkring trots kunnen zijn. Haar oudere neef Shepp dreigt in de ogen van zijn ouders een mislukkeling te worden: hij is verlegen en te onopvallend om de in zaken geslaagde gentleman te worden die hij aan zijn stand verplicht is. Het tweetal groeit op onder hetzelfde welgestelde dak. Vooral Lucy rebelleert tegen de bekrompen en bevoorrechtte aristocratie waarvan zij ongewild deel uitmaakt en die zij, door haar seksuele escapades, keer op keer te schande maakt. Ze sleept Shepp mee de ondergang in.
Schrijver: Anne Rivers Siddons
Oorspronkelijke titel: Peachtree Road
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-274-6558-4
Uitgever: Spectrum


Koningseik
Na een rampzalig huwelijk probeert Diana "Andy" Calhoun met haar dochtertje een nieuw bestaan op te bouwen im Pemberton, een kleine stad in het diepe zuiden van Amerika. Het is een aristocratische, zeer besloten gemeenschap, die begrensd wordt door oeroude, uitgestrekte wouden waar geheime rituelen en spookachtige mythen in fel contrast staan met het dodelijk saaie leven van alledag. Andy weet zich zoveel mogelijk aan het gezelschapsleven te onttrekken, maar is niet opgewassen tegen de mysterieuze aantrekkingskracht van Tom Dabney, een in afzondering levende persoonlijkheid die zijn erfdeel heeft opgegeven om zich geheel aan de poëzie en aan zijn geliefde bossen te wijden. Dan doet zich een incident voor waarbij de nabijgelegen kernwapenfabriek betrokken zou zijn - een voorval dat een duistere kant van Tom's karakter onthult en Andy dodelijke angst aanjaagt...
Schrijver: Anne Rivers Siddons
Oorspronkelijke titel: King's oak
Eerste uitgave: 1990
ISBN/EAN: 90-274-3096-9
Uitgever: Spectrum
Op zand gebouwd
Kate Abrams is een succesvol interieurontwerpster in New York. Heel bewust heeft ze alle banden met haar verleden verbroken, die innig gelukkige en zorgeloze jaren waarin zij en haar drie collegevriendinnen de hemel op aarde bezaten, waar de toekomst als een stralend paradijs voor hen open lag. Maar bij Kate heeft de harde werkelijkheid toegeslagen en diepe sporen nagelaten. Ze durft niet terug maar ook niet vooruit te kijken. Ze zit hopeloos in zichzelf opgesloten. Toch acht ze de tijd gekomen om de balans van haar leven op te maken en accepteert ze de uitnodiging voor een reünie met haar vriendinnen van toen met wie ze lief en leed heeft gedeeld. Heeft hun vriendschap al die jaren overleefd, ook al ziet hun leven er heel anders uit dan ze zich toen voorgesteld hadden? Nog eenmaal proberen ze met hun vieren de gelukkige herinneringen te laten herleven, maar hun schijnbare vrolijkheid kan op den duur hun innerlijke verscheurdheid niet verbergen. Hun samenzijn leidt dan ook onvermijdelijk tot een tragische confrontatie die hen tot de rand van de afgrond dreigt te brengen...
Schrijver: Anne Rivers Siddons
Oorspronkelijke titel: Outer banks
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-274-3097-7
Uitgever: Spectrum
Vuurvlinder
Peyton McKenzie, een jong meisje op de drempel naar volwassenheid, woont in een rijke, maar bekrompen, kleinsteedse gemeenschap in het zuiden van de Verenigde Staten. In het sombere huis dat het stempel draagt van de dood van haar moeder en haar oudere broer, woont ze alleen met haar koele, zwijgzame vader. Zowel hij als Peyton worden wakker geschud uit hun apathie met de komst van hun nichtje Nora, die met haar felle, opstandige karakter en emotionele betrokkenheid een waarheid aan het licht brengt die grote gevolgen heeft.
Schrijver: Anne Rivers Siddons
Oorspronkelijke titel: Nora, Nora
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-274-7239-4
Uitgever: Spectrum
Wonderjaren
Atlanta, 1966. Smokey O'Donnell is een jonge intelligente vrouw, die van het Amerikaanse platteland naar de stad is getrokken, die op dat moment hét centrum is van vernieuwing en bruist van activiteit. Als een van de eerste steden in Amerika geeft Atlanta een eigen tijdschrift uit, Downtown. Matthew Comfort, de flamboyante en charismatischeuitgever van het blad, nodigt Smokey uit voor hem te komen werken en helpt haar carrière vooruit. De mannen die Smokey via haar werk leert kennen, krijgen een belangrijke rol in haar leven. Allereerst is er Brad Hunt, die stamt uit een aristocratische familie. Hij is charmant, degelijk, en de partij waar Smokey's familie van droomt. Dan volgt Lucas Baird, een rebelse, briljante fotograaf. En ten slotte is er John Howard, een raadselachtige, zwarte advocaat. De keuze waar Smokey voor komt te staan en de beslissingen die ze uiteindelijk neemt, vormen de basis van een meeslepend verhaal, in een tijd waarin traditionele waarden ter discussie werden gesteld en alles mogelijk leek.
Schrijver: Anne Rivers Siddons
Oorspronkelijke titel: Downtown
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-274-4407-2
Uitgever: Spectrum
Zoetwater kreek
Emily Parmenter is twaalf jaar en weet wat alleen-zijn is. Haar moeder is verdwenen, haar oudere broer is gestorven en door haar vader wordt ze genegeerd. Ze leeft in haar eigen wereldje met Elvis, haar trouwe hond. Hij is haar kameraad, beschermer en vertrouweling en ze zijn onafscheidelijk. Emily heeft een bijzonder talent om puppies te trainen waardoor de hondenfokkerij van Sweetwater plantage steeds beroemder wordt. Dan komt de 20-jarige Lulu Foxworth de zomer bij hen doorbrengen op uitnodiging van vader Parmenter. Lulu heeft een gevaarlijke aantrekkingskracht op haar omgeving en ook Emily raakt in de ban van haar. Ze sluiten een voorzichtige vriendschap en leren elkaars geheimen kennen, maar het lijkt onontkoombaar dat Emily hiervoor een hoge prijs zal moeten betalen...
Schrijver: Anne Rivers Siddons
Oorspronkelijke titel: Sweetwater creek
Eerste uitgave: 2005
ISBN/EAN: 90-269-8537-1
Uitgever: Van Holkema & Warendorf


Zomerkolonie
Retraite is een deftige vakantiekolonie aan de kust van Maine waar vooraanstaande families volgens aloude tradities het zomerseizoen doorbrengen. Daar is het ook dat Peter Chambliss, telg van een rijk bankiersgeslacht, zijn 19-jarige bruid Maude voor het eerst aan zijn familie voorstelt. Zomerkolonie is vooral de geschiedenis van Maude, een gewone en toch hoogst ongewone vrouw, afkomstig van een vervallen plantage bij Charleston, die het hart vormt van deze, drie generaties omspannende, roman. Het valt Maude niet mee, dat eerste seizoen in het zomerhuis waar ze door Peters dominante moeder kil en afstandelijk wordt bejegend. Daar leert ze ook Peters duistere kanten kennen: zijn geslotenheid, zijn depressies, zijn lafheid en zijn onmacht om tegen zijn moeder op te treden. Naarmate de jaren verstrijken, nemen de spanningen toe. Door Peters onverschilligheid jegens zijn twee kinderen belandt hun dochter in een inrichting. Hun kleinkind kiest welbewust voor een vroegtijdige dood. Peter en Maude dreigen onvermijdelijk uit elkaar te worden gedreven...
Schrijver: Anne Rivers Siddons
Oorspronkelijke titel: Colony
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-274-6855-9
Uitgever: Spectrum

Gerelateerde schrijvers