Boekenplank:
Kies

Boeken van Alexander Baron

Meer over Alexander Baron

Genre: Roman

Geboren: 1917 / Overleden: 1999

Geboorteland: Verenigd Koninkrijk


Overzicht

  • De gouden prinses - The golden princess
  • Dido, de koning van East-End - King Dido
  • Helden zijn ook mensen - The human kind
  • Zenobia, koningin van Palmyra - Queen of the east

gedetailleerd overzicht

OverzichtDe gouden prinses
Een zeldzame combinatie van historische juistheid en romantische gebeurtenissen mogen wij ongetwijfeld dit werk van Alexander Baron noemen, waarin hij één der meest verbazingwekkende avonturen uit de geschiedenis beschrijft, namelijk de verovering van het machtige rijk der Azteken onder hun keizer Montezuma, door vierhonderd blanke mannen. Hij voert ons daartoe terug naar 1519, toen de Spaanse veroveraar Hernan Cortés op de kust van Mexico landde om er 'Nieuw Spanje' te stichten.

Maar boven dit krijgsgebeuren rijst aldra de figuur van het Indiaanse meisje Malinali uit, door de eerste Indianen, die Cortés ontmoette, als 'geschenk' aan hem aangeboden. Primitief en onwetend als zij is, weet zij door haar schoonheid en intelligentie spoedig een belangrijke plaats onder de ruwe krijgslieden en naast de Spaanse bevelhebber in te nemen. Als tolk, raadgeefster en minnares van deze sombere en raadselachtige man vergezelt zij hem op de tocht vol verschrikkingen naar het rijk der Azteken.

Als Malinali van vorstelijke bloede blijkt te zijn, wordt zij als dona Marina in de kring van Spaanse officieren opgenomen. Haar zoeken naar het goede, waarvoor Cortés blind is, voert tenslotte tot een verwijdering tussen haar en de Spaanse bevelhebber, waarna zij terugkeert tot het Indiaanse volk, dat haar lief is.

Een meesterlijk geschreven roman, waarin wij, het krijgsgewoel en menselijke wreedheid ten spijt, met een diepe bewondering worden vervuld voor de grootsheid van ziel en karakter van Marina, de gouden prinses, die zich een legendarische naam verwierf, die thans nog onder het volk van Mexico voortleeft.
Schrijver: Alexander Baron
Oorspronkelijke titel: The golden princess
Eerste uitgave: 1954
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Stok / Zuid-Hollandsche U.M.
Dido, de koning van East-End
Beschrijving niet beschikbaar.
Schrijver: Alexander Baron
Oorspronkelijke titel: King Dido
Eerste uitgave: 1969
ISBN/EAN: 9789062070213
Uitgever: Omniboek
Helden zijn ook mensen
'Alexander Barons roman is buiten het gewone: zelden werd de gewone soldaat beschreven met zulke verbeelding en toch uiterst levensecht.' (Scotsman)

'De enige oorlogsroman die mij het gevoel van werkelijkheid gegeven heeft... Nu eens ontroerend, dan weer plezierig, soms ook tragisch en in de gevechtsscènes nauwkeurig en zonder hysterie.' (Bookman)
Schrijver: Alexander Baron
Oorspronkelijke titel: The human kind
Eerste uitgave: 1953
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Zuid-Nederlandse Uitgeverij
Zenobia, koningin van Palmyra
Reeds bij hun eerste ontmoeting toont Zenobia haar bijzondere raffinement aan Lucius Domitius Aurelianus, inspecteur van het Romeinse leger, als hij een bezoek brengt aan het rijk van Odenathus en Zenobia, Palmyra, dat onder supervisie van Rome staat. Als Odenathus onder moordenaarshand is gevallen, neemt Zenobia's eerzucht, ten bate van de toekomst van haar zoon Wahab toe en wijst zij Rome's macht af.

Dit is het begin van het kruisen van de degens tussen Zenobia en de intussen tot keizer verheven Aurelianus. Met echt-vrouwelijke listen en lagen tracht de vorstin van Palmyra de Romeinse keizer tot een verbond te bewegen. Maar Aurelianus is vóór alles soldaat en Romein, voor wie het beveiligen van de grenzen van het Romeinse rijk en het herstel van orde en goede zeden in Rome het hoofddoel van zijn leven vormen. Alle intriges van Zenobia stuiten af op zijn onverbiddelijkheid, die echter niet verhoedt, dat laster en verraad vrij spel om hem heen hebben.

Aurelianus trekt op tegen Palmyra, een schier bovenmenselijke expeditie, waarbij Zenobia hem als een vrouwelijk mefisto op velerlei wijzen de voet dwars zet en waarna tijdens de belegering van Palmyra het geestelijk duel zich in een ontstellend gevecht tussen de zeldzaam intelligente vrouw en de verbeten soldaat Aurelianus voortzet. Hoewel zij haar koninkrijk verliest en als vorstin wordt gesmaad, is het toch Zenobia, die haar aanzien en rijkdom herwint.

De werkelijkheid van dit bijzondere vorstinnenleven en de carrière van de centurio-keizer Aurelianus zijn zo groots, dat zij elke fantasie tarten. Op zichzelf zijn de historische feiten, waarop deze roman is gebaseerd, een trouvaille voor een romantisch auteur en dit heeft de schrijver in zijn boek dan ook ten volle bewezen. Niet alleen zijn de sfeer van het decadente Rome, vol verraad, jaloezie en intriges van velerlei soort om de macht en daarnaast de typisch Romeinse geest zo intens boeiend getroffen, maar de twee hoofdpersonen, die eruit omhoog rijzen, met hun zo tegengestelde karakters, zijn springlevend getekend en uitermate interessant in hun genadeloze duel om de macht over het oosten.
Schrijver: Alexander Baron
Oorspronkelijke titel: Queen of the east
Eerste uitgave: 1956
ISBN/EAN: Nvt
Uitgever: Zuid-Hollandsche U.M.

Gerelateerde schrijvers