Boekenplank:
Kies
 • Home
 • W
 • Phyllis A. Whitney

Boeken van Phyllis A. Whitney

Meer over Phyllis A. Whitney

Genres: Mysterie / Spanning / Thriller, Roman

Website: Phyllis A. Whitney


Overzicht

 • Columbella - Columbella
 • De dans van de stier - The stone bull
 • De gouden eenhoorn - The golden unicorn
 • De kapiteinsdochter - Mystery of the haunted pool
 • De sluier van het verleden - Spindrift
 • Domino - Domino
 • Een vrouw begint opnieuw - Hunters green
 • Het beslissende spel - Skye Cameron
 • Het donkere net - Black amber
 • Het verloren eiland - Lost island
 • Het zilveren masker - The turquoise mask
 • Het zwarte vuur - The glass flame
 • Huwelijk in de schaduw - The quicksilver pool
 • Liefde zonder uitzicht - Window on the square
 • Moord tegen sluitingstijd - Red is for murder
 • Onder twee ogen - Seven tears for Apollo
 • Ontknoping op Hawaii - Silversword
 • Opstand in de familie - Linda's homecoming
 • Toen de aarde beefde - The trembling hills
 • Vermiljoen - Vermilion
 • Wie wind zaait... - Thunder heights

Jeugdboeken

 • Drie meisjes op één kamer - Love me, love me not
 • De geheimzinnige buren - Mystery of the green cat
 • Mijn zwarte vriendin - Willow Hill

gedetailleerd overzicht

OverzichtColumbella
Columbella, een naam even betoverend als het tropische eiland waarop deze roman zich afspeelt. Columbella, de naam van een mooie maar lichtzinnige vrouw die iedereen in haar omgeving te gronde wil richten. Ook haar veertienjarig dochtertje Leila en haar man King dreigen haar slachtoffers te worden. Jessica Abbott, een jonge Amerikaanse lerares, probeert Columbella's kwade invloed af te wenden. Er ontbrandt een meedogenloze strijd om het geluk van het kind, een strijd waarin de verschrikkelijkste dingen gebeuren. Maar Jessica vecht door want zij wil het meisje voorgoed voor zich winnen, en zij weet zich daarbij gesterkt door haar liefde voor King.
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: Columbella
Eerste uitgave: 1966
Uitgever: De Fontein
De dans van de stier
Jenny Vaughan voelt zich schuldig aan de dood van haar zuster, de beeldschone danseres Ariel, die stierf aan een overdosis drugs. Vlak na de begrafenis maakt Jenny kennis met Brendon McLain. Ze trouwt met hem en neemt haar intrek in het landgoed van zijn familie. Dan komt zij in aanraking met de beeldhouwer Marcus Devin, wiens echtgenote door een geheimzinnig ongeluk om het leven kwam. Wat had Ariel met dit ongeluk te maken? Op zoek naar de waarheid merkt Jenny dat haar leven groot gevaar loopt. Het onheil begluurt haar van alle kanten... * Dit boek is ook uitgegeven onder de titel De granieten stier (Het Beste Boek 85).
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: The stone bull
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-225-0618-5
Uitgever: Boekerij
De gouden eenhoorn
Als de pleegouders van Courtney Marsh, een jonge verslaggeefster, bij een ongeluk om het leven komen, besluit ze alles in het werk te stellen om antwoord te krijgen op de vraag die haar van kindsbeen af heeft beziggehouden: wie zijn mijn ware ouders? Haar enige aanknopingspunten zijn een gouden ketting met een hanger waarop een eenhoorn staat afgebeeld en een krantenartikel met een foto van een schilderij van de artieste Judith Rhodes. Op dit krantenknipsel, dat zij tussen de nalatenschap van haar ouders heeft aangetroffen, staat een aantekening van haar moeder: 'Zal de eenhoorn ook in Courtney's leven zo'n grote rol spelen?' Via haar relaties in de journalistiek krijgt ze toestemming voor een interview met de schilderes Judith Rhodes, die een landgoed bewoont op Long Island. Judiths man nodigt haar uit zo lang te blijven logeren als zij voor het welslagen van het interview nodig oordeelt. Vanaf het begin van haar verblijf op het landgoed voelt Courtney dat er grote spanningen tussen de leden van de zeer eigenzinnige Rhodes-clan bestaan. Algauw wordt ook haar vermoeden bevestigd dat zijzelf een lid van de familie is. De vraag blijft echter: wie is haar moeder en wie haar vader? Wanneer de familie meent te weten wat het werkelijke doel van haar komst naar Long Island is, verkeert haar leven constant in gevaar door sadistische plagerijen en aanslagen die op haar worden gepleegd. Steeds meer raakt ze ervan overtuigd dat iemand ten koste van alles het enorme familiefortuin wil beschermen, dat bij wilsbeschikking van de despotische grootvader aan het eerstgeboren kleinkind zal worden toegewezen zodra dit vijfentwintig jaar is geworden. Alle leden van de Rhodes-clan boezemen haar afkeer in. Ze overweegt dan ook te vertrekken, want te moeten ontdekken dat ze werkelijk een kind is van een van deze afschuwelijke mensen begint haar te vervullen met afgrijzen. Maar als Courtney op het strand het dode lichaam vindt van Stacia, dochter van Judith, raken de gebeurtenissen plotseling in een stroomversnelling, die naar een even onverwachte als verrassende ontknoping voeren.
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: The golden unicorn
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-318-9638-1
Uitgever: Amsterdam Boek
De kapiteinsdochter
Als Miranda Heath het vreemd gebouwde huis op Bascomb's Point nadert, zetten felle bliksemflitsen het gebouw in een schril licht. Het is alsof de natuur haar ervan weerhouden wil binnen te gaan in het huis waar haar slechts verdriet, wantrouwen, jaloezie en eenzaamheid wachten. Er is voor Miranda echter geen weg terug, want na de dood van haar vader is ze alleen en zonder middel van bestaan achtergebleven. Ze moet haar toevlucht nemen tot de oude kapitein Obadiah Bascomb, met wie haar vader een rederij heeft opgericht, waarvan Obadiah de enig overgebleven firmant is. Er wordt gefluisterd dat Miranda's vader en Obadiah aartsvijanden waren en dat er aan boord van de klipper Orient, eens het trotse vlaggenschip van de rederij, vreemde dingen gebeurd zijn. Nu moet Miranda zich om hulp tot Obadiah wenden en deze schijnt wel genegen haar die te geven. Maar zal zij erin slagen de onverholen vijandigheid van de andere bewoners van Bascomb's Point te overwinnen? De nacht na Miranda's aankomst krijgt de oude kapitein een hartaanval en stervend dwingt hij het meisje op datzelfde moment te trouwen met de norse, invalide Brock McLean. Midden in de nacht worden Miranda en Brock door een dominee in de echt verbonden; het wordt een lugubere plechtigheid. Na de dood van Obadiah voelt Miranda zich eenzamer dan ooit tevoren. Ontelbare vragen dringen zich aan haar op. Waarom behandelt iedereen haar zo vijandig? Wat is er gebeurd aan boord van de Orient, het schip waarop haar vader kapitein is geweest? Bij alle raadsels schijnt het oude, gerestaureerde boegbeeld van de Orient een rol te spelen. Het gezicht ervan wordt door een onbekende vernield. Ligt daar de kern van alle haatgevoelens tegen Miranda, die bij het herstel van het boegbeeld model heeft gestaan? Vragen waarop geen antwoord te vinden schijnt te zijn. Het meest echter kwelt Miranda de kwestie van haar huwelijk. Zal de verhouding tussen haar en Brock ooit normaal worden? Of zal hij zich blijven scharen aan de zijde van de vijandige bewoners van Bascomb's Point?
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: Mystery of the haunted pool
Eerste uitgave: 1960
Uitgever: Spaarnestad
De sluier van het verleden
Christy Moreland is teruggekeerd naar het landgoed Spindrift, eigendom van haar schoonmoeder Theodora. Negen maanden tevoren had zij er in een der torenkamers haar vaders dode lichaam gevonden en nu is zij vastbesloten uit te zoeken wat de oorzaak is geweest van het plotselinge overlijden van Adam Keene. Zij ondervindt bij haar pogingen om dit geheim te ontsluieren geen enkele medewerking, zelfs niet van haar man Joel en haar zoon Peter, die zich hoe langer hoe meer van haar afwenden en onder de invloed komen van haar dominerende schoonmoeder. Slechts twee mensen zijn na veel aarzeling bereid Christy te helpen: haar stiefmoeder Fiona, die evenmin als Christy gelooft dat haar vader zelfmoord zou hebben gepleegd om zo de vernedering te ontgaan van een schandaal waarin hij betrokken zou zijn geweest, en Bruce Parry. Terwijl Fiona Christy adviseert Spindrift te verlaten, voordat zijzelf het slachtoffer wordt van een moordaanslag, trotseert Bruce de valse beschuldigingen van een steeds heftiger weerstrevende Theodora. Geleidelijk aan voelt Christy zich dan ook meer en meer aangetrokken tot Bruce, bij wie zij het begrip en de bescherming meent te vinden, waartoe haar man Joel niet langer bij machte schijnt te zijn. De gebeurtenissen op Spindrift krijgen een dramatisch verloop als op de avond van een groot gekostumeerd bal in de torenkamer het levenloze lichaam van Fiona wordt gevonden. Voor het eerst beseft de overmoedige Christy nu welk groot gevaar zijzelf loopt... Zal zij misschien het volgende slachtoffer worden van de onbekende drieste moordenaar? Of lukt het haar toch nog de opdracht die zij zich heeft gesteld te voltooien?
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: Spindrift
Eerste uitgave: 1975
Uitgever: Amsterdam Boek


Domino
In het onherbergzame Jasper, Colorado, woont een rijke, eenzame, oude vrouw in een groot, afgelegen huis. Ooit was haar overleden echtgenoot heer en meester over het stadje dat dankzij zijn zilvermijn opbloeide tot een welvarend oord. Maar nu zijn er lieden die de vrouw willen dwingen tot verkoop van haar land... Niet meer in staat om zich tegen haar vijanden te verweren, ontbiedt ze haar kleindochter Laurie, het kind dat ze lang geleden na een verschrikkelijke gebeurtenis, verstoten had. Laurie Morgan, een volwassen vrouw nu, is wanhopig weggevlucht uit New York, uit vrees voor die vreemde, angstaanjagende gespannenheid, die haar verlamde en hulpeloos maakte. Een angst gevoed door het verleden, door de naam van een man, door een berg, door terugkerende flarden van haar geheugen, dat ze verloren was. Wanneer Laurie de noodkreet van haar grootmoeder ontvangt, besluit ze haar te gaan helpen. Misschien is het de enige manier om een eind te maken aan die psychische instortingen, aan die verlammende angst voor plotseling invallend licht...
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: Domino
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-10-03430-5
Uitgever: Boekerij
Een vrouw begint opnieuw
Eve North is een jonge vrouw die haar huwelijk met haar man in korte tijd heeft zien mislukken en daarna twee jaar gescheiden van hem heeft geleefd in Amerika. Een compromitterende omhelzing met haar zwager Marc is de aanleiding tot een hevige woede-uitbarsting van haar man en tot haar vertrek uit Engeland geweest. In die jaren van eenzaamheid heeft Eve veel geleerd. Ze is thans bereid te vechten voor haar liefde en haar geluk en misschien in staat de vrouw, in wier netten haar man verstrikt schijnt, te vuur en te zwaard te bestrijden. Zij keert terug naar het huis van haar echtgenoot en wandelt rond in de tuin van diens landgoed, uiterlijk onbevangen, als de eerste Eva in de hof van Eden, maar inwendig gespannen tot in de toppen van haar vingers. Haar terugkeer naar de echtelijke woning brengt veel risico's met zich mee. Haar zwager Marc, destijds de directe aanleiding tot de breuk met haar man, woont er nog altijd. Alicia Daven, de vrouw om wie Justin echtscheiding zou willen aanvragen, is er nog steeds een trouwe en graag geziene gast. Maar Eve heeft er ook een, zij het twijfelachtige, bondgenote in Maggie, de huishoudster, die haar heeft doen weten dat het de hoogste tijd was om terug te komen, als ze haar huwelijk wilde redden. De oude tuinman Daniel blijkt haar ook nog welgezind, maar vindt de dood als hij haar in voorzichtige bewoordingen een boodschap wil overbrengen. Justin zelf toont zich vrij onverschillig en schijnt niet van plan verandering in zijn leven te brengen. Langzamerhand raakt Eve in geheimzinnige gebeurtenissen verwikkeld, terwijl het niet tot haar doordringt dat ze ergens de sleutel tot de oplossing van een dramatisch gebeuren in eigen bezit heeft. Ze begrijpt dat iemand ook haar naar het leven moet staan, maar ze kent haar vijand niet of ziet de verkeerde er voor aan. De spanning bereikt een climax als Marcs vriendin Darcia komt logeren en bij een bepaalde gelegenheid Eves groene mantel aantrekt. Zij wordt levensgevaarlijk aangereden...
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: Hunters green
Eerste uitgave: 1968
Uitgever: Spaarnestad
Het beslissende spel
Direct als de aantrekkelijke, twee?ntwintigjarige Skye Cameron met haar moeder en haar invalide vader in New Orleans aankomt, waar haar oom Robert hun in zijn comfortabele woning gastvrijheid en bestaanszekerheid biedt, voelt ze dat er een heftige controverse bestaat tussen haar moeder en haar oom. Ze vraagt zich af waarop deze controverse berust, want zelf vindt ze haar oom zeer sympathiek. Bovendien overweegt ze dat zij en haar ouders volkomen van hem afhankelijk zijn en dus wel wat dankbaarheid mogen tonen. Op het advocatenkantoor van oom Robert werkt de knappe Courtney Law, die in de gunst staat bij zijn werkgever en een veelbelovende toekomst voor zich heeft. Skye voelt zich aanvankelijk tot Courtney aangetrokken, maar als ze merkt dat oom Robert aanstuurt op een huwelijk tussen haar en de jongeman, schrikt ze terug, want in de keus van een levenspartner wil ze z?lf beslissen. Dan merkt ze echter dat haar oom in werkelijkheid een heersersnatuur heeft, die zich in zijn plannen niet wenst te laten dwarsbomen. Haar verstand zegt haar dan ook, dat ze in haar afhankelijke positie de wil van haar werkdoener niet mag weerstaan, maar juist als ze ertoe overhelt zich gewonnen te geven, ontmoet ze Courtneys broer Justin, die na jarenlange afwezigheid plotseling in de stad is opgedoken. Justin geniet een slechte reputatie en men fluistert dat hij wegens moord in de gevangenis heeft gezeten. Desondanks, en ofschoon Justin kortaf en zelfs grof tegen haar is, verliest Skye haar hart aan hem. Dat blijft voor haar oom niet verborgen en dan ervaart Skye pas goed hoezeer hij wenst te heersen over alle mensen die hij in zijn greep heeft, alsof ze schaakstukken zijn die hij naar willekeur kan verplaatsen. Op alle mogelijke manieren probeert hij zijn nicht te dwingen zijn wens te volgen en met Courtney te trouwen. Op elke zet van Skye volgt een tegenzet van oom Robert en opeens wordt haar duidelijk dat hij zijn duistere plannen uitbroedt terwijl hij zich in zijn studeerkamer afzondert en gebogen zit over een kostbaar schaakspel. Voor hem zijn de stukken blijkbaar geen dode dingen, maar mensen die hij zijn wil oplegt. Skyes weerstand groeit, maar ook de verbetenheid van haar oom. Het is duidelijk dat ??n van de twee moet verliezen en om uit te maken wie dat is, zet Robert Tourneau zich in zijn duistere studeerkamer achter zijn schaakbord, om zijn laatste, beslissende spel te spelen.
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: Skye Cameron
Eerste uitgave: 1957
Uitgever: De Spaarnestad
Het donkere net
Anabel Radburn overleed in Istanboel onder verdachte omstandigheden. Om het raadsel van haar dood te ontsluieren reist haar halfzuster Tracy naar Turkije. Niemand kent het doel van haar komst, denkt ze. Maar waarom wordt zij dan bedreigd? Plotseling beseft Tracy dat zij teveel weet. Een onbekende dreigt haar te vermoorden!
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: Black amber
Eerste uitgave: 1964
Uitgever: De Geïllustreerde Pers
Het verloren eiland
Lacey Ames woont en werkt al tien jaar in New York, maar nog altijd kunnen haar gedachten zich niet losmaken van het verre eilandje Hampton. Daar heeft ze als kind haar zomervakanties doorgebracht. Daar heeft ze als jong meisje haar hart verloren aan Giles Severn, de toekomstige heer en meester van het eiland. Haar nichtje Elise heeft echter de knappe Giles ingepalmd en Lacey heeft Hampton toen de rug moeten toekeren. Met medenemen van haar grote geheim, waarvan ze de nauwst betrokkenen, Giles en zijn zoontje Richard, nooit deelgenoot zal mogen maken. Het is geen afscheid voorgoed geweest. Elise Severn nodigt haar onverwacht uit voor een kort verblijf op Hampton. Aan emoties ten prooi reist Lacey naar het eiland, waar ze zich opnieuw bewust wordt van haar grote liefde voor Giles. Een uitzichtloze liefde, die haar tot het besef brengt dat ze het eiland van haar jeugd en van haar dromen voor altijd verloren heeft. Maar dan treden er dingen aan de dag die Lacey letterlijk met geweld in de bittere werkelijkheid doen belanden. Iemand tracht haar met dodelijke sluwheid in de val te lokken en haar diep verborgen geheim te misbruiken. Een tragedie is onafwendbaar. Als die uiteindelijk plaatsvindt, blijkt ze het enige en het uiterste middel te zijn dat de verstikkende atmosfeer van haat, wantrouwen en angst kan zuiveren.
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: Lost island
Eerste uitgave: 1970
Uitgever: Amsterdam Boek


Het zilveren masker
'Ik had mijn 'argumenten' uitgestald op mijn tekentafel. Ieder ding moest zorgvuldig worden bekeken om tot een juiste beslissing te komen. Handelen betekende me in het avontuur storten ondanks alle waarschuwingen. Deed ik niets, dan zou deze eenzaamheid voortduren en het besef dat ik nooit de waarheid zou weten, zou blijven knagen. Ik woonde in New York en vanuit de ramen van mijn flat zag ik op de bruine gevels van de huizen een bronzen weerschijn van de lentezon. Er was veel verkeer aan de East Side. Ik zou New York niet missen, daarvoor waren er te veel pijnlijke herinneringen. Nieuw Mexico daarentegen was onbekend terrein... terrein dat eventueel gevaarlijk kon zijn...' Er was jaren geleden in Santa F? iets gebeurd dat Amanda maar beter niet kon weten. Maar al had haar vader haar ook altijd voorgehouden dat ze er verstandig aan deed het verleden ongemoeid te laten, toch wilde ze erachter komen wat er destijds met haar moeder aan de hand was geweest en wie er verantwoordelijk was voor haar tragische dood. Gedreven door het verlangen de waarheid rond dit mysterie te leren kennen, gaat ze - een jonge, volwassen vrouw nu - terug naar haar grootvaders huis: de sombere Spaanse haci?nda. Het felle Spaanse bloed van de Cordova's dat ook in haarzelf bruist en dat door de jaren heen heel wat ellende (minnenijd, wreedheid en misschien zelfs wel moord) teweeg heeft gebracht, zal zich opnieuw laten gelden, met alle dreiging die ermee gepaard gaat.
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: The turquoise mask
Eerste uitgave: 1974
Uitgever: Amsterdam Boek
Het zwarte vuur
'Mocht mij hier iets overkomen, geloof dan niet in een ongeluk. Dat ben je me verschuldigd, Karen...' Dat staat in de laatste brief die David Hallam aan zijn vrouw schrijft. Tien dagen later is hij dood. En Karen Hallam moet uitvinden waarom. Dat onderzoek brengt haar diep in de mistige, spookachtige bergen, het gebied waar haar man was geboren en waar hij de laatste weken van zijn leven doorbracht. Zij raakt verstrikt in een web van intriges, jaloezie, hebzucht, bedrog en... moord. Ook ontmoet zij Trevor Andrews weer, Davids halfbroer, haar eerste grote liefde. Maar Trevor is nu getrouwd en voor haar ver en onbereikbaar geworden. Al gauw ontdekt Karen dat Trevor goede redenen had om David dood te wensen. En op dat moment verraadt haar liefde voor de waarheid de diepste gevoelens van haar hart...
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: The glass flame
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-10-02797-X
Uitgever: Boekerij
Huwelijk in de schaduw
Wade Tyler, een soldaat uit het noorden, wordt in een zuidelijke staat aangeschoten, maar dank zij Lora Blair, die hem in haar huis verpleegt, overlijdt hij niet aan zijn ernstige beenwond. Als Wade voldoende herstelt is dat hij naar het huis van zijn moeder op Staten Island kan terugkeren, besluiten ze te trouwen. In het kille noorden beseft Lora dat ze haar besluit wellicht te snel heeft genomen. Ze ondergaat de bittere ervaring dat Wade zijn eerste vrouw, Virginia, die op geheimzinnige wijze om het leven is gekomen, niet kan vergeten. Wades moeder laat haar nieuwe schoondochter onverbloemd merken dat ze haar als een indringer beschouwt. Jemmy, het achtjarig zoontje uit Wades eerste huwelijk, accepteert zijn tweede moeder niet. Lora voelt zich door iedereen buitengesloten en ze lijdt onder haar huwelijk...
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: The quicksilver pool
Eerste uitgave: 1955
Uitgever: De Spaarnestad
Liefde zonder uitzicht
Reeds bij het sollicitatiebezoek dat Megan Kincaid brengt aan de rijke Brandon Reid, komt ze sterk onder de indruk van zijn strenge maar tegelijk ook zeer charmante verschijning en ze vraagt zich af of ze daarom aarzelt de haar aangeboden betrekking van kinderjuffrouw aan te nemen. Brandon is getrouwd met de beeldschone Leslie en Megan zou voor geen prijs moeilijkheden tussen die twee willen veroorzaken. Brandons stiefzoon Jeremy, een moeilijke jongen van negen jaar, schijnt echter Megans verzorging en hulp dringend nodig te hebben en daarom neemt ze toch de taak op zich. Al spoedig blijkt dat Megan zich niet heeft vergist. Brandon is gevoelig voor haar charme, ook al probeert hij dat te verbergen achter een norse houding. Dat Brandon tegen haarzelf nors en onheus is, kan Megan accepteren. Zijn onverbiddelijke strengheid tegenover de aan haar zorg toevertrouwde Jeremy, die onder de druk van een groot verdriet leeft en daardoor zeer moeilijk in de omgang is, wenst ze echter te doorbreken. Om dat te bereiken schrikt Megan er niet voor terug Brandon, die door iedereen naar de ogen wordt gezien, de waarheid te zeggen. Hij wil niet van toegeven weten en er groeit tussen Brandon en Megan een gespannen sfeer. Wordt die sfeer door Brandon opgeroepen omdat hij zich wil pantseren tegen de gevoelens die Megan in hem wekt? In dat geval is het vreemd dat hij haar van tijd tot tijd toch duidelijk laat merken dat hij aan die gevoelens zou willen toegeven. Maar Megan houdt zich op afstand van haar werkgever, die nu eenmaal getrouwd is, hoezeer haar leven ook beheerst wordt door haar liefde voor hem. Bijna ondraaglijk wordt het voor haar als Brandon haar met Kerstmis een prachtige broche schenkt. Of ze wil of niet: die broche wordt het onderpand van hun heimelijke liefde, hun liefde zonder uitzicht.
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: Window on the square
Eerste uitgave: 1960
Uitgever: De Spaarnestad
Moord tegen sluitingstijd
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: Red is for murder
Eerste uitgave: 1943
Uitgever: De Spaarnestad


Onder twee ogen
Dorcas Brandt, een Amerikaanse vrouw, getrouwd met een Griek, een dief van kunstschatten, verloor haar man bij een vliegtuigramp. Als zij met vakantie is, komt iemand haar kamer doorzoeken. Twee met krijt getekende ogen van een uil laat hij als sinister merkteken achter.
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: Seven tears for Apollo
Eerste uitgave: 1963
Uitgever: De Lanteern
Ontknoping op Hawaii
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: Silversword
Eerste uitgave: 1987
Uitgever: Reader's Digest, Het Beste Boek 129
Opstand in de familie
Linda Hollis is zeventien jaar, heeft haar hele leven in New York gewoond en was gek op haar overleden vader die als fotojournalist een grote naam in Amerika had. Zij heeft veel bezwaren als haar moeder plotseling meedeelt dat zij gaat hertrouwen met een jeugdvriend uit haar geboorteplaats. Dat betekent dat Linda uit New York moet verhuizen naar het dorpje Cedarhill. Haar stiefvader, Martin Stevens, is daar museumdirecteur en Linda vindt hem, in vergelijking met haar eigen vader, maar een saaie piet. Bovendien heeft Martin twee kinderen die Linda's komst niet erg op prijs schijnen te stellen: Babs, een heel knap meisje van Linda's leeftijd, en Roddy, een lastig mannetje van tien jaar. De strijd tussen zijn poes en Linda's hond tekent lange tijd de situatie in deze kersverse familie...
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: Linda's homecoming
Eerste uitgave: 1950
Uitgever: De Geïllustreerde Pers
Toen de aarde beefde
Als Sara Jerome de gelegenheid krijgt van Chicago naar San Francisco te verhuizen, grijpt ze die kans met beide handen. Daar kan ze weer in contact komen met Ritchie Temple, de jongeman die zich van haar heeft teruggetrokken, maar die ze is blijven beminnen met de gaafheid, eigen aan een grote jeugdliefde. Sara is vastbesloten hem voor zich terug te winnen. Ook hoopt ze in de stad waar haar wieg heeft gestaan het mysterie rond haar afkomst te kunnen ontsluieren. Voorheen heeft Sara zich over die afkomst niet erg druk gemaakt, maar als haar duidelijk wordt dat juist die vaagheid in haar afstamming haar levensgeluk op tragische wijze bedreigt, begint ze met koppige vasthoudendheid te zoeken naar de draad die haar verbindt met haar voorouders. Zo komt ze in contact met haar tante, Hester Varady, een trotse, hautaine dame, die als zonderlinge oude juffrouw teruggetrokken leeft in haar reusachtige herenhuis. Zodra deze heerszuchtige figuur tot de ontdekking komt dat met haar eigen dood haar trotse familie niet hoeft uit te sterven, doch met recht en reden door Sara Jerome kan worden voortgezet, gaat Hester met koele berekening en volslagen minachting voor het geluk van anderen te werk om Sara bij haar in huis en volledig in haar macht te krijgen. Sara's moeder, die het venijn en de meedogenloosheid van Hester Varady maar al te goed kent, probeert Hesters plannen te verijdelen. Op het kritieke moment wordt San Francisco door een hevige aardbeving getroffen en een daarop volgende brand, die grote delen van de stad verwoest, berooft Sara en haar moeder van alle bezittingen; ze moeten dan wel hun toevlucht bij Hester Varady zoeken. Voor Sara begint nu de echte strijd om haar levensgeluk, vooral omdat ze tot het inzicht is gekomen dat ze geen liefde meer voelt voor Ritchie Temple, maar op een volwassen manier is gaan houden van Nick Renwick, die voor haar echter onbereikbaar schijnt.
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: The trembling hills
Eerste uitgave: 1956
Uitgever: De Spaarnestad
Vermiljoen
'Als dochter van Jed Philips zul je wel nieuwsgierig zijn naar de feiten rond zijn dood. Je hoort te weten welke rol je zuster daarbij heeft gespeeld. Kom naar Sedona. Als ik je mijn vertrouwen kan schenken, zal ik je alles onthullen... en als je tegen de waarheid bent opgewassen, zul je te horen krijgen wie ik ben...' Lindsay Philips was veel te verstandig om aandacht te schenken aan anonieme brieven. Bovendien had ze het veel te druk met haar baan om zelfs maar over een reis naar Arizona te denken. Ze voelde niets voor een hernieuwde confrontatie met Sybil, haar rancuneuze halfzuster die haar jeugdjaren had vergald. Evenmin verlangde ze naar een weerzien met Rick, Sybils echtgenoot, de man die ze in stilte had aanbeden. Nee, ze zou daarginds te veel moeilijkheden het hoofd moeten bieden, zoals het raadsel rond de dood van haar vader en het mysterie van haar ware identiteit. Het was Lyndsey's tweede ik - haar alter ego dat ze Vermiljoen noemde - dat haar de moed gaf om toch naar Arizona te gaan. En daar, te midden van de zinderende, rode rotsen van Sedona en het doffe bonken van de Hopi-trommels, werd ze zich bewust van een dreigend gevaar dat zou leiden tot... moord.
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: Vermilion
Eerste uitgave: 1981
Uitgever: Reader's Digest, Het Beste Boek 118


Wie wind zaait...
Als de vermogende Orrin Judd in zijn eenzame landhuis op zijn sterfbed ligt, laat hij zijn kleindochter, Camilla King, uit New York overkomen. Het bevreemdt een ieder dat hij juist haar zijn huis en goed vermaakt. Immers: hebben zijn twee eigen, bij hem inwonende dochters Hortense en Letty niet veel m??r recht op de erfenis? De oude man wil echter de twee verzuurde tantes van Camilla gelegenheid geven een groot onrecht, dat zij hun overleden zuster Althea, de moeder van Camilla, hebben aangedaan, aan zijn kleindochter goed te maken. Daarom neemt hij in zijn testament de voorwaarde op dat Hortense, Letty en Camilla gezamenlijk in het oude huis moeten blijven wonen. Hij hoopt dat de verbitterde vrouwen door hun omgang met de vrolijke, vastberaden Camilla de weg naar een normaal leven zullen terugvinden. Het tegendeel is echter het geval: Hortense en Letty beschouwen Camilla als een brutale indringster en zij beginnen een treitercampagne tegen het alleenstaande meisje. Als Camilla zich door de nukken en grillen van het tweetal niet uit het oude huis laat verdrijven, beginnen zich daar vreemde gebeurtenissen af te spelen, waaruit blijkt dat de twee hysterische tantes het gemunt hebben op het leven van hun nicht. Het meisje probeert steun te vinden bij de secretaris van haar overleden grootvader, Ross Granger, voor wie ze heimelijk liefde heeft opgevat. Ross wil echter zo snel mogelijk Camilla inwerken in de nog af te wikkelen zaken, zodat hij zich kan terugtrekken uit dat huis, waar zulk een geheimzinnige, lugubere sfeer hangt. De stille dreiging van de kant van haar tantes benauwt het meisje dan zodanig, dat ze aarzelend haar toevlucht neemt tot de pleegzoon van Hortense, Ben, van wie ze niet weet of hij aan haar kant staat of aan die van de twee intrigerende tantes. Ben maakt misbruik van het vertrouwen dat Camilla hem schenkt en koopt voor haar een rijpaard, dat een kwade streek in zich heeft. Wordt dit paard Camilla uiteindelijk noodlottig? Ross Granger is de enige die de boosaardige opzet doorziet en als hij zich tenslotte toch zonder voorbehoud inzet, niet alleen om een catastrofaal onheil te voorkomen, maar ook om het hart van Camilla te heroveren, komt dit boek tot zijn dramatisch en romantisch hoogtepunt.
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: Thunder heights
Eerste uitgave: 1960
Uitgever: De Spaarnestad

JeugdboekenDrie meisjes op één kamer
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: Love me, love me not
Eerste uitgave: 1952
Uitgever: Spectrum
De geheimzinnige buren
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: Mystery of the green cat
Eerste uitgave: 1957
Uitgever: Spectrum
Mijn zwarte vriendin
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Phyllis A. Whitney
Oorspronkelijke titel: Willow Hill
Eerste uitgave: 1947
Uitgever: Spectrum

Gerelateerde schrijvers