Boekenplank:
Kies

Boeken van Charles Harness


Overzicht

  • Afdaling in Dis - Wolfhead
  • De ring van Ritornel - The ring of Ritornel
  • Tijdval - Time trap
  • Vuurvogel - Firebird

gedetailleerd overzicht

OverzichtAfdaling in Dis
Over 3000 jaar gaan Beatra en Jeremy op een heldere sterrennacht kijken naar de opkomst van de snelle ster die het Godsoog wordt genoemd. Deze ster moet vóór de Verwoesting door de Ouden in de hemel zijn gezet, misschien als monument voor hun fantastische technische prestaties. Het volgende ogenblik ligt Jeremy halfdood op de grond en wordt Beatra geroofd door duistere overvallers van onder de grond. Hersteld van de aanslag, daalt Jeremy af in de inktzwarte krochten van de aarde om zijn vrouw terug te winnen. De wrede ondergrondse stad Dis, altijd voor een mythe versleten, blijkt werkelijk te bestaan.
Schrijver: Charles Harness
Oorspronkelijke titel: Wolfhead
Eerste uitgave: 1978
ISBN/EAN: 90-290-1367-2
Uitgever: Meulenhoff
De ring van Ritornel
Toen de roekeloze Magister Oberon in het levensgevaarlijke middelpunt van het heelal op jacht ging, werd hij bijna fataal vernietigd. De Meesterchirurg nam hem onder handen - met vérstrekkende gevolgen. Jaren later... James Andrek, een briljante jonge jurist in het Grote Huis van Oberon, wordt achtervolgd door twee obsessies: de raadselachtige verdwijning van zijn beroemde broer Omere, destijds een vriend van Oberon, en het mysterie van zijn vaders dood in de wijde ruimte tussen de Twaalf Melkwegstelsels, op de noodlottige plek waar het heelal ontspringt. Andreks verblijf in het prachtige sinistere Grote Huis brengt hem in aanraking met bizarre wezens en machines met duistere talenten. Weten zij meer van de twee mysteries? Oberons ruimterijk zindert van de rivaliteit tussen de machtige, tegengestelde erediensten van Ritornel en Alea, die allebei een ander plan voor het heelal hebben. Als James naar de bron van het heelal wordt gestuurd, vatten zij een ongezonde belangstelling voor hem op. Zal de ring van Ritornel sterker blijken dan de dobbelsteen van zijn grillige tegenstreefster Alea...?
Schrijver: Charles Harness
Oorspronkelijke titel: The ring of Ritornel
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-290-0823-7
Uitgever: Meulenhoff
Tijdval
Tijdval bevat de volgende verhalen: Tijdval Time trap De nieuwe werkelijkheid The new reality De schakers The chessplayers De roos The rose De alchemist The alchemist Een sieraad voor zijn beroep An ornament to his profession Redelijke grond Probable cause
Schrijver: Charles Harness
Oorspronkelijke titel: Time trap
Eerste uitgave: 1968
ISBN/EAN: 90-290-0947-0
Uitgever: Meulenhoff
Vuurvogel
Het heelal doorloopt een cyclus van miljarden jaren. Aan het eind stort het in en staat de tijd stil. Dan herrijst als een Phoenix uit de as van het oude heelal een nieuw universum: in de oerknal wordt het geboren. Alle ontelbare keren dat het heelal ingestort en opnieuw ontploft is en herschapen, is er nooit enige structuur bewaard gebleven uit de ene kringloop tot de volgende. Maar boze machten aan de uiteinden van het heelal zijn vastbesloten de komende instorting te verijdelen - zodat zij oneindig onsterfelijk zullen zijn. Dit belooft slavernij voor alle levende wezens tot in alle eeuwigheid... Door nu een bepaald aantal sterren spoorloos te vernietigen, zal het heelal aan het eind van de lopende cyclus materie tekortkomen en niet kunnen instorten, maar oneindig blijven uitdijen... De nietige mensen staan machteloos. Maar zonder dat de boze machten daar een vermoeden van hebben, is nog een andere kracht werkzaam in het heelal - een kracht die in het verborgene streeft naar hun totale vernietiging. Zal er nog genoeg tijd zijn, voordat het universum al te ver is uitgedijd om ooit nog op zijn oorsprong terug te vallen? Komt er eindelijk een eind aan de grootse kringloop? Vuurvogel en zijn mysterieuze opvarenden zullen het in ieder geval van dichtbij meemaken.
Schrijver: Charles Harness
Oorspronkelijke titel: Firebird
Eerste uitgave: 1981
ISBN/EAN: 90-290-2251-5
Uitgever: Meulenhoff