Boekenplank:
Kies

Boeken van Karen Maitland

Meer over Karen Maitland

Genre: Mysterie / Spanning / Thriller

Website: Karen Maitland


Overzicht

  • De uilendoders - The owl killers
  • Het gezelschap van leugenaars - Company of liars

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe uilendoders
Engeland 1321: een geïsoleerd plattelandsdorp wordt geleid door een sinister bestuur van Uilenmeesters. Het is een heidense wereld vol terreur en afpersing, waar buren elkaar verraden en iedere zonde bestraft wordt met de dood. Dit leven wordt verstoord door begijnen, die net buiten het dorp een hof stichten. Waarom hebben zij wel een goede oogst? En waarom blijft hun vee wel leven ondanks een plaag? Bittere jaloezie verandert in moordlust wanneer de vrouwen onderdak geven aan een jonge martelares. Maar dan sterft de jonge vrouw een lange, pijnlijke dood nadat ze een hostie in vlammen uitspuwt. Is er magie in het spel? Of is de vrouw een heilige, en de hostie een relikwie? Terwijl de Uilenmeesters hellevuur en plagen over de vrouwen afroepen, klampen zij zich vast aan hun geloof om te ontkomen aan de dreigende schaduw van het kwaad...
Schrijver: Karen Maitland
Oorspronkelijke titel: The owl killers
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 978-90-495-0054-2
Uitgever: De Vliegende Hollander
Het gezelschap van leugenaars
Midden op een marktplein valt een man neer. De mensen om hem heen schrikken terug als ze zijn verminkingen zien. Wat ze onmogelijk achtten, is gebeurd: de pest is naar Engeland gekomen. De stedelingen raken in paniek en vluchten weg. Tijdens de vlucht worden negen mensen tot elkaar veroordeeld. De verhalen die zij vertellen zijn onbetrouwbaar, de enige die de waarheid lijkt te spreken is het kind Narigorm, maar haar gruwelijke voorspellingen houden iedereen op afstand. Ondertussen rukt de pest van alle kanten op. De angst en het wantrouwen zijn groot en de onderlinge verhoudingen worden nog grimmiger wanneer één van hen dood wordt aangetroffen. Bevindt het kwaad zich ook in hun midden?
Schrijver: Karen Maitland
Oorspronkelijke titel: Company of liars
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 978-90-495-0012-2
Uitgever: De Vliegende Hollander