Boekenplank:
Kies

Boeken van Pearl S. Buck

Noot BBS: Pagina onder bewerking.

Meer over Pearl S. Buck

Genre: Roman

Geboren: 1892 / Overleden: 1973

Verenigde Staten


Overzicht

 • Brief uit Peking - Letter from Peking
 • De belofte - The promise
 • De dood in het kasteel - Death in the castle
 • De eerste vrouw en andere verhalen - The first wife and other stories
 • De godin beschikt - The goddess abides
 • De goede daad - The good deed and other stories
 • De moeder - The mother
 • De stemmen - Voices in the house
 • De verborgen bloem - Hidden flower
 • De vrouw die veranderde - The woman who was changed and other stories
 • De wereld kan goed zijn - God's men
 • De zilveren vlinder - The silver butterfly
 • Door liefde gebonden - The long love
 • Een handvol mensen - Far and near
 • Halt, Amerika - Of men and women
 • Het levend riet - The living reed
 • Het meisje dat niet groeien kon - The child who never grew
 • Het nieuwe jaar - The new year
 • Het trotse hart - This proud heart
 • Jonathan - The townsman
 • Keizerin van China - Imperial woman
 • Kerstverhalen - Once upon a Christmas
 • Leven met een geheim - Command the morning
 • Mandala - Mandala
 • Nog staat de zon hoog - The time is noon
 • Nu en altijd - Today and forever
 • Ons dagelijks brood - Portrait of a marriage
 • Oostenwind-westenwind - Eastwind: Westwind
 • Pioenroos - Peony
 • Vrouwenpaviljoen - Pavillion of women

De China Trilogie

 1. De hemel van China - China sky
 2. Het goud van China - China gold
 3. Vlucht uit China - China flight

De Goede Aarde Trilogie

 1. De goede aarde - The good earth
 2. De zonen van Wang Lung - Sons
 3. Het verdeelde huis - A house divided

Non-Fictie

 • De Kennedy vrouwen - The Kennedy women
 • Het grote Oosterse kookboek - Oriental cook book
 • Hoe het gebeurt - How it happens
 • Pearl S. Buck vertelt uit de bijbel - The story bible
 • Van over de horizon - A bridge for passing

gedetailleerd overzicht

OverzichtBrief uit Peking
De auteur was een paar maanden oud toen haar vader als zendeling met zijn gezin naar China vertrok. Tot haar 17e jaar kreeg zij dezelfde opvoeding als de Chinese kinderen.

Haar roman Brief uit Peking bewijst opnieuw, hoezeer zij zich kan inleven in de geest van het volk van haar jeugd. De Amerikaanse vrouw, door haar zo innig beschreven, verloochent haar liefde niet, ondanks de vele kwellende raadsels waarvoor het leven haar stelt.

'De elfde brief is bijna het einde. 'Mijn innig geliefde, het is beter voor ons als we niet aan de dag van weerzien denken. Het is beter als we ons leven leven zoals het komt, jij aan jouw zijde van de wereld, ik aan de mijne. Laat Rennie een Amerikaans burger worden. Help hem een eigen vaderland te vinden. Als hij mij vergeet, laat het dan zo zijn.'

Het is duidelijk wat er is gebeurd. De stad, die hij verkoos, is zijn cel geworden. Hij is niet langer vrij. En ik ben niet vrij omdat ik van hem houd. Zolang als hij leeft, zal ik niet vrij zijn. Laat ik blij zijn, dat hij tenminste een vrouw naast zich heeft. Al ben ik het dan niet, hij heeft iemand bij zich. Dus waarom huil ik eigenlijk? En ik ga door met huilen.'
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Letter from Peking
Eerste uitgave: 1957
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Geïllustreerde Pers
De belofte
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The promise
Eerste uitgave: 1943
Uitgever: De Geïllustreerde Pers
De dood in het kasteel
De familie Sedgeley, een adellijke familie met een glorierijke naam, bewoont een oud Engels kasteel, dat ooit eigendom is geweest van de koninklijke familie. In de snel veranderende tijden hebben Sir Richard en Lady Mary de grootste moeite hun traditionele levensstijl te handhaven. Bovendien zijn zij door dreigend geldgebrek genoodzaakt relaties aan te knopen met een groep vooruitstrevende Amerikanen, die er nogal vreemde ideeën op na houden. Dankzij de jonge, levenslustige Kate, die een brug weet te slaan tussen het heden en het verleden, keert alles uiteindelijk ten goede...
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Death in the castle
Eerste uitgave: 1966
Uitgever: Bruna
De eerste vrouw en andere verhalen
Verzamelbundel korte verhalen van Pearl S. Buck.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The first wife and other stories
Eerste uitgave: 1933
Uitgever: Bruna
De godin beschikt
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The goddess abides
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-449-1506-1
Uitgever: Bruna


De goede daad
Verzamelbundel korte verhalen van Pearl S. Buck.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The good deed and other stories
Eerste uitgave: 1969
Uitgever: Bruna
De moeder
De moeder speelt op het Chinese platteland. Hoofdpersoon is een eenvoudige boerenvrouw, wier leven op drift raakt als zij door haar man verlaten wordt. De bittere armoede, de zorg om haar kinderen, het noodlot dat hen treft, het is een tragiek waarbij de vrouw niet anders kan dan haar toevlucht zoeken in de illusie: zij laat zich vanuit de stad brieven schrijven om eerst het dorp en dan ook zichzelf te overtuigen van de mogelijke terugkeer van haar man. Het is uiteindelijk de geboorte van een kleinzoon die haar weer met het leven weet te verzoenen.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The mother
Eerste uitgave: 1935
ISBN/EAN: Salamanderpocket 372
Uitgever: Querido
De stemmen
Een jong echtpaar trekt in een landhuis vol traditie en sfeer, in een idyllisch heuvelgebied ergens in de Verenigde Staten. Maar het blijkt een huis 'vol stemmen' te zijn, stemmen uit het verleden, reëel en ook niet reëel, beangstigend en vermanend. Dit is het motief van De stemmen van Pearl Buck, die zelden een spannender en bewogener geschiedenis heeft geschreven.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Voices in the house
Eerste uitgave: 1944
Uitgever: Bruna
De verborgen bloem
Slechts één greep uit dit boek en u proeft het grote meesterschap van Pearl Buck: '... zij aarzelde nog even, boog zich abrupt voorover en schreef haar naam op het stippellijntje waar 'moeder' bij stond. Haar blik bleef op dat woord rusten. Ja, zij was de moeder, zij alleen kon het kind weggeven en dat had ze nu gedaan ...'
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Hidden flower
Eerste uitgave: 1952
Uitgever: De Geïllustreerde Pers
De vrouw die veranderde
De vrouw die veranderde en andere verhalen is een bundel hartverwarmende verhalen van de geboren vertelster Pearl S. Buck. Het thema dat deze nog niet eerder in boekvorm verschenen verhalen verbindt is de diepe betrokkenheid met de 'buitenbeentjes', die zich niet gelukkig voelen in de rol die door de wereld om hen heen, bijvoorbeeld een geboortestad, de rechterlijke macht of een echtgenoot, wordt opgelegd en die daarom hun eigen weg zoeken; met alle gevolgen van dien. Uit deze in verschillende perioden van Pearl Bucks leven geschreven verhalen spreekt telkens weer een gevoeligheid en een oprecht meeleven met tijdloze menselijke problemen, iets wat ook haar overige werk kenmerkt en haar gemaakt heeft tot een van 's werelds meest geliefde schrijfsters.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The woman who was changed and other stories
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-449-1885-0
Uitgever: Bruna


De wereld kan goed zijn

Beschrijving niet beschikbaar;  achterflap bevat geen omschrijving.

Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: God's men
Eerste uitgave: 1953
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Bruna
De zilveren vlinder
In deze bundel zijn veertien verhalen bijeengebracht, die nog niet eerder in Nederland zijn verschenen. Zij bevestigen eens te meer het meesterschap van de schrijfster, om met weinig woorden figuren te scheppen, die ons lang bij zullen blijven.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The silver butterfly
Eerste uitgave: 1960
Uitgever: Bruna
Door liefde gebonden
Pearl S. Buck, wie in 1938 de Nobelprijs voor letterkunde werd toegekend, is de schrijfster van wereldsuccessen als De Goede Aarde, De Moeder, Het Trotse Hart en vele anderen. Ook in haar roman Door Liefde Gebonden waarin het altijd nieuwe en boeiende thema van het huwelijk wordt behandeld, vinden wij diezelfde levensechte sfeer en rake karakter-tekening die elk boek van Pearl Buck tot een belevenis maken; meer dan dat: een ervaring! * Dit boek is ook uitgegeven onder de titel Totdat de dood ons scheidt.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The long love
Eerste uitgave: 1949
ISBN/EAN: Margriet-pocketserie 1962
Uitgever: De Geïllustreerde Pers
Een handvol mensen
Verzamelbundel korte verhalen van Pearl S. Buck. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Van verre landen.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Far and near
Eerste uitgave: 1973
Uitgever: Bruna
Halt, Amerika
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Of men and women
Eerste uitgave: 1941
Uitgever: Bruna


Het levend riet
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The living reed
Eerste uitgave: 1963
Uitgever: Bruna
Het meisje dat niet groeien kon
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The child who never grew
Eerste uitgave: 1950
Uitgever: Bruna
Het nieuwe jaar
Moet een begaafde man, gelukkig getrouwd en hard op weg gouveneur te worden en zelfs kandidaat voor het presidentschap, dit alles opzij zetten omdat hij als jonge vent in Korea een misstap heeft begaan? Voor dit probleem ziet Christopher Winters zich geplaatst als hij een brief krijgt uit Korea, die begint met 'Lieve Amerikaanse vader' en eindigt met 'Kim Christopher'. In de drukke jaren na zijn terugkeer uit de Koreaanse oorlog was hij langzamerhand de ranke, lieve Soonya en hun kind vergeten. Nu moeten vier mensen, twee vrouwen, een man en een kind, uit twee volkomen vreemde werelden tot de oplossing zien te komen van een immens probleem.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The new year
Eerste uitgave: 1968
Uitgever: Bruna
Het trotse hart
Het trotse hart is een der romans van Pearl S. Buck, die niet in China, doch in Amerika spelen. De wereldberoemde schrijfster en Nobelprijswinnares behandelt erin het dramatische conflict in het leven van een jonge vrouw, Susanne Gaylord, die moet kiezen tussen haar kunst en haar gezin. Susanne is een uitermate begaafde beeldhouwster en een opvallende persoonlijkheid. Haar man is een eenvoudige, beminnelijke figuur, die in de ogen van anderen op het tweede plan komt naast zijn interessante vrouw. Hij kan dit moeilijk verkroppen en tenslotte gaat hij aan dit innerlijke leed ten gronde. Met diep gevoel en fijne vrouwelijke intuïtie beschrijft Pearl. S. Buck de strijd, die Susanne na de dood van haar man doormaakt. De tragiek van haar leven is, dat zij oprecht van haar man en haar knderen houdt, doch onbedwingbaar tot beeldhouwen wordt gedreven. Als zij met alle wilskracht verzakt aan haar roeping als kunstenares, dan blijkt de innerlijke drang toch steeds weer sterker... Zonder twijfel heeft de auteur in dit boek zekere autobiografische elementen verwerkt. Zelf is zij de moeder van zes kinderen - allen geadopteerd. Zij wijdt zich met hart en ziel aan deze weesjes, die zij liefheeft als haar eigen kinderen. Maar soms wordt de stem van haar hart te sterk en dan moet zij zich terugtrekken om te schrijven. Ze heeft echter een gelukkig compromis gevonden tussen haar plichten als moeder en die als schrijfster. Conflicten als die van Susanne Gaylord heeft zij in haar eigen leven zeker wel gekend - anders had zij er niet zo zuiver en aangrijpend over kunnen vertellen. Maar zij heeft ze overwonnen en haar talloze lezers danken er deze prachtige roman aan!
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: This proud heart
Eerste uitgave: 1938
Uitgever: De Geïllustreerde Pers
Jonathan
Jonathan is het ontroerende verhaal van een gewone dorpsjongen die plichtsbewust door het leven gaat en desondanks minder saai blijkt dan zijn rebelse en de dag plukkende tijdgenoten. Jonathan voelt zich van jongsaf verantwoordelijk voor de mensen om hem heen, en als zijn moeder zijn vader volgt naar Amerika kan hij niet achterblijven. Eenmaal in de Verenigde Staten valt het gezin toch uiteen en Jonathan blijft als enige achter in Median, een klein dorpje aan een kruispunt van wegen in de prairie. Zijn plicht vervullend maakt hij het dorp tot een stad. Het verhaal raakt verschillende interessante thema's uit de geschiedenis van de Verenigde Staten: de gevolgen van de burgeroorlog, de van slavernij bevrijde zwarten, de trek naar het Westen op zoek naar grond, de oliekoorts,... Maar meer dan dat beklijft de menselijke geschiedenis: de cyclus van de seizoenen en de kleine gebeurtenissen die die seizoenen in een kleine prairiestad breken. De komst van een dominee, een huwelijk, een geboorte, een sneeuwstorm, een prairiebrand, de bouw van een school,... Het meest van al boeit Jonathan zelf, een eenvoudige jongen met eenvoudige dromen die opgroeit tot een 'gewone', maar grootse en complexe man wiens gevoelens steeds onderdrukt lijken te worden om zijn plicht te kunnen vervullen.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The townsman
Eerste uitgave: 1944
Uitgever: Bruna


Keizerin van China
Keizerin van China is een roman over de levensgeschiedenis van de roemruchte Ts'e-si, keizerin-regentes en laatste regerende vorstin van China. Ts'e-si hield in de tweede helft van de negentiende eeuw door intriges en zelfs moord op de jonge keizer in feite de macht in handen, toen China worstelde tegen buitenlandse invloeden, terwijl tegelijkertijd de behoefte aan hervorming en modernisering dringend werd gevoeld. Ts'e-si bleef door dik en dun de tradities van het oude China verdedigen. Hiermee haalde zij zich de haat van de 'nieuwdenkers' op de hals, maar voor de plattelandsbevolking werd zij de personificatie van het heroïsche China zelf.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Imperial woman
Eerste uitgave: 1956
ISBN/EAN: 90-229-5205-3
Uitgever: Bruna
Kerstverhalen
Een collectie prachtige kerstverhalen voor jong en oud van de wereldberoemde Nobelprijswinnares Pearl S. Buck. Dertien verhalen, dertien verschillende belevingen en benaderingen van de kerstviering, gezien door de ogen van kinderen en volwassenen. Of Pearl Buck nu rijkdom, eenzaamheid, armoede of ouderdom beschrijft, altijd weet ze door haar diep menselijke benadering een sfeer te creëren die haar grote vertelkunst verraadt. Deze verhalen en overpeinzingen vormen een keuze uit wat Pearl Buck door de jaren heen over kerstmis heeft geschreven, waarbij ze zowel uit haar fantasie als uit haar rijke ervaringen van haar verblijf in China heeft geput.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Once upon a Christmas
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-229-5297-5
Uitgever: Bruna
Leven met een geheim
In dit boek beschrijft Pearl Buck de levens van een aantal mannen en vrouwen die op een afgelegen plaats in de Verenigde Staten een geheime staatsopdracht uitvoeren. Er wordt gewerkt aan een allesvernietigend wapen, maar Pearl Buck schrijft over de mensen àchter dit project, over een aantal boeiende karakters tegen de achtergrond van de ware geschiedenis van de ontwikkeling van een wapen, groter dan de mens: de atoombom. Zij voert ons binnen in de woning van Burton Hall, de leider van de groep, en zijn vrouw Mollie, en in het huis van zijn jonge assistent Stephen Coast en diens trouwe echtgenote Helen. Zij laat ons ook kennis maken met de charmante en briljante vrouwelijke geleerde Jane Earl, die zich tot deze beide mannen aangetrokken voelt, maar zichzelf niet toestaat een van hen lief te hebben. De naam van de schrijfster staat garant voor een boeiende roman, waarin met warme menselijkheid de beproevingen, de angsten en de liefde van de hoofdpersonen worden beschreven. * Dit boek is ook uitgegeven onder de titel Ik ontbied de morgenstond.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Command the morning
Eerste uitgave: 1959
ISBN/EAN: Gulden pocket 10
Uitgever: De Geïllustreerde Pers
Mandala
Mandala is een van de zeldzame romans van Pearl Buck over India. Een prinselijke familie van het nieuwe India staat centraal in het verhaal en de schrijfster belicht de mystiek waarvan het dagelijkse leven doordrenkt is. Buitenzinnelijke waarneming, reïncarnatie en geesten zijn zaken die ernstig worden genomen door prins Jagat en zijn familie. Prins Jagat is de viriele afstammeling van een krijgshaftig volk. De eerste veertig jaar van zijn leven brengt hij voornamelijk door met zijn grootste passie, de tijgerjacht. Dan veranderen de politieke omstandigheden en verliest hij zijn titels en het grootste deel van zijn rijkdom. Aan het begin van de roman is hij bezig plannen te maken om een paleis aan een meer te verbouwen tot een luxueus toeristenhotel. Dan maakt een tragische gebeurtenis diepe indruk op de familie en neemt deze indrukwekkende roman pas goed een aanvang.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Mandala
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 90-229-5135-9
Uitgever: Bruna
Nog staat de zon hoog
Momenteel geen beschrijving beschikbaar.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The time is noon
Eerste uitgave: 1967
Uitgever: Bruna


Nu en altijd
Verzamelbundel korte verhalen van Pearl S. Buck.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Today and forever
Eerste uitgave: 1941
Uitgever: Bruna
Ons dagelijks brood
Deze in Pennsylvania spelende roman van een gelukkig huwelijk behoort tot de beste boeken van Nobelprijswinnares Pearl S. Buck. * Dit boek is ook uitgegeven onder de titel Schets van een huwelijk.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Portrait of a marriage
Eerste uitgave: 1945
Uitgever: Bruna
Oostenwind-westenwind
In Oostenwind-westenwind beschrijft Pearl S. Buck een voor het China van vóór de grote omwenteling uitermate karakteristiek generatie-conflict; aanleiding is de botsing met de Westerse cultuur, en inzet het behoud der traditie. De personen in wie deze thematiek belichaamd wordt behoren tot het milieu der zeer welgestelden. Een meisje uit deze kringen trouwt met een man die zij, zoals het gebruik het wil, nog nooit heeft gezien. De echtgenoot, die in het Westen medicijnen heeft gestudeerd en door de nieuwe ideeënwereld beïnvloed is, verzet zich niet tegen deze conventie, uit respect voor zijn ouders. Als de broer van de jonge vrouw na een lange afwezigheid thuiskomt en gehuwd blijkt met een Amerikaanse, dan moet de hele conservatieve Chinese familie buigen voor de niet te stuiten stormloop van de jeugd op de tradities.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Eastwind: Westwind
Eerste uitgave: 1930
Uitgever: Gottmer
Pioenroos
Pioenroos speelt niet in het China van de twintigste eeuw, maar in een vroegere periode, toen de slavenhandel in het Hemelse Rijk nog gebruikelijk was. Pioenroos, wier leven de kern van dit boek vormt, wordt als klein kind gekocht door een joodse familie en opgevoed samen met David, de eigen zoon, die even oud is als zij. Als David trouwt met een ander Chinees meisje blijft Pioenroos bij hem in huis. Pas als haar vrijheid in gevaar komt (de oppereunuch van de keizerin heeft zijn zinnen op haar gezet), realiseert David zich dat Pioenroos’ aanhankelijkheid meer is dan alleen slaafse trouw en dat hij van haar houdt. Hun liefde blijft hun leven bepalen, ofschoon ze niet met elkaar kunnen trouwen.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Peony
Eerste uitgave: 1948
ISBN/EAN: 90-229-5204-5
Uitgever: Bruna
Vrouwenpaviljoen
Madame Wu, mooi en intelligent, bestiert haar grote huishouden waardig: zestig familieleden omringen haar in het landhuis. Ze koppelt haar zonen aan geschikte echtgenotes, verzorgt haar schoonmoeder en legt haar echtgenoot, een echte levensgenieter, in de watten. Op haar veertigste verjaardag brengt ze echter de hele feodale gemeenschap in rep en roer door aan te kondigen dat ze het bed niet meer wil delen met haar man en een concubine voor hem wil zoeken. China bevindt zich, aan de vooravond van de Revolutie (1949), op een keerpunt in de geschiedenis, tussen traditie en moderniteit, en laat voor het eerst werkelijk vreemd gedachtegoed toe binnen de landsgrenzen. Haar verwanten voegen zich niet langer naar haar wil. En madame Wu leert een zonderlinge missionaris kennen en liefhebben die haar ogen opent en voor een kentering in haar bestaan zorgt. Buck schildert liefdevol het dagelijks leven van de Chinese bovenklasse tot in het kleinste detail in deze zeer vrijmoedige roman over vrouwenlevens en zelfbestemming. Het boek geeft een levendig tijdsbeeld van het China in de eerste helft van de twintigste eeuw. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Paviljoen der vrouwen.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Pavillion of women
Eerste uitgave: 1946
ISBN/EAN: 978-90-450-0671-0
Uitgever: Atlas Contact

De China TrilogieDe hemel van China
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: China sky
Eerste uitgave: 1956
Uitgever: Bruna
Het goud van China
Midden in de oorlogsjaren vertrekt Elaine Brian, een New Yorkse schoonheid van 21 jaar, naar Taming, een arm stadje in het noorden van China. Op haar sterfbed heeft haar moeder, een schatrijke eenzame vrouw, haar gevraagd Marc Chappell op te zoeken, de enige man die oprecht van haar en niet van haar geld heeft gehouden. Ondanks de tegenwerking van haar vader en van Elton Field, een Amerikaanse zakenman die haar tot Sjanghai begeleidt en radeloos verliefd wordt op de mooie erfgename, bereikt Elaine het sombere, door de Japanners bezette plaatsje. Daar vindt zij Marc Chappell, die als pater Valerian al meer dan twintig jaar lang de plaatselijke missiepost runt. Elaine zet alles op alles om in Taming te kunnen blijven...
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: China gold
Eerste uitgave: 1942
ISBN/EAN: 90-229-1833-5
Uitgever: Bruna
Vlucht uit China
Na de aanval op Pearl Harbor wordt het er voor de Amerikanen in Sjanghai niet gemakkelijker op. Maar zowel Jenny als Daniel weten met behulp van Chinese vrienden Sjanghai uit te komen. Voor zij verder vluchten naar onbezet gebied, worden zij op een grote boerderij volgens de oude Chinese gebruiken in de echt verbonden.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: China flight
Eerste uitgave: 1947
ISBN/EAN: 90-229-1827-0
Uitgever: Bruna

De Goede Aarde Trilogie

De goede aarde
Het thema van deze trilogie: de mens in zijn verlangen naar geluk, in zijn strijd om het bestaan, is zo oud als de wereld, maar Pearl Buck heeft de gave, deze onderwerpen te benaderen op een wijze die weergaloos is door haar eenvoud van opzet. De hoofdpersonen zijn van een levende, tastbare realiteit. Wij leren de Chinese mensen kennen in de tijd dat in zijn land nieuwe ideeën doorbraken en een evolutie naar de westerse opvattingen plaatsvond. In drie opeenvolgende geslachten laat de auteur ons deze verandering meebeleven. Als tenslotte Wang Yuan en Mei-Ling terugkeren naar het land waar eens Wang en O-Lan begonnen is de kringloop voltooid. Hier is sprake van mensen die beseffen dat gelukkig zijn iets zuivers, iets eenvoudigs is, een geestestoestand die niet door rijkdom, strijd of roem, kan worden verkregen. Wang Lu is een eenvoudige, ongeletterde boer die geen enkele kennis bezit, behalve van de waarde van zijn land. Door het harde werken lukt het hem steeds meer land te kopen en te bewerken, zodat hij zich na een aantal jaren tot grootgrondbezitter weet op te werken. Als rijk man maakt hij echter dezelfde fouten die alle andere rijke mensen in zijn omgeving maken: hij bekommert zich niet om de levens van zijn arbeiders, hij verwaarloost zijn echtgenote en hij trouwt met een tweede, veeleisende jonge vrouw met gebonden voeten. Als Wang Lu oud is, verdeelt hij zijn land onder zijn kinderen, die zich nauwelijks voor landarbeid interesseren. De ondergang van de familie Wang is onvermijdelijk: de manier waarop grootgrondbezitters als Wang Lu met land en mensen omgaan, moet wel tot geweld en revolutie leiden. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Op eigen grond.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The good earth
Eerste uitgave: 1931
ISBN/EAN: 90-450-0641-3
Uitgever: Atlas Contact
De zonen van Wang Lung
Momenteel geen beschrijving beschikbaar.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Sons
Eerste uitgave: 1932
Uitgever: Gottmer
Het verdeelde huis
China ontwaakt. De jeugd komt in opstand tegen onmenselijke toestanden, het Westen begint langzamerhand zijn invloed te laten gelden. De oude blijven hardnekkig vasthouden aan de aloude tradities, maar de jeugd verzet zich en vecht voor de vrijheid. Niet langer mag de vrouw als minderwaardige slavin beschouwd worden, die men naar believen kan doden of te vondeling leggen bij haar geboorte. Niet langer mogen de ouders hun kinderen dwingen tot een huwelijk met een volslagen vreemde, een verbintenis, slechts gericht op het voortbrengen van zonen, die de familienaam voort kunnen dragen. Niet langer mogen twee jonge mensen, die in een onberaden stap de drang van hun hart volgden, ter dood worden gebracht als misdadigers. Dit is in het kort de inhoud van het boek Het verdeelde huis, waarin Pearl S. Buck ons een beeld geeft van China in de kentering der tijden.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: A house divided
Eerste uitgave: 1935
Uitgever: Gottmer

Non-Fictie

De Kennedy vrouwen
De Kennedy vrouwen geeft de persoonlijke visie van de auteur op de neergang van een trotse en machtige familie...
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The Kennedy women
Eerste uitgave: 1970
Uitgever: Bruna
Het grote Oosterse kookboek
Pearl Buck, de eerste Amerikaanse schrijfster die de Nobelprijs voor literatuur ontving, was nog geen jaar oud toen haar ouders als zendelingen naar China trokken. Zij woonde daar 17 jaar en ging toen naar Amerika. In 1914 keerde zij terug naar China en bleef daar, als Presbyteriaans zendelinge, tot 1935. Tijdens de jaren twintig begon zij verhalen te schrijven en in 1940 verscheen haar eerste roman Oostenwind, westenwind. De goede aarde (1931) bezorgde haar de Pulitzerprijs en vormde het eerste deel van een trilogie op grond waarvan zij in 1938 de Nobelprijs voor letterkunde ontving. Zij vertaalde ook belangrijke Chinese literatuur. Pearl Buck heeft met schrijven veel verdiend. Heel veel van haar geld stortte zij in de in 1964 opgerichte Pearl Buckstichting ten bate van Aziatische kinderen van Amerikaanse militairen. Als laatste boek verscheen van haar hand deze verzameling recepten uit het Verre Oosten.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: Oriental cook book
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-604-5974-1
Uitgever: Hollandia
Hoe het gebeurt
Verslag van een gesprek over het Duitse volk in de periode 1914 - 1933 met Erna van Pustau, een vrouw die de Eerste Wereldoorlog en de opkomst van Hitler in Duitsland heeft meegemaakt en in de late jaren '30 naar de Verenigde Staten is gevlucht.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: How it happens
Eerste uitgave: 1947
Uitgever: Westfriesland
Pearl S. Buck vertelt uit de bijbel
Momenteel geen beschrijving beschikbaar.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: The story bible
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-6318-004-7
Uitgever: Novapres
Van over de horizon
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Pearl S. Buck
Oorspronkelijke titel: A bridge for passing
Eerste uitgave: 1963
Uitgever: Bruna