Boekenplank:
Kies

Boeken van Gordon Thomas

Meer over Gordon Thomas

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Website: Gordon Thomas


David Morton

 1. Dodelijk parfum - Deadly perfume
 2. Moordkliniek - Organ hunters
 3. Fatale koers - Poisoned sky

Non-Fictie

 • Aardbeving - Earthquake
 • De dag waarop hun wereld verging - The day the world ended
 • De krach van Wallstreet - The day the bubble burst
 • De ondergang van Guernica - The day Guernica died
 • De paus en het geweld - The year of Armageddon
 • De reis der verdoemden - Voyage of the damned
 • De vernietiging van Hiroshima - Ruin from the air
 • Geheime oorlogen - Secret wars
 • Het proces - The trial
 • Operatie Exodus - Operation Exodus
 • Operatie Mossad - Gideon's spies
 • Pontifex - Pontiff
 • Scheepsramp - Shipwreck

gedetailleerd overzicht

David MortonDodelijk parfum
Antrax B-C is een biologisch wapen dat dodelijker is dan wat Saddam Hussein ook ooit mag hebben bezeten. Enkele grammen zijn al voldoende om een middelgrote stad te verwoesten. En een kilogram van deze allesverdelgende stof valt in handen van de nieuwe grootmeesterterrorist Khalil Raza, die door een groep fanatieke mohammedaanse schriftgeleerden werd ingehuurd om het wapen in te zetten tegen het Westen, als voorspel in een nieuwe Heilige Oorlog. Terwijl de wereldleiders besluiteloos toezien geeft Raza zijn eerste ijzingwekkende waarschuwing af door een kleine stad in Zuid-Afrika volledig te vernietigen. Diens genadeloze koelbloedigheid kent slechts zijns gelijke in David Morton, agent van de Israëlische geheime dienst, die als geen ander weet hoe Raza's brein werkt en hoe hij het kwaad met kwaad moet bestrijden...
Schrijver: Gordon Thomas
Oorspronkelijke titel: Deadly perfume
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-274-2977-4
Uitgever: Spectrum
Moordkliniek
Op een eiland in het Meer van Nicaragua leidt ex-Stasi dokter Gustav Romer een kliniek waar orgaantransplantaties worden uitgevoerd. Zijn patiënten behoren tot de elite van de criminele wereld - maffiabazen, Triad leiders, de nieuwe tsaren van Rusland, de hoge heren van de Japanse onderwereld... Als Ronald Stamp dood wordt aangetroffen in een motel in Washington DC, blijken zijn beide nieren op vakkundige wijze te zijn verwijderd. Hij is niet het eerste slachtoffer: in de daaraan voorafgaande zes maanden zijn er over de hele wereld meer dan 100 van dergelijke gevallen gemeld, die zijn afgedaan als het werk van gestoorden of rituele moorden. Maar Stamp behoort tot de staf van kolonel David Morton van Hammer Force, de onafhankelijke politie-organisatie van de Verenigde Naties, en Morton wil de moord op Stamp niet ongewroken laten. Hij ontdekt dat achter de moorden, die tot doel hebben 'organen te oogsten', een enorme organisatie zit, waarvan de top elkaar één keer per jaar ontmoet: tijdens de uitreiking van de Nobelprijzen in Stockholm. Hij besluit die uitreiking bij te wonen...
Schrijver: Gordon Thomas
Oorspronkelijke titel: Organ hunters
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-269-7345-4
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Fatale koers
In Engeland worden zes nucleaire ontstekingsmechanismen gestolen uit een maximaal beveiligde bunker. Een paar uur later wordt een aantal mannen uit de Noordzee opgepikt. In Moskou is midden in de nacht iemand getuige dat een wetenschapper het mortuarium verlaat. Het gerucht gaat dat de man onderzoek doet naar het ontwikkelen van militaire apparatuur en de vernietiging van het milieu. In Washington bereidt de president van de Verenigde Saten een unieke conferentie met de wereldleiders voor in zijn Air Force One, om zijn overlevingsprogramma voor mensheid en aarde bekend te maken. De president van een industrieel wereldconcern gelooft in een heel andere manier van overleven. In zijn hoofdkwartier smeedt hij een wereldomvattend complot om de conferentie te laten mislukken. Ook al betekent dat dat alle deelnemers aan de conferentie zullen moeten worden vermoord... In het diepste geheim worden door Russische wetenschappers wapens ontwikkeld die het evenwicht op aarde drastisch kunnen veranderen. Op de schouders van één man rust de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de wereldleiders aan boord van de Air Force One: David Morton, hoofd van de anti-terreur brigade van de Verenigde Naties. Hij zal al zijn kennis en ervaring moeten aanwenden om achter de identiteit van de samenzweerders te komen voordat hun angstaanjagende koers een fatale wending neemt...
Schrijver: Gordon Thomas
Oorspronkelijke titel: Poisoned sky
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-269-7441-8
Uitgever: Van Holkema & Warendorf

Non-FictieAardbeving
Vroeg in de morgen van de achttiende april 1906 werd het slapende San Francisco opgeschrikt door zware aardschokken, die gebouwen vernielden, straten wegdrukten en de inwoners in panische angst brachten. Hevige branden braken uit, die alles vernietigden wat de aardbeving heel had gelaten. De verwoesting was ongekend. Het verhaal van de ramp speelt zich af tegen de achtergrond van een roerige havenstad, waar lynchpartijen en ronselarij aan de orde van de dag zijn. Thomas en Morgan-Witts doen verslag van de plunderingen, het optreden van politie en leger, de hulpverlening, en de paniekreactie van sommige autoriteiten in de letterlijk in stukken gescheurde stad. De authentieke foto's en verslagen geven een getrouw en dramatsich beeld van de verschrikkelijke ramp, die zich - zoals vele geologen menen - in de nabije toekomst zal kunnen herhalen. * Geschreven door Gordon Thomas en Max Morgan-Witts.
Schrijver: Gordon Thomas
Oorspronkelijke titel: Earthquake
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 90-229-5357-2
Uitgever: Bruna
De dag waarop hun wereld verging
Beschrijving momenteel niet beschikbaar. * Geschreven door Gordon Thomas en Max Morgan-Witts.
When Time Ran Out... - 1980
Regisseur: James Goldstone
Cast: Paul Newman, Jacqueline Bisset, William Holden, e.a.
Schrijver: Gordon Thomas
Oorspronkelijke titel: The day the world ended
Eerste uitgave: 1969
Uitgever: In den Toren
De krach van Wallstreet
Beschrijving momenteel niet beschikbaar. * Geschreven door Gordon Thomas en Max Morgan-Witts.
The Day the Bubble Burst - 1982
Regisseur: Joseph Hardy
Cast: Richard Crenna, Robert Hays, Blanche Baker, e.a.
Schrijver: Gordon Thomas
Oorspronkelijke titel: The day the bubble burst
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-229-7575-4
Uitgever: Bruna
De ondergang van Guernica
Beschrijving momenteel niet beschikbaar. * Geschreven door Gordon Thomas en Max Morgan-Witts.
Schrijver: Gordon Thomas
Oorspronkelijke titel: The day Guernica died
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-229-7387-5
Uitgever: Bruna
De paus en het geweld
De paus en het geweld is het magnifieke vervolg op Pontifex, het ware verhaal over het denken en doen van de laatste drie leiders van de katholieke kerk in de twintigste eeuw. De paus en het geweld: een onthullend beeld van de cruciale rol die het Vaticaan inneemt bij het wankele evenwicht tussen de supermachten. Ondanks de muur van zwijgzaamheid rond het Vaticaan, wisten de auteurs hun ingangen in de geheimen te vinden: aantekeningen, memo's, dagboeknotities, agenda's en correspondentie; informatie uit de eerste hand werd hen via allerlei kanalen toegespeeld. Daarnaast interviewden zij in korte tijd meer dan driehonderd direct of indirect betrokkenen, verspreid over de hele wereld. Ze legden de gevonden informatie vast in de chronologische beschrijving van één jaar uit de 'geschiedenis' van pauselijke initiatieven op het terrein van de wereldvrede. Zij stelden zichzelf op als de schrijvers van een dagboek en schreven zo geschiedenis terwijl die werd gemaakt. * Geschreven door Gordon Thomas en Max Morgan-Witts.
Schrijver: Gordon Thomas
Oorspronkelijke titel: The year of Armageddon
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-229-5410-2
Uitgever: Bruna


De reis der verdoemden
Het luxueuze stoomschip St. Louis van de Hamburg-Amerika Lijn was één van de laatste schepen dat uit Hamburg vertrok vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Aan boord bevonden zich 937 Duitse joden, die op 13 mei afscheid namen van hun vaderland. Sommigen van hen hadden al kennis gemaakt met de concentratiekampen. Via Cuba hoopten zij een nieuw vaderland, een nieuw leven te vinden. Maar Cuba sloot zijn havens voor de vluchtelingen, evenals zoveel andere landen. Een afschuwelijke trektocht over de oceaan begon. Een wanhopige kapitein zette alles op alles om zijn door onzekerheid gekwelde beschermelingen een terugkeer naar de Heimat en naar een wisse dood, te besparen... In De reis der verdoemden is een aantal van deze mensen aan het woord, via historische documenten, via dagboeken en vooral via zeer recente interviews. Dit leidde tot een boeiende en aangrijpende reportage. * Geschreven door Gordon Thomas en Max Morgan-Witts.
Voyage of the Damned - 1976
Regisseur: Stuart Rosenberg
Cast: Faye Dunaway, Oskar Werner, Lee Grant, e.a.
Schrijver: Gordon Thomas
Oorspronkelijke titel: Voyage of the damned
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-449-2046-4
Uitgever: Bruna
De vernietiging van Hiroshima
De journalisten Gordon Thomas en Max Morgan-Witts stelden met De vernietiging van Hiroshima een fascinerend document samen over de gewelddadige gebeurtenis die de aanblik van de wereld zo ingrijpend heeft veranderd. 'Ik wierp de eerste atoombom, op Hiroshima. Tot nu toe meende ik dat ik precies wist wat er gebeurd was. Toen las ik dit boek. Het bracht me niet alleen terug naar die uiterst opwindende periode die het atoomtijdperk inluidde, maar het opende mijn ogen - bijna elke bladzijde weer. Al lezende zei ik telkens tegen mezelf: 'Zo was het precies!' en steeds opnieuw werd ik geschokt door een of ander nieuw feit dat de schrijvers hadden ontdekt. Hun onthullingen over de Japanse kant van de zaak zullen eenieder verbijsteren; hun zakelijke voorstelling van alle aspecten van die historische gebeurtenis vervulde mij met bewondering. Dertig jaar lang zijn de meningen over Hiroshima met elkaar in botsing geweest. Daar komt nu een eind aan. Dit boek beschrijft wat er werkelijk is gebeurd.' - Paul W. Tibbets, kolonel, piloot van de B-29 Enola Gay, die de bom boven Hiroshima afwierp 'Dit is eens en voor al het meest authentieke Hiroshima-boek. Het is objectief, rustig, ingehouden en toch diep menselijk. Dit is het boek waar we allemaal op gewacht hebben.' - Sen Matsuda, Japanse uitgever * Geschreven door Gordon Thomas en Max Morgan-Witts.
Enola Gay - 1980
Regisseur: David Lowell Rich
Cast: Patrick Duffy, Billy Crystal, Stephen Macht, e.a.
Schrijver: Gordon Thomas
Oorspronkelijke titel: Ruin from the air
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-229-7479-0
Uitgever: Bruna
Geheime oorlogen
Gordon Thomas is een toonaangevende specialist op het gebied van de geheime diensten. Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Britse geheime dienst verschijnt nu van zijn hand het definitieve standaardwerk over de MI5 en MI6. Geheime oorlogen beslaat een eeuw van triomfen en mislukkingen van één van de oudste en machtigste geheime diensten ter wereld. Thomas vertelt over de Britse geheime dienst tijdens de nadagen van het Britse wereldrijk; over hun rol in de overwinning van de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog; het naoorlogse verraad van sommige agenten; het overlopen van Sovjetagenten en het ingewikkelde proces om ze 'in te pakken'; de vaak slechte relatie van de Britse geheime dienst met de CIA, Europese geheime diensten en de Mossad; de samenwerking tussen de Britten en de Amerikanen tijdens de zoektocht naar Osama bin Laden; en de manier waarop MI5 en MI6 omgaan met spionage tijdens biologische oorlogsvoering en ruimtespionage. Zoals gezegd, het boek is het verhaal van een dienst, die geleid wordt door mannen - en vrouwen - die geheimzinnig zijn, excentriek en controversieel, en die genadeloos over hun spionnen heersen. Gebaseerd op indrukwekkend onderzoek en interviews met belangrijke spelers, leest het als een spannende James Bond, vol met intriges en informatie die alleen deze auteur bij elkaar heeft weten te krijgen.
Schrijver: Gordon Thomas
Oorspronkelijke titel: Secret wars
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 978-90-274-6670-9
Uitgever: Spectrum
Het proces
De kruisiging van Jezus en de daarop volgende 'verrijzenis' worden in de christelijke wereld algemeen beschouwd als de twee belangrijkste gebeurtenissen van zijn bestaan op deze aarde. In dit boek worden de omstandigheden die hebben geleid tot de kruisiging tot op de kleinste details uitgezocht. De conclusie en de interpretatie die daaruit voortvloeien, geven de lezer een aantal boeiende aanknopingspunten voor een beter inzicht in het leven van Jezus en zijn onvermijdelijke sterven. Gordon's analyse rond de themavraag van het boek 'Waarom moest Jezus sterven?' is enerzijds gebaseerd op informatie uit de Evangeliën, anderzijds op gedegen wetenschappelijk, archeologisch en antropologisch onderzoek. Het proces is een unieke combinatie van feiten, legenden, godsdienst en geloof, een boek dat een brug slaat tussen het leven in de tijd van Jezus en onze moderne tijd.
Schrijver: Gordon Thomas
Oorspronkelijke titel: The trial
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-5121-101-5
Uitgever: Tirion
Operatie Exodus
In 1947 vertrok het schip de Exodus met aan boord 4515 Joodse overlevenden van de Holocaust vanuit Marseille, ondanks een blokkade van de Britse marine, op weg naar Palestina. De reis verliep verre van vlekkeloos: het schip werd onderschept en teruggestuurd naar Frankrijk, waarna de Joodse vluchtelingen in Duitsland (!) in de gevangenis belandden. Het verhaal van de Exodus staat symbool voor de strijd die de overlevenden van de concentratiekampen moesten voeren om hun eigen staat te kunnen stichten. In een verhaal dat leest als een politieke thriller beschrijft Gordon Thomas de intriges, geheime onderhandelingen en (verbroken) beloften met hoofdrolspelers als David Ben-Gurion, Chaim Weizmann, Theodor Herzl, en Winston Churchill, die al op 6 juni 1943 gedetailleerde luchtfoto's van Auschwitz via MI6 in zijn bezit had gekregen.
Schrijver: Gordon Thomas
Oorspronkelijke titel: Operation Exodus
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 9789049106881
Uitgever: Spectrum


Operatie Mossad
Gordon Thomas schetst het beeld van een heel kleine, maar uiterst efficiënte veiligheidsdienst, die overal ter wereld een beroep kan doen op een hecht netwerk van informanten en hulpverleners. De Mossad beperkt zich overigens niet tot de Aribische tegenstanders. Ook de strijd tegen bepaalde vormen van internationale criminaliteit wordt niet geschuwd. Opzienbarend zijn de uitgebreide, maar vaak uiterst ambivalente banden tussen de Mossad en westerse geheime diensten, waaronder met name de Amerikaanse CIA. Niet eerder was iemand in staat een zo gefundeerd en tegelijkertijd onthutsend beeld van de Mossad te schetsen. Operatie Mossad is in september 2009 in een geactualiseerde editie verschenen.
Schrijver: Gordon Thomas
Oorspronkelijke titel: Gideon's spies
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-274-6321-2
Uitgever: Spectrum
Pontifex
Pontifex, het ware verhaal van het denken en doen van de drie laatste leiders van de katholieke kerk in de twintigste eeuw: Pontifex Maximus, de stedehouder Gods als mens in zijn directe omgeving in Rome. In Pontifex brengen Gordon Thomas en Max Morgan-Witts na twee jaar intensief speurwerk het verhaal van de bestuurlijke periode van 78 dagen van het Vaticaan in 1978; een periode, waarin achtereenvolgens drie pausen leiding gaven aan de rooms-katholieke kerk: Paulus VI, Johannes Paulus I en Johannes Paulus II. Een tijdvak, waarin volgens de auteurs de kiem werd gelegd voor de moordaanslag op paus Johannes Paulus II in mei 1981. * Geschreven door Gordon Thomas en Max Morgan-Witts.
Schrijver: Gordon Thomas
Oorspronkelijke titel: Pontiff
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-229-5323-8
Uitgever: Bruna
Scheepsramp
In de nacht van 8 september 1934 veranderde het elegante cruiseschip, de Morro Castle, met zijn zorgeloos feestvierende passagiers en zijn al even zorgeloze bemanning, in een waar inferno van brullende vlammen. Vele radeloze passagiers sprongen gillend overboord en kwamen jammerlijk om in de door een stormwind opgezweepte golven. Anderen vonden een smartelijke dood in de alles verslindende vuurzee. Waren de passagiers radeloos; officieren en bemanning gedroegen zich redeloos en de Morro Castle zelf bleek reddeloos; als een stuurloze baaierd van vlammen stampte en slingerde het schip op de metershoge golven. De waarheid over het uitbreken van de brand zal wel nimmer onthuld worden maar het volgende relaas - een logboek van verbijsterende blunders, dubieuze drijfveren en, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, misdadige motieven - geeft toch antwoord op vele vragen. * Geschreven door Gordon Thomas en Max Morgan-Witts.
Schrijver: Gordon Thomas
Oorspronkelijke titel: Shipwreck
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-229-7484-7
Uitgever: Bruna

Gerelateerde schrijvers