Boekenplank:
Kies

Boeken van Malcolm Bosse

Meer over Malcolm Bosse

Genre: Roman

Geboren: 1926 / Overleden: 2002

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

 • De man die van dierentuinen hield - The man who loved zoos
 • Mr. Toets - Mister Touch
 • Vreemdeling aan de poort - Stranger at the gate

Warlord

 1. Warlord - The warlord
 2. Hemels vuur - Fire in heaven

Young Adult

 • De tuin van je leven - The 79 squares
 • Droom van het regenwoud - Deep dream of the rainforest
 • Het examen - The examination
 • Slagtand en steen - Tusk and stone
 • Tocht door de tijd - Cave beyond time
 • Ze noemen me Ganesh - Ganesh

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe man die van dierentuinen hield
Een lege straat in San Francisco, vroeg in de ochtend. Er staat alleen een bus. Een bus vol passagiers. Warren Shore, de man die van dierentuinen hield, sjokt erlangs en doet een schokkende ontdekking.

Hij wordt er niet armer van, maar maakt zich wel tot doelwit van Alex Boyle, kunsthandelaar én beroepsmoordenaar. Wat wil de geheime dienst, waarvoor Alex werkt? Wat is er aan de hand met de mysterieuze bus?

Alex is niet de enige die op onderzoek uitgaat: ook Warrens tante is geïnteresseerd in het lot van de busreizigers.
Schrijver: Malcolm Bosse
Oorspronkelijke titel: The man who loved zoos
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 9789027463098
Uitgever: Spectrum
Mr. Toets
Mr. Toets is de geschiedenis van een karavaan van overlevenden die dwars door de Verenigde Staten trekt, nadat een virusepidemie het menselijk leven op aarde grotendeels heeft uitgewist. Het is een verhaal van vernietiging en wedergeboorte, van menselijk falen en hartstochtelijke levensdrang.

In een achterbuurt in Manhattan heeft een aantal mensen toevlucht tot elkaar gezocht nadat het virus V70 de wereldbevolking heeft gedecimeerd. Bedreigd door gewelddadige bendes, wilde honden, voedsel- en medicijntekort, en onderhevig aan een immense psychologische schok, probeert de gemeenschap nieuwe regels te creëren om in leven te kunnen blijven.

De nieuwe namen die de mensen aannemen, vormen de eerste stap in een poging een nieuw bestaan op te bouwen in een wereld waar het gevaarlijk is om terug te kijken. Onder leiding van Mr. Toets, een voormalige Wallstreet-advocaat, onderneemt de groep een heroïsche reis door het land.

Bestookt door talloze gevaren en vijanden, arriveert de karavaan uiteindelijk in Arizona, waar een nog dramatischer uitdaging onder ogen moet worden gezien...
Schrijver: Malcolm Bosse
Oorspronkelijke titel: Mister Touch
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 9789027428936
Uitgever: Spectrum
Vreemdeling aan de poort
Vreemdeling aan de poort is een indrukwekkend epos over het Indonesië van 1965. Een land dat na eeuwenlange overheersing en een bloedige strijd zijn onafhankelijkheid bevocht, maar dat door politieke intriges, innerlijke verscheurdheid en corruptie wederom balanceert op de rand van de anarchie.

Dit boek gaat over een jong Amerikaans echtpaar dat te gast is in Djakarta, Java. Hij is architect, een wilskrachtige, hardwerkende man die gedreven wordt door zijn carrière. Zijn vrouw is antropologe, romantisch van aard en ze gaat geheel op in de mysterieuze schoonheid van Java en de leefwijze van haar bevolking.

Geheel onvoorbereid zijn ze op de storm van geweld die na een mislukte staatsgreep over het eiland losbarst en die hen uit elkaar drijft. Terwijl hij niets liever wil dan zijn hotelproject voltooien en dan het land verlaten, geeft zij zich volledig en onherroepelijk over aan de magische verlokkingen die haar aan het eiland binden. Nooit hadden ze kunnen vermoeden dat de gewelddadige, maar fascinerende en mysterieuze cultuur van Soekarno's Indonesië hun leven zo ingrijpend zou veranderen.
Schrijver: Malcolm Bosse
Oorspronkelijke titel: Stranger at the gate
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 9789027423658
Uitgever: Spectrum

WarlordWarlord
Het China van 1927 vormt de achtergrond van Warlord: bevolkt door internationale avonturiers, onheilstichters en opportunisten betreedt China de moderne tijd: een geweldige rijkdom en macht ligt slechts voor de stoutmoedigste in het verschiet. Na de verdrijving van de Manchu was er geen absoluut heerser om het uitgestrekte rijk bijeen te houden. Kleine privélegers onder leiding van warlords bezetten grote delen van het rijk, strijdend om de macht in het veranderende China.

Generaal Tang doorziet in zijn wijsheid de voor- en nadelen van de veranderende tijden beter dan de andere warlords; hij is een man van onkreukbare eerlijkheid en strikte principes en naast soldaat ook geleerde. Hij ziet hoe China misbruikt wordt door Europese hebzucht, Japans expansionisme, marxisme en de eerzucht van concurrerende warlords.

In het Zuiden sluit een doortrapte Chiang Kai-shek allianties, stelt zijn macht veilig en dreigt zo de warlords in het Noorden te vernietigen; terwijl in de heuvels een jonge oproerkraaier met de naam Mao Tse-tung nieuwe verlichte ideeën begint te verspreiden. Tang vreest dat hij zijn land slechts kan redden door het kwaad met kwaad te bestrijden.

Op dat moment betreedt een groep vreemdelingen het strijdtoneel: Vera Rogatsjeva, een emigrante uit het oude tsarenrijk; ervaringen opgedaan tijdens de Russische revolutie hebben haar doorkneed in elke vorm van overleven, inclusief het gebruik van haar verassende schoonheid. Erich Luckner, Duitser, minnaar en beschermer van Vera, die alles en iedereen inschakelt om wapens te verkopen aan Tang. Philip Embree, een jonge Amerikaanse missionaris, die in dit vreemde verdeelde land een kans heeft zijn beschermde bestaan te ruilen voor een leven vol uitdaging en gevaar.

Vera vormt echter uiteindelijk de grootste bedreiging voor Tang: de tussen hen opvlammende begeerte bedreigt zijn toegewijde, mystieke levenswijze - een reeds ingeslagen weg, die hij moet volgen, wil hij zijn hooggegrepen doel bereiken.

Gevat in een maalstroom van begeerte en bedrog, heldendom en tegenslag, is Warlord het verhaal van het onmetelijke China tijdens een van de dramatische hoogtepunten uit haar geschiedenis en voert van afgelegen dorpjes hoog in de bergen naar heftige strijdtonelen op de uitgestrekte laagvlakten; van broeierige bordelen in Shanghai naar de pracht en praal uit het Mandarijnenverleden.
Schrijver: Malcolm Bosse
Oorspronkelijke titel: The warlord
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 9789022953495
Uitgever: Bruna
Hemels vuur
Hemels vuur is een indringende roman waarin de begrippen liefde, hartstocht, macht en eigen identiteit een nieuwe dimensie krijgen. Tegen de roerige achtergrond van India omstreeks 1948, het jaar van de moord op Ghandi, en van het onrustige China dat geplaagd wordt door opstanden, maken we opnieuw kennis met de kleurrijke hoofdpersonen uit Warlord...

Vera Rogatsjeva, de jonge Russische die samenleefde met generaal Tang, de warlord, en na diens dood op het laatste schip Shanghai ontvluchtte met de voormalige missionaris Philip Embree, een onverbeterlijke geëxalteerde en impulsieve Godzoeker, gedreven door drank en drugs.

Sonia, Vera´s dochter, voelt zich naar hart en ziel de dochter van een Chinese warlord. Vooral haar leven illustreert de wanhopige hang van ontheemde mensen naar een eigen identiteit.

Aan het eind van het koloniale tijdperk moeten de Europeanen uitmaken of er voor hen een plaats is in het Azië dat van oorsprong toebehoort aan volkeren die ook zelf nog op zoek zijn naar eenheid en samenhorigheid.
Schrijver: Malcolm Bosse
Oorspronkelijke titel: Fire in heaven
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9789022954713
Uitgever: Bruna

Young AdultDe tuin van je leven
Eric, samen met een van zijn vrienden van de bende voorwaardelijk veroordeeld, begreep eigenlijk niet waarom hij terugging naar de tuin waar een oude man zat. Waarom moest hij van hem naar de tuin kijken? Wat was er te zien?

Tot zijn verbazing fascineert de tuin hem. Maar belangrijker wordt de vriendschap met de oude man. Als zijn ouders en de politie hem zonder uitleg verbieden nog langer met meneer Beck om te gaan, weigert Eric hem in de steek te laten.

Er móét iets met die man aan de hand zijn, want iedereen keert zich tegen hem. Ook zijn oude vrienden, de bende, zullen die ouwe wel eens goed bang maken... Vol overtuiging weet Eric welke kant hij moet kiezen.
Schrijver: Malcolm Bosse
Oorspronkelijke titel: The 79 squares
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 9789060695128
Uitgever: Lemniscaat
Droom van het regenwoud
In Borneo, diep in de jungle, woont Bayang. Hij is de zoon van een Iban-hoofdman. Dromen zijn erg belangrijk voor de Iban; als je deze gehoorzaamt brengen ze veel macht, maar als je ze negeert kunnen ze de dood betekenen.

Bayang heeft een droom die niet alleen zijn eigen leven zal beïnvloeden, maar ook het lot van de Ibanstam. Deze droom vertelt Bayang dat hij op reis moet gaan, samen met het manke meisje Tambong. Tijdens deze reis ontmoeten ze de 15-jarige Harry Windsor, die sinds de oorlog wees is en opgevoed wordt door zijn oom.

Bayang en Tambong zijn ervan overtuigd dat Harry hen kan helpen de droom te doorgronden en daarom nemen ze hem tegen zijn wil mee op reis. Onderweg moeten ze strijden tegen inboorlingen en rivierpiraten, wat ervoor zorgt dat de drie nader tot elkaar komen. Al snel komt Harry erachter dat zijn kijk op andere mensen en rassen wel erg bekrompen is.
Schrijver: Malcolm Bosse
Oorspronkelijke titel: Deep dream of the rainforest
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 9789025413422
Uitgever: Piramide
Het examen
'Misschien haalt je broer het provinciaal examen en gaat hij door tot het paleisexamen. Je weet wat ze zeggen over het provinciaal examen.' Dat wist Hong. Om het te halen, had je de geestelijke energie van een draak nodig, de kracht van een ezel, de ongevoeligheid van een pissebed en het uithoudingsvermogen van een kameel. Ook kon het geen kwaad als je geld had voor steekpenningen.

Het examen speelt zich af in de zestiende eeuw in China en gaat over de geschiedenis van twee broers, Chen en Hong. De beide broers ondernemen een gevaarlijke reis vanuit de provincie naar de hoofdstad Beijing. Chen om daar te gaan studeren en Hong om zijn oudere broer onderweg te beschermen.

Terwijl Chen probeert het moeilijke paleisexamen af te leggen, sluit Hong zich aan bij een geheim genootschap waarvoor ook hij een zware test moet afleggen.
Schrijver: Malcolm Bosse
Oorspronkelijke titel: The examination
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 9789025409357
Uitgever: Piramide
Slagtand en steen
Slagtand en steen vertelt het verhaal van een eenzame jongeman die zijn weg vindt in de zevende-eeuwse Indiase samenleving.

Op weg naar de stad waar hij zijn studie zou beginnen wordt de veertienjarige Arjun gevangen genomen. Hij is lid van de kaste van de brahmanen. Zijn oom wordt gedood en zijn geliefde zusje ontvoerd. Arjun wordt kaalgeschoren en in de boeien geslagen, en zo gekenmerkt als slaaf.

Wanhopig om zijn zusje maar berustend in het onvermijdelijke accepteert Arjun zijn nieuwe leven en traint hij om een goede kornak - een olifantsleider in het leger - te worden. Zijn moed maakt hem beroemd, maar roem is levensgevaarlijk en Arjun ziet de dood voor de tweede keer in de ogen.
Schrijver: Malcolm Bosse
Oorspronkelijke titel: Tusk and stone
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 9789024512379
Uitgever: Piramide
Tocht door de tijd
De vijftienjarige Ben is met zijn oom, die archeoloog is, meegegaan naar opgravingen in Arizona. Hij interesseert zich niet erg voor het werk van de mannen, die net een grot met wandschilderingen hebben ontdekt. Sinds zijn vader, zijn broer en zijn vriendin bij een auto-ongeluk om het leven zijn gekomen, ligt hij met zichzelf overhoop.

Omdat hij zich bij de opgravingen overbodig voelt, trekt hij in zijn eentje de woestijn in. Terwijl hij een kudde wilde varkens achtervolgt, struikelt hij en wordt hij tweemaal gebeten door ratelslangen. Door het gif raakt hij in coma en glijdt weg door de tijd. De hele omgeving verandert en hij kan weer normaal lopen.

Eerst komt hij terecht bij de nomaden, daarna bij de jagers en als laatste bij een landbouwend volk. In ieder tijdperk moet hij zich aan een nieuwe levensstijl aanpassen. Vooral bij de jagers is het leven hard, ruw en meedogenloos. Tot zijn verbazing ontmoet hij in ieder tijdvak mensen die hem vaag bekend voorkomen: een vader, een broer, een vriendin.
Schrijver: Malcolm Bosse
Oorspronkelijke titel: Cave beyond time
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 9789025105075
Uitgever: Holland


Ze noemen me Ganesh
Jeffrey Moore - Amerikaan van geboorte - heeft zich altijd thuis gevoeld in het Indiase dorp waar hij is opgegroeid. Na de dood van zijn vader gaat hij terug naar Amerika, een land dat hem volslagen vreemd is.

Het begin is moeilijk. De Amerikaanse gewoontes zijn zo anders dan de Indiase en op school vinden ze hem maar een rare: een vegetariër die aan yoga doet.

Toch zijn het juist zijn Indiase gewoontes waardoor hij zijn klas als één man achter zich krijgt als hij in moeilijkheden komt.
Schrijver: Malcolm Bosse
Oorspronkelijke titel: Ganesh
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 9789060694978
Uitgever: Lemniscaat

Gerelateerde schrijvers