Boekenplank:
Kies
 • Home
 • P
 • Christopher Priest

Boeken van Christopher Priest

Meer over Christopher Priest

Genre: Fantasy / SF

Pseudoniem (van): John Luther Novak, Colin Wedgelock

Geboren: 1943 / Overleden: 2024

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk

Website: Christopher Priest


Overzicht

 • De droomarchipel - The affirmation
 • Dodenschemering over een eiland - Fugue for a darkening island
 • Dromen van Wessex - A dream of Wessex
 • Indoctrinair - Indoctrinaire
 • Omgekeerde wereld - Inverted world
 • Terug naar de toekomst - The space machine

Verhalenbundels

 • Een zomer van altijd - An infinite summer
 • Vuurstorm - Real-time world

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe droomarchipel
Peter Sinclair besluit, als hij na allerlei moeilijkheden in een buitenhuisje van een vriend van zijn overleden vader verblijft, een biografie te schrijven. Hij verdwaalt in fantasie en werkelijkheid en wil op zoek gaan naar zijn droomarchipel. Waar is uiteindelijk de echte wereld, waar is de droomwereld?

In dit verhaal zijn fantasie en realiteit dusdanig met elkaar verweven dat een duidelijke overgang nauwelijks aanwijsbaar is.
Schrijver: Christopher Priest
Oorspronkelijke titel: The affirmation
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 9789030502944
Uitgever: CentriPress
Dodenschemering over een eiland
Apatisch staren de vluchtelingen naar de langzaam naderbij komende Engelse kust. Zij klampen zich vast aan een laatste sprankje hoop. Kunnen zij zich in het moederland een nieuw bestaan opbouwen nu hun Afrikaanse land door een atoomoorlog volledig is verwoest?

Het 'moederland' blijkt niet in staat deze immense stroom vluchtelingen op te vangen. Rellen en chaos zijn het gevolg. Achter haastig opgeworpen barricades verdedigen gewapende burgers hun gezin, hun huis. Anderen trekken weg in een poging de alom heersende waanzin te ontvluchten.

Alan Whitman, zijn vrouw en zijn dochter laten al hun bezittingen achter in de hoop ergens, ver van de terreur, rust en veiligheid te vinden. Maar een primitieve strijd om het bestaan heeft zo snel om zich heen gegrepen dat rust en veiligheid een zaak uit een ver verleden lijken. Machteloos moet Alan toezien hoe vluchtelingen zijn vrouw en dochter ontvoeren.

Het begin van een wanhopige speurtocht die aantoont dat van een vermeende beschaving niets is overgebleven dan de oudste aller wetten: alleen de sterksten zullen overleven...
Schrijver: Christopher Priest
Oorspronkelijke titel: Fugue for a darkening island
Eerste uitgave: 1972
ISBN/EAN: 9789030502418
Uitgever: CentriPress
Dromen van Wessex
In deze roman overlappen de werkelijkheden elkaar. Wat is verleden, wat toekomst en wat is het heden? De deelnemers aan het Wessex-experiment raken de draad kwijt; sommigen verliezen zelfs hun geestelijke vermogens.

De te onderzoeken stelling: 'Bestaat er een innerlijke werkelijkheid van de geest die geloofwaardiger is dan die van de uiterlijke zintuigen?' en het daaraan verwante vraagstuk: 'Kan het niet zijn, dat de geest zelf in staat is een zintuiglijke waarneming tot in de kleinste bijzonderheden te scheppen?' zullen de lezer aan het eind van dit intrigerende verhaal met veel vraagtekens laten zitten!
Schrijver: Christopher Priest
Oorspronkelijke titel: A dream of Wessex
Eerste uitgave: 1977
ISBN/EAN: 9789030502074
Uitgever: CentriPress
Indoctrinair
In een van de vele ondoordringbare gebieden van Zuid-Amerika is een huis opgetrokken. Een huis, zeer toegankelijk dankzij vele ingangen. De wat aarzelende en huiverige bezoeker moet echter al spoedig ervaren dat verlaten van het huis iets minder eenvoudig is.

Erger nog, wie is in wie? Wat gebeurt er allemaal in dit grote huis? Wat gebeurt er met de tijd en met het brein van zijn bezoeker?
Schrijver: Christopher Priest
Oorspronkelijke titel: Indoctrinaire
Eerste uitgave: 1970
ISBN/EAN: 9789030502334
Uitgever: CentriPress
Omgekeerde wereld
Waarom was het van levensbelang de stad, in een eeuwige jacht op het optimum, uit het verleden naar de toekomst te verslepen? En wat was het optimum?

Deze en andere merkwaardige vragen veroorzaken heftige roerselen in het kalme zielenleven van Helward Mann, duizend kilometer oud, gildeleerling, trouw echtgenoot en toekomstige steunpilaar van het stedelijk welzijn. Na zijn opvoeding in de crèche doet hij de eerste stappen in de sterielschone gangen van de stad, waarna hij geconfronteerd wordt met de hallucinerende werkelijkheid buiten.

Die werkelijkheid klopt geenszins met de feiten die hem door de crèchebeheerders zijn bijgebracht. Weet de oude Malchuskin werkelijk het antwoord niet op zijn vragen, of bewaart de Spoorlegger om een bepaalde reden het stilzwijgen? Waarom gedragen de stadsbewoners zich zo geheimzinnig en waarom zijn ze vaak zo onbereikbaar bang? En niet in de laatste plaats: waarom ontvlucht de stad krampachtig het zuiden, het verleden?
Schrijver: Christopher Priest
Oorspronkelijke titel: Inverted world
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 9789028304192
Uitgever: Born


Terug naar de toekomst
Een toevallige ontmoeting in een tweederangs hotelletje en een compromitterende gebeurtenis in een slaapkamer leiden tot een onverwacht avontuur in Tijd en Ruimte. We schrijven het jaar 1893: het saaie leven van een handelsreiziger wordt slechts verlevendigd door zijn grote (zij het wat afstandelijke) interesse in die nieuwe sport: rijden met motorvoertuigen. Het is ook hierdoor dat hij zijn vriendin ontmoet.

Zij neemt hem mee naar het laboratorium van Sir William Reynolds, één van Engelands meest vooraanstaande wetenschapsmensen. Sir William is een tijdmachine aan het bouwen, een ontdekking waarmee de toekomst op één stap naderbij komt.

Als het jonge paar in de twintigste eeuw tevoorschijn komt, komen ze tot de ontdekking dat Engeland geteisterd wordt door een gruwelijke oorlog. Die wereldoorlog van 1903 is echter nog maar het begin van een serie avonturen, die zijn hoogtepunt vindt in een gewelddadige confrontatie met het meest meedogenloze intellect van het universum.

Terug naar de toekomst is een tedere terugkeer naar de gefantaseerde avonturen van Victoriaanse fantasten, maar niet zonder een scherpe ondertoon waarin vooruitzichten van onze moderne wereld aan de kaak worden gesteld.
Schrijver: Christopher Priest
Oorspronkelijke titel: The space machine
Eerste uitgave: 1976
ISBN/EAN: 9789030502067
Uitgever: CentriPress

VerhalenbundelsEen zomer van altijd
Het kan ieder mens overkomen. Net om de hoek van de volgende straat wordt het vreemde gewoon. Het bekende ongewoon. Het is de gave van Christopher Priest, dat hij de kunst verstaat van het meest fantastische een alledaagse realiteit te maken.

Deze bundel bevat onder meer: twee ontroerende vertellingen over de liefde tussen twee volwassenen, door de tijd gescheiden. Het gevoelige verhaal over de soldaat die zijn meest geliefde schrijfster ontmoet, waardoor hij voor een onmogelijke keuze komt te staan en tenslotte voert Priest ons een samenleving binnen waar de techniek alle privacy verstikt, waar elk privéleven onmogelijk kan worden gemaakt.

Een zomer van altijd bevat de volgende verhalen:
 1. Een zomer van altijd - An infinite summer
 2. De hoeren - Whores
 3. Van vandaag en morgen - Palely loitering
 4. De ontkenning - The negation
 5. De beloerden - The watched
Schrijver: Christopher Priest
Oorspronkelijke titel: An infinite summer
Eerste uitgave: 1979
ISBN/EAN: 9789030502296
Uitgever: CentriPress
Vuurstorm

Vuurstorm biedt tien korte verhalen die elk garant staan voor een hallucinerende werking van maximaal zes uur.

De samenstelling van dit wonderlijke boek is als volgt: 54,6% grillige onwerkelijkheid, 21,3% verrassende wendingen, 23% spanning en avontuur, 1,1% rustgevend wit tussen de verhalen.
Medisch aanbevolen dosis: Voor jeugdigen 2-3 verhalen, voor volwassenen 3-4 verhalen per keer. Deze hoeveelheden kunnen naar behoefte 24 uur 2-3 maal worden herhaald.
Vuurstorm, korte verhalen - bij hoofdpijn, koorts, ontevredenheid en verveling.

Waarschuwing:
Denk eraan: de aangegeven hoeveelheid niet overschrijden tenzij uw arts anders voorschrijft. Als na lezing van enkele verhalen geen verbetering optreedt of de klachten zich herhalen, doet u er goed aan uw arts te raadplegen. Niet lezen bij maagklachten of indien deze klachten tijdens het lezen optreden.

Buiten bereik van kinderen houden

Vuurstorm bevat de volgende verhalen:

Dubbelconsumptie - Double consumption
Het hoofd en de hand - The head and the hand
Met kranten dichtgeplakt - Real-time world
Een naakte vrouw - A woman naked
Richting zon - The perihelion man
De rit - The run
Transplantatie - Transplant
Voedingsbodem - Breeding ground
Vonnis in binaire code - Sentence in binary code
Vuurstorm - Fire storm
Schrijver: Christopher Priest
Oorspronkelijke titel: Real-time world
Eerste uitgave: 1974
ISBN/EAN: 9789028305106
Uitgever: Born