Boekenplank:
Kies

Boeken van Ellis Peters

Meer over Ellis Peters

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Pseudoniem (van): Edith Pargeter

Geboren: 1913 / Overleden: 1995

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk


Overzicht

 • Het masker van de dood - Death mask

Broeder Cadfael

 1. Een bijzondere benedictijn - A rare benedictine
 2. Het heilige vuur - A morbid taste for bones
 3. Het laatste lijk - One corpse too many
 4. Het gemene gewas - Monk's Hood
 5. De kwade knecht - Saint Peter's fair
 6. De eenzame bruid - The leper of Saint Giles
 7. De kille maagd - The virgin in the ice
 8. Het vege lijf - The sanctuary sparrow
 9. De duivelse droom - The devil's novice
 10. De gouden speld - Dead man's ransom
 11. Een wisse dood - The pilgrim of hate
 12. Een hard gelag - An excellent mystery
 13. De ware aard - The raven in the Foregate
 14. Een witte roos - The rose rent
 15. Het stille woud - The hermit of Eyton Forest
 16. De laatste eer - The confession of Brother Haluin
 17. Het rechte pad - The heretic's apprentice
 18. Een zijden haar - The potter's field
 19. Een lieve lust - The summer of the Danes
 20. De heilige dief - The holy thief
 21. De verloren zoon - Brother Cadfael's penance

Inspecteur Felse & Dominic Felse

 1. Inspecteur Felse en de dode man - Fallen into the pit
 2. Inspecteur Felse en de mooie vrouw - Death and the joyful woman
 3. Inspecteur Felse en het verdwenen meisje - Flight of a witch
 4. Inspecteur Felse en het zwijgende graf - A nice derangement of epitaphs
 5. Dominic Felse en de verre reis - The piper on the mountain
 6. Dominic Felse en het zwarte hart - Black is the colour of my true love's heart
 7. Inspecteur Felse en de groene weduwe - The grass widow's tale
 8. Inspecteur Felse en de levende dode - The house of green turf
 9. Dominic Felse en de oosterse schone - Mourning raga
 10. Inspecteur Felse en de vreemde klopper - The knocker on death's door
 11. Dominic Felse en de onderste steen - Death to the landlords
 12. Inspecteur Felse en de oude stad - City of gold and shadows
 13. Inspecteur Felse en het bittere einde - Rainbow's end

gedetailleerd overzicht

Overzicht



Het masker van de dood
Tijdens opgravingen in Griekenland komt de archeoloog Bruce Almond onder tragische omstandigheden om het leven. Voor zijn zoontje Crispin, die zijn vader op de fatale expeditie vergezelde, betekent dit dat hij terug wordt gezonden naar zijn moeder die hij zich nauwelijks meer kan herinneren en van wie zijn vader reeds lang gescheiden leefde. Dorothy Almond kan echter met de vroegwijze, gesloten jongen die voor haar bijna een vreemde is, geen land bezeilen, en dit doet haar besluiten haar oude jeugdliefde, een zekere Evelyn Manville, als gouverneur van haar zoon in dienst te nemen. Deze Manville wint spoedig het vertrouwen van de jongen en krijgt langzamerhand een vermoeden van het vreselijke geheim dat deze tracht te verbergen. Ook wordt het spoedig duidelijk dat Crispin zich in levensgevaar bevindt. Als dan ook nog op zekere dag de beide assistenten van zijn vader zich gelijktijdig en schijnbaar toevallig bij hen aandienen, ontwikkelen zich gebeurtenissen naar een dramatische climax in een atmosfeer van steeds stijgende spanning...
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: Death mask
Eerste uitgave: 1959
Uitgever: Spectrum

Broeder Cadfael



Een bijzondere benedictijn
Cadfael (ap Meilyr ap Dafydd) is geen doorsnee monnik; al op zijn zeventiende had hij zijn geboortestreek in Wales verlaten en had hij zich gevoegd bij het leger van Robert Curthose van Normandië, dat deel uitmaakte van het grote kruisvaardersleger van Godfried van Bouillon. Nadat Jeruzalem was ingenomen in 1099 en er een koninkrijk was gesticht met Boudewijn van Vlaanderen als koning, had hij als zeevaarder rondgezworven in het Middellandse Zeegebied, tegen zeerovers gevochten en was tenslotte naar huis teruggekeerd, zich onderweg aanbiedend als huurling. In 1120 trad hij als monnik in bij de Benedictijnen van Shrewsbury. Hier verzorgt hij de kruidentuin, maakt geneesmiddelen uit plantenextracten, is af en toe geneesheer en treedt in en buiten het klooster op als detective om onschuldigen te redden. Cadfael heeft een geweldig inzicht in de menselijke geest; hierdoor en door zijn deductief vermogen en zijn kennis van planten en allerlei andere wereldse zaken weet hij allerlei misdaden tot tevredenheid van de abt en de schout op te lossen.
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: A rare benedictine
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-225-1360-2
Uitgever: Boekerij
Het heilige vuur
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Broeder Cadfael wordt naar Wales gestuurd om de beenderen van een gestorven heilige te bemachtigen. Het klooster van Shrewsbury zou wél varen bij het bezit van de botten die, naar verluidt, bovennatuurlijke krachten bezitten. Wanneer Cadfael de tocht aanvaardt, vindt hij vele obstakels op zijn weg, onder andere een wonderbaarlijke dode... * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Heilig botje bij botje.
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: A morbid taste for bones
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 90-225-3456-1
Uitgever: Boekerij
Het laatste lijk
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Na een gruwelijke veldslag verlaat Cadfael de vredige kloostertuin om zich te wijden aan een naargeestige taak: het begraven van de gesneuvelden. Het officiële dodental is 94, maar... Cadfael ontdekt dat er 95 lijken te begraven zijn. Alle reden voor Cadfael om zélf ten strijde te trekken. * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Een lijk te veel.
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: One corpse too many
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 90-225-3457-X
Uitgever: Boekerij
Het gemene gewas
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Een rijke grootgrondbezitter wil zijn kasteel en zijn landerijen aan het klooster van Shrewsbury vermaken. Maar nog voor de officiële akten zijn opgesteld, wordt de goede gever vermoord. Vergiftigd door een zeldzaam gewas: een kruid dat maar op één plaats in de wijde omgeving wordt verbouwd. In de kloostertuin van broeder Cadfael... * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Venijn in monnikskap.
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: Monk's Hood
Eerste uitgave: 1980
ISBN/EAN: 90-225-0839-0
Uitgever: Boekerij
De kwade knecht
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Shrewsbury maakt zich op voor de grote, driedaagse jaarmarkt. Uit alle windstreken komen burgers en kooplieden toegestroomd. Op de vooravond van de markt ontstaat er in de stad een fel handgemeen en even later wordt er een koopman uit Bristol vermist. Broeder Cadfael wordt te hulp geroepen om de man op te sporen. Hij wordt gevonden in de rivier. Verdronken... maar voorzien van een gapende steekwond... * Dit boek is ook uitgebracht onder de titel Sint Pieter's jaarmarkt.
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: Saint Peter's fair
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-225-0935-4
Uitgever: Boekerij


De eenzame bruid
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. In Shrewsbury worden voorbereidingen getroffen voor een wel heel bizar huwelijk: dat tussen een oude edelman en een piepjong meisje. Een flink aantal bruiloftsgasten, van wie velen van heinde en verre komen, is al in Shrewsbury neergestreken. Dan wordt er een moord gepleegd... Cadfael wordt gevraagd om een onderzoek in te stellen, maar met al die vreemdelingen in de stad is dat voorwaar geen gemakkelijke opgave.
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: The leper of Saint Giles
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-225-0838-2
Uitgever: Boekerij
De kille maagd
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Op een snerpend koude wintermiddag wordt Cadfael gevraagd om wat hulp te bieden in een naburig klooster. Of hij onderweg wil uitkijken naar twee vermiste jongelieden en hun chaperonne. Tijdens het vallen van de avond trekt Cadfael door het besneeuwde landschap. Wanneer hij bij een dichtgevroren beek komt, ziet hij onder het ijs de contouren van een menselijke gedaante. Het is een jonge vrouw... vermoord. Cadfael zweert de nare zaak op te lossen, nog vóór de dooi zijn intrede doet...
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: The virgin in the ice
Eerste uitgave: 1982
ISBN/EAN: 90-225-0840-4
Uitgever: Boekerij
Het vege lijf
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Het klooster van Shrewsbury trilt op zijn grondvesten. Een jonge man bonst op de toegangspoort en smeekt of hij binnen mag komen. Algauw is duidelijk waarom: de jongeling wordt op de hielen gezeten door een woedende menigte die beweerd dat hij een dief en een moordenaar is. Cadfael kan het niet geloven: instinctief is hij overtuigd van de onschuld van de knaap. Maar de boze burgers willen absoluut een schuldige aanwijzen. En dus aan Cadfael de taak die op te sporen.
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: The sanctuary sparrow
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-225-0837-4
Uitgever: Boekerij
De duivelse droom
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. In het klooster van Shrewsbury wordt een novice aangenomen. Overdag is de jongeling de vroomheid en rust zelve, maar na zonsondergang verandert hij in een duivelse nachtbraker die wordt gekweld door helse nachtmerries. Heeft hij misschien iets te maken met een moord die in het graafschap is gepleegd? Broeder Cadfael neemt de geplaagde jongen onder zijn hoede en komt achter de bloedstollende waarheid.
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: The devil's novice
Eerste uitgave: 1983
ISBN/EAN: 90-225-0936-2
Uitgever: Boekerij
De gouden speld
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. De burgeroorlog blijft maar voortduren en tijdens de slag bij Lincoln wordt de schout van Shropshire gevangengenomen. De andere partij heeft echter ook iemand ingerekend: een jonge edelman uit Wales. Niets ligt méér voor de hand dan een gevangenenruil. Maar voordat de uitwisseling kan worden bekrachtigd, is één van de twee al gedood. Broeder Cadfael wil daar natuurlijk het fijne van weten...
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: Dead man's ransom
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-225-1010-7
Uitgever: Boekerij


Een wisse dood
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. In Shrewsbury, waar een groot aantal pelgrims bijeen is voor een feestelijke herdenking, is het weer een drukte van jewelste. Wanneer blijkt dat er in het verre Winchester een moord is gepleegd, lijkt niemand zich voor het nieuws te interesseren. En toch wordt broeder Cadfaels aandacht getrokken door een paar gasten die zich wat vreemd gedragen. Het duurt dan ook niet lang of Cadfael beseft dat die moord helemaal niet zo ver van zijn bed is...
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: The pilgrim of hate
Eerste uitgave: 1984
ISBN/EAN: 90-225-2397-7
Uitgever: Boekerij
Een hard gelag
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. De burgeroorlog kost nog dagelijks slachtoffers. Niet alleen eist hij zijn tol aan mensenlevens, ook behuizingen en gebouwen worden erdoor verwoest. Zo ook de naburige abdij van Hyde Meade. De kloosterlingen vluchten naar alle windstreken en zo gebeurt het dat een tweetal broeders zijn toevlucht zoekt in de abdij van Shrewsbury: broeder Humilis, ooit bijna getrouwd maar nu een devote kloosterling, en zijn zwijgzame compaan Fidelis. In Shrewsbury wordt Humilis door het lot geconfronteerd met zijn eenmalige liefde én met de man die nu naar haar hand dingt. Algauw wordt het lot noodlot, uitmondend in een regelrechte tragedie.
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: An excellent mystery
Eerste uitgave: 1985
ISBN/EAN: 90-225-1061-1
Uitgever: Boekerij
De ware aard
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Radulfus, de vriendelijke en wijze abt van het klooster, komt terug van een reis naar Londen. Hij brengt een gast mee – een geleerde, gewichtige man die, zo blijkt al snel, binnen korte tijd heel wat mensen tegen zich in het harnas jaagt. Een kleine delegatie dorpelingen ziet zich zelfs genoodzaakt haar beklag te doen bij de abt. Op zeker moment wordt de abt vermist. Niet lang daarna doet Cadfael, ervaren speurder als hij is, een gruwelijke vondst.
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: The raven in the Foregate
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-225-1062-X
Uitgever: Boekerij
Een witte roos
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Een jonge weduwe, Judith Perle, heeft vier jaar geleden haar huis aan de abdij van Shrewsbury geschonken. Zij had destijds één dringend verzoek: in de tuin staat een prachtige rozenstruik met witte rozen en bij wijze van huur wil Judith ieder jaar één witte roos. Een dezer dagen moet de bloem weer worden afgeleverd, een taak waarvoor broeder Eluric zich heeft aangemeld. Dan slaat het noodlot toe: Eluric wordt vermoord aangetroffen naast de vrijwel vertrapte struik. Er is dus iemand die er baat bij heeft dat de huur dit jaar niet wordt betaald. Cadfael neemt het op zich om uit te zoeken wie dat zou kunnen zijn.
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: The rose rent
Eerste uitgave: 1986
ISBN/EAN: 90-225-1135-9
Uitgever: Boekerij
Het stille woud
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Op de speurder-monnik Cadfael wordt een beroep gedaan wanneer een leerling van de abdijschool de bossen in vlucht en in diezelfde bossen het lijk gevonden wordt van een landeigenaar.
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: The hermit of Eyton Forest
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-225-2385-3
Uitgever: Boekerij


De laatste eer
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Wanneer het gastenverblijf van de abdij na een flinke sneeuwbui mankementen aan het dak vertoont, wordt broeder Haluin gevraagd de reparatie uit te voeren. Hij glijdt echter tijdens de werkzaamheden uit en wordt meer dood dan levend naar de ziekenzaal vervoerd. Haluin voelt zijn einde naderen en doet ten overstaan van de abt en broeder Cadfael een uiterst schokkende biecht, waarin zowel aardse liefde als een onnatuurlijke dood een grote rol spelen. Wonder boven wonder herstelt Haluin, hetgeen Cadfael ertoe noopt om samen met de geplaagde broeder een onderzoek in te stellen naar diens duistere verleden...
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: The confession of Brother Haluin
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-225-1184-7
Uitgever: Boekerij
Het rechte pad
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Aan het begin van de zomer wordt de abdij bezocht door twee gasten. De eerste is Gerbert, een belangrijke geestelijke uit Canterbury; de tweede is de pelgrim William van Lythwood, maar die arriveert in een doodskist, gedragen door zijn trouwe knechtje Elave. De jongen wil graag dat zijn meester in de abdijtuin wordt begraven, maar Gerbert acht de levenswijze van de overledene daar niet vroom genoeg voor... In het grimmige conflict dat hierover ontstaat, speelt Elave ongewild de hoofdrol. Pas wanneer er een dode valt, begeeft Cadfael zich op het strijdtoneel.
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: The heretic's apprentice
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-225-1223-1
Uitgever: Boekerij
Een zijden haar
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Tijdens het omploegen van een stuk land dat recentelijk aan de abdij is toegevoegd, doet een van de broeders een gruwelijke vondst. In de aarde wordt een ontzield lichaam gevonden. Een lange zijdeachtige haar duidt op de stoffelijke resten van een vrouw. Broeder Cadfael wordt erbij gehaald en voor hij het weet staat hij voor een van de moeilijkste raadsels uit zijn bestaan – een raadsel dat pas na enkele zeer onverwachte wendingen wordt opgelost.
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: The potter's field
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-225-2398-5
Uitgever: Boekerij
Een lieve lust
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Broeder Cadfael krijgt het verzoek om een jonge boodschapper als tolk te vergezellen op een korte, maar belangwekkende missie naar Wales. Cadfael, altijd te porren voor een reisje, is verheugd zijn geliefde geboortegrond weer eens te zien en zijn kennis van de Welshe taal aan te kunnen wenden. Vol goede moed trekken ze westwaarts, nog onwetend van het onheil dat hun pad zal kruisen...
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: The summer of the Danes
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-225-1409-9
Uitgever: Boekerij
De heilige dief
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. In Shrewsbury heerst een opgewonden sfeer. Er worden overstromingen verwacht en men vreest vooral voor de waardevolle schatten die zich in de abdij bevinden. Vandaar dat broeders zowel als gasten van de abdij de handen ineenslaan en gezamenlijk zorgdragen voor het veiligstellen van de relikwieën. Helaas is er iemand die grove misbruik maakt van alle verwarring...
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: The holy thief
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-225-2396-9
Uitgever: Boekerij


De verloren zoon
Engeland – de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin. Op een kille novemberdag bereikt het nieuws dat er vredesbesprekingen gehouden zullen worden de abdij van Shrewsbury. Keizerin Maud en koning Stephen lijken nu echt een einde te willen maken aan de voortdurende strubbelingen. Broeder Cadfael vraagt – uit persoonlijke motieven – de abt of hij de besprekingen van dichtbij mag volgen. Cadfael hoopt namelijk op vrijlating van een grote groep gevangenen en één daarvan in het bijzonder: Olivier van Bretagne, een jonge edelman én Cadfaels zoon.
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: Brother Cadfael's penance
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-225-1784-5
Uitgever: Boekerij

Inspecteur Felse & Dominic Felse



Inspecteur Felse en de dode man
In het landelijke stadje Comerford waakt George Felse over de veiligheid van de bewoners. Menige misdaad die in de omgeving is gepleegd, wordt opgelost dankzij de intelligentie en de nimmer aflatende speurzin van de politieman. Slechts weinigen weten dat zijn zoon Dominic daarbij een niet te verwaarlozen rol speelt. Wanneer er een Duitse landarbeider wordt vermoord, is men daar in Comerford niet al te rouwig om. De Tweede Wereldoorlog is nog maar net voorbij en van Helmut werd toch al gezegd dat hij vast en zeker een nazi was... Voor George Felse echter staat voorop dat de dader gevonden moet worden. Ook Dominic raakt door de zaak geobsedeerd en ondanks zijn vaders bezwaren gaat hij toch op onderzoek uit. Wanneer de jongen op een tweede misdaad stuit, beseft hij niet dat zijn leven in groot gevaar is...
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: Fallen into the pit
Eerste uitgave: 1951
ISBN/EAN: 90-225-1704-7
Uitgever: Boekerij
Inspecteur Felse en de mooie vrouw
In het landelijke stadje Comerford waakt George Felse over de veiligheid van de bewoners. Menige misdaad die in de omgeving is gepleegd, wordt opgelost dankzij de intelligentie en de nimmer aflatende speurzin van de politieman. Slechts weinigen weten dat zijn zoon Dominic daarbij een niet te verwaarlozen rol speelt. Alfred Armiger, de projectontwikkelaar, heeft vele vijanden, maar dat men hem zó haatte dat iemand hem een kopje kleiner meende te moeten maken, wekte alom verbazing. George Felse en zijn collega´s denken na enig speurwerk de schuldige te hebben gevonden, Kitty Norris, een jonge vrouw voor wie Dominic Felse een aan verliefdheid grenzende bewondering koestert. De jongen zet dan ook alles op alles om Kitty´s onschuld te bewijzen...
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: Death and the joyful woman
Eerste uitgave: 1961
ISBN/EAN: 90-225-1821-3
Uitgever: Boekerij
Inspecteur Felse en het verdwenen meisje
In het landelijke stadje Comerford waakt George Felse over de veiligheid van de bewoners. Menige misdaad die in de omgeving is gepleegd, wordt opgelost dankzij de intelligentie en de nimmer aflatende speurzin van de politieman. Slechts weinigen weten dat zijn zoon Dominic daarbij een niet te verwaarlozen rol speelt. Inspecteur George Felse wordt belast met een wel zeer vreemde zaak: er is een roofmoord gepleegd en de hoofdverdachte, de zachtaardige secretaresse Annet Beck, heeft wegens geheugenverlies geen waterdicht alibi. Het meisje zegt hoogstens twee uur in de omgeving gewandeld te hebben, maar in werkelijkheid is zij een paar dagen weggeweest. En juist toen is het onheil geschied...
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: Flight of a witch
Eerste uitgave: 1964
ISBN/EAN: 90-225-1754-3
Uitgever: Boekerij
Inspecteur Felse en het zwijgende graf
In het landelijke stadje Comerford waakt George Felse over de veiligheid van de bewoners. Menige misdaad die in de omgeving is gepleegd, wordt opgelost dankzij de intelligentie en de nimmer aflatende speurzin van de politieman. Slechts weinigen weten dat zijn zoon Dominic daarbij een niet te verwaarlozen rol speelt. De familie Felse geniet van een zorgeloze vakantie aan de Engelse kust. Veel rust is hun echter niet gegund, want het bericht dat het onzielde lichaam van een onbekende man in zee is gesignaleerd, zet het vredige kustplaatsje volledig op zijn kop. Voor George en Dominic Felse is dat voldoende aanleiding om op onderzoek uit te gaan. Uiteindelijk belanden ze in een geheimzinnige graftombe, waar de tekst op een oude steen niet alleen de sleutel blijkt tot het oplossen van een eeuwenoud mysterie, maar ook van een zeer recente misdaad...
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: A nice derangement of epitaphs
Eerste uitgave: 1965
ISBN/EAN: 90-225-1408-0
Uitgever: Boekerij
Dominic Felse en de verre reis
In het landelijke stadje Comerford waakt George Felse over de veiligheid van de bewoners. Menige misdaad die in de omgeving is gepleegd, wordt opgelost dankzij de intelligentie en de nimmer aflatende speurzin van de politieman. Slechts weinigen weten dat zijn zoon Dominic daarbij een niet te verwaarlozen rol speelt. Geen wonder dat Dominic ook wel eens op eigen houtje opereert... Tijdens een klimvakantie vindt Herbert Terrett, een ervaren alpinist, de dood. Een ongeluk, zegt men. Zijn stiefdochter Tossa gelooft daar niet in. Met een paar vrienden, onder wie de jonge Felsie, vertrekt ze naar de plaats des onheils. Dominic, zeer onder de indruk van het mooie, donkere meisje, wordt ongewild pion in een ingewikkeld partijtje schaak dat al snel verwordt tot een dodelijk spel.
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: The piper on the mountain
Eerste uitgave: 1966
ISBN/EAN: 90-225-1575-3
Uitgever: Boekerij
Dominic Felse en het zwarte hart
In het landelijke stadje Comerford waakt George Felse over de veiligheid van de bewoners. Menige misdaad die in de omgeving is gepleegd, wordt opgelost dankzij de intelligentie en de nimmer aflatende speurzin van de politieman. Slechts weinigen weten dat zijn zoon Dominic daarbij een niet te verwaarlozen rol speelt. Geen wonder dat Dominic ook wel eens op eigen houtje opereert... Tijdens een muziekweek op het landgoed Molleyhead verzamelen zich enkele tientallen enthousiaste muzikanten. Ook Dominic Felse en zijn vriendin Tossa zijn van de partij. De week staat in het teken van de traditionele folkmuziek, maar niet iedereen lijkt zich aan het programma te houden. Er worden meer noten gekraakt dan alleen de muzikale... Een bitter lied over giftige pijlen, koude ogen en een zwart hart lijkt voor Dominic de sleutel te zijn tot het drama dat zich op het landgoed voltrekt...
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: Black is the colour of my true love's heart
Eerste uitgave: 1967
ISBN/EAN: 90-225-1629-6
Uitgever: Boekerij
Inspecteur Felse en de groene weduwe
In het landelijke stadje Comerford waakt George Felse over de veiligheid van de bewoners. Menige misdaad die in de omgeving is gepleegd, wordt opgelost dankzij de intelligentie en de nimmer aflatende speurzin van de politieman. George Felse moet voor zijn werk een paar dagen naar Londen. Bunty, zijn vrouw, blijft alleen achter in Comerford. Nu ook hun zoon Dominic uit huis is, valt het alleen zijn Bunty erg zwaar. Om haar zinnen wat te verzetten stapt Bunty 's avonds de plaatselijke pub binnen. Nog voor ze haar tweede glaasje op heeft, is zij al verzeild geraakt in een vreemd en zeker niet ongevaarlijk avontuur. Geheel onverwachts beleeft Bunty een weekend om nooit te vergeten...
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: The grass widow's tale
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-225-1703-9
Uitgever: Boekerij
Inspecteur Felse en de levende dode
In het landelijke stadje Comerford waakt George Felse over de veiligheid van de bewoners. Menige misdaad die in de omgeving is gepleegd, wordt opgelost dankzij de intelligentie en de nimmer aflatende speurzin van de politieman. Slechts weinigen weten dat zijn zoon Dominic daarbij een niet te verwaarlozen rol speelt. Geen wonder dat Dominic ook wel eens op eigen houtje opereert... De wereldberoemde zangeres Maggie Tressider krijgt in de buurt van Comerford een auto-ongeluk. Zij brengt het er levend vanaf, maar tijdens een korte bewusteloosheid heeft zij een vreemde, verontrustende gewaarwording en sindsdien wordt Maggie achtervolgd door de gedachte dat zij ooit iemands dood heeft veroorzaakt...
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: The house of green turf
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 90-225-1753-5
Uitgever: Boekerij
Dominic Felse en de oosterse schone
In het landelijke stadje Comerford waakt George Felse over de veiligheid van de bewoners. Menige misdaad die in de omgeving is gepleegd, wordt opgelost dankzij de intelligentie en de nimmer aflatende speurzin van de politieman. Slechts weinigen weten dat zijn zoon Dominic daarbij een niet te verwaarlozen rol speelt. Geen wonder dat Dominic ook wel eens op eigen houtje opereert... Wanneer Dominic en zijn vriendin wordt gevraagd of zij een meisje naar haar vader in India willen escorteren, hoeven ze daar niet lang over na te denken. Een betaalde vakantie in India lijkt heel wat aantrekkelijker dan de kerstdagen in Comerford doorbrengen. Maar al snel blijkt dat hun taak helemaal niet zo eenvoudig is. Voor ze goed en wel in New Delhi zijn aangeland, wordt het drietal geconfronteerd met een geheimzinnige verdwijning, een dode en een ontvoering...
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: Mourning raga
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 90-225-1809-4
Uitgever: Boekerij
Inspecteur Felse en de vreemde klopper
In het landelijke stadje Comerford waakt George Felse over de veiligheid van de bewoners. Menige misdaad die in de omgeving is gepleegd, wordt opgelost dankzij de intelligentie en de nimmer aflatende speurzin van de politieman. Slechts weinigen weten dat zijn zoon Dominic daarbij een niet te verwaarlozen rol speelt. Geen wonder dat Dominic ook wel eens op eigen houtje opereert... De deurklopper is bevestigd aan een zeer fraaie, zwaar eiken deur. Ooit was het de deur van een abdij in de buurt, maar vanaf nu siert hij de kerk van een rustiek dorpje in de Engelse Midlands. Wanneer George Felse en zijn vrouw van een weekendje Wales naar huis rijden, zijn ze toevallig getuige van de plechtige overbrenging van de deur...
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: The knocker on death's door
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 90-225-1866-3
Uitgever: Boekerij
Dominic Felse en de onderste steen
In het landelijke stadje Comerford waakt George Felse over de veiligheid van de bewoners. Menige misdaad die in de omgeving is gepleegd, wordt opgelost dankzij de intelligentie en de nimmer aflatende speurzin van de politieman. Slechts weinigen weten dat zijn zoon Dominic daarbij een niet te verwaarlozen rol speelt. Geen wonder dat Dominic ook wel eens op eigen houtje opereert... Dominic Felse maakt met enkele vrienden een rondreis door India. Hij geniet met volle teugen van het land en de intrigerende cultuur. Maar zoals het een echte Felse betaamt, wordt ook Dominic al snel geconfronteerd met een misdaad. Een gehate grootgrondbezitter wordt in zijn boot op de Periyarmeer opgeblazen. De bootsjongen wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag, maar Dominic heeft zo zijn twijfels... Een paar dagen later worden Dominic en zijn reisgenoten opnieuw geconfronteerd met een aanslag. Is het toeval, of houden de twee zaken verband met elkaar? Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en Dominic besluit de onderste steen boven te halen...
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: Death to the landlords
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 90-225-1933-3
Uitgever: Boekerij
Inspecteur Felse en de oude stad
In het landelijke stadje Comerford waakt George Felse over de veiligheid van de bewoners. Menige misdaad die in de omgeving is gepleegd, wordt opgelost dankzij de intelligentie en de nimmer aflatende speurzin van de politieman. In het grensgebied van Wales wordt een scholier vermist. Hij was met zijn klas op excursie naar een oude opgraving en de jongen is daar op onverklaarbare wijze verdwenen. George Felse wordt belast met het onderzoek. Bij de afgraving ontmoet hij een jonge vrouw, die ook op zoek is naar een vermiste persoon. Het betreft haar oom, de vermaarde archeoloog doktor Morris, van wie al ruim anderhalf jaar geen levensteken is vernomen. Houden de twee zaken verband met elkaar? En welke rol spelen de andere wetenschappers die zich bezighouden met de oude stad? Voordat George Felse het onderzoek kan afronden wordt hij geconfronteerd met ontrouw, roof en moord...
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: City of gold and shadows
Eerste uitgave: 1973
ISBN/EAN: 90-225-1998-8
Uitgever: Boekerij
Inspecteur Felse en het bittere einde
In het landelijke stadje Comerford waakt George Felse over de veiligheid van de bewoners. Menige misdaad die in de omgeving is gepleegd, wordt opgelost dankzij de intelligentie en de nimmer aflatende speurzin van de politieman. Er zijn maar weinig mensen die hem een warm hart toedragen, maar Arthur Rainbow kan er nauwelijks mee zitten. Hij is zeer vermogend, heeft een mooie, jonge vrouw en alle tijd om aan zijn hobby, het orgelspel, te besteden. Daarnaast heeft hij een druk sociaal leven: hij golft, is een verwoed visser en hij zit in diverse besturen. In zijn ijver om overal een vinger in de pap te krijgen, maakt hij echter heel wat vijanden... Wanneer Arthur vermoord op het plaatselijke kerkhof wordt aangetroffen, moet inspecteur Felse dan ook een waslijst van mogelijke daders afwerken.
Schrijver: Ellis Peters
Oorspronkelijke titel: Rainbow's end
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-225-2112-5
Uitgever: Boekerij