Boekenplank:
Kies
  • Home
  • B
  • Jacqueline Briskin

Boeken van Jacqueline Briskin


Overzicht

  • De keerzijde van een droom - The Onyx
  • Het zilveren koord - Rich friends
  • Honora - Too much, too soon
  • Paloverde - Paloverde
  • Toch blijft het verlangen - Dreams are not enough
  • Zonnekinderen - Californian generation

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe keerzijde van een droom
Tom Bridger was geboren in het desolate middenwesten van de Verenigde Staten. Bij de aanvang van de twintigste eeuw verliet hij zijn geboortegrond en trok naar Detroit, vastbesloten zijn lang gekoesterde droom te verwezenlijken. Doch de werkelijkheid overtreft zijn stoutste verwachtingen. Binnen een recordtijd ontwerpt hij de Onyx, een door een benzinemotor aangedreven automobiel dat de wereld versteld doet staan. Toms Onyx wordt een begrip en binnen enkele jaren groeit zijn fabriek uit tot een wereldbedrijf en maakt dit alles Tom tot de rijkste man van het land. Maar hoe groter Toms imperium wordt, des te groter wordt ook de kloof tussen Tom en degenen die hij liefheeft: Antonia, de beeldschone aristocrate, wier hartstocht hem in zijn jeugd behekste en die sindsdien geen moment meer uit zijn gedachten is geweest; Hugh, zijn jongere broer, een uitbundige charmeur wiens leven in duisternis wordt gedompeld als hij een vreselijk ongeluk krijgt waarbij zijn gelaat gruwelijk wordt verminkt; Maud, zijn eenvoudige en oprechte vrouw, die pas te laat ontdekt welke duivelse invloed Antonia op haar man uitoefent, en vooral... Justin, Antonia's zoon, die geen flauw vermoeden heeft wie zijn werkelijke vader is.
Schrijver: Jacqueline Briskin
Oorspronkelijke titel: The Onyx
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-6057-892-9
Uitgever: Omega Boek
Het zilveren koord
Beschrijving momenteel niet beschikbaar.
Schrijver: Jacqueline Briskin
Oorspronkelijke titel: Rich friends
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 90-245-0645-X
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Honora
Als Honora, Crystal en Joscelyn Sylvander in 1949 het deprimerende, naoorlogse Engeland ontvluchten, om in Amerika een nieuw leven te beginnen, kan geen van de drie zussen vermoeden hoe groot de gevolgen zullen zijn. Vanaf het ogenblik dat Curt Ivory hun leven binnenstapt, belanden ze in een maalstroom van gebeurtenissen, zo ingrijpend dat ze zelfs als vijanden tegenover elkaar komen te staan. Honora, de oudste en zachtmoedigste, verliest haar hart aan Curt Ivory op het moment dat ze in zijn indringende ogen kijkt. En hoewel haar liefde bitter beproefd wordt, weet ze dat ze nooit van een andere man zal kunnen houden. Crystal, de middelste, koel en sexy, is meedogenloos in haar jacht op macht en rijkdom. Zo zeer zelfs dat ze er niet voor terugdeinst een man te trouwen die oud genoeg is om haar vader te kunnen zijn en een man te verleiden die Curt Ivory heet en getrouwd is met haar zus. Joscelyn, de jongste, is begiftigd met grote intelligentie en zakelijk inzicht. Haar sprookjeshuwelijk met de knappe Malcolm Peck glijdt langzaam naar de afgrond om in een daad van geweld uit elkaar te spatten. Het is weer Curt Ivory die ook in haar leven ingrijpt. Drie zussen, eens onafscheidelijk, worden rivalen. Zullen ze elkaar ooit weer in de armen vallen? Drie vrouwen, die ieder op hun eigen wijze blijven vechten voor die glinstering van geluk...
Schrijver: Jacqueline Briskin
Oorspronkelijke titel: Too much, too soon
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-6493-093-7
Uitgever: De Sfinx
Paloverde
1884, een dag in september. De doodsklokken van de oude Plazakerk luiden, er staat geen zuchtje wind en de zon zindert over het Californische stadje Los Angeles. Amélie Deane, bleek, trots en nauwelijks vijftien jaar oud, ziet hoe haar vaders lichaam in de aarde neerdaalt, terwijl een vijandige menigte toekijkt. Zo begint Paloverde - de geschiedenis van Amélie, een meeslepend liefdesverhaal van een intelligent, gevoelig en hartstochtelijk jong meisje. Haar onwrikbare erecode plaatst haar voor keuzen die hun weerslag op de volgende generatie zullen hebben. Paloverde is het verhaal van twee broers, die door hun onstuimige liefde voor dezelfde vrouw bijna te gronde worden gericht - Bud Van Vliet, eerzuchtig, vitaal, vastbesloten een reusachtig zakelijk imperium te stichten en 3Vee, vindingrijk, in zichzelf gekeerd, altijd in de schaduw verkerend van de successen van zijn oudere broer. Paloverde is de geschiedenis van de volgende generatie Van Vliet, van Tessa en Kingston - van de bedenkelijke liefde die tussen de verlegen, knappe erfgename en de door de oorlog verbitterde jonge vliegenier ontluikt. Paloverde is ook de geschiedenis van de groei en bloei van het zonnige Californië gedurende de afgelopen 100 jaar, van de aanleg van de spoorlijnen, de opkomst van de filmindustrie, het schuchtere begin en de razendsnelle groei van de vliegtuigindustrie. Allemaal zaken waarmee de levens van de hoofdpersonen uit deze saga nauw verweven zijn...
Schrijver: Jacqueline Briskin
Oorspronkelijke titel: Paloverde
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-245-0604-2
Uitgever: Luitingh-Sijthoff
Toch blijft het verlangen
Beverly Hills – 1986. Een onverwachte uitnodiging zorgt voor een beroering. Alyssia del Mar, ooit een opzienbarende filmster, vraagt de leden van de fameuze Cordiner-familie bijeen te komen in haar kapitale villa. Jaren geleden was zíj er de oorzaak van dat de hechte familie door bittere ruzies uiteenviel. Waarom besluiten de Cordiners nu toch te voldoen aan het verzoek van de vrouw die ze zeggen te haten? Verleidster, ster, godin - dat was Alyssia del Mar voor de miljoenen fans die haar aanbaden om haar extravagante allure en onweerstaanbare sensualiteit. Maar voor de heerszuchtige Cordiners was ze meer: een onmisbare pion in hun streven naar macht. Voor Desmond Cordiner, gevreesd patriarch en eigenaar van Magnum Pictures, betekende Alyssia's succes dé kans om zijn studio van de ondergang te redden - totdat Alyssia's glansrijke carrière abrupt ten einde komt... Voor Barry, de zwakkeling van de familie die zijn beroep als scriptschrijver laat ondermijnen door alcohol, was Alyssia de perfecte echtgenote, mooi, lief en geduldig - totdat haar succes het zijne overschaduwt... Voor Harvard, een veelbelovende regisseur, was Alyssia een unieke bron van inspiratie. Gesteund door haar liefde zou hij wereldberoemd kunnen worden - totdat hun heftige affaire een fataal verloop krijgt... Voor PD, de super-impressario met levensgevaarlijke maffiaconnecties, was Alyssia een vrijkaartje naar de top - totdat PD te ver gaat en de maffia genadeloos toeslaat... Gewond maar niet gebroken trekt Alyssia zich terug uit haar carrière. Dan neemt ze haar lot in eigen hand en met ijzeren wilskracht weet ze zich te herstellen. Nu is het moment aangebroken om de Cordiners het hoofd te bieden en ze te confronteren met de langverzwegen waarheid.
Schrijver: Jacqueline Briskin
Oorspronkelijke titel: Dreams are not enough
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-6790-255-1
Uitgever: Areopagus


Zonnekinderen
Zonnekinderen laat de lezer kennismaken met een generatie die zich tot in lengte van dagen gekenmerkt zal weten door flower power, peace en make love not war; bekende kreten uit een woelige, maar belangrijke episode in de geschiedenis. Tegen het decor van de jaren zestig volgen wij negen mensen met hun idealen en hun vreugden, met hun angsten, hun problemen en hun moraal. Clay Gillies en Michele Davy bijvoorbeeld, op weg naar een huwelijk dat wel stuk móet lopen; en Adam York, wiens leven uitsluitend bestaat uit het observeren van anderen. Dan zijn er nog Ken Igawa en Leigh Sutherland: hun liefde roept onvermoede reacties op. Zij en hun vrienden zullen duidelijk maken wat hun generatie bewoog, wat ze voelden, hoe ze leefden.
Schrijver: Jacqueline Briskin
Oorspronkelijke titel: Californian generation
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 90-245-0742-1
Uitgever: Luitingh-Sijthoff