Boekenplank:
Kies

Boeken van Robert Edric


Overzicht

  • In een uitgestorven hemel - In desolate heaven
  • In naam van de heiden - The book of the heathen

gedetailleerd overzicht

OverzichtIn een uitgestorven hemel
In de herfst van 1919 verblijft Elizabeth Mortlake met haar schoonzus, de oorlogsweduwe Mary, in een Zwitsers kuuroord. Daar ontmoet zij twee Engelse oud-officieren, Jameson en Hunter, wier levens nog steeds overschaduwd worden door de Eerste Wereldoorlog. De een ligt in het ziekenhuis en wacht daar op het vonnis van de krijgsraad, de ander is op zoek naar verzoening met de door hem gepleegde oorlogsmishandelingen. Naarmate Elizabeth meer betrokken raakt bij hun levens, begrijpt ze beter in wat voor breekbare en potentieel gewelddadige vrede de twee militairen zich bevinden. De idealen die de mannen ooit hadden en de kameraadschap die hen ooit bond en in leven hield, dreigt hen nu totaal te vernietigen.
Schrijver: Robert Edric
Oorspronkelijke titel: In desolate heaven
Eerste uitgave: 1997
ISBN/EAN: 90-5501-941-0
Uitgever: BZZTôH
In naam van de heiden
Een afgelegen Engelse handelspost in Belgisch Kongo, 1897 - Er vindt een strafrechterlijk onderzoek plaats naar Nicholas Frere, die verdacht wordt van moord op een inheems kind. Deze Engelsman zit opgesloten in een geïmproviseerde gevangenis en wacht gelaten op de komst van de opsporingsambtenaar van de Compagnie, terwijl zijn vriend James Frasier de ware feiten rondom de beschuldiging probeert te ontdekken. De wereld waarin Frere en Frasier leven, verandert razendsnel: de gruwelijke omstandigheden in Belgisch Kongo raken algemeen bekend, terwijl de bronnen van de natuurlijke rijkdommen van deze kolonie lijken op te drogen. De onrust slaat om in onontkoombaar geweld. De uitkomst van Freres proces zal aanzienlijk meer onthullen dan de dood van een kind. Kongo blijkt een duister geheim te herbergen, waardoor Nicholas langzaam maar zeker onontkoombaar zijn ondergang tegemoet gaat. James ontkomt er niet aan dit te accepteren en er zelfs in te participeren.
Schrijver: Robert Edric
Oorspronkelijke titel: The book of the heathen
Eerste uitgave: 2000
ISBN/EAN: 90-5501-861-9
Uitgever: BZZTôH

Gerelateerde schrijvers