Boekenplank:
Kies

Boeken van Michael Grant

Meer over Michael Grant

Genres: Fantasy / SF, Mysterie / Spanning / Thriller, Young Adult

Geboren: 1954

Geboorteland: Verenigde Staten

Website: Michael Grant


Overzicht

 • Eve & Adam - Eve & Adam

BZRK

 1. Als waanzin overwint... - BZRK
 2. De strijd woedt voort... - BZRK Reloaded

Gone

 1. Verlaten - Gone
 2. Honger - Hunger
 3. Leugens - Lies
 4. Plaag - Plague
 5. Angst - Fear
 6. Licht - Light
 7. Monster - Monster
 8. Rivaal - Villain
 9. Held - Hero

Messenger of Fear

 1. De Angstaanjager - Messenger of Fear
 2. Spel van angst - The tattooed heart

Soldier Girl

 1. In de voorste linie - Front lines
 2. De lange weg - Silver stars
 3. De laatste missie - Purple hearts
Overzicht

gedetailleerd overzicht

OverzichtEve & Adam
Ik denk aan een appel op het moment dat de tram me raakt en mijn been afscheurt en mijn ribben verbrijzeld worden en mijn arm mijn arm niet meer is maar iets onherkenbaars, nat en rood.

Na een ernstig ongeluk wordt Eve naar het lab van haar moeder gebracht. Ze geneest wonderlijk goed en er is een mysterieuze jongen die haar rolstoel duwt, maar toch gaat zij bijna dood van verveling.

Totdat ze van haar moeder de speciale opdracht krijgt om met een hightec ontwerpprogramma de perfecte jongen te bouwen. Deze uitdaging grijpt ze met beide handen aan. Eve schept Adam. En hij zal perfect zijn.... Of toch niet?

* Geschreven door Michael Grant en Katherine Applegate.
Schrijver: Michael Grant
Oorspronkelijke titel: Eve & Adam
Eerste uitgave: 2012
ISBN/EAN: 9789000321056
Ebook: 9789000321063
Uitgever: Van Goor

BZRKAls waanzin overwint...
Charles en Benjamin Armstrong streven maar één doel na: een perfecte wereld zonder wreedheden. Het begin van een ware utopie ligt in hun handen. Maar de manier waarop ze dit ogenschijnlijk nobele plan tot uitvoering brengen, is angstaanjagend. Met microscopisch kleine robotjes - nanobots - manipuleren de Armstrongs de hersenen van alle mensen, zodat de wereld als één brein zal functioneren. Iedereen zal zijn vrije wil verliezen en alles zal in handen liggen van de twee broers.

De guerrillagroep BZRK weet waar Charles en Benjamin mee bezig zijn en wil voorkomen dat hun utopie werkelijkheid wordt. BZRK vecht voor het recht om fouten te maken, het recht om menselijk te zijn. Met biologische bots gaan zij de strijd met de nanobots van de Armstrongs aan en proberen zo de mensheid te redden. Maar wat als waanzin overwint?
Schrijver: Michael Grant
Oorspronkelijke titel: BZRK
Eerste uitgave: 2012
ISBN/EAN: 9789000312832
Ebook: 9789000312849
Uitgever: Van Goor
De strijd woedt voort...
De eerste strijd tussen BZRK en de Armstrongs is gestreden. En ook al heeft BZRK verloren, ze geven niet op. Terwijl Bot Man de hersenen van de president van de Verenigde Staten voorziet van bedrading, probeert Plath het vernielde brein te repareren.

Ondertussen zijn alle ogen gericht op de Armstrongs. Er worden vragen gesteld en er beginnen scheuren te komen in de geheimhouding rondom de nanobots. Wie weet wat er dan zal gebeuren?
Schrijver: Michael Grant
Oorspronkelijke titel: BZRK Reloaded
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789000314645
Ebook: 9789000314652
Uitgever: Van Goor

GoneVerlaten
Tijdens een saaie schooldag ziet brugklasser Sam tot zijn verbijstering zijn leraar pal voor zijn ogen verdwijnen. Zomaar ineens... weg! Na een tijdje blijkt dat iedereen die ouder is dan vijftien jaar op hetzelfde moment is verdwenen. Bovendien is er een ondoordringbare barrière rond de stad opgetrokken. Computers, internet, televisie, mobieltjes: er is geen enkel signaal meer.

Er breekt een enorme chaos uit. Kinderen trekken plunderend door de stad, vooral op zoek naar snacks, nieuwe spelcomputers en spelletjes. Sommige kinderen ontwikkelen bovennatuurlijke krachten, die lang niet altijd ten goede worden aangewend. Het vermoeden wordt steeds sterker dat de vlakbij gelegen kerncentrale iets met de situatie te maken heeft.

Noodgedwongen neemt Sam uiteindelijk de leiding over het stadje, waarbij hij het moet opnemen tegen Caine en zijn bende, die iedereen terroriseren. Intussen komt de dag dat hij zelf vijftien jaar zal worden steeds dichterbij...
Schrijver: Michael Grant
Oorspronkelijke titel: Gone
Eerste uitgave: 2008
ISBN/EAN: 9789047506102
Ebook: 9789000333493
Uitgever: Unieboek
Honger
Het is nu drie maanden geleden dat alle volwassenen en kinderen boven de vijftien spoorloos verdwenen zijn. Het eten raakt op en de honger knaagt. Sam heeft er genoeg van dat hij wordt beschouwd als de leider in de FAKZ.

Door de honger hebben de kinderen zichzelf niet meer in de hand. Sam vreest dat er kannibalisme zal uitbreken. En alsof dat nog niet genoeg is, gaan sommige 'gewone' kinderen de strijd aan met de 'freaks', omdat ze beweren dat die meer te eten krijgen dan zij.

Intussen heeft de kwaadaardige Caine van de Duisternis opdracht gekregen om Sam naar hem toe te brengen. Er breekt een titanenstrijd uit tussen Sam en Caine, waarbij Caine hulp krijgt van de duivelse Drake.
Schrijver: Michael Grant
Oorspronkelijke titel: Hunger
Eerste uitgave: 2009
ISBN/EAN: 9789047509066
Ebook: 9789000336753
Uitgever: Unieboek
Leugens
Het is vier maanden geleden dat alle mensen ouder dan vijftien jaar zijn verdwenen. De situatie in de FAKZ wordt steeds grimmiger. Sam heeft er genoeg van dat hij alle beslissingen moet voorleggen aan de stadsraad. Daarom vertelt hij niets over Orsay, die beweert dat ze dromen opvangt van de volwassenen aan de andere kant van de muur. En ook niet als er nog meer raadselachtige dingen gebeuren.

Al snel ontstaan er geruchten. Wie spreekt de waarheid? De verantwoordelijkheid wordt teveel voor Sam. Hij rent weg, juist als de Human Crew de stad in brand zet. In de chaos die ontstaat, verliest zelfs de intelligente Astrid de controle. Wat moet er worden van de kinderen in de FAKZ als zelfs de twee sterkste personen het niet meer zien zitten?
Schrijver: Michael Grant
Oorspronkelijke titel: Lies
Eerste uitgave: 2010
ISBN/EAN: 9789047509073
Ebook: 9789000336760
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Plaag
Perdido Beach is al maandenlang afgesloten van de buitenwereld door een ondoordringbare muur. Alle volwassenen zijn verdwenen en de overgebleven kinderen zijn op zichzelf aangewezen. Als er een tekort aan drinkwater dreigt, gaat Sam op zoek naar water.

Ondertussen breekt er een angstaanjagende griep uit en er duiken dodelijke insecten op. Dan stuurt de Duisternis nog een plaag: een leger van reusachtige kakkerlakken onder leiding van de duivelse Drake, met het doel iedereen in Perdido Beach uit te roeien.

Langzamerhand wordt het iedereen duidelijk dat maar één persoon de plaag kan stoppen: kleine Pete, het autistische broertje van Astrid, maar hij is doodziek. Als het insectenleger steeds dichterbij komt, staat Astrid voor een onmogelijke keuze.
Schrijver: Michael Grant
Oorspronkelijke titel: Plague
Eerste uitgave: 2011
ISBN/EAN: 9789047509080
Ebook: 9789000339129
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Angst
De kinderen in Perdido Beach hebben het leven in de plotseling ontstane koepel tot nu toe overleefd, ondanks de honger en alle andere ontberingen. En dat terwijl de Duisternis langzaam probeert binnen te sluipen in de geïmproviseerde wereld waarin de kinderen leven. De vijand heeft zijn ergste verschijningsvorm ooit aangenomen: angst.

Het leven in de FAKZ wordt totaal ontwricht wanneer de Duisternis letterlijk de macht grijpt: de koepel waarin de kinderen van de FAKZ leven, wordt in totale duisternis gehuld. Hoe moeten ze met deze nieuwe tegenslag omgaan? Hun overlevingsdrang is in deze donkere tijden groter dan ooit. Maar kunnen ze ook echt weerstand bieden tegen de Duisternis of betekent dit het einde van de FAKZ?
Schrijver: Michael Grant
Oorspronkelijke titel: Fear
Eerste uitgave: 2012
ISBN/EAN: 9789047509097
Ebook: 9789000339198
Uitgever: Van Holkema & Warendorf


Licht
De koepel die de FAKZ al maandenlang van de buitenwereld afsluit, lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. De kinderen van Perdido Beach kunnen de buitenwereld zien en de buitenwereld ziet hen. Niemand weet wat er precies aan de hand is, maar iedere beweging binnen de koepel wordt geregistreerd door tv-camera's.

Intussen proberen Sam en zijn mede-overlevenden nog altijd te ontkomen aan de brute moordlust en manipulaties van de Duisternis. Kunnen zij de FAKZ ten einde brengen en de Duisternis verslaan? Hoop op een goede afloop lijkt dichterbij dan ooit, maar of dit terecht is...?
Schrijver: Michael Grant
Oorspronkelijke titel: Light
Eerste uitgave: 2013
ISBN/EAN: 9789047509103
Ebook: 9789000343386
Uitgever: Van Holkema & Warendorf
Monster

GONE gaat door...

Toen kwam er een straal van zulk intens licht dat Shade even niets zag. Ze wreef in haar ogen en knipperde. Opeens hoorde ze nieuwe geluiden, uit een andere richting: van bínnen! Geschreeuw. Kreten van pure doodsangst. Ze rook het brandende bos aan de andere kant van de FAKZ en nog een misselijkmakende geur. De koepel was... weg!

Vier jaar geleden werd Perdido Beach getroffen door een geheimzinnige meteoriet waardoor alle volwassenen verdwenen. De kinderen, van wie sommigen bijzondere krachten ontwikkelden, bleven achter, gevangen onder een onzichtbare koepel.

Tot de koepel verdween...

Vanaf een afstandje zag de dertienjarige Shade Darby hoe de koepel het plotseling begaf, waarna haar moeder de dood vond in de chaos die ontstond. Nu, vier jaar later, slaan er opnieuw geheimzinnige meteorieten in op aarde. Shade is geobsedeerd door de stenen en beraamt een plan om er een te pakken te krijgen, niet beseffend wat voor verstrekkende gevolgen haar actie zal hebben...

Schrijver: Michael Grant
Oorspronkelijke titel: Monster
Eerste uitgave: 2017
ISBN/EAN: 9789402700558
Uitgever: HarperCollins
Rivaal

GONE gaat door...

De koepel is verdwenen en het virus heeft vrij spel: er ontstaan monsters die de gehele mensheid terroriseren. Tanks rollen door de straten, drones vliegen door de lucht - alles om de beschaving te redden. Te midden van deze chaos verschijnt Dillon Poe, die iedereen met slechts zijn stem in zijn macht kan krijgen.

Dillon de loser, de freak... Vroeger lachte iedereen hem uit, nu is hij verantwoordelijk voor de dood van duizenden mensen. De enigen die deze slechterik met superkrachten kunnen stoppen zijn superhelden: Dekka, Shade, Cruz, Malik, Armo en een nieuweling met ongekende krachten. Maar het verschil tussen goed en slecht is niet altijd zo duidelijk en de grenzen beginnen te vervagen.

Schrijver: Michael Grant
Oorspronkelijke titel: Villain
Eerste uitgave: 2018
ISBN/EAN: 9789402732207
Uitgever: HarperCollins
Held

Vier jaar nadat de koepel op Perdido Beach verdween heeft het rotsvirus vrij spel en lopen er allerlei nieuwe mutanten met superkrachten rond. De helden Dekka, Shade, Cruz, Malik, Armo en Francis hebben echter wel andere dingen aan hun hoofd: wie zijn de Duistere Toeschouwers? En wat is de Vierde Dimensie, waar alleen Francis toegang toe heeft?

Maar een held heeft geen tijd voor rust. Als de met het virus besmette rots New York bereikt, staat een nieuwe vijand op: Bob Markovic. Hij was al onuitstaanbaar arrogant en immoreel, maar met zijn nieuwe vermogen om dodelijke ziekten te verspreiden kan hij het leven voor iedereen tot een hel maken. De Rockborn Gang moet een zware beslissing nemen als ze de wereld opnieuw willen redden...

Schrijver: Michael Grant
Oorspronkelijke titel: Hero
Eerste uitgave: 2019
ISBN/EAN: 9789402704457
Ebook: 9789402759006
Uitgever: HarperCollins

Messenger of FearDe Angstaanjager
Hij weet je te vinden, waar je ook bent...

Mara Todd wordt wakker in een grasveld omringd door mistflarden. Behalve haar naam kan ze zich niets meer herinneren. Ze is doodsbang en denkt dat ze dood is.

Dan doemt er een jongen op in de mist die zichzelf de Angstaanjager noemt. Hij is in staat door te dringen tot je duistere kant, ziet welke fouten je hebt gemaakt en is er om je te straffen. In een griezelig spel confronteert hij je vervolgens met je grootste angst.

Maar waarom moet Mara hem hierbij helpen? Waarom is juist zij uitgekozen voor die huiveringwekkende taak? Ze blijft zich verzetten tegen alles waarin hij haar meesleurt, tot de schokkende waarheid eindelijk tot haar doordringt...
Schrijver: Michael Grant
Oorspronkelijke titel: Messenger of Fear
Eerste uitgave: 2014
ISBN/EAN: 9789402705300
Ebook: 9789402750249
Uitgever: HarperCollins
Spel van angst
Niemand ontloopt zijn straf...

Als leerling van de Angstaanjager heeft Mara al meer vreselijke dingen gezien dan de meeste mensen in een heel leven. Wat je ook op je kerfstok hebt, de Angstaanjager weet je te vinden en stelt je voor een keuze die even simpel als verschrikkelijk is: meedoen aan een duister spel of... je ergste angst doormaken.

Mara kan er nog steeds niet aan wennen, maar ondanks alles begint ze tot haar eigen verbazing verliefd te worden op de mooie mysterieuze jongen die de Angstaanjager is. Wanneer ze steeds meer te weten komt over zijn geheimzinnige verleden, beseft ze dat ze voor een onmogelijke opgave staat. Hoe zal ze de jongen, die zelf zegt onaanraakbaar te zijn, ooit kunnen tonen wat ze voor hem voelt?
Schrijver: Michael Grant
Oorspronkelijke titel: The tattooed heart
Eerste uitgave: 2015
ISBN/EAN: 9789402709902
Ebook: 9789402750584
Uitgever: HarperCollins

Soldier GirlIn de voorste linie
Drie doodgewone meisjes besluiten dienst te nemen in het leger. Rio doet het voor haar gesneuvelde zus, voor Frangie is het de enige manier om haar droom - arts worden - uit te laten komen en de Joodse Rainy heeft er alles voor over om Hitler tegen te houden.

Geen van drieën had verwacht om ook echt aan het front terecht te komen, maar dat pakt anders uit en plotseling bevinden ze zich midden in de waanzin die oorlog heet. In de hitte van de Tunesische woestijn ontdekken ze wat dorst en doodsangst is, maar ook wat échte vriendschap waard is...
Schrijver: Michael Grant
Oorspronkelijke titel: Front lines
Eerste uitgave: 2016
ISBN/EAN: 9789402723205
Uitgever: HarperCollins
De lange weg

Italië, zomer 1943. Rio, Frangie en Rainy: drie doodgewone meisjes in dienst van het Amerikaanse leger. Rio vecht in naam van haar gesneuvelde zus, voor Frangie is het de enige manier om haar droom, arts worden, uit te laten komen, en de Joodse Rainy heeft er alles voor over om Hitler tegen te houden.

Na de hel in Noord-Afrika weten de drie jonge vrouwen wel wat het betekent om te vechten, om mensen te zien sneuvelen en vooral wat het is om bang te zijn. Maar de weg naar de vrijheid is lang, en hun volgende doel wordt Sicilië. Rio, het ooit zo naïeve meisje, verandert in een geroutineerde soldaat, Frangie, de zachtaardige zwarte verpleegster, weet niet of ze het geweld nog kan verdragen, en Rainy, de roekeloze spionne, wordt op een missie gestuurd die eindigt in een nachtmerrie...

Schrijver: Michael Grant
Oorspronkelijke titel: Silver stars
Eerste uitgave: 2017
ISBN/EAN: 9789402701098
Uitgever: HarperCollins
De laatste missie

Moed, opoffering en angst hebben Rio, Frangie en Rainy door de strijd in Noord-Afrika en Sicilië geloodst, maar de weg naar huis is nog lang. Hun belangrijkste gevecht moet nog komen: de strijd op leven en dood op het verraderlijke zand van Omaha Beach. Het is 6 juni 1944. D-day.

Na alles wat ze hebben meegemaakt, zijn ze bepaald geen groentjes meer. Andere jonge soldaten zoeken nu steun bij hen, maar wat valt er nog te redden in deze verschrikking? Nu komt het eropaan. De drie vrouwen moeten een manier zien te vinden om hun laatste missie tot een zo goed mogelijk einde te brengen door vast te blijven houden aan dat kleine beetje geloof in de mens dat hun nog rest.

Schrijver: Michael Grant
Oorspronkelijke titel: Purple hearts
Eerste uitgave: 2018
ISBN/EAN: 9789402701715
Uitgever: HarperCollins

Gerelateerde schrijvers