Boekenplank:
Kies

Boeken van Taylor Caldwell

Meer over Taylor Caldwell

Genre: Roman

Pseudoniem (van): Marcus Holland, Max Reiner, J. Miriam Reback

Geboren: 1900 / Overleden: 1985

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk


Overzicht

 • De dochter van John Ames - A prologue to love
 • De draaikolk van het leven - Bright flows the river
 • De minnares - Glory and the lightning
 • De prijs van de onschuld - Ceremony of the innocent
 • De toehoorder - The listener
 • Het recht om te leven - Tender victory
 • Het verbond van de haat - Testimony of two men
 • Koningen en paupers - Captains and the kings
 • Lucas de Heelmeester - Dear and glorious physician
 • Melissa - Melissa
 • Nooit gewonnen, nooit verloren - Never victorious, never defeated

Barbour en Bouchard Trilogie

 1. Dynastie des doods - Dynasty of death
 2. De slaven van de macht - The eagles gather
 3. Het uur der beslissing - The final hour

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe dochter van John Ames
De dochter van John Ames is het levensverhaal van Caroline Ames, een jonge vrouw wiens leven wordt bepaald door een onlesbare gelddorst. Daardoor is zij niet alleen de rijkste, maar ook eenzaamste vrouw ter wereld. Het drama van Carolines leven ontrolt zich in drie generaties van de Ames-familie. Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van het Boston van de 20e eeuw.
Schrijver: Taylor Caldwell
Oorspronkelijke titel: A prologue to love
Eerste uitgave: 1961
Uitgever: Stok
De draaikolk van het leven
Guy Jerald is de zoon van een enigszins preutse moeder en een levenslustige vader. Wanneer het tussen zijn ouders tot een onvermijdelijke breuk komt, wordt Guy tussen hen heen en weer geslingerd. Bij zijn vaders dood erft Guy een fortuin. Hij ontwikkelt zich tot een succesvol zakenman, huwt een intelligente vrouw en uit het huwelijk komen een zoon en een dochter voort. Kortom, Guy lijkt de wereld voor zich gewonnen te hebben. Doch, ondanks al deze maatschappelijke en materiële welstand, ondervindt Guy innerlijk geen rust. Wanneer hij ten einde raad een wanhopige zelfmoordpoging onderneemt, wordt hij door diverse psychiaters behandeld. Tevergeefs, lijkt het. Totdat een oude vriend te hulp schiet. Na een lang en moeizaam proces, waarin Guy op directe en soms onplezierige wijze geconfronteerd wordt met allerlei situtaties en voorvallen uit het verleden, is hij in staat een nieuwe wending aan zijn leven te geven.
Schrijver: Taylor Caldwell
Oorspronkelijke titel: Bright flows the river
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-245-0668-9
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De minnares
De minnares speelt zich af in het oude Perzië en Griekenland. Tegen deze historische en tegelijkertijd romantische achtergrond wordt het leven van Aspasia geschetst, die uiteindelijk de metgezellin wordt van Pericles, heerser over Athene. Het is een boeiende roman geschreven over de oude wereld zoals die gezien wordt met de ogen van een vrouw; het leven van Aspasia wordt erin genomen als voorbeeld van het tijdloze conflict van alle vrouwen...
Schrijver: Taylor Caldwell
Oorspronkelijke titel: Glory and the lightning
Eerste uitgave: 1974
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
De prijs van de onschuld
In het dorp waar Ellen Watson opgroeit, wordt rijkdom beschouwd als iets volkomen onbereikbaars. Dan wordt zij plotseling in een wereld geplaatst waar ze nooit op was voorbereid - een leven waartoe zij zichzelf eigenlijk niet waardig acht. Als bruid van Jeremy Porter telg van een welgestelde familie, komt zij terecht in kringen waar politiek, rijkdom en macht, huichelarij en meedogenloosheid heersen. In een tijd dat de Amerikaanse Droom langzaam in scherven valt en een natie tot volwassenheid komt en de Eerste Wereldoorlog onder ogen moet zien, verliest Ellen de enige man die haar had kunnen beschermen. Het is de prijs van de onschuld, die altijd betaald moet worden...
Schrijver: Taylor Caldwell
Oorspronkelijke titel: Ceremony of the innocent
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-245-0550-X
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De toehoorder
Onschuldigen en zondaars, gelovigen en twijfelaars, iedereen die innerlijke harmonie zocht of de oplossing voor een levensprobleem dat te zwaar was om alleen te dragen, kwam naar... De Toehoorder. Wie was hij, daar achter het blauwe gordijn in dat prachtige gebouw van wit marmer? Niemand die er geweest was om zielerust te vinden, wilde er naderhand over praten. Maar hun gezichten straalden rust en vrede uit... eindelijk. In deze magnifieke, ontroerende roman is Taylor Caldwell op haar best. Ze biedt soelaas voor veel menselijk lijden, in de vorm van een bijna mystieke parabel.
Schrijver: Taylor Caldwell
Oorspronkelijke titel: The listener
Eerste uitgave: 1960
ISBN/EAN: 90-274-7138-X
Uitgever: Spectrum


Het recht om te leven
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Taylor Caldwell
Oorspronkelijke titel: Tender victory
Eerste uitgave: 1956
ISBN/EAN: 90-235-0273-6
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Het verbond van de haat
Jonathan Ferrier, een briljant chirurg, staat op voet van oorlog met alles en iedereen. Rijk, arrogant, cynisch en tactloos, hard in zijn oordeel over anderen... maar eerlijk en bovenal een talentvol dokter. Eens had Ferrier een vrouw, Mavis, een legendarische schoonheid. Zij stierf onder zijn handen en met haar hun nog ongeboren kind. Het stadje gonst van geruchten en verdachtmakingen. Bij deze abortus zou opzet tot doden hebben voorgezeten... Een rechtszaak volgt. De jury verklaart Ferrier onschuldig, de rechtbank spreekt hem vrij, bij 'gebrek aan bewijs'. Doch achter de schermen wordt naarstig gewerkt aan Ferriers ondergang. Men wil de zaak opnieuw aanhangig maken en nieuw bewijsmateriaal verzamelen. Ferrier zwijgt en wacht af. Ten slotte komt de waarheid aan het licht: Haraid, een sympathieke maar slappe 'playboy' (Jonathans eigen broer!) heeft Ferriers vrouw zwanger gemaakt, een ándere dokter heeft haar zo slecht behandeld, dat zij niet meer te redden viel. Bovendien blijkt zij een ijskoude, berekenende vrouw te zijn geweest, die zich in alle mogelijke erotische avonturen begaf. Dokter Ferriers naam wordt van blaam gezuiverd, maar de sympathie van het stadje verovert hij nog niet. Jaren zal het duren eer het ondermaats gekuip zijn einde vindt. Dit boek is ook uitgegeven in twee afzonderlijke delen onder de titels: Intriganten en Tragisch geheim. Bovenstaande beschrijving is afkomstig van het boek Intriganten.
Testimony of Two Men - 1977 - Mini-serie
Regisseur: Leo Penn & Larry Yust
Cast: David Birney, Barbara Parkins, David Huffman, e.a.
Schrijver: Taylor Caldwell
Oorspronkelijke titel: Testimony of two men
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-235-0408-9
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Koningen en paupers
De magistrale roman Koningen en paupers begint als de twaalfjarige wees Joseph Armagh door een smerige patrijspoort van 'The Irish Queen' voor het eerst Amerika aanschouwt. Zonder een cent op zak zet hij voet aan wal, op zoek naar een nieuw thuis. Zeventig jaar later kijkt hij op zijn sterfbed voor het laatst uit over zijn onmetelijke bezittingen. Een multimiljonair en tevens een van de meest invloedrijke en gevreesde mannen had inderdaad een thuis gevonden... Koningen en paupers is het boeiende en romantische verhaal over de prijs die hiervoor moest worden betaald.
Captains and the Kings - 1976 - Mini-serie
Regisseur: Douglas Heyes & Allen Reisner
Cast: Richard Jordan, Perry King, Henry Fonda, e.a.
Schrijver: Taylor Caldwell
Oorspronkelijke titel: Captains and the kings
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-235-0351-1
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Lucas de Heelmeester
Lucas de Heelmeester is een roman over het leven van de bijbelse figuur Lucas, die evangelist en arts was. Het verhaal speelt zich zo'n tweeduizend jaar geleden af in een bijbelse context, tegen de fascinerende achtergrond van de worsteling tussen de decadente Romeinen en de nieuwe wereld die door het christendom werd ingeluid. Lucas (of: Lucanus) wordt door zijn stiefvader, de Romeinse gouverneur van Antiochië, naar Alexandrië gestuurd om medicijnen te gaan studeren. Als hij jaren later is uitgegroeid tot een van de grootste doktoren van de oude wereld, trekt hij door het Middellandse Zeegebied. Op zijn reis geneest hij zieken en probeert hij het lot van slaven te verlichten. Dan hoort hij van het leven en sterven van Christus. Vanaf dat ogenblik bezoekt hij de plaatsen waar Jezus en zijn volgelingen zijn geweest. Hij spreekt met verschillende mensen uit Jezus' leven: Pontius Pilatus, Herodes en Maria, de moeder van Jezus. Het verhaal dat hij hier later over schreef, kennen wij nu als het Evangelie naar Lucas.
Schrijver: Taylor Caldwell
Oorspronkelijke titel: Dear and glorious physician
Eerste uitgave: 1958
ISBN/EAN: 978-90-852-0107-6
Uitgever: Barnabas
Melissa
Sedert de prilste jeugd van zijn dochter, was de invloed van Charles Upjohn op zijn dochter boosaardig toegenomen, toen hij in haar brein dezelfde onwereldse ideeën plantte, die zijn eigen leven ongelukkig hadden gemaakt. Met de eigenaardige tirannie van een schitterend, maar teleurgesteld man, had hij misbruik gemaakt van haar blinde loyaliteit tegenover hem om in zijn eigen dochter een beeld van zichzelf te scheppen, een pluimstrijkende mislukking van zijn eigenliefde. Innerlijk edelmoedig had Melissa van hem geleerd de hele buitenwereld te wantrouwen en te vrezen; en nu, op haar twintigste jaar, treurend en rouwend over de dood van haar vader, was zij een beklagenswaardige kluizenaarster, nog steeds afhankelijk van de verwrongen geest die haar leven zo meedogenloos had overheerst. Haar enige doel was het slaafse uitgeven van zijn laatste esoterische werken. Maar toch waren er hoedanigheden in Melissa, die de verwoede pogingen van Charles Upjohn niet hadden kunnen vernietigen. Fysiek was zij heel mooi en die schoonheid kwam zelfs uit, ondanks de lelijke, ouderwetse kleren die zij droeg. Diep in haar binnenste, nog slapen en latent, waren tederheid en een onzelfzuchtige macht om lief te hebben. Geoffrey Dunham, Charles Upjohn's uitgever, herkende die hoedanigheden in het verlegen en onhandige meisje, dat terugschrok voor zijn vriendelijkheid en dat hem soms zelfs scheen te haten. Geoffrey, die een diepe liefde voor Melissa had opgevat, klampte zich vast aan de hoop haar terug te kunnen geven aan een levende wereld en haar brein te kunnen bevrijden uit de ketens van haar vaders geest.
Schrijver: Taylor Caldwell
Oorspronkelijke titel: Melissa
Eerste uitgave: 1948
Uitgever: Het Goede Boek


Nooit gewonnen, nooit verloren
Nooit gewonnen, nooit verloren biedt het machtige levensverhaal van de DeWitts, waarin vijf generaties met hun rijk mozaïek van karakters, en in al hun lief en leed meesterlijk door Caldwell worden getekend rondom de Interstate Spoorweg, het concern, waarbij het leven van de DeWittse zo nauw is betrokken. Het verhaal vangt aan in Portersville in 1866 in de staat Pennsylvania, waar in het kantoor van de Interstate Spoorweg Aäron DeWitt en zijn zoons Rufus en Stephen de scepter zwaaien. Rufus, de zelfverzekerde en vaak onverzettelijke zakenman en zijn idealistische oudere broer Stephen treden als de markante zakenleiders naar voren, scherp getekend in hun dagelijkse levensstrijd te midden van hun families, in het zeer boeiende milieu van hun tijd, waarbij de gigantische ontwikkeling van het Amerikaanse leven in zijn vele facetten en van de Interstate in het bijzonder met vaart wordt beschreven en... waarin Stephen de strijd moet opgeven. * Dit boek werd oorspronkelijk in drie afzonderlijke delen uitgegeven onder de titels: Rufus, de stoutmoedige, Estelle's rivale en Wonderlijke wegen van het lot. Het boek werd later als één boek uitgeven door Van Holkema & Warendorf. Bovenstaande cover en beschrijving zijn van de uitgave van de Zuidhollandsche U.M. van het deel Rufus, de stoutmoedige, maar het ISBN-nummer is van de uitgave van Van Holkema & Warendorf.
Schrijver: Taylor Caldwell
Oorspronkelijke titel: Never victorious, never defeated
Eerste uitgave: 1954
ISBN/EAN: 90-269-7528-7
Uitgever: Van Holkema & Warendorf

Barbour en Bouchard TrilogieDynastie des doods
Dynastie des doods verhaalt over het leven van keiharde, nietsontziende mannen, wier 'levenstaak' algemeen als dubieus wordt gezien. Joseph Barbour, die een nieuw, rookloos kruit ontdekt, richt samen met zijn broer George een wapenfabriek op. Josephs zoon Ernst brengt als 'zakengenie', maar ook als genadeloos mens het concern Barbour en Bouchard tot grote bloei. Ernst Barbour gaat zijn succesvolle weg van wapenfabrikant, waarbij het geld hem toestroomt, maar het geheim van het ware geluk blijft voor hem verborgen.
Schrijver: Taylor Caldwell
Oorspronkelijke titel: Dynasty of death
Eerste uitgave: 1938
ISBN/EAN: 90-235-0419-4
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
De slaven van de macht
Na de dood van Ernst Barbour, de grondlegger van het machtige wapenconcern Barbour en Bouchard, groeit Christophe Bouchard uit tot de centrale figuur. Hem is er alles aan gelegen het familiekapitaal te beheersen en hij schuwt geen enkel middel om zijn doel te bereiken. Verder maakt de lezer kennis met nog andere figuren van de familieclan in hun welhaast demonische strijd om de macht. Jonge vrouwen dreigen hierbij als pionnen te fungeren in het schaakspel van Christophe; pionnen die ondanks alle intriges en manipulaties de stem van het eigen hart volgen...
Schrijver: Taylor Caldwell
Oorspronkelijke titel: The eagles gather
Eerste uitgave: 1940
ISBN/EAN: 90-100-3453-4
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Het uur der beslissing
De onderlinge strijd om de macht tussen de twee families Barbour en Bouchard wordt in alle hevigheid voortgezet tot aan de Tweede Wereldoorlog. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geheime machinaties, waarbij de begrippen vriend en vijand totaal onbelangrijk zijn; alleen het zakelijk belang telt... In de Barbour en Bouchard Trilogie laat Taylor Caldwell de lezer meeleven met twee Amerikaanse families en de generaties die na hen komen, waarin zowel met kapitalen als met liefde en geluk wordt gespeeld. Tevens krijgt de lezer een verrijkend inzicht in de sociale geschiedenis vanaf de opgang van de Amerikaanse industrie, met zijn vaak sociale wantoestanden en zijn gekonkel, waarbij een ongeremde machtswellust en miljoenenwinsten zwaarder wegen dan het lot van mensen...
Schrijver: Taylor Caldwell
Oorspronkelijke titel: The final hour
Eerste uitgave: 1944
ISBN/EAN: 90-100-3665-0
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.