Boekenplank:
Kies

Boeken van Pearl S. Buck

Pearl Comfort Sydenstricker-Buck was drie maanden oud toen haar ouders haar meenamen naar China waar zij werkten als missionaris. Een groot deel van haar leven woonde zij af en aan in Amerika of China. Buck begon met schrijven om geld te verdienen voor de zorg van haar verstandelijk gehandicapte dochter. Zij werd de eerste vrouw die de Pulitzerprijs voor fictie won (voor De goede aarde) en in 1938 ontving zij als eerste Amerikaanse vrouw de Nobelprijs voor de Literatuur.

Meer over Pearl S. Buck

Genre: Roman

Pseudoniem (van): Pearl Sydenstricker Buck, John Sedges, Sai Zhenzhu

Geboren: 1892 / Overleden: 1973

Geboorteland: Verenigde Staten


Overzicht

 • Andere goden - Other gods
 • Brief uit Peking - Letter from Peking
 • De belofte - The promise
 • De dood in het kasteel - Death in the castle
 • De drie dochters van Madame Liang - The three daughters of madame Liang
 • De godin beschikt - The goddess abides
 • De jonge opstandeling - The young revolutionist
 • De moeder - The mother
 • De patriot - The patriot
 • De stemmen - Voices in the house
 • De verborgen bloem - Hidden flower
 • Door liefde gebonden - The long love
 • Drakenzaad - Dragonseed
 • Het levend riet - The living reed
 • Het mooiste Kerstfeest - Matthew, Mark, Luke and John
 • Het nieuwe jaar - The new year
 • Het trotse hart - This proud heart
 • Jonathan - The townsman
 • Keizerin van China - Imperial woman
 • Kinderen van de dageraad - Kinfolk
 • Kinderen van één vader - All under heaven
 • Kom, mijn liefste - Come, my beloved
 • Leven met een geheim - Command the morning
 • Mandala - Mandala
 • Nog staat de zon hoog - The time is noon
 • Ons dagelijks brood - Portrait of a marriage
 • Oostenwind Westenwind - Eastwind: Westwind
 • Pioenroos - Peony
 • Vrouwenpaviljoen - Pavillion of women

China Trilogie / China Trilogy

 1. China Trilogie
 2. De hemel van China - China sky
 3. Het goud van China - China gold
 4. Vlucht uit China - China flight

De Goede Aarde Trilogie / The House of Earth Trilogy

 1. De goede aarde - The good earth
 2. De zonen van Wang Lung - Sons
 3. Het verdeelde huis - A house divided

Verhalenbundels

 • De eerste vrouw en andere verhalen - The first wife and other stories
 • De goede daad - The good deed and other stories
 • De vrouw die veranderde - The woman who was changed and other stories
 • De wereld kan goed zijn - God's men
 • De zilveren vlinder - The silver butterfly
 • Een handvol mensen - Far and near
 • Kerstverhalen - Once upon a Christmas
 • Nu en altijd - Today and forever

Non-Fictie

 • Ballingschap - The exile
 • De Kennedy vrouwen - The Kennedy women
 • De strijdbare dienaar - Fighting angel
 • Halt Amerika - Of men and women
 • Het grote Oosterse kookboek - Oriental cook book
 • Het meisje dat niet groeien kon - The child who never grew
 • Hoe het gebeurt - How it happens
 • Mijn werelden - My several worlds
 • Pearl S. Buck vertelt uit de bijbel - The story bible
 • Van over de horizon - A bridge for passing

Dubbel uitgegeven titels

 • Ik ontbied de morgenstond - zie Leven met een geheim
 • Op eigen grond - zie De goede aarde
 • Paviljoen der vrouwen - zie Vrouwenpaviljoen
 • Schets van een huwelijk - zie Ons dagelijks brood
 • Totdat de dood ons scheidt - zie Door liefde gebonden
 • Van verre landen - zie Een handvol mensen

De Goede Aarde Trilogie

Het thema van deze trilogie: de mens in zijn verlangen naar geluk, in zijn strijd om het bestaan, is zo oud als de wereld, maar Pearl Buck heeft de gave, deze onderwerpen te benaderen op een wijze die weergaloos is door haar eenvoud van opzet. De hoofdpersonen zijn van een levende, tastbare realiteit. Wij leren de Chinese mensen kennen in de tijd dat in zijn land nieuwe ideeën doorbraken en een evolutie naar de westerse opvattingen plaatsvond.

In drie opeenvolgende geslachten laat de auteur ons deze verandering meebeleven. Als tenslotte Wang Yuan en Mei-Ling terugkeren naar het land waar eens Wang en O-Lan begonnen is de kringloop voltooid. Hier is sprake van mensen die beseffen dat gelukkig zijn iets zuivers, iets eenvoudigs is, een geestestoestand die niet door rijkdom, strijd of roem, kan worden verkregen.

De Goede Aarde Trilogie / The House of Earth Trilogy

gedetailleerd overzicht

OverzichtAndere goden

Hoofdpersoon van deze belangrijke roman is een jonge man, Bert Holm, die Therat, één van de hoogste toppen van de Himalaya's beklommen heeft. Toen de wetenschappelijke expeditie, waarvan hij als mecanicien deel uitmaakte, het op moest geven is hij geheel alleen verder gegaan en bereikte de top.

Bert Holm... een naam zo goed als elke andere naam. Misschien zullen er lezers zijn, zegt de schrijfster, die in deze Bert Holm een bepaald persoon menen te herinneren. Dat is niet waar, of in zoverre waar als deze helden der massa... deze 'Andere Goden'... elkaar allen gelijken.

Naast Bert Holm staat het figuurtje van Kit Tallant, zijn vrouw. In haar geeft Pearl Buck ons het type van de fijngevoelige, intelligente, waarachtige vrouw, die zonder het te beseffen met zulk een 'held' is getrouwd en tevergeefs in het idool zoekt naar de mens...

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Other gods
Eerste uitgave: 1940
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna
Brief uit Peking
De auteur was een paar maanden oud toen haar vader als zendeling met zijn gezin naar China vertrok. Tot haar 17e jaar kreeg zij dezelfde opvoeding als de Chinese kinderen.

Haar roman Brief uit Peking bewijst opnieuw, hoezeer zij zich kan inleven in de geest van het volk van haar jeugd. De Amerikaanse vrouw, door haar zo innig beschreven, verloochent haar liefde niet, ondanks de vele kwellende raadsels waarvoor het leven haar stelt.

'De elfde brief is bijna het einde. 'Mijn innig geliefde, het is beter voor ons als we niet aan de dag van weerzien denken. Het is beter als we ons leven leven zoals het komt, jij aan jouw zijde van de wereld, ik aan de mijne. Laat Rennie een Amerikaans burger worden. Help hem een eigen vaderland te vinden. Als hij mij vergeet, laat het dan zo zijn.'

Het is duidelijk wat er is gebeurd. De stad, die hij verkoos, is zijn cel geworden. Hij is niet langer vrij. En ik ben niet vrij omdat ik van hem houd. Zolang als hij leeft, zal ik niet vrij zijn. Laat ik blij zijn, dat hij tenminste een vrouw naast zich heeft. Al ben ik het dan niet, hij heeft iemand bij zich. Dus waarom huil ik eigenlijk? En ik ga door met huilen.'
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Letter from Peking
Eerste uitgave: 1957
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Geïllustreerde Pers
De belofte
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The promise
Eerste uitgave: 1943
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Geïllustreerde Pers
De dood in het kasteel
De familie Sedgeley, een adellijke familie met een glorierijke naam, bewoont een oud Engels kasteel, dat ooit eigendom is geweest van de koninklijke familie. In de snel veranderende tijden hebben Sir Richard en Lady Mary de grootste moeite hun traditionele levensstijl te handhaven.

Bovendien zijn zij door dreigend geldgebrek genoodzaakt relaties aan te knopen met een groep vooruitstrevende Amerikanen, die er nogal vreemde ideeën op na houden. Dankzij de jonge, levenslustige Kate, die een brug weet te slaan tussen het heden en het verleden, keert alles uiteindelijk ten goede...
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Death in the castle
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 9789044909357
Uitgever: Bruna
De drie dochters van Madame Liang

Centraal in De drie dochters van Madame Liang staat Madame Liang, eigenares van het beste restaurant in Shanghai. Ondanks communistische versobering, intriges, aanvallen van de Rode Garde e.d. lukt het haar toch om voor haar gasten te blijven zorgen. En daaronder rekent ze voorname diplomaten, zakenlieden en hoge militaire officieren. Ze zijn meestal meer dan cliënten voor haar, meestal vrienden. Ook het Amerikaanse gezin van wie zij het huis heeft overgenomen, behoort tot haar vrienden. De Brandons moesten hun huis verkopen toen zij uit China vluchtten voor het communisme.

Haar drie dochters, Grace, Mercy en Joy, stuurt zij voor studie naar Amerika. Als zij terugkeren naar huis, komen ze herhaaldelijk in conflict met de Chinese omgeving. Hoewel het verhaal een catastrofaal einde heeft voor Madame Liang, blijft toch het gevoel dat er hoop is voor China, onder andere door mensen als Madame Liang.

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The three daughters of madame Liang
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789022950661
Uitgever: Bruna


De godin beschikt
Edith Chardman is pas weduwe geworden, na een lang en gelukkig huwelijk met een veel oudere echtgenoot. In de leegte verschijnt Edwin, nog ouder dan haar man, hij zou haar grootvader kunnen wezen, en Jared, die jong genoeg is om haar zoon te zijn.

Met beide vindt een spontane wederzijdse aantrekkingskracht plaats, maar door het enorme leeftijdsverschil is die in beide gevallen niet gelijk van aard. In de spanning die dit oproept leert zij de ongekende mogelijkheden van de liefde en zichzelf kennen.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The goddess abides
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 9789022915066
Uitgever: Bruna
De jonge opstandeling

Ko-sen wordt op 16-jarige leeftijd ernstig ziek, en zijn ouders geloven ten laatste dat hij niet meer te redden is, tenzij zij hem offeren aan de goden en al zijn banden met zijn oude leven doorsnijden. Dus geven zij zijn verloofde aan een ander en dragen hem over aan de priesters in de tempel, waar hij van dat moment af zijn leven zal slijten - als hij overleefd.

Hij wordt beter, maar kan niet aarden in de tempel. Met zijn vriend Fah-li loopt hij weg en zij sluiten zich aan bij het opstandelingenleger van Sun Yat-sen. Daar leert hij wat vaderlandsliefde is - maar ook wat oorlog is. Misselijk van ellende moet hij toezien hoe blanken Fah-Li meenemen na een grote veldslag, om hem te verplegen in hun christelijke hospitaal. Ondanks alle inspanningen, die Ko-sen niet kan begrijpen, sterft Fah-li, en Ko-sen keert terug naar zijn ouders.

Terug in zijn oude boerenleven kan hij geen rust vinden, hij wil zijn vaderland dienen, maar niet in de oorlog. Ten slotte besluit hij terug te keren naar het hospitaal en zijn landgenoten zo te dienen, in de naam van Jezus, die hij niet kent, maar wel waardeert vanwege wat er in zijn naam gebeurt.

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The young revolutionist
Eerste uitgave: 1932
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Sleutel
De moeder
De moeder speelt op het Chinese platteland. Hoofdpersoon is een eenvoudige boerenvrouw, wier leven op drift raakt als zij door haar man verlaten wordt.

De bittere armoede, de zorg om haar kinderen, het noodlot dat hen treft, het is een tragiek waarbij de vrouw niet anders kan dan haar toevlucht zoeken in de illusie: zij laat zich vanuit de stad brieven schrijven om eerst het dorp en dan ook zichzelf te overtuigen van de mogelijke terugkeer van haar man.

Het is uiteindelijk de geboorte van een kleinzoon die haar weer met het leven weet te verzoenen.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The mother
Eerste uitgave: 1935
ISBN/EAN: 9789021493725
Uitgever: Querido
De patriot

In deze roman geeft de schrijfster, behalve van China tijdens de burgeroorlog, een beeld van het Japanse leven en het Japanse volk, te midden waarvan zij, in de periode welke haar boek behandelt, zelf heeft gewoond. Met grote warmte vertelt zij over de liefde tussen een man en een vrouw van verschillende nationaliteit die gescheiden worden door zeeën van haat.

Maar behalve een ontroerende liefdesroman vormt De patriot een begrip en sympathie geschreven studie van radicale jeugd in een land, dat in de veertig eeuwen van zijn geschiedenis nooit heeft geweten wat patriotisme was en dat zelfs geen woord bezet om dit begrip aan te duiden.

De patriot is een veelbewogen, zeer boeiende roman, waaruit weer de bijzondere gave van deze schrijfster blijkt, om ons vreemde mensen uit vreemde landen te doen zien als toch niet zo heel erg verschillend van ons zelf.

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The patriot
Eerste uitgave: 1939
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna
De stemmen
Een jong echtpaar trekt in een landhuis vol traditie en sfeer, in een idyllisch heuvelgebied ergens in de Verenigde Staten. Maar het blijkt een huis 'vol stemmen' te zijn, stemmen uit het verleden, reëel en ook niet reëel, beangstigend en vermanend.

Dit is het motief van De stemmen van Pearl Buck, die zelden een spannender en bewogener geschiedenis heeft geschreven.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Voices in the house
Eerste uitgave: 1944
ISBN/EAN: 9789044903676
Uitgever: Bruna


De verborgen bloem
Kijk, slechts één greep uit dit boek en u proeft het grote meesterschap van Pearl Buck: '... zij aarzelde nog even, boog zich abrupt voorover en schreef haar naam op het stippellijntje waar 'moeder' bij stond. Haar blik bleef op dat woord rusten. Ja, zij was de moeder, zij alleen kon het kind weggeven en dat had ze nu gedaan ...'
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Hidden flower
Eerste uitgave: 1952
ISBN/EAN: 9789022906903
Uitgever: Bruna
Door liefde gebonden
Pearl S. Buck, wie in 1938 de Nobelprijs voor letterkunde werd toegekend, is de schrijfster van wereldsuccessen als De goede aarde, De moeder, Het trotse hart en vele anderen.

Ook in haar roman Door liefde gebonden waarin het altijd nieuwe en boeiende thema van het huwelijk wordt behandeld, vinden wij diezelfde levensechte sfeer en rake karaktertekening die elk boek van Pearl Buck tot een belevenis maken; meer dan dat: een ervaring
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The long love
Eerste uitgave: 1949
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Geïllustreerde Pers
Drakenzaad

Voor de Chinezen is de draak niet een boosaardig creatuur, maar een god en de vriend der mensen, die hem vereren. Hij beschikt over voorspoed en vrede. Daar hij de wateren en de winden beheerst, is hij het, die de goede regen zendt en daarom is hij het symbool der vruchtbaarheid.

Tijdens de Hsia dynastie werd er een groot gevecht geleverd door twee draken, tot van beiden niets anders overbleef dan een vruchtbaar schuim, waaruit de afstammelingen van het geslacht Hsia geboren werden. Zo kwam het, dat men de draken beschouwen ging als de voorvaderen van een geslacht van grote helden.

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Dragonseed
Eerste uitgave: 1942
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna
Het levend riet
Deze roman - een van de grootste die Pearl Buck heeft geschreven - is voor Korea wat vele van haar andere romans voor China betekenen. Zij beschrijft hier het lot van een Koreaanse familie gedurende vier generaties en verweeft hun geschiedenis met historische gebeurtenissen en figuren, waardoor zij een levendig beeld schept van dit edele volk.

Wij zien hoe Korea in de vorige eeuw voor de keus stond onafhankelijk te blijven, of steun te zoeken bij Japan, China of Rusland, die het geen van drieën kon vertrouwen. Korte tijd zoekt Korea nog de vriendschap van Amerika, maar dan wordt het al spoedig door Japan bezet en nog later volledig ingelijfd.

In deze periode, die langer dan vijftig jaar heeft geduurd, speelt het grootste deel van de roman zich af. In de verschillende figuren weet de schrijfster op indrukwekkende wijze gestalte te geven aan het immer voortlevende vrijheidsideaal dat pas in 1945, en dan nog ten dele, bereikt zal worden.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The living reed
Eerste uitgave: 1963
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna
Het mooiste Kerstfeest

'Zouden Mark, Luke en John vóór volgend jaar Kerstmis hier zijn?' vroeg Matthew die avond bij het naar bed gaan.
'Zo vast als een huis,' zei z'n vader.
'Ja hoor,' zei z'n moeder, 'lang en breed vóór volgend jaar Kerstmis.'
'Dan wordt dat het fijnste Kerstfeest van allemaal,' zei Matthew.

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Matthew, Mark, Luke and John
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Van Goor


Het nieuwe jaar
Moet een begaafde man, gelukkig getrouwd en hard op weg gouverneur te worden en zelfs kandidaat voor het presidentschap, dit alles opzij zetten omdat hij als jonge vent in Korea een misstap heeft begaan?

Voor dit probleem ziet Christopher Winters zich geplaatst als hij een brief krijgt uit Korea, die begint met 'Lieve Amerikaanse vader' en eindigt met 'Kim Christopher'. In de drukke jaren na zijn terugkeer uit de Koreaanse oorlog was hij langzamerhand de ranke, lieve Soonya en hun kind vergeten.

Nu moeten vier mensen, twee vrouwen, een man en een kind, uit twee volkomen vreemde werelden tot de oplossing zien te komen van een immens probleem.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The new year
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 9789022917084
Uitgever: Bruna
Het trotse hart
Susan Gaylord heeft van vaders zijde een artistieke inslag meegekregen. Vanaf de schoolbanken reeds wordt ze benijd om de gave, haar handen, in alles wat ze aanpakt, absoluut ondergeschikt te maken aan haar geest. Ze aanvaardt dit Godsgeschenk als iets vanzelfsprekends, maar heeft er niet genoeg aan. Ze wil daarnaast nog een man en kinderen, ze wil middelpunt zijn van een gezin.

Haar ideaal wordt vervuld, maar dat is tevens het begin van de strijd tussen de echtgenote-moeder en de artieste, die haar kunst niet kan opgeven.

Na vele bittere teleurstellingen, en nadat de dood zijn intrede in haar gezin heeft gedaan, blijkt haar talent zo gelouterd dat zij waarlijk tot grote scheppingen in de beeldhouwkunst in staat is.

In deze roman komt Pearl Bucks volmaakte beheersing van het psychologisch element wel zeer sterk tot uiting. De verhoudingen tussen de hoofdpersoon en de bijfiguren in zit werk zijn fascinerend getekend!
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: This proud heart
Eerste uitgave: 1938
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Gottmer
Jonathan
Jonathan is het ontroerende verhaal van een gewone dorpsjongen die plichtsbewust door het leven gaat en desondanks minder saai blijkt dan zijn rebelse en de dag plukkende tijdgenoten.

Jonathan voelt zich van jongsaf verantwoordelijk voor de mensen om hem heen, en als zijn moeder zijn vader volgt naar Amerika kan hij niet achterblijven. Eenmaal in de Verenigde Staten valt het gezin toch uiteen en Jonathan blijft als enige achter in Median, een klein dorpje aan een kruispunt van wegen in de prairie. Zijn plicht vervullend maakt hij het dorp tot een stad.

Het verhaal raakt verschillende interessante thema's uit de geschiedenis van de Verenigde Staten: de gevolgen van de burgeroorlog, de van slavernij bevrijde zwarten, de trek naar het Westen op zoek naar grond, de oliekoorts...

Maar meer dan dat beklijft de menselijke geschiedenis: de cyclus van de seizoenen en de kleine gebeurtenissen die die seizoenen in een kleine prairiestad breken. De komst van een dominee, een huwelijk, een geboorte, een sneeuwstorm, een prairiebrand, de bouw van een school...

Het meest van al boeit Jonathan zelf, een eenvoudige jongen met eenvoudige dromen die opgroeit tot een 'gewone', maar grootse en complexe man wiens gevoelens steeds onderdrukt lijken te worden om zijn plicht te kunnen vervullen.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The townsman
Eerste uitgave: 1944
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna
Keizerin van China
Keizerin van China is een roman over de levensgeschiedenis van de roemruchte Ts'e-si, keizerin-regentes en laatste regerende vorstin van China.

Ts'e-si hield in de tweede helft van de negentiende eeuw door intriges en zelfs moord op de jonge keizer in feite de macht in handen, toen China worstelde tegen buitenlandse invloeden, terwijl tegelijkertijd de behoefte aan hervorming en modernisering dringend werd gevoeld.

Ts'e-si bleef door dik en dun de tradities van het oude China verdedigen. Hiermee haalde zij zich de haat van de 'nieuwdenkers' op de hals, maar voor de plattelandsbevolking werd zij de personificatie van het heroïsche China zelf.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Imperial woman
Eerste uitgave: 1956
ISBN/EAN: 9789022952054
Uitgever: Bruna
Kinderen van de dageraad

Na veel tegenwerking en wantrouwen van de bevolking in China na de Tweede Wereldoorlog te hebben overwonnen, zet een jonge Chinese chirurg, die opgegroeid is in Amerika en daar de botsing van moderne westerse opvattingen met de oude Chinese zeden zelf heeft ondervonden, al zijn krachten in om de vreselijke toestanden, die er op allerlei gebied heersen, te bestrijden.

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Kinfolk
Eerste uitgave: 1949
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna


Kinderen van één vader

Als de Rode revolutie China overspoelt, verlaat Malcolm MacNeil met zijn gezin Peking. In de Verenigde Staten zoekt hij veiligheid en rust. Maar hij heeft veel gezien dat zijn landgenoten niet begrijpen kunnen...

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: All under heaven
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 9789022951552
Uitgever: Bruna
Kom, mijn liefste

In deze roman gebruikt Pearl S. Buck voor het eerst India als achtergrond van haar verhaal. David McArd, een Amerikaanse multimiljonair, getroffen door de in India heersende armoede, besluit een school voor jonge zendelingen te stichten.

Wanneer zijn enige zoon echter zelf naar India wil gaan om daar te werken in dienst van zijn God, is David senior zo verbolgen, dat hij zijn voornemen laat varen. David junior vertrekt niettemin met Olivia, de vrouw die hij liefheeft, naar India, waar beider zoon Theodore hun werk later in radicaler vorm voortzet.

Het boek geeft een levendig beeld van India over een uitgebreide tijdsperiode en ontleent het succes dat het in het buitenland reeds geniet vooral aan de indrukwekkende uitbeelding van het menselijk streven naar broederschap en gerechtigheid.

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Come, my beloved
Eerste uitgave: 1953
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna
Leven met een geheim
In dit boek beschrijft Pearl Buck de levens van een aantal mannen en vrouwen die op een afgelegen plaats in de Verenigde Staten een geheime staatsopdracht uitvoeren.

Er wordt gewerkt aan een allesvernietigend wapen, maar Pearl Buck schrijft over de mensen àchter dit project, over een aantal boeiende karakters tegen de achtergrond van de ware geschiedenis van de ontwikkeling van een wapen, groter dan de mens: de atoombom.

Zij voert ons binnen in de woning van Burton Hall, de leider van de groep, en zijn vrouw Mollie, en in het huis van zijn jonge assistent Stephen Coast en diens trouwe echtgenote Helen. Zij laat ons ook kennis maken met de charmante en briljante vrouwelijke geleerde Jane Earl, die zich tot deze beide mannen aangetrokken voelt, maar zichzelf niet toestaat een van hen lief te hebben.

De naam van de schrijfster staat garant voor een boeiende roman, waarin met warme menselijkheid de beproevingen, de angsten en de liefde van de hoofdpersonen worden beschreven.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Command the morning
Eerste uitgave: 1959
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Geïllustreerde Pers
Mandala
Mandala is een van de zeldzame romans van Pearl Buck over India. Een prinselijke familie van het nieuwe India staat centraal in het verhaal en de schrijfster belicht de mystiek waarvan het dagelijkse leven doordrenkt is.

Buitenzinnelijke waarneming, reïncarnatie en geesten zijn zaken die ernstig worden genomen door prins Jagat en zijn familie. Prins Jagat is de viriele afstammeling van een krijgshaftig volk. De eerste veertig jaar van zijn leven brengt hij voornamelijk door met zijn grootste passie, de tijgerjacht.

Dan veranderen de politieke omstandigheden en verliest hij zijn titels en het grootste deel van zijn rijkdom. Aan het begin van de roman is hij bezig plannen te maken om een paleis aan een meer te verbouwen tot een luxueus toeristenhotel.

Dan maakt een tragische gebeurtenis diepe indruk op de familie en neemt deze indrukwekkende roman pas goed een aanvang.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Mandala
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 9789022951354
Uitgever: Bruna
Nog staat de zon hoog
Momenteel geen beschrijving beschikbaar.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The time is noon
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna


Ons dagelijks brood
Deze in Pennsylvania spelende roman van een gelukkig huwelijk behoort tot de beste boeken van Nobelprijswinnares Pearl S. Buck.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Portrait of a marriage
Eerste uitgave: 1945
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna
Oostenwind Westenwind
In Oostenwind Westenwind beschrijft Pearl S. Buck een voor het China van vóór de grote omwenteling uitermate karakteristiek generatieconflict; aanleiding is de botsing met de Westerse cultuur, en inzet het behoud der traditie.

De personen in wie deze thematiek belichaamd wordt behoren tot het milieu der zeer welgestelden. Een meisje uit deze kringen trouwt met een man die zij, zoals het gebruik het wil, nog nooit heeft gezien. De echtgenoot, die in het Westen medicijnen heeft gestudeerd en door de nieuwe ideeënwereld beïnvloed is, verzet zich niet tegen deze conventie, uit respect voor zijn ouders.

Als de broer van de jonge vrouw na een lange afwezigheid thuiskomt en gehuwd blijkt met een Amerikaanse, dan moet de hele conservatieve Chinese familie buigen voor de niet te stuiten stormloop van de jeugd op de tradities.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Eastwind: Westwind
Eerste uitgave: 1930
ISBN/EAN: 9789021493732
Uitgever: Gottmer
Pioenroos
Pioenroos speelt niet in het China van de twintigste eeuw, maar in een vroegere periode, toen de slavenhandel in het Hemelse Rijk nog gebruikelijk was.

Pioenroos, wier leven de kern van dit boek vormt, wordt als klein kind gekocht door een joodse familie en opgevoed samen met David, de eigen zoon, die even oud is als zij.

Als David trouwt met een ander Chinees meisje blijft Pioenroos bij hem in huis. Pas als haar vrijheid in gevaar komt (de oppereunuch van de keizerin heeft zijn zinnen op haar gezet), realiseert David zich dat Pioenroos’ aanhankelijkheid meer is dan alleen slaafse trouw en dat hij van haar houdt. Hun liefde blijft hun leven bepalen, ofschoon ze niet met elkaar kunnen trouwen.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Peony
Eerste uitgave: 1948
ISBN/EAN: 9789022952047
Uitgever: Bruna
Vrouwenpaviljoen
Madame Wu, mooi en intelligent, bestiert haar grote huishouden waardig: zestig familieleden omringen haar in het landhuis. Ze koppelt haar zonen aan geschikte echtgenotes, verzorgt haar schoonmoeder en legt haar echtgenoot, een echte levensgenieter, in de watten. Op haar veertigste verjaardag brengt ze echter de hele feodale gemeenschap in rep en roer door aan te kondigen dat ze het bed niet meer wil delen met haar man en een concubine voor hem wil zoeken.

China bevindt zich, aan de vooravond van de Revolutie (1949), op een keerpunt in de geschiedenis, tussen traditie en moderniteit, en laat voor het eerst werkelijk vreemd gedachtegoed toe binnen de landsgrenzen. Haar verwanten voegen zich niet langer naar haar wil. En madame Wu leert een zonderlinge missionaris kennen en liefhebben die haar ogen opent en voor een kentering in haar bestaan zorgt.

Buck schildert liefdevol het dagelijks leven van de Chinese bovenklasse tot in het kleinste detail in deze zeer vrijmoedige roman over vrouwenlevens en zelfbestemming. Het boek geeft een levendig tijdsbeeld van het China in de eerste helft van de twintigste eeuw.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Pavillion of women
Eerste uitgave: 1946
ISBN/EAN: 9789045006710
Uitgever: Atlas Contact

China Trilogie / China TrilogyChina Trilogie

China Trilogie bevat de boeken:

 1. De hemel van China
 2. Het goud van China
 3. Vlucht uit China

Schrijver: Pearl S. Buck
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna
De hemel van China
De oude stad Tsjen-li, die diep in het Chinese binnenland ligt, wordt nu al twee jaar bestookt door Japanse bommenwerpers. Vooral het Amerikaanse ziekenhuis moet het ontgelden, waar de jonge arts Sara Durand tijdelijk de leiding heeft. Ongeduldig wacht zij op de terugkomst van dr. Gray Thomison, de geneesheer-directeur waarvoor zij niet alleen collegiale gevoelens koestert...

Als Thomison eindelijk komt, brengt hij zijn jonge vrouw Louise mee. Kan dit verwende Amerikaanse meisje het harde leven onder de dagelijkse bombardementen aan? En hoe zal haar houding zijn tegenover de knappe Sara, die haar man beter kent dan zijzelf? En wat speelt zich af achter de ondoorgrondelijke ogen van de Chinese arts Tsjoeng die zich door Sara, een vrouw!, gepasseerd voelt?
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: China sky
Eerste uitgave: 1941
ISBN/EAN: 9789022918302
Uitgever: Bruna
Het goud van China
Midden in de oorlogsjaren vertrekt Elaine Brian, een New Yorkse schoonheid van 21 jaar, naar Ta-ming, een arm stadje in het noorden van China. Op haar sterfbed heeft haar moeder, een schatrijke eenzame vrouw, haar gevraagd Marc Chappell op te zoeken, de enige man die oprecht van haar en niet van haar geld heeft gehouden.

Ondanks de tegenwerking van haar vader en van Elton Field, een Amerikaanse zakenman die haar tot Sjanghai begeleidt en radeloos verliefd wordt op de mooie erfgename, bereikt Elaine het sombere, door de Japanners bezette plaatsje. Daar vindt zij Marc Chappell, die als pater Valerian al meer dan twintig jaar lang de plaatselijke missiepost runt. Elaine zet alles op alles om in Ta-ming te kunnen blijven...
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: China gold
Eerste uitgave: 1942
ISBN/EAN: 9789022918333
Uitgever: Bruna
Vlucht uit China
Na de aanval op Pearl Harbor wordt het er voor de Amerikanen in Sjanghai niet gemakkelijker op. De Japanse bezetters gaan over tot het interneren van al hun 'nieuwe vijanden'.

Mevrouw Shipman, een domineesweduwe die haar hele leven open huis heeft gehouden voor 'gevallen vrouwen', moet haar trots en dapperheid bekopen met de dood.

Ook de journaliste Jenny Barchet, die achtervolgd wordt door de haat-liefde van Sjigo Kuyosi, het hoofd van de Japanse bezettingsmacht, ontsnapt ternauwernood aan de dood. Voor de jonge luitenant Daniel James weet Sjigo Kuyosi een wel heel vernederend baantje te verzinnen: hij gebruikt hem als zijn persoonlijke riksjarijder.

Maar zowel Jenny als Daniel weten met behulp van Chinese vrienden Sjanghai uit te komen. Voor zij verder vluchten naar onbezet gebied, worden zij op een grote boerderij volgens de oude Chinese gebruiken in de echt verbonden...
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: China flight
Eerste uitgave: 1947
ISBN/EAN: 9789022918272
Uitgever: Bruna

De Goede Aarde Trilogie / The House of Earth Trilogy

De goede aarde
Wang Lu is een eenvoudige, ongeletterde boer die geen enkele kennis bezit, behalve van de waarde van zijn land. Door het harde werken lukt het hem steeds meer land te kopen en te bewerken, zodat hij zich na een aantal jaren tot grootgrondbezitter weet op te werken.

Als rijk man maakt hij echter dezelfde fouten die alle andere rijke mensen in zijn omgeving maken: hij bekommert zich niet om de levens van zijn arbeiders, hij verwaarloost zijn echtgenote en hij trouwt met een tweede, veeleisende jonge vrouw met gebonden voeten.

Als Wang Lu oud is, verdeelt hij zijn land onder zijn kinderen, die zich nauwelijks voor landarbeid interesseren. De ondergang van de familie Wang is onvermijdelijk: de manier waarop grootgrondbezitters als Wang Lu met land en mensen omgaan, moet wel tot geweld en revolutie leiden.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The good earth
Eerste uitgave: 1931
ISBN/EAN: 9789045006413
Uitgever: Gottmer
De zonen van Wang Lung
Terwijl Wang Lung bijna dood ligt, bereidt zijn familie, inclusief de eerste twee van zijn drie zonen, zich voor op zijn begrafenis. Ze laten hun broer komen en zijn verrast om te zien dat hij een groep soldaten de stad in leidt. Nadat hij aan het einde van De goede aarde het huis had verlaten, voegde hij zich bij het leger van een krijgsheer en klom snel in de gelederen.

Zodra Wang Lung dood en begraven is en zijn land onder de zonen is verdeeld, worden ze op ongebruikelijke manieren samengetrokken, zelfs als ze uit elkaar drijven.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Sons
Eerste uitgave: 1932
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Gottmer
Het verdeelde huis
China ontwaakt. De jeugd komt in opstand tegen onmenselijke toestanden, het Westen begint langzamerhand zijn invloed te laten gelden. De ouderen blijven hardnekkig vasthouden aan de aloude tradities, maar de jeugd verzet zich en vecht voor de vrijheid.

Niet langer mag de vrouw als minderwaardige slavin beschouwd worden, die men naar believen kan doden of te vondeling leggen bij haar geboorte.

Niet langer mogen de ouders hun kinderen dwingen tot een huwelijk met een volslagen vreemde, een verbintenis, slechts gericht op het voortbrengen van zonen, die de familienaam voort kunnen dragen.

Niet langer mogen twee jonge mensen, die in een onberaden stap de drang van hun hart volgden, ter dood worden gebracht als misdadigers.

Dit is in het kort de inhoud van het boek Het verdeelde huis, waarin Pearl S. Buck ons een beeld geeft van China in de kentering der tijden.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: A house divided
Eerste uitgave: 1935
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Gottmer

Verhalenbundels

De eerste vrouw en andere verhalen
Een bundel met novellen en verhalen, die Pearl Bucks vertrouwdheid met de Oosterse wereld het zuiverst demonstreert. Zij leerde schrijven in een taal die haar moedertaal was, maar in de tijd dat zij haar eerste werken schreef, lag de bron waaruit deze taal zich voedde en vernieuwde, in een andere wereld, in China. Deze bundel is daarvan een van de eerste, markantste en ontroerendste resultaten.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The first wife and other stories
Eerste uitgave: 1933
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna
De goede daad
Deze bundel bevat het beste van Pearl Bucks korte verhalen uit de jaren 60. Behalve De goede daad zijn het er negen, waarvan er één de omvang van een kleine novelle heeft. Ze zijn geen van alle ooit eerder in het Nederlands gepubliceerd.

Het zijn Aziatische thema's en decors die de verbindende draad van de verhalen vormen. Ze spelen in China, India, Korea en New York's 'China Town' en omspannen de tijd van Wereldoorlog II tot het eind van de jaren 60.

Ook deze bundel bewijst opnieuw Pearl Bucks diepgaande kennis van en begrip voor de volkeren van Oost en West.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The good deed and other stories
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789022914670
Uitgever: Bruna
De vrouw die veranderde
De vrouw die veranderde en andere verhalen is een bundel hartverwarmende verhalen van de geboren vertelster Pearl S. Buck.

Het thema dat deze nog niet eerder in boekvorm verschenen verhalen verbindt is de diepe betrokkenheid met de 'buitenbeentjes', die zich niet gelukkig voelen in de rol die door de wereld om hen heen, bijvoorbeeld een geboortestad, de rechterlijke macht of een echtgenoot, wordt opgelegd en die daarom hun eigen weg zoeken; met alle gevolgen van dien.

Uit deze in verschillende perioden van Pearl Bucks leven geschreven verhalen spreekt telkens weer een gevoeligheid en een oprecht meeleven met tijdloze menselijke problemen, iets wat ook haar overige werk kenmerkt en haar gemaakt heeft tot een van 's werelds meest geliefde schrijfsters.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The woman who was changed and other stories
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 9789044918854
Uitgever: Bruna
De wereld kan goed zijn

Beschrijving niet beschikbaar;  achterflap bevat geen omschrijving.

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: God's men
Eerste uitgave: 1953
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna
De zilveren vlinder
In deze bundel zijn veertien verhalen bijeengebracht, die nog niet eerder in Nederland zijn verschenen. Zij bevestigen eens te meer het meesterschap van de schrijfster, om met weinig woorden figuren te scheppen, die ons lang bij zullen blijven.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The silver butterfly
Eerste uitgave: 1960
ISBN/EAN: 9789022905210
Uitgever: Bruna
Een handvol mensen
Sommige critici menen dat Pearl S. Buck niet in haar romans, maar in haar verhalen op haar best is. In deze bundel vindt men er een groot aantal typische voorbeelden van.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Far and near
Eerste uitgave: 1949
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna
Kerstverhalen
Een collectie prachtige kerstverhalen voor jong en oud van de wereldberoemde Nobelprijswinnares Pearl S. Buck.

Dertien verhalen, dertien verschillende belevingen en benaderingen van de kerstviering, gezien door de ogen van kinderen en volwassenen. Of Pearl Buck nu rijkdom, eenzaamheid, armoede of ouderdom beschrijft, altijd weet ze door haar diep menselijke benadering een sfeer te creëren die haar grote vertelkunst verraadt.

Deze verhalen en overpeinzingen vormen een keuze uit wat Pearl Buck door de jaren heen over kerstmis heeft geschreven, waarbij ze zowel uit haar fantasie als uit haar rijke ervaringen van haar verblijf in China heeft geput.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Once upon a Christmas
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 9789022952979
Uitgever: Bruna
Nu en altijd
Over China en de Chinezen raakt de grote Amerikaanse schrijfster Pearl S. Buck nooit uitverteld en hier, in dit boek met Chinese vertellingen die alle gebouwd zijn op het grondthema van haar bewondering en haar liefde voor het immense land en zijn sympathieke bevolking, blijkt eerst goed hoe zij de Chinese mentaliteit en het Chinese karakter doorgrond heeft.

De meest uiteenlopende typen passeren in deze verhalen de revue; verhalen die stuk voor stuk juweeltjes van vertelkunst zijn. Met de meest verscheidene levensomstandigheden wordt de lezer door Pearl Buck in aanraking gebracht, maar aan het eind overweegt toch één enkele indruk, namelijk die van een volle en rijke menselijkheid, welke ons dat verre en vreemde land met zijn miljoenenbevolking dichterbij brengt en lief doet zijn.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Today and forever
Eerste uitgave: 1941
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna

Non-Fictie

Ballingschap

Ballingschap beschrijft de levensgeschiedenis van een Amerikaanse vrouw (i.c. Caroline Stulting Sydenstricker, de moeder van Pearl S. Buck). Zij trouwt met een dominee en vertrekt met hem op missie naar China waar zij haar leven in dienst stelt van anderen.

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The exile
Eerste uitgave: 1936
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Gottmer
De Kennedy vrouwen
De Kennedy vrouwen geeft de persoonlijke visie van de auteur op de neergang van een trotse en machtige familie...
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The Kennedy women
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 9789022950692
Uitgever: Bruna
De strijdbare dienaar

De strijdbare dienaar beschrijft de levensgeschiedenis van een Amerikaan (i.c. Absalom Sydenstricker, de vader van Pearl S. Buck), die Amerika verlaat en als zendeling naar China gaat. Hij is onhandig in het dagelijks leven, maar heel begaafd in zijn geestelijke werk.

Zonder rekening te houden met de verlangens van vrouw en kinderen brengt hij al zijn tijd door met het brengen van Gods woord onder de plaatselijke bevolking. Hij laat zich niet hinderen door de politieke onrust in China of de vijandige houding van de Chinezen.

Als hij oud is geworden verlangt niets in hem naar Amerika, en wacht hij in China tot de warme aarde zich voor hem zal openen.

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Fighting angel
Eerste uitgave: 1936
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Gottmer
Halt Amerika
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Of men and women
Eerste uitgave: 1941
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna
Het grote Oosterse kookboek
Pearl Buck, de eerste Amerikaanse schrijfster die de Nobelprijs voor literatuur ontving, was nog geen jaar oud toen haar ouders als zendelingen naar China trokken. Zij woonde daar 17 jaar en ging toen naar Amerika. In 1914 keerde zij terug naar China en bleef daar, als Presbyteriaans zendelinge, tot 1935.

Tijdens de jaren twintig begon zij verhalen te schrijven en in 1940 verscheen haar eerste roman Oostenwind, westenwind. De goede aarde (1931) bezorgde haar de Pulitzerprijs en vormde het eerste deel van een trilogie op grond waarvan zij in 1938 de Nobelprijs voor letterkunde ontving. Zij vertaalde ook belangrijke Chinese literatuur.

Pearl Buck heeft met schrijven veel verdiend. Heel veel van haar geld stortte zij in de in 1964 opgerichte Pearl Buckstichting ten bate van Aziatische kinderen van Amerikaanse militairen. Als laatste boek verscheen van haar hand deze verzameling recepten uit het Verre Oosten.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Oriental cook book
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 9789060459744
Uitgever: Hollandia
Het meisje dat niet groeien kon
In dit kleine, aangrijpende boekje, doet Pearl S. Buck op geheel openhartige wijze verslag van haar ervaringen met haar enig, geestelijk onvolwaardig kind. Met grote wijsheid beschrijft zij de pijnlijke weg die de moeder moet gaan van de eerste bange vermoedens, tot de verpletterende zekerheid, voordat zij, niet dan na lange innerlijke strijd, het kind kan aanvaarden zoals het is.

Vooral voor hen die in hun omgeving met een dergelijk kind te maken hebben, heeft Pearl S. Buck dit boek geschreven, omdat het haar wens is bij te dragen tot een beter begrip voor het geestelijk onvolgroeide kind, als voor de grote problemen waarmee de ouders van zo'n kind hebben te kampen.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The child who never grew
Eerste uitgave: 1950
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna
Hoe het gebeurt
Verslag van een gesprek over het Duitse volk in de periode 1914 - 1933 met Erna van Pustau, een vrouw die de Eerste Wereldoorlog en de opkomst van Hitler in Duitsland heeft meegemaakt en in de late jaren '30 naar de Verenigde Staten is gevlucht.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: How it happens
Eerste uitgave: 1947
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Westfriesland
Mijn werelden

Beschrijving niet beschikbaar.

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: My several worlds
Eerste uitgave: 1954
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna
Pearl S. Buck vertelt uit de bijbel
'De Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, kan op vele manieren gelezen worden. Sommigen beschouwen de Bijbel als Gods onderricht. Anderen zien dit boek als de schoonste literatuur die ooit geschreven is. En voor weer anderen betekent de Bijbel een bron van informatie over leed, strijd en vreugde, in al hun menselijke aspecten.'

Aldus Pearl S. Buck, de wereldvermaarde schrijfster en winnares van de Nobelprijs en Pulitzerprijs. In haar Woord Vooraf memoreert zij haar jeugd in China, tijdens welke zij grote moeite had met het lezen van de Bijbel. De oorzaak was vooral gelegen in het feit dat zij - niet werd aangetrokken door de 'verteltrant'- zij begreep het niet. Daarom besloot zij voor de jeugd van nu de Bijbel te doen herleven, in de vorm van 72 verhalen.

Deze uitgave zal echter niet alleen de jeugd aanspreken. Ook voor volwassenen die nog niet bekend zijn met de inhoud van de Bijbel, is dit een uitstekende manier om het Oude en Nieuwe Testament voor het eerst te lezen. Daar staat de schrijftrant van Pearl S. Buck borg voor.

De illustraties werden speciaal voor deze uitgave gemaakt door de 14-jarige Nederlandse Ellis Samshuijzen.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The story bible
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 9789063180041
Uitgever: Novapres
Van over de horizon
Pearl Buck, die de genegenheid, dankbaarheid en bewondering van ontelbaar velen in een gedesillusioneerde, cynische wereld heeft weten te winnen, vertelt het ontroerende verhaar van haar eigen beproeving wanneer ze, na de dood van haar echtgenoot tracht haar weg door het leven verder alleen te vinden.

Een prettige opdracht brengt haar naar Japan - waar ze in vijfentwintig jaar niet is geweest. Men heeft haar gevraagd te assisteren bij de verfilming van haar boek De grote vloedgolf dat ze oorspronkelijk voor kinderen had geschreven. Zij ontdekt met verrassing hoe er een nieuw Japan is ontstaan en hoe er aanzienlijke veranderingen in de mensen daar en in hun verhoudingen onderling hebben plaatsgevonden.

Na de dood van haar man vindt de schrijfster in Japan troost en begrip, sympathie en nieuwe levensmoed. Haar gevoel voor humor is een grote hulp voor haar in deze moeilijke tijd. Op geestige wijze beschrijft ze de vele moeilijkheden bij het zoeken naar spelers voor de film, de zwakheden van sterren en regisseurs, die het niet met elkaar eens kunnen worden, en allerlei gebeurtenissen tijdens de opnamen.

Heel open vertelt ze ons van de gedachten die haar bestormen in de lange slapeloze nachten waarin ze de moeilijke strijd voert, haar nieuwe leven alleen te aanvaarden. Van over de horizon is een boek dat men met ontroering zal lezen, als het getuigenis van een dappere vrouw die na een groot verdriet haar weg terug in het leven vindt.

Noot BBS: Het boek The big wave (1948), in het Nederlands De grote vloedgolf is niet vertaald in het Nederlands.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: A bridge for passing
Eerste uitgave: 1962
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna

Dubbel uitgegeven titels

Ik ontbied de morgenstond

Zie voor de beschrijving van dit boek: Leven met een geheim.

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: zie Leven met een geheim
Eerste uitgave: 1959
ISBN/EAN: 9789044903324
Uitgever: Bruna
Op eigen grond

Zie voor de beschrijving van dit boek: De goede aarde.

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: zie De goede aarde
Eerste uitgave: 1931
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Literbo
Paviljoen der vrouwen

Zie voor de beschrijving van dit boek: Vrouwenpaviljoen.

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: zie Vrouwenpaviljoen
Eerste uitgave: 1946
ISBN/EAN: 9789020514599
Uitgever: Westfriesland
Schets van een huwelijk

Zie voor de beschrijving van dit boek: Ons dagelijks brood.

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: zie Ons dagelijks brood
Eerste uitgave: 1945
ISBN/EAN: 9789044904482
Uitgever: Bruna
Totdat de dood ons scheidt

Zie voor de beschrijving van dit boek: Door liefde gebonden.

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: zie Door liefde gebonden
Eerste uitgave: 1949
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna
Van verre landen

Zie voor de beschrijving van dit boek: Een handvol mensen.

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: zie Een handvol mensen
Eerste uitgave: 1949
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna

Overige titels van Pearl S. Buck

Overige titels van Pearl S. Buck:

 • Amerika en de strijd voor de vrijheid - What America means to me
 • Carrousel - Bright procession
 • De Chinese roman - The Chinese novel (zie Nu en altijd)
 • Mrs. Stoner en de zee en andere verhalen - Mrs. Stoner and the sea and other works