Boekenplank:
Kies
  • Home
  • S
  • Henryk Sienkiewicz

Boeken van Henryk Sienkiewicz

Overzicht

Quo Vadis?
De Romeinen, onder hun vereerde en gehate, krankzinnige keizer Nero, zijn heersers over de wereld. Talloze landen en volken zijn aan hen onderworpen. Het is een hoogtepunt in de beschavingsgeschiedenis - maar ook een dieptepunt in de ontwikkeling van de menselijke moraal. Te midden van macht en machteloze wanhoop, glorie en zedelijk verderf, laten de eerste christenen hun stem horen. Het Romeinse gezag dat geen weerstreving duldt, laat over hen een vervolging, een terreur losbarsten, zoals de wereld die nog niet had gekend! De christenen groeien in de verdrukking, in aantal en in kracht van overtuiging. De brand van Rome, Nero's reusachtige, groteske apotheose, lokt nieuwe, heviger vervolgingen uit... In deze kolkende, kokende wereld, op de kentering der tijden, speelt zich de romance af van Lygia en Vinitius, vinden zij de weg tot elkaar en tot het christelijke geloof.
Schrijver: Henryk Sienkiewicz
Oorspronkelijke titel: Quo Vadis?
Eerste uitgave: 1936
ISBN/EAN: 90-621-3715-6
Uitgever: Loeb & Van der Velden
Gerelateerde schrijvers