Boekenplank:
Kies

Boeken van A.J. Cronin

A.J. Cronin was een Schotse arts en schrijver. Hij studeerde medicijnen aan de Universiteit van Glasgow. De televisieserie Memorandum van een dokter (1963/1965) was gebaseerd op Cronins verhalen over de plattelandsarts Finley.

Meer over A.J. Cronin

Genre: Roman

Pseudoniem (van): Archibald Joseph Cronin

Geboren: 1896 / Overleden: 1981

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk


Overzicht

 • Angst voor mislukking - Verhalenbundel
 • Betoverde sneeuw - Enchanted snow
 • De citadel - The citadel
 • De dokter van San Felipe - The native doctor
 • De drie liefdes van Lucy Moore - Three loves
 • De sleutels van het koninkrijk - The keys of the kingdom
 • De Spaanse tuinman - The Spanish gardener
 • De sterren getuigen - The stars look down
 • De tiran - Hatter's castle
 • De vrouwen van mijn vriend - The minstrel boy
 • Doktersroeping - The valorous years
 • Gracie Lindsay - Gracie Lindsay
 • Het meisje met de anjers - Lady with carnations
 • Het noorderlicht - The Northern Light
 • Kaleidoscoop op zaal K - Kaleidoscope in K
 • Koortseiland - Grand Canary
 • Om weer te leven - Beyond this place
 • Opstandig ideaal - Crusader's tomb
 • Twee werelden - Adventures of two worlds
 • Twee zusters - Vigil in the night

Alan Finlay

 1. Dr. Finlay in opspraak - Dr. Finlay of Tannochbrae
 2. Assistent van een dokter - Adventures of a black bag
 3. Dokter in de praktijk - Further adventures of a black bag

Laurie Carroll

 1. Laurie Carroll - A song of sixpence
 2. Het dubbele leven van dokter Carroll - A pocketful of rye

Robert Shannon

 1. Robert Shannon's jonge jaren - The green years
 2. Dokter Robert Shannon - Shannon's way

Dubbel uitgegeven titels

 • Als de sterren ondergaan - zie De sterren getuigen
 • De dame met de anjers - zie Het meisje met de anjers
 • De hoofdzuster van zaal K - zie Kaleidoscoop op zaal K
 • Dokter onder de tropenzon - zie De dokter van San Felipe
 • Memorandum van een dokter 1: Dr. Finlay assistent - zie Assistent van een dokter
 • Memorandum van een dokter 2: Dr. Finlay praktijk - zie Dokter in de praktijk
 • Triomf van een moederhart - zie Gracie Lindsay

gedetailleerd overzicht

OverzichtAngst voor mislukking
Elf verhalen waarin het leed soms een andere belichting krijgt door het opofferende gedrag van de hoofdpersonen.
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: Verhalenbundel
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 9789021830032
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Betoverde sneeuw
Een jonge Britse zakenman is onderweg van München naar Venetië als hij een knap meisje in de trein ontmoet. Bij een grenspost verdwijnt ze ijlings in de nacht. Door een toeval echter komt de jonge Engelsman, Lewis Merrid, te weten wie zij is en waar ze logeert. In jeugdige overmoed besluit hij haar te volgen.

Na veel zoeken treft hij het meisje aan in een Gastho, hoog in de Alpen. Diezelfde nacht wordt Lewis in zijn hotelkamer beschoten! Niets kan hem er echter van weerhouden zijn contacten met het meisje te verstevigen. Hij wordt voorgesteld aan haar vader, die een politieke vluchteling schijnt te zijn... Vanaf dat moment wordt Lewis meegesleurd in een maalstroom van flitsende gebeurtenissen.
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: Enchanted snow
Eerste uitgave: 1971
ISBN/EAN: 9789021830223
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De citadel
De citadel vertelt het leven van de jonge Britse arts Manson. Na beëindiging van zijn studie doet Manson zijn eerste ervaring op in de mijnstreken van Zuid-Wales. Daar ervaart hij de verschillen tussen de medicus zoals deze behoort te zijn en zoals deze in werkelijkheid is.

Met zijn jonge vrouw aan zijn zijde bindt Manson de strijd aan tegen de onwetendheid en de onverschilligheid van zijn inhalige collega's, vastbesloten zich niet in te laten met de praktijken die bij hen gebruikelijk zijn.

Door voortdurende ontmoediging en tegenslagen verliest echter ook hij zijn idealen uit het oog. Wanneer hij eenmaal een praktijk begint in een van de mooie Londense buitenwijken, is er van zijn oude instelling niet veel meer over.
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: The citadel
Eerste uitgave: 1939
ISBN/EAN: 9789024509201
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De dokter van San Felipe
De dokter van San Felipe behoort ongetwijfeld tot A.J. Cronin's gaafste en opmerkelijkste boeken.

Ook het in deze pocket opgenomen verhaal Van angst bevrijd is gekenmerkt door zeldzame karakteruitbeelding en bewogen menselijkheid. Een juweel van vertelkunst!

 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: The native doctor
Eerste uitgave: 1959
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Geïllustreerde Pers
De drie liefdes van Lucy Moore
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: Three loves
Eerste uitgave: 1932
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff


De sleutels van het koninkrijk
Francis Chisholm was wellicht nooit toegetreden tot de kerk als hij niet wreed was gescheiden van het meisje waar hij van hield. Maar het lot lijkt het heft in handen te hebben genomen en zijn half en half gevormde besluit om priester te worden, neemt vaste vorm aan. Een leven van dienstbaarheid strekt zich voor hem uit, een leven dat het geloof en de kracht van pastoor Chisholm tot het uiterste zal beproeven.

Hij wordt uitgezonden naar China om een missie te stichten waar nog niemand erin was geslaagd het christendom te verbreiden. Daar vecht hij tegen lichamelijke ontberingen, vooroordeel en wantrouwen. Moeilijkheden van meer subtiele aard treden op wanneer de mooie moeder Maria-Veronica arriveert om een missieschool op te zetten. En pastoor Chisholm is geen doetje, want wanneer de Chinese krijgsheren zijn kudde bedreigen, grijpt hij als de beste naar de wapens.
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: The keys of the kingdom
Eerste uitgave: 1941
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Geïllustreerde Pers
De Spaanse tuinman
Een gemelijke Amerikaanse consul en zijn ziekelijk zoontje vestigen zich in een Spaans kuststadje. Hij is teleurgesteld in zijn carrière, hij is in wezen een egoïst en een snob. Zijn vrouw heeft hem verlaten omdat zij het bij een zo heerszuchtige, arrogante echtgenoot niet kon uithouden. Haar zoon, die dezelfde drang naar vrijheid heeft, valt alle liefde ten deel, die de consul gevoelt; overdreven en wezenlijk ongezond als deze affectie evenwel is, schrikt zij de gevoelige knaap af.

De consul huurt een knappe jonge tuinman. Diens eenvoudige normale boerenvreugde blijkt een tonicum te zijn voor de jonge Nicholas, die hem, de beste pelotaspeler en visser van het stadje, al spoedig een grote verering toedraagt. José opent de blik van de jongen voor een vrijer, gelukkiger, normaler en gezonder leven. De knaap gaat lichamelijk snel vooruit. Maar bij de vader blijft de vrees voor al wat zijn heerschappij zou kunnen aantasten. De onschuldige heldenverering van zijn zoon, diens gulle, spontane affectie voor de jonge Spanjaard worden verwrongen in de ijdele, afgunstige en achterdochtige geest van de consul.

Een misdadige butler en een Franse psychiater vertroebelen de si situatie nog méér, helpen de beide zonnekinderen te maken tot slachtoffers van de emotionele blindheid van de vader.

Zo voert Cronin zijn verhaal op tot een sterke climax; hij biedt een ontknoping, die psychologisch verantwoord is. Dit onvergetelijke verhaal biedt schoonheid en tragiek; het leert ons enkele van Cronin's meest merkwaardige karakters kennen.
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: The Spanish gardener
Eerste uitgave: 1950
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Geïllustreerde Pers
De sterren getuigen
Beschrijving niet beschikbaar.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: The stars look down
Eerste uitgave: 1935
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
De tiran
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: Hatter's castle
Eerste uitgave: 1931
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Querido
De vrouwen van mijn vriend
Met een warmbloedige vanzelfsprekendheid - waarbij de humor allerminst vergeten wordt - vertelt Cronin de ontroerende geschiedenis van de jonge priester Desmonde Fitzgerald. Nadat deze op een zangfestival in Rome de felbegeerde Gouden Kelk voor zijn seminarie in de wacht heeft gesleept, wordt hij als jong kapelaan naar een dorpje in Zuid-Ierland uitgezonden.

Onder de welwillende, maar allesziende blik van kanunnik Daly vindt Desmonde hier zijn taak. Maar als alles goed lijkt te gaan, komt Claire, de verleidelijke nicht van de rijke plaatselijke patrone, die zoveel tot de verfraaiing van kanunnik Daly's kerk heeft bijgedragen...
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: The minstrel boy
Eerste uitgave: 1975
ISBN/EAN: 9789020401240
Uitgever: Veen


Doktersroeping
Ondanks weinig rooskleurige omstandigheden en het verzet van zijn moeder slaagt een misvormde Schotse jongeman erin zijn doel te bereiken en arts te worden.
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: The valorous years
Eerste uitgave: 1940
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Gracie Lindsay
Beschrijving niet beschikbaar.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: Gracie Lindsay
Eerste uitgave: 1953
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Het meisje met de anjers
Katharine Lorimer is een jonge vrouw die geslaagd is in het leven en aan het hoofd staat van een internationale kunsthandel. Maar is zij gelukkig?

Als zij op zekere dag een miniatuur van Holbein koopt, voorstellende een jong meisje, gaat zij diep in haar hart een gemis voelen. Zij kent de tragische liefdesgeschiedenis, die achter het sublieme portret verborgen ligt. Zij vereenzelvigt zich een beetje met het meisje met de anjers - ook door de uiterlijke gelijkenis, waar Chris, de verloofde van haar nicht Nancy, haar op wijst.

Deze Chris gaat een steeds groter plaats in haar gedachten innemen. Wat een drama voor haar dreigt te zullen worden, vindt echter een even gelukkige als verrassende ontknoping.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: Lady with carnations
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Geïllustreerde Pers
Het noorderlicht
Het noorderlicht speelt in een Engels provinciestadje. In de nabijheid ervan zal een kernreactor worden geplaatst en dat betekent een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de gehele streek. In verband hiermee is Fleetstraat geïnteresseerd in de nieuwsvoorziening van dit gebied en wordt de directeur van het plaatselijk blad Het Noorderlicht gepolst over de verkoop van zijn onderneming.

Als deze weigert naar de pijpen van de Londense krantenmagnaten te dansen volgt een moordende concurrentie waartegen het waardige, maar niet bepaald progressieve Noorderlicht niet lijkt opgewassen. Maar na korte tijd keren de kansen: de bevolking blijkt toch niet gediend te zijn van sensatienieuws en moderne reclamestunts.

Op dit ogenblik gaan factoren van meer persoonlijke aard een rol spelen: liefde, een misstap in het verleden, vrees voor het bekend worden van zaken die geheim dienen te blijven. De beklemmende gebeurtenissen volgen elkaar hierna snel op naar een niet vermoede climax.
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: The Northern Light
Eerste uitgave: 1958
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Kaleidoscoop op zaal K
Beschrijving niet beschikbaar.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: Kaleidoscope in K
Eerste uitgave: 1933
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff


Koortseiland
Na een mislukking in zijn carrière besluit een jonge medicus op raad van zijn vrienden een verre zeereis te maken, gedurende welke hij de vrouw ontmoet die hem helpt het verleden te vergeten en met nieuwe moed te beginnen.
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: Grand Canary
Eerste uitgave: 1933
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Om weer te leven
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: Beyond this place
Eerste uitgave: 1953
ISBN/EAN: 9789024505258
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Opstandig ideaal
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: Crusader's tomb
Eerste uitgave: 1956
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Twee werelden
Twee werelden - die van arts en schrijver - biedt in meer dan één opzicht de sleutel tot het werk van A.J. Cronin. Het leert ons zijn ontwikkeling tot de man die miljoenen bewonderd hebben, die lezers over de hele wereld geboeid, bewogen en gesterkt heeft. Het toont ons een persoonlijkheidsontwikkeling die wij reeds vermoedden, maar die nu uitgesproken is.

Veel motieven uit andere romans van zijn hand treffen we in Twee werelden, herleid tot eigen belevenissen. We ontmoeten hem in de collegezaal, als jong student bezeten van het idee chirurg te worden, en we zien hem zijn praktijk in het mijndistrict van Wales beginnen, een praktijk die maar kort was, maar die hem inspireerde tot De citadel.

Dit is geen gewone doktersroman met een confectieheld, maar de roman van een jong, eerzuchtig mens, die zijn roeping nog moest zoeken toen hij in de ogen van velen al een held was.
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: Adventures of two worlds
Eerste uitgave: 1952
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Spaarnestad
Twee zusters
Hoewel het bijna zes uur was, was het nog donker die bitterkoude morgen. In de kleine zaal voor besmettelijke ziekten van het provinciale ziekenhuis van het graafschap Shereford heerste stilte, de vreemde stilte van de ziekenkamer, slechts verbroken door een ijl, raspend geluid: de ademhaling van het kind dat in een door schermen omgeven bed aan het einde der zaal lag.

Roerloos naast het bedje gezeten hield zuster Lee onafgebroken haar ogen gevestigd op het gezicht van het kind, vechtend tegen haar vermoeidheid, nauwgezet wakend, zoals ze dat de gehele nacht had gedaan. De patiënt was een jongetje van twee jaar en op de vaag te onderscheiden kaart boven het bed stonden twee veelbetekenende woorden: laryngeal diphteria. Een ernstig geval.

Toen de ambulance hem de vorige avond had binnengebracht had alleen een tracheotomie hem kunnen redden. Zijzelf had dokter Hassall bij de operatie geholpen. Met het dunne, zilveren pijpje, glanzend door het verband om zijn halsje, en met tienduizend eenheden antidifterieserum die het vergif in zijn bloed bestreden veilig geïnjecteerd, begon hij langzaam van de donkere afgrond van de dood terug te kruipen...
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: Vigil in the night
Eerste uitgave: 1939
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Alan FinlayDr. Finlay in opspraak
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: Dr. Finlay of Tannochbrae
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 9789010029683
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.
Assistent van een dokter
Beschrijving niet beschikbaar.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: Adventures of a black bag
Eerste uitgave: 1947
ISBN/EAN: 9789020517729
Uitgever: Westfriesland
Dokter in de praktijk
Beschrijving niet beschikbaar.
 

* Dit boek is ook uitgegeven onder een andere titel (zie dubbel uitgegeven titels).

Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: Further adventures of a black bag
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 9789020517736
Uitgever: Westfriesland

Laurie CarrollLaurie Carroll
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: A song of sixpence
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Het dubbele leven van dokter Carroll
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: A pocketful of rye
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Robert ShannonRobert Shannon's jonge jaren
Alsof hij uit het paradijs werd verdreven - zo ongeveer moet Robert Shannon het gevoeld hebben toen hij, nauwelijks acht jaar oud, vanuit het vertrouwde Ierland werd 'overgeplaatst' naar het sombere Schotland. Maar hij had geen keus, na de vroege dood van zijn ouders. En zo werd het onbeduidende stadje Levenford de plaats die tien jaar lang voor hem 'de wereld' zou zijn. Een vreemde wereld vol volwassenen die hij niet begrijpt en die ook hem niet kunnen begrijpen in zijn eenzame wereld.

Robert ondervindt alle moeilijkheden en ondergaat alle vernederingen die volwassenen en kinderen hem, een Ierse katholiek in een streng protestantse omgeving, aandoen, gewild of onbewust. Hij wordt heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees, succes en ontgoocheling, onverschilligheid en genegenheid. En hoe dicht die uitersten bij elkaar liggen, bewijst het verrassende slot van deze wereldberoemde roman - een slot dat eigenlijk een begin is.
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: The green years
Eerste uitgave: 1944
ISBN/EAN: 9789024504398
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Dokter Robert Shannon
In dit vervolg op Robert Shannon's jonge jaren kiest de pas afgestudeerde arts voor een moeizame loopbaan als wetenschappelijk onderzoeker. Tegenwerking en afgunst leiden er keer op keer toe, dat hij ontslagen wordt en zijn werk elders moet voortzetten. Desondanks offert hij alles op voor zijn grote hartstocht: het wetenschappelijk onderzoek.

De samenwerking met een jonge studente roept een andere hartstocht in hem wakker, doch ook nu blijven de moeilijkheden niet uit. Hij is katholiek en zij protestant! Hij blijft vechten tot het bittere einde en vindt uiteindelijk toch het ware geluk.
Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: Shannon's way
Eerste uitgave: 1948
ISBN/EAN: 9789024504695
Uitgever: Luitingh-Sijthoff

Dubbel uitgegeven titels

Als de sterren ondergaan

Zie voor de beschrijving van dit boek: De sterren getuigen.

* Als de sterren ondergaan bestaat uit twee delen, deel I en II.

Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: zie De sterren getuigen
Eerste uitgave: 1935
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Toorts
De dame met de anjers

Zie voor de beschrijving van dit boek: Het meisje met de anjers.

Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: zie Het meisje met de anjers
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Eva
De hoofdzuster van zaal K

Zie voor de beschrijving van dit boek: Kaleidoscoop op zaal K.

Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: zie Kaleidoscoop op zaal K
Eerste uitgave: 1933
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Geïllustreerde Pers
Dokter onder de tropenzon

Zie voor de beschrijving van dit boek: De dokter van San Felipe.

Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: zie De dokter van San Felipe
Eerste uitgave: 1959
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Memorandum van een dokter 1: Dr. Finlay assistent

Zie voor de beschrijving van dit boek: Assistent van een dokter.

Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: zie Assistent van een dokter
Eerste uitgave: 1947
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Westfriesland
Memorandum van een dokter 2: Dr. Finlay praktijk

Zie voor de beschrijving van dit boek: Dokter in de praktijk.

Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: zie Dokter in de praktijk
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Westfriesland
Triomf van een moederhart

Zie voor de beschrijving van dit boek: Gracie Lindsay.

Schrijver: A.J. Cronin
Oorspronkelijke titel: zie Gracie Lindsay
Eerste uitgave: 1953
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: De Geïllustreerde Pers