Boekenplank:
Kies

Boeken van Evelyn Anthony


Overzicht

 • Anna Boleyn - Anne Boleyn
 • De bezeten macht - The occupying power
 • De Pöllenberg erfenis - The Poellenberg inheritance
 • De vlucht van de adelaar - Valentina
 • De zilveren valk - The silver falcon
 • Het Janussyndroom - The grave of truth
 • Heroïne en antiek - The Malaspiga exit
 • Losgeld en chantage - The Persian ransom
 • Opdracht in Normandië - Voices on the wind
 • Operatie Barbados - The tamarind seed
 • Victoria en Albert - Victoria and Albert
 • Vrienden en verraders - The legend

Davina Graham

 1. Het Sasanovkomplot - The defector
 2. Doodlopende weg - The avenue of the dead
 3. De Albatros - Albatross
 4. Moord in Venetië - The company of saints

gedetailleerd overzicht

OverzichtAnna Boleyn
Hij had zich toen gedragen als een beest of een krankzinnige. Hij had haar gebruikt of ze een vijand was. Er was niets in hem geweest dan begeerte en het streven naar iets dat hij nooit bereikte. Zijn haat tegen haar was die nacht ontstaan.
Dit is een passage uit het boek over Anna Boleyn, de felle, beeldschone, hartstochtelijke Anna, die aan het hof zo opviel door haar intelligentie en vurigheid. Zij slaagde erin de liefde te winnen van de uiterst gevaarlijke Hendrik VIII. Deze door en door liederlijke vorst en sinistere blauwbaard vermoordde zijn vrouwen eenvoudig als hij genoeg van ze had.
Ook Anna ontliep haar noodlot niet. Door duistere intriges viel zij in ongenade bij haar echtgenoot. Toen zij met opgeheven hoofd het schavot beklom, had een ander reeds haar plaats aan de zijde van Hendrik VIII ingenomen...
Schrijver: Evelyn Anthony
Oorspronkelijke titel: Anne Boleyn
Eerste uitgave: 1957
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De bezeten macht
In 1944 wordt een vredig Frans dorpje opgeschrikt door de wrede komst van de Duitsers. Louise de Bernard, die van oorsprong Amerikaanse is, is het helemaal niet eens met de houding van haar man en de andere dorpsgenoten, die de bezetters vreemd genoeg geen strobreed in de weg leggen met het oog op hun eigen veiligheid.
Met groeiende haat ziet ze zich genoodzaakt het feit te accepteren dat de Duitse officier Minden bij haar wordt ingekwartierd. Ze aarzelt dan ook geen moment om uit pure wraakzucht in het geheim onderdak te verlenen aan Savage, een agent van de geallieerden, die tot taak heeft de vesting van de vijand binnen te dringen om een zenuwgas te vernietigen.
Wanneer Savage zijn afschrikwekkende opdracht heeft vervuld, breekt de hel los in het tot nu toe zo rustige dorp. De nazi's zinnen op wraak en dreigen het plaatsje te overspoelen en vele onschuldige kinderen slachtoffer te laten worden. Dan pas komt de ware aard van de mens naar boven en spannen misdaad, intriges en romantiek samen tot de uiteindelijke climax...
Schrijver: Evelyn Anthony
Oorspronkelijke titel: The occupying power
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-449-2461-3
Uitgever: Bruna
De Pöllenberg erfenis
De Pöllenberg erfenis is een boek waarin iedereen speurt. De mooie Paula Stanley zoekt haar vader, een doodgewaande nazi-generaal die echter plotseling in Parijs opduikt. De prinselijke, Duitse Von Hessels zijn op zoek naar een Cellini kunstwerk van onschatbare waarde, dat om geheimzinnige redenen in de oorlog uit hun familiebezit is verdwenen. De Britse detective Fisher zoekt daarbij ook nog de weg naar het hart van de door hem uitverkoren vrouw...

Vanaf het ogenblik dat de generaal, die in het geheim in Spanje woont, besluit zijn dochter op het spoor te brengen van het zo kostbare familiestuk dat oorspronkelijk de Von Hessels toebehoorde, ontstaat er een netwerk van draden naar alle kanten van Europa, naar Parijs, Londen, München, tot alle betrokkenen samenkomen voor een even dramatische als briljante ontknoping in het Parijse Ritz Hotel.
Schrijver: Evelyn Anthony
Oorspronkelijke titel: The Poellenberg inheritance
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 9024501962
Uitgever: Tijl
De vlucht van de adelaar
In juni 1812 stond aan de grenzen van Rusland één van de grootste legers die de wereld ooit gezien heeft, gereed voor de aanval van keizer Napoleon op het rijk van zijn vijand, de tsaar.
Tegen een achtergrond van oorlog en politieke intrige vertelt deze roman de merkwaardige en opwindende liefdesgeschiedenis van gravin Valentina Grunowska - een Poolse agente die gedwongen wordt de Fransen te bespioneren - en kolonel De Chavel - het meedogenloze hoofd van Napoleons inlichtingendienst die Valentina eerst ontmaskert en haar vervolgens beschermt tegen de wraak van haar sadistische echtgenoot.
De kolonel, een door een ongelukkig huwelijk met een ontrouwe vrouw verbitterd man, had nooit verwacht ooit op zijn slachtoffer verliefd te zullen worden; Valentina had geen ervaring met mannen, uitgezonderd de passie en wreedheid van haar echtgenoot Theodore. Haar enige toevlucht was haar zuster, de half-Russische prinses Alexandra Suvarov, die in haar poging Valentina te helpen zelf ook de grote liefde vindt.
Authentieke historische figuren zoals Murat, de zwierige koning van Napels, en maarschalk Ney, die de verpletterde achterhoede van Napoleons leger uit Rusland leidde, mengen zich onder de hoofdpersonen in deze meeslepende roman die aanvankelijk in Polen en later in Rusland speelt, als Valentina op weg gaat om haar geliefde te vinden van wie zij hoopt en gelooft dat hij een van de overlevenden is van het verslagen, doodhongerende Grande Armee van Napoleon.
De vlucht van de adelaar is het verhaal van een heldhaftige oorlog en een zo mogelijk nog heldhaftiger liefde die ondanks dood, scheiding en rampspoed stand houdt.
Schrijver: Evelyn Anthony
Oorspronkelijke titel: Valentina
Eerste uitgave: 1966
Uitgever: Grote Letter Bibliotheek
De zilveren valk
Na de dood van Charles Schriber, een multimiljonair uit Kentucy en een fokker van renpaarden, staat zijn jonge weduwe, Isabel, voor de bijna onmogelijke taak zijn laatste wens te vervullen: zijn lievelingspaard, De Zilveren Valk, moet de Derby winnen.
Maar niet alleen deze zware opgave vervult Isabel met zorg. Er zijn sinds de dood van haar man veel vragen onbeantwoord gebleven. Waarom waarschuwde Charles haar vlak voor hij stierf voor zijn zoon Richard? Waarom is de dokter en beste vriend van Charles zo kwaad wanneer zij Richard ontmoet? En waarom is Richard zo veranderd in de nacht dat zijn moeder stierf?
Ondanks alles vertrekt Isabel met de Zilveren Valk naar Europa. Vlak daarna wordt haar huishoudster op gruwelijke wijze vermoord en Isabel komt tot het verbijsterende besef dat de moordenaar het eigenlijk op haar gemunt had. De gruwelijke vergissing opent haar ogen en zij is nu nog meer op haar hoede. Terwijl de actie zich verplaatst van Kentucky naar Barbados, Londen, Parijs en Dublin, stijgt de spanning tot een geweldige climax.
Schrijver: Evelyn Anthony
Oorspronkelijke titel: The silver falcon
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-449-2486-9
Uitgever: Bruna


Het Janussyndroom
De jonge Duitser Max Steiner oefent met veel ambitie en vakmanschap zijn beroep uit: redacteur buitenland van een belangrijke krant te Parijs. Toch is hij niet gelukkig. Zijn huwelijk is geen succes en hij wordt gekweld door steeds terugkerende nachtmerries. In zijn dromen wordt hij stelselmatig geconfronteerd met een angstaanjagende scene, die op het eind van de oorlog plaatsvond in de zogenaamde Hitlerbunker.
Jaren later is Max getuige van de moord op Sigmund Walther, een Westduits politicus. Walther, dodelijk gewond, fluistert moeizaam een laatste woord: 'Janus...'. Dit vormt voor Max het startsein een speurtocht op touw te zetten naar 'Janus'. Een speurtocht die niet alleen voorgoed een einde aan zijn nachtmerries zal kunnen maken, maar die ook tot een lugubere, wereldschokkende ontdekking zal leiden...
Schrijver: Evelyn Anthony
Oorspronkelijke titel: The grave of truth
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-245-0689-1
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Heroïne en antiek
In New york sterft een jongen aan een overdosis heroïne. In Genua wordt een lading met voor export bestemd antiek door de douane tegengehouden en de bestuurder van de vrachtwagen wordt een week later vermoord teruggevonden. De politie ontdekt al gauw het verband tussen beide gebeurtenissen en zet met vereende krachten een grootscheepse actie op touw om de misdadige handel in narcotica een halt toe te roepen.
Een handel waarvan de onschuldige Katherine Dexter het slachtoffer dreigt te worden. De nietsvermoedende Katherine raakt al snel verstrikt in een meedogenloos web van intriges. Liefde en haat, charme en wraakzucht zijn de uitersten waartussen Katherine zich heen en weer geslingerd ziet. Tot ze eindelijk beseft dat ze als lokaas in de strijd tegen de narcoticahandel in direct levensgevaar verkeert.
Schrijver: Evelyn Anthony
Oorspronkelijke titel: The Malaspiga exit
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 90-449-2455-9
Uitgever: Bruna
Losgeld en chantage
Logan Field, president van een oliemaatschappij, wordt op een zakenreis naar het olierijke Iran vergezeld door zijn vrouw Eileen en zijn dochtertje Tracy. Tijdens hun verblijf in Iran realiseren Logan en Eileen zich dat hun huwelijk is gestrand. Eileen keert samen met Lucy terug naar Londen, waar zij een uitmuntend doelwit vormen voor Logans vijanden die hem willen vernietigen.
Logan gaat echter door met zijn werk, bezield door idealen die verder reiken dan het menselijke vermogen, en zonder acht te slaan op de dreigende catastrofale gevolgen. Diplomatie op hoog niveau, nietsontziende ambities, duivelse chantage en opvlammende hartstochten vormen de ingredienten voor een serie duizelingwekkende gebeurtenissen...
Schrijver: Evelyn Anthony
Oorspronkelijke titel: The Persian ransom
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 90-449-2485-0
Uitgever: Bruna
Opdracht in Normandië
Katherine Alfurd leefde alweer een lange tijd alleen. Pas na enkele drankjes in de plaatselijke kroeg wilde ze, als er tenminste iemand in was geïnteresseerd, praten over het verleden. Veertig jaar geleden, toen ze nog jong en mooi was, werd Katherine naar Frankrijk gezonden om het verzet bij te staan in de strijd tegen de nazi's. Haar opdracht was de landing van de geallieerden in Normandië te helpen voorbereiden. Ze werd verliefd op Jean Dulac, de leider van een kleine verzetsgroep. Maar daar ontmoette ze ook Standartenführer Christian Eilenburg...

Nu wordt Katherine Alfurd echter geconfronteerd met pijnlijke herinneringen; want wie heeft het verraad gepleegd waaraan haar verzetskameraden destijds hebben blootgestaan? En wat is er al die jaren geleden precies gebeurd?
Schrijver: Evelyn Anthony
Oorspronkelijke titel: Voices on the wind
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 9024515912
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Operatie Barbados
Wanneer de mooie Judith Darrow, verbonden aan het Britse ministerie van buitenlandse zaken en Feodor Sverdlov, militair attaché van de Russische ambassade elkaar ontmoeten op het tropische eiland Barbados, ontstaat er een romance. Hun opbloeiende liefde doet bij hun werkgevers paniek ontstaan en beide geliefden worden inzet in een spel van spionage en contraspionage op hoog niveau.
Schrijver: Evelyn Anthony
Oorspronkelijke titel: The tamarind seed
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 9024507200
Uitgever: Luitingh-Sijthoff


Victoria en Albert
God save the Queen! Als deze woorden in de junimaand van 1837 opklinken tot in de verste uithoeken van het groeiend Britse imperium, treedt uit het duister een jonge vrouw naar voren: Victoria. Nauwelijks achttien jaar is ze, als ze geroepen wordt tot de hoogste waardigheid.
Niemand zag destijds in deze jonge vrouw de toekomstige grote vorstin van het machtige Albion. Maar nu wordt Victoria als een originele en indrukwekkende persoonlijkheid beschouwd.
Door de tijd heen hebben tal van romanciers haar als onderwerp voor hun werken gekozen, het publiek heeft altijd veel belangstelling gehad voor deze intrigerende vrouw. Zij spreidde majesteit ten toon, maar ook heeft zij als een gewone warmvoelende vrouw een edele liefde voor haar man Albert gekend, die haar hele leven heeft beheerst.
Een van de grote aantrekkelijkheden van dit boek schuilt in de fascinerende intimiteit die de schrijfster in haar verhaal heeft ingeweven. Er komt een beeld van Victoria te voorschijn, zoals velen dat niet kennen: de versobering en verstrakking die nu voor ons hét kenmerk zijn van het 'Victoriaanse' tijdperk, komen pas na de dood van Albert bij Victoria naar voren. In deze jaren lijkt zij vaak nog een heel andere vrouw...
Schrijver: Evelyn Anthony
Oorspronkelijke titel: Victoria and Albert
Eerste uitgave: 1958
ISBN/EAN: 90-204-0108-4
Uitgever: Veen
Vrienden en verraders
Wanneer de Russen de wrange waarheid omtrent haar echtgenoot dreigen te onthullen, raakt Mary Wetherby, die vertwijfeld haar vrijheid tracht te kopen, in een web van schandalen en afpersing verstrikt. Ze is tegen wil en dank een pion geworden in het duivelse spel dat er gespeeld wordt door haar oom en zijn nietsontzeggende tegenstander achter het ijzeren gordijn.
Peter Arundsen vindt als ex-spion in zijn huidige werkkring, noch in zijn huwelijk, enige bevrediging. Als hij Mary, de vrouw met een raadselachtig verleden, ontmoet, krijgt zijn leven op beide fronten een nieuwe impuls. Maar dan blijkt dat het verleden onuitwisbare sporen kan nalaten. De onvermijdelijke liefde tussen Peter en Mary wordt wreed gemanipuleerd door een meedogenloze verrader...
Schrijver: Evelyn Anthony
Oorspronkelijke titel: The legend
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 90-245-0083-4
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Davina GrahamHet Sasanovkomplot
KGB-agent Ivan Sasanovis is overgelopen naar Engeland. Davina Graham heeft tot taak zijn aanpassingsproces te begeleiden. Tevens moet zij hem zo ver zien te krijgen dat hij bereid is alle mogelijke informatie te verschaffen.
Ivan werkt echter steeds minder en minder mee: hij mist zijn gezin, zijn landverraad knaagt aan hem en hij gaat langzamerhand zijn gedwongen geïsoleerd bestaan haten.
Davina is zich ervan bewust dat zij - ondanks haar liefde voor Ivan - moet trachten zijn vrouw over te laten komen. Zij realiseert zich daarbij echter niet dat zij zelf een sleutelrol zal moeten spelen in deze haast onmogelijke operatie...
Schrijver: Evelyn Anthony
Oorspronkelijke titel: The defector
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-245-0719-7
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Doodlopende weg
Elizabeth Fleming, echtgenote van een van de naaste medewerkers van de Amerikaanse president, beweert dat haar man van plan is haar te vermoorden. Omdat Elisabeth aan de drank is, wordt ze aanvankelijk niet serieus genomen. Pas als men begint te vermoeden dat Fleming wel eens een dubbelspion zou kunnen zijn, komt men in actie. De zaak is nogal precair en daarom moet de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen.
Davina Graham, medewerkster van de Britse geheime dienst, is een vroegere klasgenote van Elisabeth Fleming geweest. Onder deze dekmantel gaat zij zich in de zaak verdiepen en ze komt tot verbazingwekkende conclusies, die een onmiddellijk optreden vereisen.
Schrijver: Evelyn Anthony
Oorspronkelijke titel: The avenue of the dead
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-245-0736-7
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De Albatros
Davina Graham, de charmante medewerkster van de Britse geheime dienst, moet het in De Albatros helemaal alleen opnemen tegen een onbekende, maar gevaarlijke tegenstander. Het enige dat zij van hem weet is dat hij al jarenlang onder de schuilnaam 'De Albatros' de dienst infiltreert en uitholt.
Wanneer Davina op zijn spoor komt ontstaat een kat-en-muis-spel, waardoor niet alleen de nationale veiligheid, maar ook Davina's leven op het spel wordt gezet.
Schrijver: Evelyn Anthony
Oorspronkelijke titel: Albatross
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-245-0799-5
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Moord in Venetië
De Amerikaanse minister van Defensie brengt incognito een bezoek aan Venetië. Ondanks strenge veiligheidsmaatregelen wordt de boot, waarin hij en zijn gezelschap zitten, vakkundig opgeblazen.
Davina Graham, hoofd van de Britse geheime dienst, die toevallig in Venetië op vakantie is, meent dat de KGB achter de aanslag zit. Haar vermoeden wordt nog versterkt door nieuwe moorden in Frankrijk, Polen en Engeland, allemaal op vooraanstaande politieke figuren. Voordat Davina heeft kunnen ontdekken wat het verband is tussen deze moorden en een organisatie die zich het Heiligenleger noemt, wordt zij zelf bijna het slachtoffer.
Schrijver: Evelyn Anthony
Oorspronkelijke titel: The company of saints
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-449-2487-7
Uitgever: Bruna