Boekenplank:
Kies
  • Home
  • W
  • Walter Jon Williams

Boeken van Walter Jon Williams

Meer over Walter Jon Williams

Genre: Fantasy / SF

Website: Walter Jon Williams


De Nieuwe Stad

  1. Heer van de nieuwe stad - Metropolitan
  2. De nieuwe stad in vlammen - City on fire

gedetailleerd overzicht

De Nieuwe StadHeer van de nieuwe stad
In een wereldomvattende stad - is het onze Aarde, of niet? - stuit de jonge vrouw Aiah onverwacht op een onontdekte plasmabron. Plasma is een mysterieuze substantie die wordt opgewekt door de intrinsieke structuur van de stadwereld en als lid van de Plasma Autoriteit is Aiah maar al te goed bekend met de talloze toepassingen en mogelijkheden die plasma biedt, vrijwel elke denkbare. Via plasma kan worden gecommuniceerd, het resoneert als een drug in de menselijke geest, het is energie, het heeft genezende kracht, het voedt dromen en visioenen, het bruist, het vloeit, het doodt... Meteen na de ontdekking van de plasmabron komt Aiah op het vermetele idee met inzet van haar vondst een revolutie te ontketenen. Met gevaar voor eigen leven legt ze contact met de machtige metropolitaan Constantine, een rebel met grote plannen. Maar is Constantine wel te vertrouwen, of zal hij de macht die de plasmabron garandeert strikt aanwenden om zijn eigen doeleinden te verwezenlijken? Of, erger nog, beschouwt hij zichzelf wellicht als de toekomstige Heer van de Nieuwe Stad?
Schrijver: Walter Jon Williams
Oorspronkelijke titel: Metropolitan
Eerste uitgave: 1995
ISBN/EAN: 90-290-5145-0
Uitgever: Meulenhoff
De nieuwe stad in vlammen
Metropolitaan Constantine heeft een beslissende rol gespeeld in het omverwerpen van het corrupte bewind in de verdorven metropolis Caraqui. Hij werd daarin bijgestaan door Aiah, die in haar Metropolis, Jaspeer, een grote hoeveelheid plasma voor hem ritselde. Verder is er weinig veranderd: de wereld wordt nog steeds omsloten door het geheimzinnige Scherm, bedacht en opgericht door de geheimzinnige Verhevenen. Als De nieuwe stad in vlammen opent, is Constantine minister in Caraqui, Aiah is Jaspeer ontvlucht, want ze is maar wat bang dat haar plasmadiefstal zal uitkomen. Van het ministerie van Constantine krijgt ze opdracht een plasmapolitie op te richten om daarmee de strijd aan te binden met de onderwereld van plasmahandelaren, die is verenigd in het duizenden leden tellende genootschap van de Zilveren Hand. Onverwacht neemt de dagelijkse gang van zaken een verrassende wending als Aiah een manier vindt om het Scherm te penetreren. Tegelijk broedt een tegenbeweging op revolutie. Maar er gebeurt nog meer. Constantine's geheime wapen, een onweerstaanbaar plasmawezen, de Gehangene, dat als zijn persoonlijke huurmoordenaar optreedt en dat zijn slachtoffers van binnenuit opvreet, blijkt opeens allesbehalve gehoorzaam. Aiah ziet geen andere mogelijkheid dan het tegen dit wezen op te nemen.
Schrijver: Walter Jon Williams
Oorspronkelijke titel: City on fire
Eerste uitgave: 1996
ISBN/EAN: 90-290-5579-0
Uitgever: Meulenhoff

Gerelateerde schrijvers