Boekenplank:
Kies

Boeken van Paul Doherty

Meer over Paul Doherty

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Website: Paul Doherty


De dagboeken van Roger Shallot

  1. De moorden van de Witte Roos - The White Rose murders *
  2. De gifbeker - The poisoned chalice *
  3. Het raadsel van de tempeliers - The Grail murders *

Hugh Corbett

  1. De prins der duisternis - The prince of darkness
  2. Dood in monnikspij - Murder wears a cowl

Misdaad in het Oude Egypte

  1. Het masker van Ra - The mask of Ra
  2. Aanslag in de Horustempel - The Horus killings

Misdaad rond Alexander de Grote

  1. Het huis des doods - The house of death
  2. De goddeloze - The godless man
  3. De poorten van de hel - The gates of hell

gedetailleerd overzicht

De dagboeken van Roger ShallotDe moorden van de Witte Roos
In 1517 hebben de Engelse legers Koning James de Vierde van Schotland verslagen en gedood. Zijn vrouw, koningin Margaret, vlucht naar Engeland waar ze bescherming krijgt van haar broer Henry de Achtste. Roger Shallot en zijn meester Benjamin Daunbey krijgen de opdracht om haar behulpzaam te zijn bij het terugveroveren van de Schotse troon. Roger is echter een onvervalste vrijbuiter, die niet veel trek heeft in dergelijke saaie klusjes. Hij doet alles om er onder uit te komen en gaat veel liever dobbelen dan nobele koninginnen helpen, een en ander tot wanhoop van zijn meester! * Oorspronkelijk uitgebracht onder het pseudoniem Michael Clynes.
Schrijver: Paul Doherty
Oorspronkelijke titel: The White Rose murders *
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-343-1505-3
Uitgever: De Leeskamer
De gifbeker
Roger en zijn meester Benjamin Daunbey worden door Henry de Achtste naar Parijs gestuurd, waar de hoofdsecretaris van de Engelse ambassade vermoord is aangetroffen. Ze moeten een ring opsporen, een gestolen boek terugvinden en bovendien uit zien te vinden wie de Franse spion aan het Engelse hof is. Een vrijwel onmogelijke taak, maar - zo laat Henry fijntjes weten - als ze er niet in slagen hoeven ze niet terug te komen... * Oorspronkelijk uitgebracht onder het pseudoniem Michael Clynes.
Schrijver: Paul Doherty
Oorspronkelijke titel: The poisoned chalice *
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-860600-0-5
Uitgever: De Leeskamer
Het raadsel van de tempeliers
Roger Shallot is een onvervalste vrijbuiter, die ooit door zijn meester Benjamin Daunbey van het schavot is gered. Sindsdien helpt hij hem bij het uitvoeren van opdrachten voor de Engelse regering, waarbij hij steeds probeert er zelf ook flink beter van te worden! Het bevel van kardinaal Wolsey, de rechterhand van Henry de Achtste, was duidelijk: ga naar de abdij van Glastonbury, een van de vroegere centra van de tempeliers, en spoor de heilige graal op. Bij deze vrijwel onmogelijke taak - hun enige houvast is een overgeleverd cryptisch rijmpje - hebben Benjamin en Roger het nog moeilijker dan anders, want niet alleen worden ze hinderlijk gevolgd door Henry's geheime dienst, maar bovendien blijken de tempeliers allesbehalve verleden tijd. Ze krijgen al snel te maken met chantage, brandstichting, hekserij... en moord. * Oorspronkelijk uitgebracht onder het pseudoniem Michael Clynes.
Schrijver: Paul Doherty
Oorspronkelijke titel: The Grail murders *
Eerste uitgave: 1993
ISBN/EAN: 978-90-860-6012-2
Uitgever: De Leeskamer

Hugh CorbettDe prins der duisternis
In 1301 heerst er wankele vrede tussen Edward van Engeland en Philips IV van Frankrijk. Maar in de smerige steegjes en sloppenwijken van Londen en Parijs strijden de geheime agenten van beide landen hun eigen verborgen, dodelijke strijd. De prins van Wales wentelt zich ondertussen in weelde onder de kwaadaardige invloed van zijn homoseksuele oogappel Gaveston. Die liefhebbert wat in de donkere kunsten en heeft stiekem ambities m de jonge prins en de Engelse kroon te domineren. Vele schandalen dreigen aan het licht te komen door de mysterieuze dood van Lady Eleanor Belmont, een vroegere minnares van de prins van Wales. Zij wordt dood aangetroffen onder aan de trappen van het nonnenklooster, met een gebroken nek. Was het zelfmoord? En ongeluk? Of moord? Hugh Corbett, de meesterspion tot wie Edward zich wendt, wordt in zijn onderzoek naar de dood van lady Belmont niet alleen geconfronteerd met de dodelijke rivaliteit van zijn Franse tegenhanger, de moordlust van Gaveston en de stille dreiging van andere moordenaars, maar ook met de leugens en het in zijde verpakte bedrog van zijn eigen meester...
Schrijver: Paul Doherty
Oorspronkelijke titel: The prince of darkness
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-5501-057-X
Uitgever: BZZTôH
Dood in monnikspij
Londen, 1302. Een gewelddadige seriemoordenaar houdt de stad in zijn greep. Wanneer hij toeslaat, is dat bij prostituees die hij de keel doorsnijdt. Maar dan wordt Lady Somerville, een van de Zusters van de heilige Martha, op dezelfde barbaarse wijze vermoord. En kort daarop vindt pater Benedictus onder verdachte omstandigheden de dood. Voor Edward van Engeland is dat het moment om de hulp in te roepen van zijn meesterspion Hugh Corbett. Samen met zijn sluwe dienaar Ranulf en zijn trouwe rijknecht Maltote gaat Corbett op zoek naar de identiteit van de bloeddorstige moordenaar. Maar alleen Ragwort, de gekke bedelaar die altijd onder het schavot slaapt, heeft de moordenaar aan het werk gezien. En de enige aanwijzing die Corbett heeft, is de cryptische boodschap van Lady Somerville: Cacullus non facit monachum - het is niet de monnikspij die de monnik maakt...
Schrijver: Paul Doherty
Oorspronkelijke titel: Murder wears a cowl
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-5501-070-7
Uitgever: BZZTôH

Misdaad in het Oude EgypteHet masker van Ra
Bij de Horustempel wacht een menigte om de terugkeer te vieren van Hatoesoe, de weduwe van farao Thoetmozes II, na haar overwinning op de Mitanni. Haar prestaties kunnen haar tegenstanders echter niet tot zwijgen brengen, want zij kunnen niet geloven dat een vrouw in staat is over het oude Egypte te heersen. Bovendien gaan er geruchten dat de stiefzoon van Hatoesoe de eigenlijke troonopvolger is. Hatoesoe is vastbesloten met behulp van haar geliefde Senenmoet haar wil aan geheel Egypte op te leggen, maar daarvoor heeft zij de hulp nodig van de priesterkaste: zij moeten immers de wil van de goden interpreteren. Aanvankelijk zijn de voortekenen gunstig, maar wanneer een reeks moorden plaatsvindt in de tempel van Horus wordt dit door de priesters onmiddellijk uitgelegd als een teken van afkeuring van de goden. De koninklijke stad is volledig in verwarring en geruchten doen overal de ronde. Er is slechts één man die helderheid in de zaak kan brengen: de alom gerespecteerde rechter Amerotke...
Schrijver: Paul Doherty
Oorspronkelijke titel: The mask of Ra
Eerste uitgave: 1998
ISBN/EAN: 90-5121-864-8
Uitgever: Tirion
Aanslag in de Horustempel
Na zijn strijd tegen zeerovers in de Nijldelta keert farao Thoetmozes II verzwakt naar Thebe terug om de toejuichingen van het volk in ontvangst te nemen. Aan de overzijde van de rivier heeft men het echter op zijn leven gemunt en een heks in de arm genomen om de onvoltooide tombe van de farao te bezoedelen. Een uur na de huldigingsceremonie is de farao inderdaad dood en doen de wildste geruchten de ronde door de stad. De vrouw van de farao, Hatoesoe, zint op wraak en zweert met behulp van de respectabele rechter Amerotke de waarheid boven water te zullen krijgen.
Schrijver: Paul Doherty
Oorspronkelijke titel: The Horus killings
Eerste uitgave: 1999
ISBN/EAN: 90-439-0051-6
Uitgever: Tirion

Misdaad rond Alexander de GroteHet huis des doods
Het is het jaar 334 v. Chr. en de jonge Alexander is met zijn troepen aan de Hellespont gelegerd, klaar om het rijk van de machtige koning Darius III van Perzië binnen te vallen. Om de goedkeuring van de goden voor zijn onderneming te verkrijgen, brengt hij vele offers. Toch stijgt de rook niet omhoog en blijken de offerdieren allemaal bezoedeld. Tot overmaat van ramp worden zijn gidsen genadeloos vermoord. Perzische spionnen infiltreren in zijn kamp en zijn generaals smeden heimelijk hun eigen plannen. In deze chaos verschijnt de arts Telamon, een jeugdvriend van Alexander. Wanneer alles zich samentrekt tot een climax, werpt de jonge veroveraar zijn nerveuze twijfels af en behaalt een bloedige, maar briljante overwinning op de Perzen. Ook Telamon moet al zijn moed bijeenrapen om de vijanden binnen het kamp te ontmaskeren.
Schrijver: Paul Doherty
Oorspronkelijke titel: The house of death
Eerste uitgave: 2001
ISBN/EAN: 90-389-1533-0
Uitgever: Elmar
De goddeloze
Alexander heeft de legers van de grote koning Darius III verslagen in de slag aan de Granikos. Nu trekt hij langs de westkust van het Perzische rijk en neemt als een hongerig roofdier de steden een voor een in. In een van deze veroverde steden, het schitterende Ephese, wordt het succes van zijn campagne bedreigd door een reeks gewelddadige moorden. Bovendien wordt een van Alexanders oude leraren dood in een waterbassin bij het Huis van Medusa gevonden - en dit is geen ongeluk, want het Huis van Medusa is verbonden met een machtig moordenaarsgilde dat ooit floreerde in Ephese. Opnieuw is het Alexanders vriend en lijfarts, de nuchtere Telamon, die de taak krijgt deze verwarde kluwen van bloedige mysteries te ontrafelen, deze keer in nauwe samenwerking met Aristandros, de griezelige geheimenbewaarder van de koning. Zoals steeds is een van de grootste obstakels hierbij de wispelturige en onvoorspelbare aard van Alexander zelf - een volmaakt acteur wiens zucht naar macht en roem niet onderdoet voor de bloedige intriges die hem op de voet volgen als de Furiën zelf.
Schrijver: Paul Doherty
Oorspronkelijke titel: The godless man
Eerste uitgave: 2002
ISBN/EAN: 90-389-1534-9
Uitgever: Elmar
De poorten van de hel
Het is het jaar 334 v. Chr. en Alexander de Grote trekt na de slag aan de Granikos op naar de stad Halikarnassos, een strategisch belangrijk bolwerk. Wetenschappers proberen in een geheimzinnig handschrift de fatale zwakke plekken in de verdediging van de stad te ontdekken, en ook de plaats waar een immense schat verborgen zou zijn. Perzische spionnen weten in het legerkamp van Alexander te infiltreren en contraspionnen weten door te dringen in de ommuurde stad. Het ontzielde lichaam van een schrijver wordt op de stoep onder aan zijn afgesloten kamer gevonden – het begin van een hele reeks mysterieze dodelijke ‘ongelukken’. Terwijl de stad wordt belegerd, veldslagen worden uitgevochten, gevangen Perzische spionnen worden gekruisigd en soldaten met onherstelbare verwondingen uit hun lijden worden verlost, probeert Telamon, Alexanders lijfarts en jeugdvriend, de bloedige mysteries te ontrafelen. Hij moet door ‘de poorten van de hel’ om de verraders te ontmaskeren en Alexander te beschermen – terwijl de sluwe Alexander zelf zoals altijd zijn eigen plannen smeedt om zijn vijanden te dwarsbomen.
Schrijver: Paul Doherty
Oorspronkelijke titel: The gates of hell
Eerste uitgave: 2003
ISBN/EAN: 90-389-1582-9
Uitgever: Elmar

Gerelateerde schrijvers