Boekenplank:
Kies
 • Home
 • E
 • Daniel Easterman

Boeken van Daniel Easterman


Overzicht

 • De achtste plaag - Name of the beast
 • De Broederschap - The Brotherhood of the Tomb
 • De geheime stad - The seventh sanctuary
 • De nacht van de ondergang - Night of the apocalypse
 • De negende boeddha - The ninth Buddha
 • De zevende orde - Night of the seventh darkness
 • Het Judas testament - The Judas testament
 • Het laatste oordeel - The final judgement

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe achtste plaag
Egypte: Egyptologe A'sisha Manfaluti vindt in een pas ontdekte graftombe een uitzonderlijk mooie mummie. Wanneer zij de linnen windsels voorzichtig losmaakt staart zij verbijsterd in het gezicht van de dode. Het is haar man... Egypte bevindt zich in een kritische situatie. De Islamitische fundamentalisten dreigen het land onder de voet te lopen. De wereld houdt de adem in: aanslagen zijn aan de orde van de dag. De meest gevreesde terrorist is al-Qurtubi: gewetenloos, meedogenloos en dodelijk. Michael Hunt, ex-MI5, aanvaardt de onmogelijke opdracht: al-Qurtubi onschadelijk maken en Egypte en de rest van de wereld van de ondergang redden. Maar dan, alsof er een bijbelse vloek over de natie is uitgesproken, wordt het land gegeseld door een plaag die zijn weerga niet kent...
Schrijver: Daniel Easterman
Oorspronkelijke titel: Name of the beast
Eerste uitgave: 1992
ISBN/EAN: 90-225-1554-0
Uitgever: Boekerij
De Broederschap
Jeruzalem, 1968. Bulldozers en graafmachines maken een stuk onherbergzaam land bouwrijp. Tijdens het karwei stuiten de werklieden op een ondergronds bouwwerk - een tweeduizend jaar oude graftombe, waarin, zo blijkt uit de inscriptie, de stoffelijke resten van Jezus Christus... Dublin, 20 jaar later. Patrick Canavan, voormalig CIA-agent, wordt door een agent van een buitenlandse geheime dienst gevangen genomen en ondervraagd. Aanvankelijk tast Patrick volledig in het duister en weet hij niet wat men van hem wil, maar allengs wordt duidelijk dat zijn vroegere relatie met gravin Francesca Contarini een rol speelt. Er is voor Patrick maar één manier om het mysterie te ontrafelen - en de sleutel daartoe zou wel eens bij de familie Contarini kunnen liggen: de sleutel tot de broederschap van de tombe. De Broederschap voert de lezer van Israël, Dublin, via Rome naar het hart van het Vaticaan. Verleden, heden en toekomst worden aaneengeregen in een bloedstollend en spannend verhaal, waarin een duistere cultus, moord en terrorisme een beslissende rol spelen.
Schrijver: Daniel Easterman
Oorspronkelijke titel: The Brotherhood of the Tomb
Eerste uitgave: 1989
ISBN/EAN: 90-225-1107-3
Uitgever: Boekerij
De geheime stad
David Rosen, een jonge Amerikaanse archeoloog, doet in Syrië belangwekkend oudheidkundig onderzoek. Tijdens zijn graaf- en spitwerk wordt er een moordaanslag op hem gepleegd. Hij overleeft het, maar zijn assistent vindt daarbij de dood. Ongerust gaat Rosen op zoek naar zijn onbekende vijand. Tijdens zijn onderzoekingen komt hij op het spoor van een nog onontdekte stad en beetje bij beetje krijgt hij het vermoeden waarom de bewoners van deze verborgen stad hun verblijfplaats ten koste van alles geheim willen houden... In De geheime stad wordt een huiveringwekkend complot ontrafeld: een complot met de zeer nabije toekomst van het Midden-Oosten als inzet.
Schrijver: Daniel Easterman
Oorspronkelijke titel: The seventh sanctuary
Eerste uitgave: 1987
ISBN/EAN: 90-225-1236-3
Uitgever: Boekerij
De nacht van de ondergang
Omgeven door uiterst stringente veiligheidsmaatregelen vindt in Belfast een topconferentie plaats van 's werelds moslimleiders. Declan Carberry, hoofd van de Ierse Special Detective Unit, is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken rond de topconferentie. Onder de congresgangers bevindt zich de Libanese Amina Bustina, een vermaard expert inzake terrorisme. Ooit, vijftien jaar geleden, toen Carberry was gedetacheerd bij Unfil in Libanon was Amina tolk voor de manschappen en hadden zij en Carberry een verhouding. Nu kruisen hun paden zich opnieuw, in Ierland. Tijdens de feestelijke receptie aan de vooravond van de conferentie wordt Carberry's minutieus georganiseerde beveiliging gepenetreerd door een zwaar bewapend commando. In een bliksemactie wordt een groep moslims, onder wie Amina, ontvoerd. De wereld houdt haar adem in. Als de moslimsleiders ook maar een haar gekrenkt wordt, zijn de gevolgen niet te overzien. Terroristen en zelfmoordcommando's over de gehele wereld slijpen hun messen, laden hun wapens en zetten hun explosieven op scherp...
Schrijver: Daniel Easterman
Oorspronkelijke titel: Night of the apocalypse
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-225-2004-8
Uitgever: Boekerij
De negende boeddha
De kanonnen van de Eerste Wereldoorlog zijn maar nauwelijks verstomd of Christopher Wylam, voormalig medewerker van de Britse geheime dienst in India, raakt verwikkeld in een wel zeer persoonlijke oorlog. Zijn zoon William is ontvoerd en de schaarse aanknopingspunten wijzen in de richting van India, waar een spoor van dood en verderf hem leidt naar de Himalaya en de ijzige sneeuw van Tibet. In die mysterieuze wereld waar eeuwenoude tradities en rituelen de dienst uitmaken, blijken Christopher en William verstrikt te zijn in een ijzingwekkend complot dat maar al te zeer verweven is met het heden.
Schrijver: Daniel Easterman
Oorspronkelijke titel: The ninth Buddha
Eerste uitgave: 1988
ISBN/EAN: 90-225-1471-4
Uitgever: Boekerij


De zevende orde
De zevende orde speelt zich afwisselend af in het hedendaagse New York en in het geheimzinnige Haïti van vroeger en nu. Wanneer Rick en Angelina - hij is antropoloog, zij Haïtiaanse - van een vakantie in Afrika thuiskomen, is het in hun Newyorkse appartement griezelig stil. Filius, een Haïtiaanse vriend die op hun huis zou passen, lijkt door de aardbodem verzwolgen. Maar dan vindt Angelina in huis een videoband die ze niet kent. De beklemmende, angstaanjagende beelden op die band veranderen haar leven in een duizelingwekkende nachtmerrie en Angelina en Rick worden het mikpunt van geheimzinnige aanslagen en eeuwenoude voodoo-rituelen...
Schrijver: Daniel Easterman
Oorspronkelijke titel: Night of the seventh darkness
Eerste uitgave: 1991
ISBN/EAN: 90-225-1333-5
Uitgever: Boekerij
Het Judas testament
Na lezing van een oud geschrift dat eeuwenlang in de kluis van de Moskouse Lenin bibliotheek heeft gelegen, wordt dr. Jack Goulds bestaan er niet eenvoudiger op. De geheimzinnige tekst zou het authentieke handschrift van Jezus bevatten en terwijl Gould de tekst leest, realiseert hij zich dat de inhoud ervan de roomskatholieke Kerk op haar grondvesten zal doen trillen. Behoudende elementen in de Kerk willen ten koste van alles voorkomen dat de strekking van dit nieuwe evangelie wereldkundig wordt. Al diegenen die ermee bekend zijn, moet het zwijgen worden opgelegd...
Schrijver: Daniel Easterman
Oorspronkelijke titel: The Judas testament
Eerste uitgave: 1994
ISBN/EAN: 90-225-1799-3
Uitgever: Boekerij
Het laatste oordeel
Het zoontje van een Israëlische hotelier op Sardinië wordt ontvoerd en het gevraagde losgeld is een exorbitant hoog bedrag... een prijs die vader Levin nooit kan betalen. Hem blijft niets anders over dan hulp te zoeken bij Josef, zijn voormalige zwager, een notoire vechtmachine die gewerkt heeft voor Israëls beruchte anti-terreureenheid, de Sayeret Matkal... Geen van Josefs eerdere opdrachten kan de vergelijking met deze doorstaan. De gebeurtenissen volgen elkaar in duizelingwekkende vaart op en lijken verband te houden met het sluimerende onheil waaronder de wereld gebukt dreigt te gaan, zoals anti-Israëlische terreur en het overal om zich heen grijpende neo-nazisme.
Schrijver: Daniel Easterman
Oorspronkelijke titel: The final judgement
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-225-2265-2
Uitgever: Boekerij

Gerelateerde schrijvers